Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Національне відродження

Меню розділу

НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

421. КОНСТИТУЦІЯ України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.: із змінами, внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р. станом на 1 січ. 2006 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - К. : Укр. центр правн. студій, 2006. - 125 с.
Про гарантію громадянам, які належать до національних меншин, права на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних  закладах або через культурні товариства, с.28.

422. ДЕКЛАРАЦІЯ прав національностей України: [прийнята Верховною Радою України 1 листоп. 1991 р.] //Право Ураїни. – 1992. - №1. – С.5.

423.  ПРО національні меншини в Україні: Закон України: [від 25 черв. 1992 р.] //Голос України. – 1992. – 16 лип.

424. ПРО засади державної мовної політики: Закон України: [від 3 лип. 2012 р.] //Офіц. вісн. України. - 2012. - №61. - С. 9-23; Голос Украини. – 2012. – 10 авг.(№146). – С.3-5.

425. ПРО мови в Українській РСР: Закон Української РСР //Відомості Верховної Ради України. – 1989. -№45 (Додаток). – Ст. 631.

426. ПРО культуру: Закон України: [від 14.12. 2010] // Офіц. вісн. України. - 2011. - N2. - С. 13-23 ; Музеї України. - 2010. - №4 . - С. 2-9.

427.  ПРО культуру: Основи законодавства України: [прийнято 11 лют. 1992 р.] //Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №21. – С. 294.

428. ПРО Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року: Постанова Ради Міністрів УРСР, 12 лют. 1991 р. //Зібрання постанов Уряду УРСР. – 1991. - №4. – Ст. 25.

429. ПРО затвердження Положення про Республіканську комісію у справах депортованих народів Криму: Постанова Кабінету Міністрів України, 24 берез. 1992 р. //Зібрання постанов Уряду України. – 1992. - №4. – Ст. 96.

430. ПРО Міністерство України у справах національностей та міграції: Указ Президента України, 26 квіт.1993 р. //Уряд. кур’єр. – 1993. – 29 квіт.

431.  ПРО утворення Фонду депортованих народів Криму: Постанова Кабінету Міністрів України, 14 берез. 1992 р. //Зібрання постанов Уряду України. – 1992. - №4. – Ст. 92.
432.  ПРО фонд розвитку культур національних меншин України: Указ Президента України, 29 квіт. 1992. //Голос України. – 1992. – 30 квіт.

433. ТИМЧАСОВЕ  положення про недільну школу національних меншин в Україні: [затв. 04.11.92 р.] //Відродження. Мови, літератури, історія народів України в національних школах. – 1993. - №2. – С.77-78.

434. БРИТЧЕНКО С. П. Основні напрями задоволення національних культурно-освітніх потреб населення України /С.П. Бритченко //Бритченко С. П. Деякі питання національних відносин на Україні /С.П. Бритченко. – К., 1990. – С. 33-45.

435. ВІВЧАРИК М. М. Поєднані долею єдиною: національні меншини в умовах розбудови незалежної демократичної України /М. М. Вівчарик //Відродження. Мови, літератури, історія народів України в національних школах. – 1993. - №1. – С. 11-13.

436. ЄВТУХ В. Етнополітичний  ренесанс в Україні /В. Євтух //”Guo fadis, Україно?”: матеріали третьої (зимової) сесії міжнар. шк. україністики (Київ, січ.1992 р.). - О., 1992. –Ч.I. – С.107-125.
Про національне відродження в Україні та досвід етнокультурного розвитку національних меншин України в 20-30-ті  роки.

437. ЗВЕРНЕННЯ до всіх націй і національно-етнічних груп України: [I всеукраїнського міжнац. конгресу. 16 листоп. 1991 р., Одеса] //Голос України. – 1991. – 20 листоп.

438. ЗЛЕНКО В. Чуття родини /В. Зленко //Робітнича газ. – 1988. – 29 груд.
Інтерв’ю з головою Херсонського облвиконкому, депутатом Верховної ради УРСР О. Т. Мельниковим про національне питання на Херсонщині.

439.  КИСІЛЬ В. Роде мій ясний … /Віктор Кисіль //Наддніпрян. правда.- 1988. – 31 груд.
Про розмову-зустріч 3-х фольклорних ансамблів: польського, татарського і єврейського.

440. ЛАВЕР О. Найшвидше збільшується кількість українських росіян: [в т.ч. в Херсон. обл.] /О. Лавер //Молодь України. – 1992. – 3 листоп.

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
2930