Головна Ресурси бібліотеки Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць
ID: 2884, 10.06.2020 10:21
Доброго дня. ЧИ функціонує в бібліотеці виставка матеріалів з цивільної оборони України(або УРСР) (фото, експозиції тощо)? Дякую.

Шановний користувачу, на даний час така виставка в бібліотеці не функціонує. Можемо вам запропонувати невеликий список з даної теми. Всі ці видання є в нашій книгозбірні.

 1. Кучма Мирослав Михайлович. Цивільна оборона (цивільний захист) : навч. посіб. [для вищ. закл. освіти] / М. М. Кучма. - 3-тє вид., доповн. і виправл. - Л. : Магнолія-2006, 2009. - 359 с. : табл., рис.
 2. Лабунець О. Цивільна оборона: захист у надзвичайних ситуаціях / О. Лабунець // Директор школи. Шкільний світ. - 2007. - № 15(квіт.). - С. 19-28.
 3. Русаловський Анатолій Вікторович. Цивільна оборона : навч. посіб. для дистанц. навчання / А. В. Русаловський, В. М. Заплатинський ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", Ін-т дистанц. навчання. - К. : Ун-т "Україна", 2007. - 227 с.
 4. Стеблюк Микола Ілліч. Цивільна оборона : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Стеблюк. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К. : Знання , 2004. - 490 с. : табл.
 5. Цивільна оборона: усе за планом // Все про бухгалтерський облік : всеукр. проф. бух. газ. - 2012. - № 76(17 серп.). - С. 3-47
ID: 2883, 10.06.2020 00:04
Доброї ночі. Підкажіть, будь ласка, чи можуть у вас бути в краєзнавчому відділі регіональні газети за 1985 рік, де б були статті про роботу сільхозавіації в регіоні. Дякую.

Шановний користувачу! В систематичному каталозі відділу краєзнавства відсутня потрібна Вам інформація. Для опрацювання даної теми запрошуємо до нашої книгозбірні після закінчення карантину. Наші фонди містять обласні періодичні видання за 1985 рік.

ID: 2882, 03.06.2020 13:05
В отделе краеведения вашей библиотеки есть книга "У родного причала" А.А.Живодара, Р2кр,Ж67 Очень хотелось бы узнать, есть ли в книге предисловие, или биографическая справка, фотография, хоть что-то о жизни писателя. Если да, то можно ли получить ксерокс вышеупомянутого. Речь идет о поисках родственных связей, поэтому это важно для меня. Предки автора уроженцы Берислава, а возможно и он сам.Есть ли другие материалы о нем, или книги о которых я не знаю, не звучит ли эта фамилия в других каталогах? Спасибо!

Добрый день, уважаемый пользователь! В данной книге нет ни предисловия, ни биографической справки о писателе. К сожалению, других материалов об Александре Живодаре в фондах библиотеки нет.

ID: 2881, 01.06.2020 19:20
Шановні працівники бібліотеки!
Якщо в Ваших фондах є такі статті
1. Фролова А.П. О школе больничных сиделок при Нагартавской больнице /А.П. Фролова // Врачебная хроника Херсонской губернии. - 1909. - Выпуск І. -С. 17-22.
2. Фролова А.П. Отчет о холерной эпидемии 1910 года в Нагартавском медицинском участке Херсонского уезда / А.П. Фролова // Врачебная хроника Херсонской губернии. - 1911. - Выпуск І.
- С. 1-29.,
то дуже прошу вас вислати мені їх електронні копії.

Шановний користувач! Ми не робимо електронні копії рідкісних та цінних видань. У бібліотеці запланована робота з їх поцифрування. У вересні ви зможете ознайомитись з цими виданнями в розділі "Електронна бібліотека" (http://lib.kherson.ua/e-lib.htm).

ID: 2880, 23.05.2020 21:57
Вітаю! Скажіть, будь ласка, чи є в вашій бібліотеці матеріали про післядипломну освіту педагогічних працівників дитячих садків в період 1950 - 1991 рр.?

Шановний користувачу! Запит потребує детального дослідження з Вашою безпосередньою участю, тому пропонуємо дочекатися відкриття бібліотеки і скористатися нашими фондами і каталогами у пошуку потрібної інформації. Можемо порекомендувати наступні видання:

 1. Любар О. О. Історія української школи і педагогики : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; за ред. О. О. Любара. - К. : Знання, 2003. - 449 с.
 2. Опольська А. В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні у вітчизняних наукових дослідженнях (кінець XIX- 50-ті рр. XX ст.) / А. В. Опольська // Педагогіка і психологія. - 2016. - N 3. - С. 71-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Примакова В. В. Становлення та розвиток вітчизняної післядипломної освіти вчителів початкових класів (серед. XIX - поч. XXI ст.) : навч. посіб. / В. В. Примакова. - Херсон : Вид-во КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2014. - 203 с.
 4. Якухно І. І. Історико-педагогічні аспекти становлення та інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні / І. І. Якухно // Таврійський вісник освіти : наук.-метод. журн. - 2011. - N 1. - С. 5-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
ID: 2879, 17.05.2020 16:33
Доброго дня! Влітку я працювала з журналами "Радянська педагогіка". Нагадайте, будь ласка, чи у наявності випуски з 1950 до 1961 року та після 1975.

Шановний користувачу, у фондах нашої книгозбірні є журнали "Радянська школа" ("Рідна школа") 1956 №7-12; 1966,1968-1974 №1-12; з 1975 по сьогоднішній час та "Советская педагогика"("Педагогика") з 1961 по 1997 роки .

ID: 2878, 14.05.2020 12:36
Добрий день! Скажіть, будь-ласка, чи є інформація про фольклор смт. Сиваське?

Шановний користувачу! У фондах нашої бібліотеки відсутня ніформація з теми, яка вас цікавить. Радимо звернутися за допомогою до Херсонського обласного Центру народної творчості (ocnt.pro.kherson.ua) та Державного архіву Херсонської області (https://kherson.archives.gov.ua/).

ID: 2877, 23.04.2020 15:52
Архив села Британы

Шановний користувачу! Поточніть, будь-ласка, Ваш запит. У фондах нашої книгозбірні є матеріали про дане село. які надруковані у газетах, журналах, книгах. Якщо цікавлять архівні документи, то потрібно звертатися до Державного архіву Херсонської області (сайт https://kherson.archives.gov.ua/)

ID: 2876, 23.04.2020 07:10
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие в Вашей библиотеке есть справочники по истории административно-территориального деления Херсонской области? Спасибо.

Уважаемый пользователь! В фондах нашей библиотеки информация по интересующей Вас теме представлена в следующих изданиях:

1. Водотика Сергiй Григорович. Створення Херсонської області в контексті еволюції адміністративно-територіального устрою модерної України / С.Г. Водотика, Л.А. Савенок // 70-річний шлях Херсонської області - досягнення та перспективи розвитку. - Херсон, 2014. - С. 6-9.

2. Волости и гмины 1890 года. 47: Херсонская губерния / М-во внутр. дел, Центр. стат. ком. ; вступ. сл. Н.А. Тройницкого. - С.-Петербург, 1890. - 14 c.

3. Довідка про адміністративно-територіальні зміни на Херсонщині у період до 1917 року // Державний архів Херсонської області. Фонди періоду до 1917 року : анот. реєстр описів . - Херсон, 2006. - С. 134-135.

4. Козирєв Валерій Кирилович. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України (друга половина XVIII - перша половина XIX століття) / В.К. Козирєв ; Запорiз. наук. т-во ім. Я.П. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Запорiжжя : [Б. в.], 1999. - 527 с.

5. Лопушинський Іван Петрович. Етапи формування адміністративно-територіального устрою Херсонської області / І.П. Лопушинський // 70-річний шлях Херсонської області - досягнення та перспективи розвитку. - Херсон, 2014. - С. 20-23.

6. Материалы по вопросу о выделении городов в самостоятельные земства по г. Херсону. - Херсон : [Б. и.], 1910. - 58 c.

7. Херсонська область : адмiн.-терит. поділ на 1 квiтня 1967 року / Виконком. Херсон. облради нар. депутатів. - 3-е вид. - Херсон : Обл. упр. по пресі, 1967. - 120 c.

8. Херсонська область : адмiн.-терит. поділ : довідник. - 5-е вид. - Сімферополь : Таврія, 1973. - 126 c.

9. Херсонська область : адмiн.-терит. поділ : довідник. - Сімферополь : Таврія, 1977. - 104 c.

10. Херсонська область : адмiн.-терит. подiл на 1 сiч. 1981 р. : довiдник / УРСР, Виконком. Херсон. облради нар. депутатів ; упоряд. М.М. Кравченко. - Вид. 7-е. - Сімферополь : Таврія, 1983. - 113 c.

11. Шевченко Вадим Григорович. З історії адміністративно-територіального поділу Херсонщини / В.Г. Шевченко // 70-річний шлях Херсонської області - досягнення та перспективи розвитку. - Херсон, 2014. - С. 254-258.

ID: 2874, 17.03.2020 16:24
Доброго дня! Скажіть будь ласка, у вас є в наявності науковий посібник " Генетика репродукции " Денисенко С.В., Дарий А.С. ?

Шановний користувачу! На жаль, ця книга відсутня у фондах нашої бібліотеки.

ID: 2873, 27.02.2020 14:18
Доброго дня. Раніше була інформація про те, що на базі Вашої бібліотеки працює літературний гурток ім. Бориса Лавреньова. Чи актуальна ця інформація на сьогодні? Чи, можливо, зустрічі гуртківців відбуваються в іншому місці? Дякую.

Шановний користувачу, на жаль, цей гурток вже не працює.

ID: 2871, 17.04.2019 15:08
Здравствуйте! Есть ли у Вас какая-либо информация о выходящей в 1930-х гг. в Калининдорфе (ныне Калиновское Херсонской обл.) газете "Колвирт Эмес". Заранее благодарен

Уважаемый пользователь! К сожалению, в фондах библиотеки отсутствует информация об интересующей Вас газете. Советуем обратиться за помощью в Государственный архив Херсонской области (электронная почта: daxo@ukrpost.net ; oblarhiv@khoda.gov.ua).

ID: 2870, 06.03.2019 06:39
Ірина Кравець,Україна Велика Олександрівка Потрібна література(книги, статті з періодики) за темою: Знаки репери для визначення абсолютної висоти місцевості. Дякую за допомогу.

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

 1. Войтенко С. П. Інженерна геодезія : підруч. [для студ. будів. спец. вищ. навч. закл.] / С. П. Войтенко. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - К. : Знання, 2012. - 574 с.
 2. Ганьшин В. Н. Простейшие измерения на местности / В. Н. Ганьшин. - 3-е изд.,перер., доп. - М. : Недра, 1983. - 108 c.
 3. Геодезические методы измерения вертикальных смещений сооружений и анализ устойчивости реперов. - М. : Недра, 1991. – 188 с.
 4. Ратушняк Г. С. Інженерна геодезія : практикум / Г. С. Ратушняк. - К. : Вища шк., 1992. – 261 с.
ID: 2869, 16.02.2019 19:49
202. Колесник Надія Степанівна. Методичні аспекти викладання "Української мови (за професійним спрямуванням)" за технологією дистанційного навчання "Moodle" у Морському коледжі Херсонської державної морської академії / Н.С. Колесник // Тавр. вісн. освіти. – 2018. – №1, ч. 1. – С. 60-70. – Бібліогр. наприкінці ст.
Доброго дня! Яким чином можна ознайомитися

Шановний користувачу! Для того, щоб попрацювати з даною статтею, Ви можете завітати до відділу краєзнавства нашої книгозбірні або скористатися електронною версією за наступним посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Aw8pcrWiyvrdUMqrp-B0WgXq6n3eg5Kw/view

ID: 2868, 28.01.2019 09:44
Здравствуйте!
А есть ли у вас раздел с оцифрованной литературой?
Интересуют газеты , журналы Херсона до 1930 г.

Уважаемый пользователь! На сегодняшний день ведется работа по созданию электронной библиотеки, где будут представлены полнотекстовые материалы редких и ценных книг, в том числе и краеведческого содержания. К сожалению, оцифровать именно газеты библиотека не может в связи с отсутствием планетарного сканера формата А1. Будем рады Вас видеть в краведческом отделе для ознакомления с печатным вариантом данных изданий. 

ID: 2867, 10.12.2018 10:34
Здравствуйте, меня интересует полный список названий экономических колоний семьи Фальц-Фейнов. Спасибо

Уважаемый пользователь! В фонде краеведческого отдела есть информация о таких экономиях: Ивановская и Николаевка (К. Э. Фальц-Фейна), Гавриловская (А. Э. Фальц-Фейна), Федоровская (Г. и. О. Фальца), Фальца (арендное общество Саблино - Знаменский сахарный завод), Аскания-Нова, Фальц-Фейново, Дорнбург, Элизабетфельт, Чаплынская, Черноморская. К сожалению, книги не содержат исчерпывающую информацию по интересующей Вас теме. Поэтому советуем обратиться за помощью в Государственный архив Херсонской области (электронная почта: daxo@ukrpost.net ; oblarhiv@khoda.gov.ua).

ID: 2866, 07.12.2018 19:55
Доброго дня, підкажіть чи є у вас література де можна знайти класифікації калібрів вогнепальної зброї та історії виникнення її. Підійде як україномовні так і на російській

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

 1. Жук А.Б. Стрелковое оружие : револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулеметы, автоматы / А. Б. Жук. - М. : Воениздат, 1992. - 735 c.
 2. Карман У. История огнестрельного оружия : с древнейших времен до XX в. / Уильям Карман ; отв. ред. Ю. И. Шенгелая ; пер. с англ. М. Г. Барышникова ; оформ. худож. И. А. Озерова. - М. : Центрполиграф, 2007. - 297 с.
 3. Кассанелли И.К. Современное огнестрельное оружие / И. К. Кассанелли ; гл. ред. С. С. Скляр. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. - 301 с.
 4. Петцел Д. Мисливська зброя : повний довідник : [335 порад з ефектив. стрільби та догляду за зброєю] / Девід Петцел, Філ Буржейлі ; [пер. з англ. Д. Раєвський ; голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 256 с.
 5. Фаулер У. Энциклопедия пистолетов, револьверов и автоматов / Уилл Фаулер, Энтони Норт и Чарльз Строндж ; гл. ред. С. С. Скляр ; пер. с англ. В. Скоробогатова ; фот. Г. Омблера. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 255 с.
 6. Фаулер У. Энциклопедия стрелкового оружия. Винтовки, автоматы, пулеметы / Уилл Фаулер, Патрик Суини ; гл. ред. С. С. Скляр ; пер. с англ. В. Скоробогатов ; ил. Г. Омблера. - 2-е изд., стер. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 256 с.
 7. Шульц В. Энциклопедия огнестрельного оружия : [1000 видов] / Вальтер Шульц ; пер. с нем. М. Лебединского ; гл. ред. С. С. Скляр. - 2-е изд., стер. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 336 с.
ID: 2865, 29.10.2018 19:30
Доброго дня!Чи є в бібліотеці журнали "Профессионально-техническое образование", "Среднее специальное образование", "Бюллетень министерства высшего и специального образования", які виходили друком у радянські часи, а саме в період з 1950 по 1990 роки. Дякую!

Шановний користувачу! "Среднее специальное образование" є за такі роки: 1982-1986 - №1-12; 1987 - №1-2, 4-12; 1988-1990 - №1-12. "Профессионально-техническое образование": 1982 - №1-2, 4-11; 1983 - №1-7, 9-12; 1984-1985 - №1-12; 1986 - №1-3; 5-12; 1988 - №1-12; 1989 - №1-9, 11-12; 1990 - №1-12. А журналу "Бюллетень министерства высшего и специального образования" немає у фондах книгозбірні.

ID: 2864, 08.10.2018 18:21
Доброго вечора!
Чи наявне у Вашій бібліотеці періодине видання "Лесной журнал", особливо цікавий випуск за 1834 року? Дякую!

Шановний користувачу, періодичне видання "Лесной журнал" є в нашій книгозбірні тільки з 1874 року.

 

ID: 2863, 22.09.2018 12:34
Добрый день! Нужна информация о выразительных свойствах фразеологизмов.

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

1. Білоноженко, Віра Максимівна. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. - К. : Наук. думка, 1989. - 153 c.

2. Бодик, Остап Петрович. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 413 с.

3. Демська-Кульчицька, Орися Мар'янівна. Фразеологія / О. М. Демська-Кульчицька. - К. : Києво-Могил. акад., 2008. - 74 с.

4. Забіяка, Віра Анатоліївна. Світ фразеологізмів : етимологія, тлумачення, застосув. : практ. посіб. [для учнів загальноосвіт. шк. та студ. вищ. навч. закл.] / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка ; ред. Н. А. Ганжа. - К. : Академія, 2015. - 299, [2] с.

5. Зорівчак, Роксолана Петрівна. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія / Р. П. Зорівчак. - Львів : Вища шк., 1983. - 175 c.

6. Коваль, Алла Петрівна. Крилаті слова в українській літературній мові / А. Коваль, В. Коптілов ; голов. ред. П. Щириця ; худож. оформ. В. Кузьменка. - К. : Ярославів Вал, 2013. - 699, [1] с.

7. Медведєв, Федір Пилипович. Українська фразеологія : чому ми так говоримо / Ф. П. Медведєв. - Х. : Вища шк., 1982. - 231 с.

8. Скочиліс, В. Н. Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів / В. Н. Скочиліс // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. - N 13/14. - С. 17-23.

9. Скрипник, Лариса Григорівна. Фразеологія української мови / Л. Г. Скрипник ; відп. ред. Л. С. Паламарчук. - К. : Наук. думка, 1973. - 280 с.

10. Ужченко, Віктор Дмитрович. Фразеологія сучасної української мови : навч. посіб. [для студ. філол. фак. вищ. навч. закл.] / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Знання, 2007. - 494 с.

11. Фесай, Ніна. Фразеологічне багатство української мови / Н. Фесай // Українська мова та література. Сер., Шкільний світ. – 2013. - N 4(лют.). - С. 34-38.

12. Шалдаісова, Г. В. Фразеологізація термінологічних словосполучень в українській мові // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. - 2016. - N 21, т.1. - С. 102-104.

13. Юрченко, Олександр Степанович. Формування фразеологічного фонду української літературної мови, кінець XVIII - початок XIX ст. : монографія / О. С. Юрченко. - Х. : Вид-во при ХДУ вид. об-ня "Вища школа", 1984. - 208 с.

Календар подій

1 234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день