Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць

Комп’ютери і програмування

ID: 2734, 06.05.2014 11:57
Допоможіть знайти інформацію з економічної кібернетики в електронному вигляді на тему "Теорія оптимальних систем та її застосування в оптимізації процесів управління в економіці. Багатокритеріальні задачи". Дякую!

Шановний користувач! Радимо опрацювати такі електронні джерела:

1. Бібліотека Twirpx - Підручники:

- Пістунов І.М. Економічна кібернетика. Навч. посібник. (Електронне видання) – Дніпропетровськ: НГУ, 2009г. – 154 с. (формат PDF)

- Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д. Є. Економічна кібернетика. (формат DOC).

- Антонова А.О. Математичні методи економічної динаміки. Теорія та методичні вказівки. - К.: НАУ, 2006 - 38 с. (формат PDF)

2. Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д. Є. Економічна кібернетика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 231 с. (читати)

3. Економіко математичні методи і моделі. (лекції)  6.3. Багатокритерійна оптимізація. (читати

4. Мних Є.В. Економічний аналіз. - 2011. 2.6. Застосування економіко-математичних методів і моделей у розв'язку аналітичних задач. (читати)

5. Поратуй А.В., Шульга Н.Г.  Аспекти багатокритеріальної оптимізації при плануванні діяльності підприємства. (читати)

6. Бакурова Г.В. Стійкість розв'язків дискретних багатокритеріальних задач. (завантажити)

7. Наконечний С.І. Математичне програмування - 1.4. Багатокритеріальна оптимізація; (читати)

8. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. (завантажити)

ID: 2733, 05.05.2014 16:15
здравствуйте помогите мне пожалуйста составит список литературы на тему компьютерной диагностики и ремонта.

Уважаемый посетитель службы "Виртуальная справка", уточните, пожалуйста, свой запрос... Вам нужен список на тему "Компьютерная диагностика и ремонт ... Чего?"

ID: 2616, 27.08.2012 14:44
Доброго дня.
Мене цікавить чи є в наявності такі підручники
13. Караванова Т.П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз: необчислювальні алгоритми: .: Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К.: Генеза. – 2007.- 216 с
14. Караванова Т.П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз: обчислювальні алгоритми: .: Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К.: Генеза. – 2009.- 336 с

Шановний користувач! У фондах нашої бібліотеки немає цих книжок. Сробуйте звернутися за допомогою до інших бібліотек http://lib.kherson.ua/link-site-lib.htm.

ID: 2440, 30.01.2011 17:18
Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти матеріал для написання курсової роботи, на тему "Компютерні технології в інформаційно-аналітичному забезпеченні процесу управління"

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
1. http://www.bezpeka.com/ru/lib/spec/art101.html - стаття: «Інформаційні технології в структурах державної служби». Автори: Нижник Н.Р. та Леліков Г.І.
2. http://pda.coolreferat.com/... Реферат на тему: «Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні»
3. http://referat.atlant.ws/?set=referat&mc=35&cm=2591 – реферат на тему: «Проектування системи управління інформаційними підсистемами»

ID: 2383, 20.11.2010 11:45
Шановні фахівці! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали в електронному вигляді на тему "Сучасні засоби захисту інформації".

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Zi/2010_1/ - Науково-технічний журнал «Захист інформації» №1, 2010
2. http://www.rusnauka.com/25_DN_2008/Informatica/28842.doc.htm -
Стаття авторів О.Ю.Швець та В.В.Лазаренко «Аналіз методів і засобів захисту інформації та сучасних вимог до них»
3. http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Informatica/68642.doc.htm - Стаття авторів Чунарьової та А.В. Чунарьова А.В. «Принципи організації захисту інформації в сучасних інформаційно-комунікаційних системах і мережах»
4. http://ev.nuos.edu.ua/content/suchasn%D1%96-kontsepts%D1%96i-zakhistu-%D1%96nformats%D1%96i-v-kompyuternikh-merezhakh – стаття Сазонова Р.О. «Сучасні концепції захисту інформації в комп'ютерних мережах»
5. http://revolution.allbest.ru/economy/c00196676.html - «Сучасні засоби захисту від технічного шпигунства» (реферат)
6. http://ref.a.ua/?id=277899 - «Засоби захисту інформації » (реферат).

ID: 2325, 13.10.2010 12:44
Скажіть, будь ласка, як мені знайти Матеріали міжнародної наукової конференції ISDMCI-2009, яка проводилася Кафедрой информатики и компьютерных технологий, Херсонский национальный технический университет. Дякую Вам за допомогу.

Шановний користувач! Радимо Вам звернутися за допомогою до Херсонського національного технічного університету: 73008 м. Херсон, Бериславське шосе, 24. Тел.: +38(0552) 32-69-09. Е-mаіІ: kstu@tlc.кhеrsоn.uа, adm@kstu.edu.uа, web: http://www.kntu.net.ua. Кафедра Інформатики та комп’ютерних технологій: Тел.: +38(0552) 51-84-41.

ID: 2198, 30.05.2010 15:39
Помогите в программе с классами вычислить экспоненту комплексного числа на языке Делфи. Спасибо!

Шановний користувач! Перегляньте відповідь на подібне запитання № 2181 нашої віртуальної довідки.

Для обчислення експоненти комплексного числа радимо скористатися формулою Эйлера http://ru.wikipedia.org/wiki/Экспонента


 

ID: 2189, 24.05.2010 00:03
ДОПОМОЖІТЬ МЕНІ створити клас CPoint - точка. На його основі створити клас CLine. На основі класу CLine створити клас СТрикутник. Класи повинні мати методи для задання та отримання значень основних елементів. Написати програму, яка створює список об"єктів цих класів в динамічній пам"яті. Програма повинна мати меню для перевірки всіх методів класу. (На мові програмування Делфі). Надіюсь на допомогу. Дякую!

Шановний користувач, рекомендуємо Вам опрацювати такі джерела: 

1. http://detc.usu.ru/Assets/aCOMP0091/lesson1/i5.html - Реализация ООП в Delphi.

2. http://www.e-knizhka.ru/book_del2/Glava1/Index2.php - Объекты и классы в Delphi 7.

3. http://www.sevendays.com.ua/ - Delphi 2005. Секреты программирования.

4. http://www.all-ebooks.com/2008/06/06/uchebnik-delphi.html - Підручник з Delphi

5. http://forum.developing.ru/showthread.php?11810-Delphi-7 - Создание своего класса в Delphi

 

ID: 2171, 17.05.2010 12:40
допоможіть написати програму,я ка перевіряє чи є введене з клавіатури число двійковим в делфі

Шановний користувач! Для написання програми на мові Delphi потрібно створити нову форму з елементами Edit1, Label1 та Button1.
Число, яке будимо перевіряти вводимо у поле  Edit1. Якщо воно двійкове, то воно складається лише з цифр 0 та 1. За цією ознакою і будемо визначати, двійкове число чи ні.
Підпрограма перевірки матиме вигляд:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
i,m:longint;
l,j:integer;
out:boolean;
begin
i:=StrToInt(Edit1.text);                  //зчитуємо введене число
l:=length(Edit1.text);                    // знаходимо його довжину (скільки цифр перевіряти)
for j:=1 to l do                              // цикл по всім цифрам введеного числа
begin
m:=i mod 10;                                // отримуємо останню цифру перевіряємого числа
if m>1 then out:=true;                    // якщо вона більша за 1 то число не двійкове...
i:=i div 10;                                    // ділимо число на 10 без остатку, щоб на наступному
end;                                            // кроці отримати наступну цифру...
if out then                                     // виводимо результат
label1.Caption:='Введене число не є двійковим'
else Label1.Caption:='Введене число двійкове';
end;
end.
 

ID: 942, 29.10.2008 16:32
Напишіть, будь ласка, де можна знайти матеріал на таку тему дипломної роботи "Електронний цифровий підпис як засіб захисту інформації"

Шановний користувач, радимо Вам переглянути такі сайти:

1. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=852-15 - Закон України "Про електронний цифровий підпис".

2. http://uk.wikipedia.org/wiki/Електронний_цифровий_підпис - Електронний цифровий підпис (ЕЦП) (Digital signature).

3. http://www.yur-gazeta.com/oarticle/23/ - Електронному документу - електронний цифровий підпис.

4. http://www.unis.org.ua/uk/main/ca_intro - Електронний цифровий підпис (ЕЦП).

5.  http://e-signature.com.ua/?p=209 - Цифровые водяные знаки — новые методы защиты информации.

6. http://www.college.ru/UDP/texts/pril1.html - Защита информации. Об электронной цифровой подписи.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031