Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць
ID: 175, 22.02.2007 00:00
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання курсової роботи з політекономії на тему: "ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН" бажано на українській мові. Заздалегідь вдячна :)
Для написання роботи використовуйте таку літературу: 1. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко.- К.: Знання, 2004. - 406 с. 2. Міжнародні економічні відносини: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков; ред. В. М. Вдовиченко.- К.: Кондор, 2005. - 266 с. 3. Международные экономические отношения: Учеб.для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по эконом.спец. / Под ред., Ред. Рыбалкин В.Е. Кол.авт.: Рыбалкин В.Е.,.- М.: ЮНИТИ, 2000. - 503 c. 4. Международные экономические отношения: Курс лекций / КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕМЕНОВ.- М.: Гардарики, 1999. - 336 c. 5. Международные экономические отношения: Экономика туризма / ГЕВОРК АВЕТИСОВИЧ ПАПИРЯН.- М.: Финансы и статистика, 2000. - 208 c. 6. Современные международные отношения: Учебник / Московский гос. ин-т междунар. отношений Ред. Торкунов А.В.- М.: Росспэн, 2000. - 582 c. 7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учеб.для студентов высш.учеб.заведений,обучающихся по направлению "Экономика",спец. "Мировая эк / Ред. Красавина Л.Н. Авт.: Красавина Л.Н.,Былиняк С.А., Смыслов Д.В. и др..- М.: Финансы и статистика, 2000. - 595 c. 8. дные экономические отношения: Учеб. для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. и направлениям / Е. Ф. Авдокушин.- М.: Экономистъ, 2004. - 366 c.
ID: 176, 22.02.2007 00:00
Як розуміти такий вислів: "Бережіть собори душ, друзі,собори ваших душ".
Шановний користувач! Якщо Ви уважно читали роман О.Гончара, то Ви зрозумієте, що образ Собору є втіленням національної цінності, пам´яткою української історії; і відношення до Собору оточуючих є відображенням національної свідомості у суспільстві. Тому слова О.Гончара: "Бережіть собори душ, друзі...." є закликом до збереження у душі патріотичних почуттів, пошани до історії та культури нашіх батьків, незважаючи на будь-які політичні зміни.
ID: 164, 21.02.2007 00:00
Добрий день! Допоможіть будь ласка зібрати інформацію про послуги Ощадного банку, та оформлення різних документів по вкладам (поточний, до запитання та інше).
З метою навчання та написання робити. Відповіді потрібні нна українській мові, а обсяг інформації повинен бути чим більше тим краще. Дякую ! Відомості про книги, статті тощо.
Шановна Тетяна! Для відповіді на Ваше питання використовуйте таку літературу: 1. Панченко Н. Электронная биржа ощадного банка Украины. // Корпоративные системы. - 2001. - №4. - с.53-55. 2. Кириленко В. Складові організації бухгалтерського обліку в ощадному банку України. // Банківська справа. - 2004. - №1. - с.42-48. 3. Алексеєнко М.Д. Ощадні банки: Сутність та особливості регулювання їх діяльності в Україні. // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - №4. - с.18-20. 4. Операцii Ощадного банку України: Навч.посiбник для студ.вищих навч.закладiв / О. Й. Рибай, Г. П. Табачук, Мiн-во освiти України, Нац.банк України, Львiв.банк.коледж.- К.: Знання, 1998. - 153 c.
ID: 165, 21.02.2007 00:00
Добрый вечер.Обращаюсь с просьбой,помочь подобрать литературу на дипломную работу по теме: "Стратегическое финансовое управление в банке".Любой информации буду благодарна,на любом языке.
Уважаемая Виктория! В Вашей работе рекомендуем использовать такую литературу: 1. Дмитренко М. Фінансове управління комерційного банку: Функції та особливості діяльності. // Вісн. НБУ. - 1998. - №12. - С.38-39. 2. Планирование финансовой деятельности банка: необходимость, возможность, эффективность: Задачи. Методы. Алгоритмы / Д. А. Лаптырев, И. Г. Батенко, А. В. Буковский, В. И. Митрофанов; ред. и вступ. ст. А. М. Караман.- М.: "BTP-Technology", 1995. - 93 c. 3. Управление финансами в коммерческих банках: Пер.с англ.4-го изд. / ДЖОЗЕФ Ф. СИНКИ.- М.: Catallaxy, 1994. - 937 c. 4. Деньги, кредит, банки: Учеб.пособ. для студ. вузов эконом.спец. / О. Ю. СВИРИДОВ; Отв.ред., Ред. Баранчикова Е..- Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 443 c. 5. Фінансовий менеджмент у банках: Посiбник для студентiв економiчних спецiальностей / О. Д. ЗАРУБА.- К.: Знання, 1997. - 172 c.
ID: 166, 21.02.2007 00:00
Очень прошу ответить, есть ли в фонде библиотеки книга С.С.Пестова Алфавитный указатель личных знакомых и друзей...
Если можно, то ответ пришлите на e-mail, указав "для press"
К сожалению, такая книга отсутствует в нашем фонде.
ID: 167, 21.02.2007 00:00
Добрий денью.Допоможіть мені знайти матеріал для написання курсової роботи"Фінансові аспекти взаємовідносин підприємств і комерційних банків".15-20 ст.
Шановна Юля! Рекомендуємо Вам таку літературу: 1. Предприятие и банк: Операции и сделки. Права и обязанности / М.Л. КОГАН.- М.: ПТФ"Аркаюр", 1993. - 175 c. 2. БАНК И ПРЕДПРИЯТИЕ: КРЕДИТ.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ / В. И. РЫБИН.- М.: ЗНАНИЯ, 1982. - 63 c. 3. БАНК: ПАРТНЕРСТВО В БИЗНЕСЕ - М.: ПРИОР, 1994. - 126 c. 4. БАНК И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - М.: Б.И., 1993. - 52 c. 5. Предприятие-клиент банка. Расчетное кредитное обслуживание. Валютные операции / М.Л. КОГАН.- М.: АРКАЮР, 1994. - 215 c. 6. Как организовать работу с иностранными банками и фирмами: Протокол.Переговоры.Контакты / И. З. ЯРЫГИНА Банк внешнеэкон.деятельности.- М.: Изд-во АО"Консалтбанкир", 1995. - 108 c.
ID: 168, 21.02.2007 00:00
добрий вечір!
Допоможіть знайти, будь ласка, літературу для написання магістерської дипломної роботи на тему "Фінансовий стан, його оцінка та шляхи поліпшення"!!! Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства на прикладі!!!
P.S. завчасно дякую!!!
Шановний Олександр! Уважно перечитайте правила Віртуальної довідки. Ми не складаємо списків літератури для курсових, дипломів та ін. Рекомендуємо скористатися нашим електронним каталогом, який знаходиться на вкладці Ресурси бібліотеки, або ж завітати до нас.
ID: 163, 20.02.2007 00:00
Добрий вечір. Допоможіть будь-ласка з інтернет ресурсами та певною літературою для написання курсової роботи за темою: "Облік кредитних операцій". Потрібні всі ресурси, які можливі, Будь ласка українською мовою.
Буду вдячна! Дякую!
Шановна Тетяно! Уважно перечитайте правила Віртуальної довідки. Ми не складаємо списків літератури для курсових, дипломів та ін. Рекомендуємо скористатися нашим електронним каталогом, який знаходиться на вкладці Ресурси бібліотеки, або ж завітати до нас.
ID: 162, 18.02.2007 00:00
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию на курсовую по теме:"Вплив якісних змін виробництва на конкурентоспроможність продукції".Заранее благодарна Вам.
Шановна Ольга! Згідно з правилами Віртуальної довідки, ми не складаємо списків літератури для курсових, дипломів та ін. Рекомендуємо скористатися нашим електронним каталогом, який знаходиться на вкладці Ресурси бібліотеки, або ж завітати до нас. Оперативну інформацію по Вашому питанню можна знайти у мережі Інтернет. Гадаємо, Вам стануть у пригоді посилання на сайти, які містяться на вкладці Ресурси Інтернет.
ID: 159, 17.02.2007 00:00
Добрий день! Мені потрібно написати курсову роботу з дисциплини фінанси підприємств на тему: Організація фінансового планування на підприємстві. Допоможіть,будь ласка, найти літературу і сайти в інтернеті з цієї теми.
Рекомендуем Вам использовать такую литературу: 1. Финансовое планирование и контроль / Пер. Пововар А.Г. (англ.), Под ред., Ред. Поукок М.А.,Тейлор А.Х..- М.: ИНФРА-М, 1996. - 480 c. 2.
ID: 160, 17.02.2007 00:00
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: " Проблеми ефективності формування доходів місцевих бюджетів." Бажано українською мовою.
З метою: навчання, наукова робота.
Дякую.
Відповідь на Ваше запитання може бути в джерелах: 1. Владимиров, Костянтин Миколайович. Місцеві фінанси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Фінанси" / К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вид-во ХНТУ, 2006. - 350 с. 2. Юрій, Сергій Ілліч. Казначейська система : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич. - [2-ге вид., змін. й доповн. ]. - Т. : Карт-бланш, 2006. - 819 с. 3. Василик, Остап Дмитрович. Державні фінанси України [Текст] : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк ; М-во освіти і науки України. - К. : ЦУЛ, 2003. - 606 с. 4. Петровська, Ірина Олегівна. Фінанси (з елементами статистики фінансів) [Текст] : навч. посіб. / Ірина Олегівна Петровська, Дмитро Віталійович Клиновий. - 2-ге вид., переробл. й доп. - К. : ЦУЛ, 2002. - 300 с. 5. Жемеренко Є.В. Використання коштів місцевих бюджетів України // Фінанси України. - 2005. - N8. - С. 12-18 6. Ковальчук А. Законодавче забезпечення фінансових запозичень у місцеві бюджети // Вісник Академії правових наук України. - 2006. - N2. - С. 106-113 7. Лунина И. Стратегия реформирования местных бюджетов в Украине // Зеркало недели. - 2006. - N21(3 июня - 9 июня). - С. 7 8. Луніна І. Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи // Економіка України. - 2006. - N1. - С. 23-31 9. Міхєєнко Т.В. Формування доходів місцевих бюджетів: теоретичні та практичні аспекти // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - N12. - С. 39-44 10. Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України. - 2006. - N1. - С. 3-12 11. Чеберяко О.В. Фінансова підтримка місцевих бюджетів в умовах бюджетного унітаризму в Україні // Фінанси України. - 2005. - N9. - С. 13-19
ID: 161, 17.02.2007 00:00
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать материал на диплом по теме "Фінансовий стан, його оцінка та шляхи поліпшення".
Заранее благодарна.
Тема може бути розкрита в таких джерелах: 1. Динаміка фінансового стану банків України на 1 липня 2005 року // Вісник Національного банку України. - 2005. - N8. - С. 56-57 2. Рибалка, О. Формування системи показників фінансового стану підприємства для оцінки ймовірності банкрутства //Економіст. - 2005. - N9. - С. 63-65. 3. Стасюк, Григорій Андрійович. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів екон. спец. / Г. А. Стасюк. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 480 с.
ID: 158, 16.02.2007 00:00
История нашего края периода IX - XIV ст. (для реферата по истории Украины, 1-2 стр.).
Уважаемый Роман! Для подготовки реферата используйте такие источники: 1. Ратнер И.Д., Костюк Л.И. Древности Херсонщины: Крат.справ. - Симферополь: Таврия, 1989. - 112 с.: ил. 2. История городов и сел Украинской ССР. Херсонская область. - Киев, 1983.
ID: 157, 15.02.2007 00:00
Добрий день! прошу вас підібрати літературу для курсової роботи по предмету "Гроші та кредит" на тему "Депозитні операції комерційних банків" на стр 30-40 як на українській мові та можно на російській мові
Відповідь на Ваше запитання може бути в джерелах: 1. КРАСНОКУТСКАЯ И. Д.ДЕПОЗИТ И ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ //ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. - 1998. - 19 ЯНВАРЯ (N1-2). - С.36. 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ //НАЛОГИ И БУХ.УЧЕТ=ПОДАТКИ ТА БУХ.ОБЛІК. -1997. - ДЕКАБРЬ ( N 49 ). - С.36-37. 3. ПАШКОВСКАЯ И. В.ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАН //БАНК.УСЛУГИ. - 1998. - N 2. - С.3-6. 4. Банківські операції : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав´янська, О. Г. Коренєва та ін.; за ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав´янської. - К. : Знання, 2006. - 728 с. : табл., рис.
ID: 155, 14.02.2007 00:00
Добрий вечір! Буду дуже вдячна якщо допоможете знайти інфрмацію в інтернеті для наукової статті на тему "Управлінський облік та проблеми його впровадження на підприємстві"! Щиро дякую!!!
Відповідь на Ваше запитання можна знайти в таких джерелах: 1. БЕЛОУСОВА І. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ //БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ. - 2005. - N 5. - С.30-34. 2. ГОЛОБОКОВ С. О.УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: НАВІЩО ПОТРІБЕН І ЯК СТВОРИТИ //ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ. - 2003. - N 6. - С.47-50. 3. ГОЛОВ С. и др. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ПРАКТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ/ С. ГОЛОВ, О. ПРОХОРОВА. // ВЕСТНИК БУХГАЛТЕРА И АУДИТОРА УКРАИНЫ. - 1999. - ФЕВРАЛЬ ( N 3 ). - С.17-23. 4. ГОЛОВ С. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: КОНЦЕПЦІЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ: ФРАГМЕНТ З КНИГИ "ФІНАНСОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК" // БУХ.ОБЛІК І АУДИТ. - 1997. - N 3. - С.11-18; N 4. - С.5-13; N 5. - С.3-9. 5. Дмитрієва О.О. Розширення можливостей управлінського обліку на основі використання збалансованої системи показників //Актуальні проблеми економіки. - 2006. - N11. - С. 182-192 6. КИСЛИЦЯ Н. Г.УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: РЕАЛЬНІСТЬ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ //ФІНАНСИ УКРАЇНИ. - 2000. - N 1. - С.47-51. 7. КОРІНЬКО М. Д.УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ПРИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ //АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ. - 2005. - N 2. - С.121-128. 8. КУЗЬМИЧ І. Р.УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ЕКОНОМІЧНОМУ МЕХАНІЗМІ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН //ЕКОНОМІКА АПК. - 1998. - N 10. - С.39-44. 9. МАЛЮГА Н. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК //УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК - ЖИТОМИР: РУТА, 2001. 10. Нападовська Л. Управлінський облік: суть значення та рекомендації щодо його використання в практичній діяльності вітчизняних підприємств //Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - N8/9. - С. 50-62 11. СЛЬОЗКО Т. М.УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЧИ УПРАВЛІНСЬКА СТРАТЕГІЯ //БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ. - 2006. - N 2. - С.49-54.
ID: 156, 14.02.2007 00:00
Меня интересует история деревни НовоГригорьевка Мелитопольского уезда Таврической губернии: Кто был первым владельцем земель, кому принадлежала (переходила во владение)деревня, кто и как заселил деревню ,национальный состав жителей,проживали ли в ней цыгане,татары ,евреи,болгары.

2.Помогите пожалуйста установить дату и место гибели во время ВОВ,моего деда Ярового Григория------- ориентировочно год рожденния 1924-27.жителя НовоГригорьевки .согласно книги памяти по херсонской области Геничесого района.
Уважаемый Роман! В ответ на Ваш вопрос сообщаем: 1. Яровой Григорий Андреевич, 1914 г., уроженец с. Новогригорвка Генического района. Призван Геническим РВК, гв.сержант, командир взвода 306 гвардейского стрелкового полка 109 гвардейской стрелковой дивизии. Умер от ран 02.01.1944 года. Захоронен в с. Зеленый Под Горностаевского района Херсонской области, кладбище. (информация из Книги памяти Украины. Херсонская область. т.3. - Симферополь: "Таврида", 1995. - с.348-349.) 2. Полная информация о селе НовоГригоровка содержится в книге: ИСТОРИЯ ГОРОДОВ И СЕЛ УКРАИНСКОЙ ССР. ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ. - К., 1983. - с. 320 - 325. Коротко сообщаем: Новогригоровка основана в 1861 г. на месте бывшего ногайского аула Ялныч-Агач (в переводе с татарского - место, где много гадюк). Царское правительство стремилось приобщить к оседлой жизни ногайцев, кочевавших в сепях Приазовья и занимавшихся примитивным скотоводством, но в 1860 - 1861 гг. онивыехали в Турцию. На опустевшие земли правительство переселило из Курской, Орловской, Полтавской и Харьковской губернии государственных крестьян, которые и стали первыми жителями нынешней Новогригоровки. Село входило в состав Мелитопольского уезда Таврической губернии. В соответствии с законом 1866 г. "О поземельном устройстве государственных крестьян", новогригоровцы сохранили за собой находившуюся в их пользовании землю. За эту землю крестьяне вносили в казну оброчную подать.
ID: 152, 13.02.2007 00:00
я пишу дапломну роботу на тему "Фразеологія електронних видань мережі Інтернет як проблема перекладу". Підскажіть, будь ласка, які автори зверталисб до цієї проблеми. Може у Вас є необхідні матеріали? Буду дуже вдячна:))
Уважаемая Ольга! В отделе иностранной литературы есть книги по теории перевода, где можно найти информацию о фразеологии как проблеме перевода, например: Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. - Львів: Вища школа, 1983. - 175 с. Но нет конкретной информации о фразеологии электронных изданий. Рекомендуем поискать информацию в Интернет на английском языке.
ID: 153, 13.02.2007 00:00
Доброго дня!

працюю над дисертацією на тему "Злиття та поглинання в банківській сфері в Україні".

Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію, літературу, (монографії, статті) та інтернет ресурси, в яких висвітлюється дана тема.

мова (в порядку пріорітетності) - українська, російська, англійська.

Завчасно щиро дякую!

Шановна Олено! Для відповіді на Ваше запитання рекомендуємо використати такі джерела: 1. Гриценко Р. Тенденції банківського бізнесу: злиття банків, страхових компаній та пенсійних фондів. // Вісник НБУ. - 2004. - №2. - с.15-17. 2. Гуцалюк М. Безопасность банковских информационных систем. // Мир денег. - 2002. - №4. - с.50-52. 3. Кравец А. Без "балласта". // Компаньон. - 2001. - 19-23 нояб. (№46). - с.24-26. 4. Итоги деятельности банков Украины за 2003 год: конкретно о банках. // Галицькі контракти. - 2004. - №7. - Прилож. "Конкретно..". - с.2-40. 5. Бурдогов А. Банківська мережа Криму: стан і проблеми. // Вісн. НБУ. - 1999. - №2. - с.58-60. 6. Телицька Т. Чи мають банки майбутнє? //Вісн. НБУ. - 2000. - №3. - с.37-39. 7. Базилевич В. и др. Системна реструктуризація банківсьеого сектору та її вплив на макроекономічний розвиток: досвід 24 країн. // Економіст: Укр.журнал. - 2000. - №4. - с.26-35. 8. Васюренко О. Банківська система та її роль у забезпеченні економічної безпеки суспільства. // Юрид. вісник України. - 2000. - 20-26 липня (№29). - с.див.додаток. 9. Остапець А.І. и др. Банківська система України: стан і проблеми розвитку. // Фінанси України. - 2000. - №8. - с.114-117. 10. Донченко Л. Проблемні банки - головний біль банківської системи країни. // Вісн. НБУ. - 2000. - №10. - с.6-7. 11. Карманов Є. Правові аспекти реструктуризації банківської системи України. // Право України. - 2001. - №4. - с.28-32. 12. "Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України" // Вісник Нац. банку України. - 2001. - №12. - с.20-23. 13. Комаринська З. Баківська система України. Період державності 1917-1920 рр.:становлення та реалії функціонування. // Вісник Нац. банку України. - 2002. - №2. - с.56-59. 14. Клименко Т. В. Банківська система України і напрями її розвитку. // Фінанси України. - 2002. - №4. - с.104-111. 15. Тигіпко С. Сучасна Україна: Шляхи. Форми. Проблеми реформування банківської системи. // Вісник нац. банку України. - 2003. - №4. - с.2-7. 16. Шатковська І. Шляхи становлення банківської системи України. // Регіональна економіка. - 2003. - №2. - с.143-149. 17. Грудзевич У.Я. Особливості розміщення та діяльності банків у регіонах України. // Регіональна економіка. - 2003. - №3. - с.127-134. 18. Патрікан Л. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. // Вісник нац. банку України. - 2004. - №1. - с. 38-44. 19. Другов О.О. Регіональні банки та їх інвестиційна політика: (стан та шляхи вдосконалення) // Регіональна економіка. - 2003. - №4. - с.116-122. 20. Мороз А. и др. Банківська система. Ставка на реформи. // Віче. - 1995. - №4. - с.48-59. 21. Бакун О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. // Вісник НБУ. - 2005. - №1. - с.45-49. 22. Дзюблюк О.В. Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці. // Вісник нац. банку України. - 2005. - №3. - с.30-41. 23. Банківська система: загальноекономічні показники. // Бюлетень національного банку України. - 2005. - №6. - с.26-48. 24. Швайка М. До питання необхідності реформування банківської системи України. // Визвольний шлях. - 2003. - №5. - с. 8-21. 25. Маслак Н.Г. Проблеми капіталізації банківської системи України. // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №11. - с.31-39.
ID: 154, 13.02.2007 00:00
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу (статті, НПА, ДСТУ,ГОСТ, ISO 9001, статистичні дані) для магістерської роботи на тему: "Дослідження ринку стоматологічного обладнання при імпорті в Україну"!! Щиро дякую!
Шановний Олег! Для відповіді на Ваше запитання раждимо нижче перераховані джерела: 1. http://www.moz.gov.ua/ua/main/siterubr/ - Міністерство охорони здоров´я України. 2.
ID: 150, 12.02.2007 00:00
Добрий день. Для проходження практики з дисципліни "Облік і аудит" необхідно знайти літературні джерела на такі теми: "Облік і аудит безготівкових розрахунків", "Документальне оформлення безготівкових розрахунків підприємства". Допоможіть будь ласка.
Шановний Петро! Радимо Вам скористатися такими джерелами: 1. Безготівкові розрахунки: інструкції, положення, постанови. // Юрид.Вісник України. - 1998. - 29 жовтня-4 листопада (№44). - с. Див. додаток. 2. Грошові безготівкові і готівкові розрахунки. // Фінансова діяльність підприємств / О.М.Бандурка, М.Я.Коробов, П.І.Орлов, К.Я.Петрова - с. 207-226. 3. Шевчук О. Аспекти бухгалтерського та податкового обіку безготівкових розрахунків. // Фінанси України. - 2001. - №2. - с. 69-76. 4. Безготівкові розрахунки. // Дебет-кредит. - 2001. - март (№13). - с. 36-39. 5. Горбунова Г. Організація безготівкових розрахунків на підприємстві. / Ринок ціних паперів України. - 2003. - №3-4. - с. 49-55. 6. Безклубий І. Поняття безготівкових розрахункових відносин. // Підприємництво. Господарство і право. - 2005. - №1. - с.19-22.

Календар подій

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031