Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Вступна стаття

Меню розділу

Вступна стаття

Проголошення у 1991 році незалежності України створило умови для її трансформації у демократичну, соціальну і правову державу, головним обов’язком якої є забезпечення прав і свобод громадян, інтеграція в міжнародно-правову систему захисту прав людини, врегулювання правового становища національних меншин. На пострадянському просторі, в ході становлення національних держав, питання національних меншин все частіше привертає увагу фахівців та пересічних громадян, адже перспективи щодо внутрішнього розвитку новостворених держав та зародження демократії тісно пов’язані із проблемою розвою національних меншин.
Кожна з представлених в Україні етнічних груп так чи інакше прагне зберегти свою мову, культурну спадщину, традиції, які формують основи національної ідентичності, забезпечують можливості для підтримки життєдіяльності й розвитку культури того чи іншого етносу, його соціальної й політичної спроможності. Ці положення закріплені Законом України «Про національні меншини в Україні» 1992 року і Конституцією України 1996 року. Мирне співіснування народів у багатоетнічному суспільстві визначається поєднанням різноманітних чинників: економічних, соціальних, політичних, релігійних, культурних, історичних. Усталені типи міжетнічної взаємодії, як правило, мають стабільний потенціал толерантності. Для сучасної України проблеми національних меншин і міжнаціональних відносин гостро актуалізовані ще тією обставиною, що вони відбуваються в процесі трансформації та побудови національної держави, не відходячи від принципів євроінтеграції, задекларованої українським політикумом і дипломатією. Забезпечення гарантій та механізму реалізації прав національних меншин стало одним із провідних політико-правових напрямів діяльності в становленні незалежної Української держави та в максимальному наближенні законодавства України до законодавства провідних європейських країн стосовно національних меншин і національних відносин.
Херсонщина є поліетнічним регіоном нашої держави. У Державному архіві Херсонської області впродовж десятиліть відклалися цінні документи, що містять інформацію про заселення Причорноморських степів, формування національних районів, розвиток освіти та культури багатьох етносів. Важливою складовою наших знань про минувшину націй і народностей, що населяють Херсонщину, є дослідження науковців та краєзнавців, які містяться у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. Тому, з метою допомогти дослідникові та пересічному читачеві зорієнтуватися у достатньо розлогому масиві джерел і публікацій, зосереджених у фондах ХОУНБ та ДАХО, бібліотекою та архівом ще у 1993 році було опубліковано бібліографічний покажчик «Нації і народності Херсонщини: минуле і сьогодення». Новий анотований науково-допоміжний бібліографічний покажчик розширює попереднє видання, що вже стало бібліографічною рідкістю, доповнюючи попередній матеріал публікаціями з теми впродовж 1990-х – початку 2000-х років та нововиявленими документами держархіву області.
Бібліографічний покажчик містить цінну інформацію про видання науковців, присвячені колонізаційним процесам та етнічній історії регіону. Він відображує праці видатних дореволюційних дослідників, радянських істориків та сучасних науковців. Також представлені праці краєзнавців, літераторів, діячів культури і мистецтва. У покажчику, для зручності читачів, подано коротку змістовну інформацію та посилання на конкретні сторінки текстів монографій, збірників наукових праць, брошур, довідників, путівників тощо, що відображують етнічну історію регіону наприкінці ХVIII та впродовж ХІХ століття, національний і мовний склад населення, вплив національного колориту на зміни назв населених пунктів та господарств краю у першій половині XX століття, дані досліджень демографічних процесів у системі багатонаціонального складу населення області, етномузичні традиції Півдня України в ретроспекції і сьогодення, особливості розвитку матеріальної та духовної культури, громадські організації національних меншин, представництво національних меншин в органах державної виконавчої влади, задоволення інформаційних потреб представників національних меншин, культурно-просвітницьку діяльність громадських об’єднань національних меншин тощо.
У покажчику відображено наукову, науково-популярну і довідкову літературу із розвитку на Херсонщині корінного державотворчого етносу нашої держави – українців. Разом із тим, не менш цікавими і інформативними є публікації, присвячені росіянам, білорусам, євреям, полякам, німцям, грекам, італійцям, албанцям-арнаутам, болгарам, вірменам, караїмам, шведам та іншим представникам населення нашого краю.
Поточну інформацію про життя націй і народностей регіону можна почерпнути із публікацій у часописах. Укладачі запропонували читачеві перелік публікацій, починаючи із ХІХ століття і закінчуючи сьогоденням. Представлені інтерв’ю та статті у місцевій пресі відомих краєзнавців, письменників, науковців, архівних працівників, представників національних культурно-освітніх товариств, політиків, адміністраторів, очільників місцевої влади. Окремий масив становлять публікації до пам’ятних дат та ювілеїв населених пунктів. В окремий підрозділ виділено публікації, які з роками відклалися стосовно традиційних Всеукраїнських фестивалів національних меншин «Таврійська родина», що наприкінці серпня відбуваються у м. Генічеську.
Інформацію для роздумів читача надано у статистичних і демографічних виданнях. Відомості про етнічний склад населення Херсонської губернії та м. Херсона (за мовною ознакою) представлено у Матеріалах першого загального перепису населення Російської імперії 1897 року. Увагу дослідника привернуть анотовані порівняльні таблиці динаміки населення регіону за Всесоюзними переписами 1926, 1959, 1970, 1979, 1989, 2001 років, статистичні дані яких дають уявлення про кількість шлюбів та розлучень, народжуваність, смертність, міграцію, рівень освіти та майновий стан населення. Важливу інформацію можна також почерпнути із статистичних публікацій про ситуацію у Високопільському німецькому та колишньому Калініндорфському єврейському національних районах.
Значний масив документів про нації та народності, що населяли і продовжують населяти Херсонщину, представляють фонди Державного архіву Херсонської області. Достатньо інформативним є фонд 14 Херсонська губернська креслярня, де містяться відомості про кількісний і національний склад населення міст, повітів Херсонської губернії на початку ХІХ ст. У фондах радянської доби можна почерпнути інформацію про національний склад населених пунктів, сільських рад, районів Херсонської області.
Пропонуючи широкому загалу читачів анотований науково-допоміжний бібліографічний покажчик, укладачі впорядкували значний масив інформації стосовно заселення, формування етнічного візерунку регіону, суспільно-політичних процесів та економічного розвитку Херсонщини. Розраховуємо, що користувач за допомогою даного видання зможе оперативно розшукати необхідні публікації та архівні документи з історії націй і народностей не лише Херсонщини, а й  Південної України.

Сінкевич Є.Г., доктор історичних наук, професор

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031