Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Допоміжні покажчики

Меню розділу

ДОПОМІЖНІ ПОКАЖЧИКИ

 

Покажчик націй і народностей

АБХАЗИ
аварійці
австрійці
агули
адигейці
азербайджанці
албанці
албанці-арнаути
алтайці
американці
англійці
араби
ассирійці
афганці
128
128
128, 282, 356
128
128
4, 14, 30, 42, 92, 126, 128
186, 199, 223, 230, 260, 285
1
128 
128, 395, 399
128, 228, 278, 288, 331
128
128
128
БАЛКАРЦІ
башкири
128
4, 128
білоруси                                    1, 4, 9, 10, 14, 16, 29, 30, 92, 115, 116, 122-126, 128, 174, 175, 188, 189, 233, 271, 285, 295, 330, 356, 467, 486, 551-562, 1502
болгари 1, 5, 10, 13, 14, 16, 23, 29, 30, 92, 97-103, 115, 116, 126, 128, 131, 132, 165, 179, 180, 184-187, 192,193,197, 205, 208, 209, 221, 223, 226, 228, 231, 249, 250, 255, 270, 271, 275, 276, 278, 283, 285, 288, 290, 291, 293, 299, 305, 306, 312, 313, 319, 330, 331, 345, 349, 353, 380, 393, 456, 467, 486, 563-622, 640, 671, 1365, 1539
буряти
ВАЛАХИ
великороси
вепси
в’єтнамці
вірмени
волохи
ГАГАУЗИ
голландці
128
1077
270
128
128
1, 4, 5, 14, 29, 30,126, 128, 184, 192, 271, 278, 285, 291, 456
191
4, 92, 126, 128, 285, 578
128
греки 1, 3, 4, 10, 93, 103,128, 169, 173-175, 179, 180, 184-187, 193, 195, 197, 205, 206, 208, 223, 226, 228, 244, 249, 271, 276, 278, 283, 285, 288, 290, 291, 299, 303-305, 313, 319, 321, 322, 349, 380, 393, 456, 486, 623-677, 1348, 1353
грузини
ДАРГИНЦІ
дунгани
ЕВЕНИ
евенки
ескімоси
естонці
4,126, 128, 192, 208, 285
128
128
128
128
128
14, 103,126, 128, 285
ЄВРЕЇ 1, 3, 4, 10, 14, 16, 29, 30, 92, 93, 97, 98-103, 107,  114-116,  118-124, 126, 128, 130-132, 135, 165, 169, 173-175, 177, 179, 180, 185, 189, 195, 197, 202, 206, 208, 209, 211-215, 221, 228, 232, 250, 270, 271, 276, 278, 283-285, 287, 288, 290,291, 295,298,299,303, 304, 306,314, 317, 319, 321, 322, 330, 331, 339, 343, 345, 349, 369, 370, 374-378, 387, 419, 439, 456, 678-1029, 1319, 1467
- гірські
- грузинські
- польські
128
128
1144
ІЖОРЦІ
інгуші
іспанці
італійці
ітельмени
КАБАРДИНЦІ
казахи
караїми
128
128
128
1,115, 128, 173,175, 183, 184, 209, 226, 228, 249, 276, 291, 304, 327, 1031-1041, 1363
128
128
4,126, 128
1, 93, 103, 115, 128, 173, 303, 304, 317, 330, 703, 704, 711, 1042-1065, 1587
караїми кримські, див. караїми  
каракалпаки
карачаївці
карели
киргизи
китайці
комі-пермяки
корейці
коряки
128
128
126, 128
126, 128
128, 418
126, 128
4, 10, 14, 30, 92,128
128
кримські татари див. татари
- кримські
 
кримчаки
кубинці
кумики
курди
ЛАКЦІ
латиші
лезгини
литовці
ліви
МАДЯРИ
македонці
малороси
марійці
меноніти
128
128
128
4,128
128
4
128
14,126, 128, 285, 291
128
467
208
270, 478, 491
4,126, 128
226, 283
молдавани 3-5, 13, 14, 23, 29, 30,103, 107,  115, 116, 123, 126, 128, 179, 180, 184-186, 189, 192, 193, 195, 197, 208, 209, 223, 226, 244, 245, 249, 270, 271, 276, 278, 283, 285, 288, 290, 291, 293, 299,303, 306, 313, 319, 327, 330, 345, 349, 369, 375, 376, 380, 448, 456, 467, 1066-1079
мордва
мордовці
НАНАЙЦІ
ненці
нівхи
4,128
126, 128
128
128
128
німці 1, 4, 10, 14, 16, 30, 37, 92, 93, 97-103, 107,115, 116, 118-121, 126, 128, 130-132, 165, 169, 174, 175, 177, 179-180, 185, 187, 189, 193, 195, 197, 198, 205, 206, 209, 221, 226, 228, 230, 231, 246, 249, 250, 270, 271, 275, 276, 278, 283-285, 287, 288, 290, 291, 295, 299, 303, 306, 312-314, 317, 319, 321, 322, 324, 327, 328, 330, 331, 343, 345, 353, 369, 370, 374, 375, 378, 380, 387, 419, 456, 467, 486, 487, 657, 662, 741, 1080-1308, 1319, 1348, 1353,1467, 1502
ногайці
ОРОКИ
орочі
осетини
ПЕРСИ
128, 173, 262 283
128
128
4,126, 128
128
поляки 1, 4, 14,92, 103, 107,  115, 116, 118-121, 123, 126, 128, 165, 169, 173, 188, 193, 195,209, 223, 226, 228, 270, 271, 278, 282, 283, 285, 288, 290, 291, 303-304, 306, 313, 319, 331, 343, 354, 369, 419, 439, 456, 657, 662, 1309-1374
РОМИ  див. цигани  
росіяни 1, 4, 5, 9, 10, 14, 16, 29, 30, 92, 103,107, 116, 118-126, 128, 130, 135, 173, 174, 179-180, 185, 188-189, 193, 195, 197, 198, 206, 208,221, 223, 226, 228, 232, 233, 235, 244, 246, 249, 255, 270, 271, 273, 276, 278, 288, 289, 291, 295, 299, 304, 306, 313, 314, 319, 321, 328, 330, 331, 347, 374, 378, 419, 440, 448, 454, 456, 467, 478, 485, 486, 1375-1407
румуни
рутульці
СААМІ
4, 60,126,128, 291, 357
128
128
серби 115, 128, 186, 188, 192, 193, 195, 197, 208, 231, 232, 249, 276, 285, 305, 313, 345, 353, 640, 741, 1408-1423
словаки
ТАБАСАРАНИ
таджики
талиші
128, 198
128
4, 126
128
татари кримські 4-6, 14, 29, 30, 92, 103, 123, 126, 128, 202, 271, 278, 284, 285, 291, 319, 1144, 1424-1449, 1588, 1716
тувинці
турки
турки-месхетинці
туркмени
УГОРЦІ
удегейці
удіни
удмурти
узбеки
уйгури
128
4, 14,26, 30, 92, 103, 271, 282, 291, 319, 456
128, 1450-1457
128
4,126, 128
128
128
4, 14
4, 14,126,128
128
українці 1, 4, 5, 14, 16, 23, 29, 30, 107,115, 116, 118, 121-126, 128, 130, 135, 174,175, 179, 180, 189, 193, 195, 197, 206, 208, 209, 223, 226, 228, 233, 235, 244, 245, 246, 249, 266, 273, 276, 278, 289, 291, 293, 295, 298, 299,306, 313, 319, 321, 330, 331,347, 374, 376, 378, 380, 419, 441-550, 1388, 1391, 1394, 1502
ФІНИ 128, 285
французи 10, 128, 169, 173-175, 193, 198, 206, 228, 230, 232, 276, 278, 282, 283, 288, 291, 302, 323, 324, 331, 351, 355, 420, 711
ХАКАСИ
ханти
хорвати
128
128
128, 186
ЦИГАНИ 10, 13, 14, 30, 92, 103, 123, 126, 128, 197, 276, 278, 287, 290, 291, 305, 306, 330, 467, 640, 741, 1458-1484
- кримські
- серби
- серви
ЧЕРКЕСИ
чеченці
чехи
чорногорці
чуванці
чуваші
287, 741
741
287
128
128
103, 128, 278, 291
261
128
4, 14, 92, 128
ШВЕДИ 3, 4, 10, 115, 128, 165, 174, 179, 180, 184, 187, 189, 221, 223, 226, 228, 249, 250, 276, 278, 283, 285, 290, 291, 295, 299, 305, 313, 317, 327,
330, 331, 339, 369, 640,1141, 1148, 1159. 1162, 1485-1535
ЯКУТИ 128

  

Іменний покажчик

АБАШИНА Н. С.
Абрамова Т. О.
Авгитидис К. Г.
Авдальян М. М.
Авдеєнко С.
Аверинцев С. С.
Авшалумов Х. Д.
Агасиєв Ікрам Керим-огли
Айсфельд А.
Алексєєв В. В.
Алеферко О. В.
Алеферко С.
Алимова І. Ю.
Альберт А.
Альбрант П. Л.
Амвросій Катеринославський і Херсонесо-Таврійський (архієпископ)
Аметов Е.
Ангальт-Кетенський Ф.
Андрєєв В.
181, 1030
7030
631
1, 31, 32,129, 181
1164
1030
1424
1095
1137
263
457, 1036
322, 1036
165
1036
(1084)
667
(1442)
(1084)
689, 699, 701, 708, 709, 711, 767                                                              
Андрєєв В. М.
Андрєєва С. С.
Андрієвський А.
Андрієвський І. Є.
Андрієвський Ф. І.
Андрієнко Л. М.
Андрущенко В. П.
Анжело-Анатр
Анохін В. О.
Антонов А.
Антуан
Анцупов І. А.
Арав
Арав Р.
Арад І.
Араджіоні М. А.
Арнаут І.
Артюх Л. Ф.
Арш Г. Л.
Асвіян М.
Аскурава М. З.
Асламова Т.
Астаф’єв Г. А.
Афанасьєв-Чужбинський О.
БАБИЧ Є. К.
Багалій Д. І.
Багмет М. О.
Баканурський Г.
700
702
264
680
265
1705
173
(304), 1036
181, 1030
493
224, (193)
1071
849
850
687
632
571
12,  333, 494
648
851
266, 633
852
194
268, 269, 441, 703, 704, 1487, 1488, 1493
1711
166-168, 334
1317
705
Бакланов В.
Балабанов Н.
Балушок В.
Баранніков О.
Баранюк В. О.
495
 644
453
1455
177, 379, 462, 1053, 1318
Барвінська П. І.
Бар’яктарович М.
Батурін О.
Бацак К. Ю.
Безносова О. В.
Безпалий В. А.
Безтравна В.
Безух Ю.
Березнякова Е.
Беренштейн О.
Берестень О. Є.
Берцнер І.
Бестюк І.
Бєлий Д. В.
Бєляєв А.
Бєляєв С. Н.
Бєляєв Ю. І.
Бєляєва О. Ю.
Бикодір
Бідзіля П. О.
Бізер М.
Білокінь
Білоус Л.В.
Білоусова Л. Г.
Біроваш М.
Блюменфельд Г.
Блюменфельд І.
Бобильова С.
Бобильова С. І.
Бобров В. В.
Боєчко В.
1096
1417
91, 1165-1167, 1498, 1499
1030
1140
17
33
454, 634, 1097, 1098, 1319
854
688
1100
853
1341, 1470
379, 455, 496, 497
1500
 304
173
1099
1501
269
744
1711
855
707
335
856
857-859
1086
1101-1103, 1140
 270
1078
Бойко А. В.
Бойко В.
Бойко Я. В.
Бондаренко В.
Бондарчук В. К.
Бонекемпер І.
Бонекемпер К.
Бонусек В.
Бориневич А.
Борисенко В. К.
Борисенко Е.
Боровий С. Я.
Боровик В.
Боряк О. О.
Бочарова Н. В.
Боянжу М.
Братан М.
Браун А.
Браунер О. О.
Брендель І.
Брехуненко В. А.
Бриняк О.
Бритченко С. П.
Бронштейн
Брук
Брук С. І.
Брусилова А.
Бугай М. Ф.
Букацель В.
Бушин Н. І.
ВАДОН Б. Є.
Вадони (династія)
Вайнер А.
Вайнштейн
Вакуленко Ю. В.
Варденбург Н.
Варега Л.
Варегина Л.
Василенко С.
Васильченко О.
169, 182, 232, 291, 818, 1492
860
170, 171, 233, 234, 271-274, 297, 336, 456, 1169, 1385 
1170
551 
(1081)
(1081)
1326
172
2, 485
1037
689, (700), 708, 709, 767
177, 462
3
1140
861
35, 1502
862
(1081)
(1081)
646
498
360, 434
(892), (929)
499
235, 1080
863, 864, 1471
1342
457
171, 271
302
(280), (302),(323)
865
(303)
1098, 1319
1081
72, 76, 83, 86, 89, 866
63
650
1434
Василенко-Полонська Н.  див.
Полонська-Василенко Н.
 
Васильчук В.
Васильчук В. М.
Вашкевич В. М.
Векслер И. Н.
Вельгорский В.
Вентцель Т. В.
Верані
Веремійчук О. П.
Вигоднер Н.
Виноградова Л.
Виноградова Л. В.
Винниченко І.
Висоцький В.
Вівчарик М. М.
Вінницький
Вовк Ф.
Вовк Ю.
Водотика С. Г.
Войткевич В. С.
Войцехівський Ю. В.
Волкова Т. Є.
Воробйова Н.
Воронецький А.
Воронцов Г.
Воронцови
Воропаєва А.
Воропай О.
Воропонов Ф. Ф.
Воротнюк Г.
Второв А.
Вяземський С.
1104
1133
719
689, 711
1175
1458
(674)
477
459
177
1137
92,  1706, 1707
500, 501
37, 435, 552
1548, 1549
502
1314
174, 175
553
176
707
1176
1375
867
232
1321
503
1177,1418
1178
87
84
ГАВРИЇЛ  А. Х. і Т. (архієпіскоп Херсонський і Таврійський) 635
Гаврись Н.
Гамалій
Ганзуленко В. П.
Ганцька О. А.
Ганченко Д.
Гапєєв В.
Гапич С.
Гарбуз П.
651
1721
1320, 1326,
1310
1324
79
517
39
Гейко С.
Герінбург О. В.
Г-н М.
Гессен Ю. І.
Гетте Г.
Глейзер А.
Глигач В.
Гойдайна
Голобородько О.
Голобородько Ю.
Головко С.
Головко С. В.
Гольде Ю. В.
Гоманюк М. А.
715, 868, 869, 1033, 1038, 1493
278, 279, 458
871
716, 1714
318, 1110, 1111
870
1112
852
280, 504
1489
3, 485
199
720
1452
Гончаров О. П.
Гончарова О. С.
Гордіна О.
Гордуновський О.
Горелик В.
Горленко В. Ф.
Горностаєв Є.
Горовий  В.
Гошкевич В. І.
Градов В.
Градовський М. Д.
Грач Л.
Гребінник Т. О.
Грек І.Ф.
Гречило А. Б.
Григор
Григор’єв В. Н.
Гримич М. В.
Гриневич Е. В.
Гриневич Л. В.
Гриневич О. В.
Гриськов А.
Грица С.
Грімайло Т. Ю.
Грімберги (родина)
Грот  Я. К.
Грузберг Я.
Гузенко Ю. І.
Гулий Ю.
Гуржій  І.
Гурепко М.
Гурі І.
Гурфінкель
Гусєва С. С.
Густав К.
Горовський Ф. Я.
485
1113
505
872
761
12, 442
873, 1182
92, 1706
826
40
690 
1425
1324
574
1490
3
1541, 1542
485
723
678
1466
721
506
722
(957)
1702
874
281, 724
1183
282, 460, 480, 1386
1184
687
(304)
385
1501
838
ДАВИДОВ
Давидько О.
Дамурамі
Данилевич Н.
Данилова М. А.
Данилова Н. О.
Данильченко О.
Данильченко О. П.
Дарієнко В. М.
Дацюк Е.
Дель
Дельвініотій
Деметер Н. Г.
Демиденко Л. А.
Демченко В. М.
Демчишин Л.
Дем’янова Л. Є.
Дергачова Т.
Дерев’янко А. І.
Дереза П.
Державін Н. С.
Дехтярова  Н. А.
744
41
1445
1114
272
234, 1169
1493, 1515
367
379, 1324, 1705
486
1217
(674)
1458
575
6
480
1718
1345
703, 1487
507
577, 604-607
1539,  1547-1549, 1587, 1588, 1708, 1718
Дечев І. П.
Дєдков М. В.
Джурабаєва Т.
Дзешульський В.
Дзигаренко Г.
Дзюба Е. Н.
Диба  Н. М.
Дизендорф В.
Диханов В. Я.
Діанова Н. М.
Дідан В.
Дідик О.
Дімке М.
Дмитрієнко
Дністровий А. П.
Добровольська В.А.
Додонова Г. Г.
Дорошенко
Другальов В. В.
Дружиніна О. Й.
Дубина К. К.
Дубнов С. М.
Дубовик Е.
Дудник О.
Дузь Л.
Дяченко В.
Дяченко В. Д.
Дяченко С.
ЕНГЕЛЬГАРДТ В. В.
ЄВТУХ В.
Євтух В. Б.
Єгер К.
Єлісеєв Л.
Єременко Т.
Єршова В.К.
Єфименко О.
Єфімова Л.
(610)
286, 1116
1453
1343
876
1071
1723
1081
578
178, 725
7
1186, 1187, 1504
1188
1545
236
284
383
1543
459, 472, 482
179, 180, 285
190
726
727, 1189, 1435, 1472
8
728
508
9, 679
303, 322, 1115,  1190
(545)
436, 1117
10
(1081)
1436
1346
286, 1116
461
879, 1194
ЖАВЖАРОВА І. К.
Жарких Л.
Жванко В. В.
Железняк В.
Житецький І.
Жулинський М. Г.
Жученко Т.
Жюсан
209
1195
1703
1196
88, 90, 880, 881
486
1197
355
ЗАБЕДНОВСЬКА М. О.
Забилин М.
Заболоцький
Заводяний В. Д.
Загоровський Є. А.
Задерейчук І. П.
Заіченко В.
Заковоротний Д. І.
Замишляк А.
Замуруйцев О. В.
Запорожець В.
Заремба С.З.
Заставний Ф. Д.
Захарієвич Ф.
Захаров А.
386 
1383
(193)
740
182-185, 237, 238,1414
1118 
1437
1119
882
1120
1198, 1438, 1439 
186
43, 445
742  
1039, 1473
Звержанський Г.
Зелена Л. І.
Зеленін Д. К.
Зеленчук В. С.
Землянська К.
Зінгер  Л. Г.
Зіневич Н.
Зінич В.Т.
Зленко В.
Золотарьов Д.
Золотарьов М. І.
Зубко А. М.
Зубков А.
Зубков О.
Зуєва Л.
Зябловський Є.
ІБРАГІМОВА М.
Іваненко Ю.
Іванов І. А.
Іванов Н. С.
Іванов С. В.
Іванова І. А.
339
1540, 1703, 1705, 1725
1550
1066,1067, 1069
814
733, 743, 1538
1462
1116, 1199,  1120, 1429
438, 1474
1440
1042
831
1201
1202
883
288
1441
1475, 1478
745
579
1717
298, 692, 746, 747
Іванова Ю. В.
Іванова Ю. Є.
Ігнатов В.
Ізмайлов В.
Іліаді І.Н.
Ільїн А.
Іріоглу Ю. О.
Ісаєв А.
Ісип Є.
Іхельзон Е.
Іщенко Я. О.
ЙОГАНСЕН М.
КАБАКОВ А.
Кабачій Р.
Кабачій Р. І.
Кабузан Б. М.
187
626
387
169
193
95
580
1204

1505
1545
748
888
1324
11
499

Кабузан В. М. 171, 194-196, 200, 235, 245, 246   271, 320, 456, 889, 1205, 1385
Кавас І.
Казєєва І.
Кязимова Г.
Калагеоргій
Калакура О.
Калержі
Калуженко В.
Каменська С. В.
Каменська-Рогова А.Ф.
Кантор Я.
Капелюшний Л.
Каптур О.
Каражаєв Я.
Карев В.
Карп А.
Карпенко І.
Карпова А. В.
Карпова Н.
Касименко О. К.
Катерина II (імператриця)
Катушкіна О. І.
Кацев М. А.
Кашуба М. С.
Кеппен П. І.
Керімови
Кипер М.
Кирпа Т.
Кисельова В. П.
Кисіль В. І.
Кладова Г. Л.
1054
45
50
(674)
1346
(674)
1476
198
198
749
1206
890
1454
1084, 1085
891
892
177, 283, 1137
608
190
(172)
1551, 1552
1551, 1552
1408
94, 290, 349, 1413, 1464, 1586
(1435)
751
46, 47, 893
1537
439, 510
1116
Клаус А.
Клибанов А. І.
Клименко А.
Клименко Н. Ф.
Клівак К.
Клюдт (Kludt) C.
Клячин А. І.
1123
1124
1442
1708
73,1431
(1085)
370
Кляшторна Н.
Кобзар В.
Коваль А. П.
Ковальчук І.
Ковальчук С.
Коварець І.
Коган М.
Кожем’яка О. Л.
Козачок І. К.
Козирєв В. К.
Козлов П.
Козловець А.
Козуб К.
Кокошинський О. М.
Комаренко Н. В.
Кондрацова Л. Д.
Коник О. О.
Коник Ю. О.
Коновалова О. В.
Кононенко  В. О.
511
281, 724
199
894
512
452
752
1207
247
1154  
1208
463
513
464
1071
514
1125 
283, 1491, 1493,
1146
1544, 1546, 1721, 1722
Константинов В.
Константинопольська
Константінова В. М.
Копил О. С.
Кордуба М.
Корзун С.
Коробов К.
Корольова Т.П.
Коршунов А.
Костенко М.
Костюк Л.
Котляр Ю.
Котляр Ю. В.
Коцієвський О. С.
Кочубинський Д. А.
Кравц Л. П.
Кравченко Н.
Кравчук П.
Крамар Є.
Красний-Адроні  Г. Я.
Красновська Н. А.
Крат  А.
Кремень В.Г.
Кресіна І.
Кривець Н.В.
Кривохатський М.
Крижанівський Б.
Круглов А.И.
Крупа Т.М.
Крупник Л.О.
Кугай Т.
85
(193)
103, 274, 291, 297,  707
754
107
1211
455
465
755
1393
248, 1212
292
371, 1126, 1317, 1324
200, 341
581
1136 
446
897
1048
760
1032
1226
173
208
1127, 1213
1091 
1214
756
654
202
1215
Кудряченко А. І.
Кузнєцова Е. Г.
Кузовова Н.
Кузовова Н. М.
Кузьменко Н. О.
Кулик В.
Кулинич І.М.
Куліш О.
Курас І. Ф.
Куценко Ю.
Кучеренко А.
Кучеренко А.А.
Кучерява О.
Кушко Ю.
Кушнір В.
1092
1547,  1708, 1718
310, 516
293
1116
74, 77
1092, 1093, 1126, 1127,  1216, 1217, 1493, 1507 
1217
738
1324
517
1324
898
1218
1325
ЛАВЕР О.
Лагутенко Л.
Ламбін Б. П.
Ламбін Н.
Ламбін П. П.
Ларіна Г.
Латишева Г. П.
Лемешева Л.
Леонтьєв А. Н.
Лернер О. М.
Лефіль Л.
Лещенко А. М.
Ливрон В.
Ликова В.
Лиман І. І.
Лисенко Г.
Лисенко Т. Ю.
Литвиненко Н.
Лиховид О.
Лобода В.
Лобода В. В.
Лозицький Ф. М.
Лозко Г. С.
Лосинський В.
Лубчак В.
Луганська А.
Лук’янчикова Г.
Любомська О.
Лютц Л. Г.
Лянсберг О.В.
Лях К.С.
Львович В.
440
518
1589-1598
342
1589- 1598
744
1376
519
264, 579, 752, 1123, 1163, 1599
757
388
294
95
203
758, 1324
1477
1121
1508
759, 1072, 1387
249
466
1322
1128
1219
 51, 609
610
1443
52, 1478
(1081)
1540, 1723,
1129, 1133.
441, 1309, 1375, 1377, 1426,1459
МАЗАРАКІ
Мазур П.
Макаренко О. П.
Макаров С.
(674)
655
13
656
Макарчук С. А.  368,467, 568, 691, 1047, 1090, 1323, 1381,  1411
Македон Н. Л.
Макидонов А. В.
Макієнко О. А.
Максименко Ф. П.
Малиновський Л. В.
Малінін Н.
Маловичко Р.
Маметов С.
Ман М.
Мангель М.
Маор А.
Марієнко Н.
Маркіанов К. М.
Маркова Л. В.
Марковський Є.
Марущак О.
Марченко А. Г.
Маслєніков
Мататов  М. Е.
Матвієнко В.
Маторина Н.
Маух Альберт
Межов В. І.
Меліджаєви
Мельников О. Т.
Мельников У.
Меренков В.
Мєшков Д.
Мєшков Д. Ю.
Микола II (імператор)
Михайленко І.
Михайлова Г. О.
Михайлуца М.
Мицик Ю. А.
Міллер О.
Мільчева А. О.
Мільячев В. І.
Міронова І.
Міронова І. С.
Місержі С. Д.
Могилянський Н. К.
Модієвський С.
Мокрицька Г. П.
Молоткова Г.
Морозов К.
Морозов С. В.
Морозова М. Н.
Москаленко В.
Москаль Г. Г.
Моспан С,
М-р
Мурашкінцев А.
1708, 1718
204
1712
1701
1130, 1132
1377
761
1444
899
899
900
901
(204)
566
611
520
487
(193)
1424
521, 522
1124
(1081)
1702
(1476)
189,  438
1711
14, 1220
1131
1146
(726)
902
296, 762
50
646
205,  1479
587-589
582, 583-586
1326
590
286
206
710, 714,  730
1725
903
904
488
1485
1480
36
459
612
207
НАДИБСЬКА  С. Б.
Назарова А. М.
Назарова Є. П.
Найман А.
Найман О.
Наметов Е.
Нассау-Зіген Шарль де
905
379
468
838
906, 907
1439
(1324)
Наулко В. І. 12, 16, 171, 271, 299,444, 523, 555, 569, 629, 1049, 1411
Наумов В.
Немченко В. М.
Непомнящий Б. З.
Нечипуренко М.
Нікітін В. Н.
Ніколаєв А.
Ніколаєнко А. В.
Нікшичі
53 
1134
(699) , 764, 765, 908,  909
1221
766
1225
298
1422
ОБИДЬОНОВА О. В.
Обметко О.
Овчаренко Д. В.
Одайник С. Ф.
Оке Петерсен
Олександр I. (імператор)
Олексієв Ф. Я.
Олексюк О. В.
Оленковський М.
Оленчук О.
Опанасенко О.
Орел В. К.
Орлова З. С.
Орлова О.
Орлянський В. С.
Орлянський С. Ф.
Оршанський І.
Осадчий Т.
Остапенко С. М.
Осьмінін П. Є.
Отт Д.
373
343
117, 297, 298
55, 56, 831
1498
(1143), 1154 
1719 
1493
524, 592
1509
1227 
1432
251, 302, 469, 610, 911, 912, 1705, 1419
58
771 
738
772
773
1544,  1546, 1722
193
1228
ПАВЛЕНКО В.
Павленко В. В.
Павленко В. Я.
Павленко С.
Павленко Ю.
Павлов П.
Павлова І.
Павлюк А. Н.
Павлюк С. П.
Падалка Л.
Палатник С.
Палеолог
Пальчикова Д. С.
Панич І.
Панібудьласка В.Ф.
Папаафанасопуло (родина)
Папандопуло
Парцей М. П.
Пасічний С.
Патока
Пачев С. І.
Пачева В. М.
Пачоський Й. К.
Перегуда Є. В.
Петражицький А.
Петров В.
Пивовар А. В.
Пилипенко
Пилипенко В. Ю.
Пилипенко І. О.
Пилипенко Т. І.
Писаревський Г. Г.
Писаревський Г. І.
Пислару І.
Піворович В. Б.
Підгайко М.
Підгородецька Т.
Піддубняк В.
Пірко В.
Пірко В. О.
Піхуля В. М. 
Плахонін А. Г.
Плекан Б.
Плесская-Зебольд Е. Г.
Плохій С.
Подольська З.
Покачалова  А.
Полєвікова О. Б.
Полецветов
Політова О. А.
Поліщук М.
Полонська-Василенко Н.
Полякова Л. І.
614
566
18, 813, 814,
1141
446
525
657, 1229, 1348
698 
486 
1142
815
(674)
4
913
208
(669)
(674)
445
75
1711
593-595
471
(1324)
286
1105
446
301
1452
19
4
15
184
1143, 1512 
60
303, 304
658
61, 1349
1510, 1511
210
1492 
1144
1030
1231
1146
169
915
1331
831
1232
1537
816
694, 817, 818, 1094, 1412
21-23, 473
Пономарьов А. 252, 253, 447, 556, 570, 630, 695, 1070, 1315,  1382, 1430, 1463
Пономарьова І. С.
Попов С.
Попруженко М. Г.
Потьомкін Г. О., Потьомкін-Таврійський
Приймак О.
Пронь Т. М.
Проценко І.
659-661
216
217
(183), (184), (205), (232),  (1719)
345
24, 380, 475, 476, 528, 1329, 1330
529
РАБІНОВИЧ С. М.
Рабінович Я. Й.
Радченко І.
Радченко О.
Ратнер І.
Рауш
Рафальський О. О.
Редько Ф. А.
Реклю Е.
Ремізніков В.
Ржевська Ю. О.
Ривкін З.
(304)
696
530
1324
248
1217
917
218, 219
1045
269
482
918  
Рикман Е. А.
Риттих А. Ф.
Рішельє А. Є. де
Розін Н.
Розуменко Ю. Г.
Ройбуль-Вакаре С.М.
Романов Р.
Романцов В. О.
Романюк Н.
Романюк М. В.
Руденко О.
Рукінглаз З.
Русіна Л.
Рьоміх Г.
САВЧЕНКО І.
Савченко О.
Савчук В. С.
Сальдо В.
Самодуров В. В.
Самохвалов І. С.
Сапожніков А. О.
Сапожнікова В.
Сарбей В. Г.
Світланко С. І.
Секиринський С. А.
Семенов Д.
Семотюк О .Л.
Сенченко І.
Сергеєв І. І.
Сергієнко Т. Я.
1069
1145
294, 1261
820
346
(357)
1234
477
1455
307-309
821
921
1324
(1082)
1456
64
1324, 1326,
38, 193, 1036
1710
1541
1420
1395
347    
1324
220
685, 1068, 1459
382
822
1148
192
Сергійчук В.
Серебряков Л.
Серебрякова С.
Середа С.
Сигарев Н. Ф.
Сидоренко С.
Сизоненко О. І.
Сільванський С. А.
Сінкевич Є. Г.
Сінкевич І. Ю.
Скадовські
65, 531,1236,  1316, 1493, 1515
823
1237, 1238
446
1149
662, 1239, 1353 
1472, 1477
641, 643
310, 1121, 1331, 1712
311, 571, 1324, 1332, 1712
(1336)
Скальковський А. А. 221, 232, 254, 313, 478, 596, 597, 642, 824, 1035 , 1051, 1073, 1150, 1333., 1389, 1415, 1433, 1468, 1494
Скарлато М. С.
Скляр В. М.
Скора О.
Скороход О.
Скороход Т.
Скрипник М. О.
Слісаренко Н. В.
Слободянюк П. Я.
Смыков Н. Ф.
Смолій В.А.
Соболь П. І.
Соколов Т. О.
Соколовський С. В.
Солонін В. І.
Сотніченко В.
Сохань П. С.
Сошникова І.
Станіславський С.
(303), (304)
25
66, 67, 1240
1241
1475
364
314
479
1242
181, 480, 1030
286
315
1151
489
922
598, 1712
1396
923
Староселець В.
Степаненко А. В.
Стоматакі
Стрикаловський Н.
Строганова М. Н.
Струмпе Г. А.
Стуканов Е. М.
Стьопченко Е. М.
Сугацька Н. В.
Сударський І.
Сузанська Л. М.
Супрун В.
Сусоров В. Д.
Сухопаров С.
Сушко І.
1334, 1354
445
(674)
322
1335, 1336
68, 80
1152
1244, 1245
827, 828, 841
829
69
1246
830, 1121
643
70
ТАНИЧ С.
Тарадан Л.
Тарасов А. В.
Тарасова Н.
Тарнавська С.
Теохаріді Т. Ю.
Терентьєва Н.
Терентьєва Н. О.
Тимков О.
Тимофєєнко В. І.
Тимченко В. М.
Титова З. Д.
Тихонов А. К.
Тищенко Н. С.
Толочко П.
Тотеш А. І.
Трибушна Л.
Тройницький Н. А.
Тронько
Турченко Г.
Турченко Г. Ф.
Турченко Ф. Г.
Тучинський В. А.
Тяглий М. І.
81, 663, 1397
335
298
147
1248
664
644
627, 665
926
223
26
1717
927
10
446
(303), (304)
928
105
1712
533
297, 319, 483 
736, 738, 739, 1133, 1153 
1074-1076
1046
УВАРОВА О. О.
Усманова М.
ФАДЄЄВ  А. В.
Фалкіни (родина)
Фальц-Фейн В. Е.
Фальц-Фейн Г. І.
Фальц-Фейн Е.
Фальц-Фейн С. Б.
Фальц-Фейн Ф.
645
929
180
(957)
(1082), 1156, 1253
(304)
(1114)
(1086),  (1174), (1202), (1203)
(1082), (1139), (1176), (1182), (1195)
Фальц-Фейни (династія)  (487), (1114-1116), (1149), (1178), (1180), (1181), (1197), (1254), (1270), (1723)
Феллер М. Д.
Феодосьєв С. М.
Фігурний Ю. С.
Філімонова Т. Д.
Філіпов М. М.
Фінкельштейн М.
Фішер А.
Флоровський А.В.
Форостян А.
931  
1324
1720   
1087
837
744
1431
320
321
ХАДЖІЙСЬКІ М.
Хаджініколова Є.
Хаєцький О. П.
Харузин Н.
Харузина В.
Хинку
Хлєбнова Т. І.
Хонігсман Я. С.
Хохлачов В. В.
Хрящевська Л. М.
599
600
27
1724
1724
1069
1114
838
1092
1157
ЦЕНТНЕР Х. Ф.
Циганенко Л.Ф.
Цикура Н.
Цисельський Т.
Цобенко М.М.
Цуркан І.
(1082)
256
1398
1325, 1328
385
383
ЧЕБОТАРЕВА В. Г.
Ченцов В. В.
Черевко С.
Черемис М. С.
Черемісін О. В.
Черкаський А. В.
Чермошенцева  Н.
Чехутська В. Ю.
Чешко С. В.
Чижикова Л. Н.
Чирко Б.
Чирков М. Ю.
Чирков О. А.
Чистіков В. С.
Чистов К. В.
Чичерін
Чілачава Р. Ш.
Чімбанга Е.
Членов М. А.
Чобанов Г.
Чорна М. В.
Чумаченко Г.
Чумаченко Г. А.
1146
1158
193
324, 325
225, 1712
389
700, 708, 709, 767
488
1516, 1517
187, 1391
363, 365, 390-392, 1117, 1346
934
1720
489
1380
(949)
15
(48)
686
617
523
1518, 1519
1121
ШАЙКІН І. М.
Шайкін Й.
Швидько Г. К.
Шевельова Т.
Шевченко А.
Шевченко В.
Шевченко В.Г.
Шевченко Ф. П.
Шелухін С.
Шемтов М.
Шенфінкель В. К.
Шер Якоб
839, 840
936, 937 
169, 1492
1251
1384
1250
326
223
1159
(899)
1719
(1081)
Шестопал М.  
Шибаєв В. П.
Шинкаренко О. І.
Шитюк І. Н.
Шитюк М. М.
Шишмарьов В.Ф.
Шиян Н.І.
Шкварець В. П.
Шкворець О.
Шкляр А. М.
Шліхтер А.
Шмалєй С.
108
490, 1160
698, 839
384,728, 821, 840-842, 1324, 1337, 1338, 1356
327
646
384, 1324, 1337, 1338
702
1155
843
1324
Шмідт А. 226, 330, 491, 557, 601, 647, 844, 1052, 1077, 1161, 1339, 1392, 1416, 1469, 1496
Штах Я.
Штейнванд Д.
Шульга М. О.
Шушляннікова Н. В.
1162
(1082)
17
227, 228, 331, 1324, 1340
ЩЕБАЛЬСЬКИЙ П. К.
Щетенко Л. А.
Щукін В. В.
229, 1497
1121
698, 728, 821, 839, 840, 842,  845-847
ЮХНЕВА Н. В.
Юшкова Л.
848 
1457
ЯДЛОВСЬКА О. С.
Якименко М. А.
Яковлєв А.
Янко М. П.
Яруцький Л.
Ясинецька Н. І.
Ястребов В. Н.
Ястребов Ф.
Яценко А.
938, 1133, 1252
534
324, 325
230
666
1253
332, 492
231
1254

 

 

 

Географічний покажчик

АЗОВСЬКА губ
Азовське море
232
639
Алешки, м.  див. Цюрупинськ, м.  
Альт-Шведендорф (Старошведське), колонія  див. Зміївка, с.,
Бериславський р-н
 
Америка
Анапа, м., (Росія)
Анатолівка, с., Нижньосірогозький р-н
395, 1274, 1287
1132
1319, 1322
Ангальт-Кеттенськ, (Антгальська)  колонія   див. Асканія-Нова, смт,
Чаплинський р-н
 
Андронівка, с., Скадовський р-н                      
Арабатська Стрілка
375
1144
Арбузинка, с., Ольвіопольський повіт (тепер  Миколаївська обл.) 1440
Арнаутка, с. див. Комишани, смт, Комсомольський р-н, Херсонська
міськрада
 
Архангельське, с., Великоолександрівський р-н  159, 160
Асканія-Нова, смт,  Чаплинський р-н   1084, 1086, 1134,  1156, 1190,
1208, 1266
БАЛАШЕВЕ, с., Тираспільський повіт
Балкани
Балтазарівка, с.,  Чаплинський р-н
Березнегуватський р-н (тепер Миколаївська обл.)
969
1420
62, 1457
982, 1282
Берислав, м.  137, 184, 211, 317, 330, 469, 621, 816, 840, 868, 965, 968, 1124, 1143, 1524
Бериславський р-н  374, 375, 715, 756, 868, 982, 984, 100, 1033,  1277,
1288, 1289, 1293, 1294, 1296
Бериславщина   див. Бериславський р-н  
Бессарабія  1701
Бехтери, с., Голопристанський р-н  7, 150
Білозерка, смт 504
Білоцерківка, с., Чаплинський р-н 1364
Благодатівка, с., Великоолександрівський р-н  713
Благодатне, с., Ольвіопольський повіт (тепер Миколаївська обл.)  1401
Блакитне, с., Високопільський р-н  466
Боброве,  пустище  див. Бобровий Кут, с., Великоолександрівський р-н  
Бобровий Кут, с., Великоолександрівський р-н    177, 211-215, 221, 295, 317, 330, 683, 713, 731, 732, 742, 766, 768, 830, 945, 951, 957, 959, 985
Богданівка, с. 299
Болгарія  393, 592, 599, 613, 614
Борозенське, с., Великоолександрівський р -н 155
Британи , с. див. Дніпряни, смт, Новокаховська міськрада  
Брянська губ., Росія 493
Буг, південний  209, 753
Бузинове, с., Тираспільський повіт (тепер Одеська обл.) 969
ВАЙНДОРФ, с.(Винне село) див. Леніндорф, с. (Ленінське, с.), Скадовський р-н  
Варварівка, с. (тепер Миколаївська обл.)  352
Василівка, с. див. Мар'янівка  
Велика Лепетиха, смт  230, 860, 1136
Велика Олександрівка, смт  317, 488
Велика Сейдеминуха, с., див. Калінінське, смт,
Великоолександрівський р-н
 
Великий Лібенталь, колонія, Тираспільський повіт 1259
Великий Нагартав, колонія,   Херсонський повіт   971, 974
Великий Токмак, с., Мелітопольський повіт (тепер Запорізька обл.) 541
Великі Копані, с., Цюрупинський р-н 327
Великолепетиський  р-н 1470
Великоолександрівський р-н  141, 143, 148, 374, 375, 712, 1272, 1277,
1281, 1282, 1286, 1287, 1289
Велико-Сейдеминухський  єврейський національний р-н див. Калініндорфський р-н  
Верхні Сірогози, с., Нижньосірогозький р-н  299,1391
Верхні Торгаї, с., Нижньосірогозький р-н  1319, 1322
Верхній Рогачик , смт  469, 1136
Верхньо-Рогачицька вол. 1136
Веселе, с. 327
Високопілля, смт 4, 41,  173, 317,230,1086, 1184, 1298, 1301
Високопільський німецький національний р-н  1084, 1086, 1116, 1117, 1152, 1319
Високопільський р-н  119, 370, 378,1106, 1107, 1112, 1172, 1209, 1213,
1234, 1290, 1296, 1304
Високопільщина  див Високопільський р-н  
Висунь, с.  (тепер Миколаївська обл.)  1365
Відрадо-Кам’янка, с., Бериславський р-н 146
Вікторівка, с., Нижньосірогозький р-н  1322
Віленська губ.,  Білорусь 964
Вільна, колонія, Тираспільський повіт  973
Вітебська губ., Білорусь  487,  964, 974
Вознесенськ, м., Миколаївська обл. 1255
Вознесенський повіт (тепер Миколаївська обл.) 1399
Волга,  р., пониззя  305, 640
Волинська губ.  982
Володимирівська вол.  1405
Володимиро-Иллінка, с., Новотроїцький р-н  1149
Володимирське, с., Херсонський повіт  1404
Вормс, м., Німеччина   1264
ГАЛАГАНІВКА, с., Херсонський повіт (тепер Миколаївська обл.)  
Генічеськ, м.  93, 650, 756, 1136, 1144, 1196, 1435
Генічеський р-н 68, 69, 1443
Гола Пристань, м.  327, 541, 724, 756, 783-786, 799-803, 910, 1022, 1398
Голландія 396
Голопристанський р-н  198, 374, 375
Горностаївка, смт  469
Горностаївський р-н  70, 1277, 1288, 1289
Градіжський повіт, Полтавська губ.  538
Греція  667
Григорівка, с.  1136
Григорівка, с., Чаплинський р-н    1347
Гродненська губ., Білорусь  964
Гуцульський край  526
ДАВИДІВ БРІД, с., Великоолександрівський р-н  712, 713, 888
Даго, о., Естонія  1512
Дніпро, р.  704. 1084, 1488
-  пониззя   209, 753
Дніпро-Бузьке межиріччя  466
Дніпровський повіт, Таврійська губ.  139, 202, 265, 487, 595, 613  1079, 1136, 1147, 1394, 1402
Дніпропетровськ, м., 1108
Дніпропетровська обл.  464
Дніпряни, смт, Новокаховська міськрада 209, 318, 327, 1167, 1300
Дніпрянський промисловий р-н  115
Дон, р. 1701
Доренбург, с. , Чаплинський р-н  1134
Дофіно, с., див  Роздольне, с., Каланчацький р-н  
Драбівці, с., Золотоніський повіт (тепер Черкаська обл.)  541
Дудчани, с., Нововоронцовський р-н  152
Дядьківський, х., Херсонський повіт   545
ЕМЕС, с., Калініндорфський р-н   985
Естляндська губ., Естонія 487
Ефінгар, колонія, Херсонський повіт  947, 952
ЄВРОПА  
-  східна  194, 709
-  єропейська частина СРСР  див. СРСР, європейська частина  
Єлисаветград, м. ( тепер Кіровоград, м.)    965
Єлисаветградський повіт (тепер Кіровоградська обл.)  94, 1159, 1403
ЗАВОЛЖЯ  640
Загорянівка, с., Білозерський р-н  1365
Заградівка, с., Високопільський р-н  466
Запоріжжя, Новоросійський край 168
Запорізька обл. 464
Запорізька Січ 708
Засілля, с., Херсонський повіт (тепер Миколаївська обл.)    558, 561,562
Західна Україна  див. Україна, західна  
Західний край 305, 640
Збур’ївка, с., Голопристанський р-н 327
Зміївка, с., Бериславський р-н  34, 35, 39, 48, 93, 177, 211, 214, 221, 228, 295, 317,  327, 330, 331, 339, 374, 511, 526, 1111, 1147, 1159, 1162, 1165, 1186, 1187, 1200, 1215, 1486-1535
Знам’янка, с., Білозерський р-н  299, 466
ІВАНІВКА, смт  221, 507
Іванівка, дача пустища  див. Кам’янка, с., Херсонський повіт  
Ізлучиста, колонія, Херсонський повіт  955
Ізраїль 933
Інгулець, с., Білозерський р-н 211, 212, 215, 221, 295, 317, 330, 731, 742, 766, 768, 819
КАВКАЗ, північний  1095
Казахстан  391
Каїри, с., Горностаївський р-н  519
Каланчак, смт  460, 461, 487, 525
Калініндорф, с. див. Калінінське, с., Великоолександрівський р-н   
Калініндорфський єврейський національний округ  711, 1319
Калініндорфський р-н 119, 374, 377, 378,   740, 743, 749, 755, 756, 820, 996, 1005
Калінінське, смт , Великоолександрівський р-н  211-214, 221, 295, 317, 330, 684, 712, 713, 731, 732, 740, 742, 766, 768, 819, 849,  851, 896, 906, 937, 951, 959, 985, 1019
Калінінський р-н  177,  744, 1372
Кам’янка, с., Херсонський повіт  211, 212, 214-215, 221, 295, 317, 330, 732, 742, 766, 768, 955
Канада 897
Кантакузенка,  колонія, Ананьївський повіт (тепер Миколаївська обл.) 969
Каракуй, с., Дніпровський повіт, Таврійська губ. 262
Каргинка, с., Скадовський р-н  1405, 1406
Кардашинка, с., Голопристанський р-н 327, 505
Карпати (край) 88
Катеринославська губ. 103, 194, 319, 895, 1132, 1175, 1177
Катеринославщина див. Катеринославська губ.  
Каховка, м. 30, 93, 221, 621, 750, 756, 840, 979, 980, 981,  989, 992, 1022, 1136, 1505
Каховська вол. 1136
Каховський р-н  287, 374, 548, 741, 1000, 1277, 1288, 1289, 1373
Качкарівка, с., Бериславський р-н  317,1002, 1003
Качкарівський р-н 147
Каховщина  див. Каховський р-н  
Кейзерсгейм, колонія, Тираспільський повіт 1260
Кизикерменський повіт (Бериславський р-н) 1522
Київська губ.  487, 542, 543, 545, 964 , 982, 1347
Київська обл.  488, 999
Київщина див. Київська обл.  
Киргизія 391
Кирилівка, с. 299
Кир’ят-Ата , м., (Ізраїль)  913
Киселівка, с., Білозерський р-н 119, 1362
Кіндійка, с., Херсонський р-н (тепер Кіндійка, смт, Дніпровський р-н, Херсонська міськарада) 457, 549
Кіндійські хутори див. Кіндійка, смт., Дніпровський р-н, Херсонська міськрада  
Кіровоградщина 466
Клостердорф, с., (Костирка, с.),  див.  Зміївка, с. Бериславський р-н  
Ковенська губ., Литва 964
Козачі Лагері , с., Цюрупинський р-н 221, 327
Комишани, смт, Комсомольський р-н, Херсонська міськрада 199, 230, 1417
Косаківка, с., Нижньосірогозький р-н 1319, 1322, 1367
Костирка, с., Бериславський р-н 374
Костянтинівка, с.,  Великолепетиський р-н 1341
Кочубеївка, с., Великоолександрівський р-н  396, 1276, 1280
Кочубеївка, с., Високопільський р-н 1295
Криворіжжя 822
Крим  26, 431, 639, 936, 1223, 1328, 1446, 1701
Кронау, с., див. Високопілля, смт  
Круте, пустище  див. Татарка, с., Херсонський повіт  
Курська обл., (Росія)  1390, 1403, 1404
ЛЕНІНДОРФ, с., (Ленінське, с.), Скадовський р-н  375, 756, 759
Ленінське, с., Білозерський р-н 163
Ленінський  масив,  Херсонська округа  843
Лібенталь, колонія, Одеський повіт (тепер Одеська обл.) 1258, 1259
Ліфляндська губ., (південна Естонія  та північна Латвія) 487
Лугове, с.  327
Львове, с., Бериславський р-н  209, 295, 317, 703, 704, 731, 742, 753, 770, 985
МАЛА  АНДРОНІВКА, с.,  Скадовський р-н 1072
Мала Дереклія, с., Бобринецький повіт 969
Мала Сейдеминуха, с., Великоолександрівський р-н 317, 713, 959
Малий Лібенталь, колонія,  Тираспільський  повіт  1259
Малий Нагартав, колонія, Херсонський повіт    953, 971
Маліївка, с., Херсонський повіт (тепер Миколаївська обл.)  558, 561
Малоросія  305, 640, 1223
Маринське, с., Горностаївський р-н 1280,  1283
Мар’їне, с., Каховський р-н  375
Мартинівка, с., Бобринецький повіт 969
Мар'янівка (Василівка), с.,  Бобринецький повіт 969
Мелітопольський повіт  1394
Микільське, с., 221
Миколаїв, м. 644, 720
Миколаївка, с., Великолепетиський р-н 1322
Миколаївська губ. 108, 113
Миколаївська обл. 24, 719, 1110, 1119, 1466
Миколаївщина  див. Миколаївська обл.  
Миргородський повіт, Полтавська губ.  544
Махайлівка, с., Скадовський р-н  374, 375, 1391
Михайлівка, с., Херсонський повіт  544
Могилівська губ., Білорусь  466, 940, 943, 964
Молдавія 344, 579, 615
Моргунівка, с., Бобринецький повіт  969
Москва, м.,  Росія  232
Московська держава 167
Музиківка, с., Білозерський р-н 1365
Мюльгаузендорф (Мальгаузендорф), колонія   див. Зміївка, с., Бериславський р-н  
НАГАРТАВ, с., Березнегуватський р-н  (тепер Миколаївська обл.) 985
Найдорф, с. див. Леніндорф с. (Ленінське, с.), Скадовський р-н Наталине , с., Високопільський р-н 466
Ніжин, м., Чернігівська обл.  944
Нижні Сірогози, смт  454
Нижні Торгаї, с., Нижньосірогозький р-н  1434
Нижньогородська губ., Росія 1387
Німецька  балка, Нижньосірогозький р-н  1097
Німеччина 1192, 1219, 1226, 1247
-  чорноморська  1141
Нова Каховка, м.  30
Нова Маячка, с., Цюрупинський р-н  989
Нова Софіївка, с., Скадовський р-н  375
Нове Шабо, с., Голопристанський р-н  149
Нові Каїри, с., Качкарівський р-н  152
Новоберислав, с., Бериславський р-н  295, 317, 374, 703, 704, 972, 985
Нововасилівка, с.  299
Нововоронцовка, смт  142, 155, 221, 547, 317, 756, 926
Новодмитрівка, с., Великоолександрівський р-н   401
Новоолексіївка, с., Генічеський р-н  1437, 1439, 1447
Новопавлівка, с., Великоолександрівський р-н 466
Новопетрівка, с., Нижньосірогозький р-н  1319, 1322, 1344
Новополтавка, с., Великоолександрівський р-н 295, 317, 742, 819
Новоросійський край (Новоросія, Новоросійська губ., Новоросійська обл.) 165, 166, 172, 182-184, 186, 194, 195, 200, 204-206, 208, 210, 222, 223, 229, 232, 237-240, 243, 244, 254, 263, 299, 305, 313,  320, 338, 349, 478, 536, 579, 582, 585, 596, 604, 640, 721, 745, 752, 757, 774, 806, 816, 821, 824, 845, 856-859, 923, 1073, 1108, 1122, 1123, 1150, 1162, 1204, 1414, 1497, 1512, 1536, 1724
Новосілки, с.  див. Леніндорф, с. (Ленінське, с.), Скадовський р-н  
«Ной лебен», артіль,  Цюрупинський р-н 1023
ОДЕСА, м. 631,705, 707, 816, 965, 1265, 1710
Одеська губ. 770
Одеська обл. 374-377
Одеський повіт  353, 619, 1263
Олександрівка, с., Качкарівський р-н 155
Олександрійський повіт (тепер Кіровоградська обл.)   969
Олешки, м., Дніпровський повіт  див. Цюрупинськ, м.  
Ольвіопольський повіт  (тепер Миколаївська обл.) 941, 1263
Ольгине, с., Горностаївський р-н  492, 1280,1299, 1303
Ольгінська німецька національна сільрада, Каховський р-н  375
Орловська губ., Росія      487
Основа, с., див. Дніпряни, смт., Новокаховська  міськрада  
ПАВЛІВКА, с. 221
Павлівка, с., Чаплинський р-н  1391
Первомаївка, с., Верхньорогачицький р-н 514
Петербург, м., Росія 232
Петрівка, с.  221
Петрівка, с., Скадовський р-н  1391
Південна Росія   див. Росія, південна  
Південна Русь див Русь, південна
Південний Буг див.  Буг, південний
Південь Росії   див.  Росія, південна
Південь України  див. Україна, південна
Північна Таврія  див. Таврія, північна
Північне Приазов’є  див. Приазов’є , північне
Північне Причорномор’є  див. Причорномор’є, північне   
Північний Кавказ  див. Кавказ, північний
 
Північно-Західний край 305, 640
Плавське, с., Генічеський р-н 493
Побужжя  218
Подільська губ. 466, 469, 487, 493,  964, 982, 1347
Подніпров’є, нижнє  218, 326, 467
Пониззя Волги див. Волга, пониззя  
Полтавська губ.  940, 943, 982
Полтавська обл.  488, 934, 943
Полтавський повіт  538
Польща  380, 516, 546-549,1025, 1331,1335, 1374
Правдине, с., Білозерський р-н  1318, 1321, 1345, 1359, 1361
Преображенка, с., див. Червоний Чабан, с., Каланчацький р-н  
Преображенка, с., Чаплинський р-н 1368
Приазов’є  3, 88, 193, 595, 655, 659, 660, 661, 666, 1132
- північне  16, 180, 249. 580, 658, 1207
Приморське, с., Скадовський р-н 1387
Придніпровський регіон 1103
Причорномор’є  13,  1132, 1170, 1237
-  північне 16, 180, 193, 195, 223, 244, 274, 297, 342, 467, 654, 1030, 1119
Причорноморський край 216
Прогної (тепер Геройське), с., Голопристанський р-н 151
Птахівка, с., Скадовський р-н  33
РІВНОПІЛЛЯ, с. 731
Роздольне, с. Каланчацький р-н 487, 1136
Розенгоф, х.,  Нижньосірогозький р-н  1097
Романівка, колонія, Березнегуватський р-н (тепер Миколаївська обл.) 920, 985
Російська імперія 95, 103, 104, 276, 288, 308, 512,855, 927, 962, 1154
Росія 94, 184, 196, 217, 230, 237, 263, 315, 391, 577, 640, 644, 648, 728,
772, 844, 1143, 1146, 1161, 1550, 1713
- європейська 290, 305, 349, 640, 1413, 1464, 1586
- південна 211, 267, 268, 302, 337, 339, 461,  703, 704, 706, 773, 856, 963, 964, 1130, 1204, 1208, 1418,1488, 1543, 1714, 1715
Рубанівка, с., Великолепетиський р-н 1136
Румелія див. Болгарія  
Румунія 613
Русь, південна 453, 600
Рязанська губ., Росія 487, 1401
СЕЙДЕМИНУХА, с.,  див. Калінінське, с., Великоолександрівський р н  
Сейдеминухський єврейський національний р-н 270
Семенівка, с., Бобринецький повіт 969
Сірогозщина 454, 1098
Скадовськ, м. 164, 651, 653
Скадовський р-н 162, 990
Снігурівка, с., Херсонський повіт (тепер Миколаївська обл.)  558, 561
Снігурівський р-н, Херсонський округ  (тепер Миколаївська обл.) 982, 984, 1001, 1277, 1289, 1293
Софіївка, с., Каховський р-н 221, 374
СРСР  218, 1154, 1713, 1716
-  європейська частина 108, 848, 1151, 1713
Старосілля, с., Великоолександрівський р-н 559, 562
Старофейське, с., Бериславський р-н 374
Старошведське, с., Херсонський повіт  див. Зміївка, с., Бериславський р-н  
Степ 118, 120
Степова Україна  див. Україна, степова  
Степовий економічний р-н  120, 121
Степовий підрайон УРСР  108
Східна Європа  див. Європа, східна  
США  977, 980
ТАВРИДА 103
Таврійська губ. 230, 241, 242, 246, 255, 259, 265, 289, 319, 340, 344, 468, 471, 534, 604, 607, 613,760, 855, 1120, 1128, 1132, 1136,  1175, 1242, 1269, 1386, 1449
Таврійські повіти  612
Таврія 318, 460, 599,1164, 1246
-  північна  1097, 1098
Таджикистан  1218
Тамбовська губ., Росія  
Татарка, с., Херсонський повіт 945, 951
Тираспільський повіт  353, 618, 619, 1257, 1422, 1423
Токарівка, с.  327
Турбаї, с., Полтавська губ.  460
Туркменія  391
Турція  344
Тягинка, с., Бериславський р-н  472, 1298
УЗБЕКИСТАН  391, 1456
Україна 2, 12, 14, 26, 30, 43, 92, 107, 114, 116, 118, 120, 121, 173,176, 181, 208, 224,230, 231, 292, 299, 301, 308, 358, 360, 361, 368, 384, 421-424,426, 427,429, 430, 432,433, 436, 437, 443, 459, 464, 467, 528, 531, 550, 552, 582, 585, 591, 614, 678, 688, 689, 691, 694, 695-697, 700, 705, 725, 734-736, 763, 771, 907, 936, 938, 988, 1016, 1037, 1048, 1070,1074-1076, 1078, 1084, 1093, 1096, 1100, 1104, 1105, 1107, 1108, 1116,  1127, 1128, 1131, 1139,1157, 1158, 1164, 1206, 1214, 1216, 1221, 1228, 1230, 1243,  1244, 1251, 1314, 1326, 1384, 1452,1466, 1515, 1539, 1544-1549, 1553-1585, 1587, 1588, 1706, 1707, 1711, 1715, 1716, 1720, 1722
- західна  510
- південна 2, 3, 6, 13, 18-24, 26, 27, 44,126, 168-171,  175, 178-180, 182, 186, 187,190, 191, 200, 203, 234, 252, 253, 256, 269, 270, 272, 273, 281, 284-286, 292, 296, 298, 308, 309, 311, 319, 321, 336, 341, 345, 346, 367, 371, 380, 389, 456, 464, 473, 478, 485, 508, 525, 535, 573, 580, 582-584, 587, 589, 590, 593, 595, 596, 608, 617, 646, 664, 665, 692, 701, 705, 707, 711, 720, 724, 734, 735, 736, 737-739, 762, 771, 813, 814, 818, 821, 827, 828, 907, 922, 934, 938, 1074-1076, 1095, 1096, 1099,1101, 1104, 1109, 1116, 1118, 1120, 1121, 1125, 1126, 1129, 1131, 1134, 1146, 1152-1154, 1157,1160, 1218, 1222, 1245, 1317, 1320, 1324, 1325, 1329, 1330, 1388, 1394, 1420, 1432, 1492, 1493,1507, 1519
- степова  185, 210, 252, 253, 1207
Українська  РСР 16, 122, 189-192, 289, 425, 453, 190,1106
Ульянівка , с., Білозерський р-н  466
Ульянівка, с.  221
ФЕДОРІВКА, с., Каховська вол., 1136
Федорівка, с., Херсонський р-н  549
Фрай-Лебен, с., Калініндорфський р-н 985
Франція 420
ХЕРСОН,  м. 5, 28, 30, 38, 44, 46, 49, 51-54, 71, 93, 114,  118, 120, 129, 134, 135, 138, 169, 173, 183, 185, 193, 209, 211, 223, 225, 257, 280, 282, 293, 303, 317, 322, 327, 330, 349, 354, 496, 497, 609, 611, 616, 635, 637, 638, 643, 644, 648, 649, 656, 664, 667, 672, 687,689,703, 711, 720, 723, 727, 732, 756, 778-782, 787-792, 804, 805, 807-812, 816, 833-836, 853, 854, 870, 874-878, 882, 883, 891, 894, 899, 900, 901, 902, 908, 910, 913, 919, 924, 925, 930, 932, 933, 960, 961, 965-967, 970, 976, 983, 993, 1007, 1024, 1026, 1036, 1053, 1060-1063,1065, 1084, 1105,1136,1143, 1158, 1171, 1173,  1185, 1193, 1194, 1222, 1225, 1228, 1235,1238, 1240, 1243, 1247, 1267, 1275, 1324, 1349-1351, 1354, 1355, 1360, 1371, 1397, 1445, 1489, 1521, 1540
Херсонська  губ. 3, 96-103, 105-112, 136, 194, 202, 206, 207, 211, 226, 232, 264, 275, 276, 278, 279, 288, 289, 291, 293, 297, 299, 300, 306, 311, 317, 319, 330, 348, 349, 368,448, 456, 468, 491, 492, 495, 498, 512, 517, 534, 557, 576, 577, 579, 591, 601, 604, 620, 645, 647, 671,716, 723, 726, 728, 751, 760, 768, 769, 772, 773, 821, 825, 826, 832, 838-840, 844, 846, 847, 855,  872, 889, 895, 910, 948, 950, 953, 954, 956, 962-964, 969, 1052, 1059,1077, 1078, 1085, 1117, 1121, 1122, 1124, 1128, 1132, 1136, 1142, 1159, 1161, 1163, 1177, 1205, 1216, 1236, 1242,  1268, 1269
Херсонська обл. 4, 8, 9, 12, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 37, 43, 92, 118-120, 123, 125, 128, 165, 173, 177, 178, 189, 209, 236, 247, 280, 296, 310, 378, 379, 390, 392, 464, 476, 490, 523, 550, 592, 713, 714, 727, 756, 765, 1028, 1112. 1117,  1230, 1330, 1331, 1428, 1436, 1551, 1552, 1600-1700
Херсонська округа 114, 115, 743, 748, 829, 1117
Херсонська провінція 585
Херсонський край 201, 228, 331, 459
Херсонський округ 140, 143-146, 153, 154, 156-158, 160, 161, 286, 393, 397, 398, 402-406, 409-414, 416-417, 622, 712, 988, 991, 997, 998, 1004, 1006, 1010, 1011, 1013, 1019, 1370, 1407, 1491, 1493
Херсонський повіт   82, 131-133, 177, 211, 245, 295, 349, 356, 379, 539, 542, 543, 560, 618, 619, 920, 939, 940, 1078, 1136, 1143, 1263, 1366
Хлібодарівка, с. 731
Хорли, с.,  Каланчацький р-н 64, 487,1086, 1134, 1136, 1174, 1181,  1197, 1202, 1203
Хрестівка, с., Чаплинський р-н 1453, 1457
ЦАРЕВОДАР, с., див  Правдине, с., Білозерський р-н  
Цюрупинськ , м. 184, 221, 291, 299, 327, 756, 975, 1022, 1136
Цюрупинський р-н 374, 375
ЧАЛБАСИ, с. ( тепер  Виноградове, с., Цюрупинський р-н)  621
Чаплинка, смт 221, 461
Чаплинський р-н 1454
Червоний Кут, х., Качкарівський р-н  155
Червоний Чабан, с., Каланчацький  р-н  1180, 1191
Чернігівська губ. 466, 469, 487, 489, 493, 543, 982
Чернігівська обл.  488, 999
Чернігівщина  див. Чернігівська обл.  
Чонгар, півострів  669
Чорна Долина, с., Чаплинський р-н  460
Чорнобаївка, с., Білозерський р-н  549
Чорноморська Німеччина  див. Німеччина, чорноморська 1141
Чорномор’є , маєток, Голопристанський р-н 1181
ШАБО, с., Одеська обл. 318
Шведський округ  (тепер Бериславський р-н) 214
Швеція  1513
Широке, с.  457
Шкурине, с. 1365
Шлангендорф, колонія  див. Зміївка, с., Бериславський р-н  
Шолом Алейхем, с., Калініндорфський р-н  985
Штерндорф, с.,  див. Мала Сейдеминуха, с., Великоолександрівський  р-н  
ЩОРСІВКА, с., Білозерський р-н  163
ЯВКИНЕ, с., Херсонський повіт (тепер Миколаївська обл.)  558, 561
Янівка, с., Гродненська губ., Білорусь 1359

 

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26272829