Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць
ID: 2559, 05.12.2011 16:41
Подскажите пожалуйста есть ли у вас литература по биоиндикации, а также " Модельные системы как средства биоиндикации"?

Шановний користувач! Пропонуємо Вам такі джерела:
Самоочищение и биоиндикация загрязненых вод / предисл. М. М. Теличенко. - М. : Наука, 1980. - 277 c.
Биоиндикация загрязнений наземних экосистем. / Э., Р. Вальтер, Т. Ветцель ; пер. Г. И. Лойдина, В. А. Турчанинова, ред. Д. А. Криволуцкий. - М. : МИР, 1988. - 348 c.
Методы биоиндикации окружающей среды в районах АЭС : сб. науч. тр. / АН СССР, ин-т эволюции морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцева ; ред. Е. Н. ПАВЛОВ. - М. : НАУКА, 1988. - 162 c.
Горовая А. И. Применение биоиндикационных методов в управлении отходами угольных предприятий / А. И. Горовая, А. В. Павличенко, С. М. Лисицкая // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер., Стан навколишнього середовища. - 2011. - N 6. - С. 17-20.

ID: 2558, 05.12.2011 11:02
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию по антикризисному менеджменту, а именно: "Постулат Лейперта" и "Основные понятия региональной экономики". Нигде не могу найти данную информацию.
Заранее благодарен.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам такі джерела:
Лишиленко В.І. Регіональна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Лишиленко. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 383 с.
Козловський С. Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем // Економіка України. - 2011. - N 4. - С. 28-38.
Ольшанська О. В. Регіон як просторова соціально-економічна система // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - N 3. - С. 184-191. - Бібліогр. наприкінці ст.
Корецький Б. М. Формування регіональної політики держави на базі інструментів стратегування розвитку територій // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - N 2. - С. 168-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
Гордієнко Т. М. Розвиток регіональної економіки в контексті економічної кризи // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N6. - С. 162-166. - Бібліогр. у кінці ст.
Цеханович В. Б. Государственная политика формирования перспективной структуры региональной экономики // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - N 6. - С. 150-156. - Библиогр. в конце ст.
Полунєєв Ю. В. Технологія антикризового управління як основа сучасного прискореного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - N 6. - С. 66-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
Короткова О. В. Деякі аспекти реалізації антикризового управління в сучасних економічних умовах / О. В. Короткова, Н. В. Єгорова // Фондовый рынок. - 2011. - N 27. - С. 14-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
Крикун В. Податки та збори як елементи державної антикризової політики у сфері економіки України // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - N 4. - С. 121-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
Городецька М. О. Антикризові стратегії для України: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2010. - N 3. - С. 3-4. - Бібліогр. наприкінці ст.
Чернявский А.Д. Антикризисное управление : учеб. пособие / А. Д. Чернявский;Отв. ред. И. В. Хронюк, Ред. О. И. Калашникова ; Межрегион. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2000. - 204 с. : схемы.

Стосовно питання про «Постулат Лейперта»,  - можливо Лайкерта, тоді див.:
Туленков М.В. Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Туленков, О. Г. Чувардинський, Ю. Ж. Шайгородський. - Полтава : Інтер Графіка, 2008. - 376 с. : рис., табл.

ID: 2557, 05.12.2011 08:17
скажіть, будь ласка, якою літературою можна користуватися при підготовці курсової на тему Професійна лексика німецької мови

Шановний користувачу! У відділі документів іноземними мовами є багато джерел за темою Вашої роботи. Всі книжки з лексикології як німецької так і інших мов.
Зверниться, будь ласка, до нашого відділу.

Успіхів.

ID: 2556, 01.12.2011 08:54
Доброго дня, шановні колеги! До нас у Великоолександрівську центральну районну бібліотеку звернувся читач із наступним запитом: "Інтегрований підхід до вивчення американських і українських прислівїв", потрібна інформація для написання дипломної роботи. На жаль, ми не змогли нічим допомогти. Звертаємось до вас з проханням надати хоча б список літератури, інтернет - ресурсів за данною темою. Будемо вдячні за допомогу.

Шановні колеги! Ми пропонуємо вам наступні видання:

1. "Иностранные языки в школе", 2008, №4
2.  Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков
3. Демьяненко М.Я. Основы общей методики обучения иностранным языкам.
4. Методика обучения иностраным языкам в средней школе.
5. Верба Л.Г. Порівняльна лексикоогія англійської та української мов.
6. Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов.
7. Левицкий А.Э. Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского языков.
8.Антонова, Г. В. Використання прислів'їв та приказок під час викладання англійської мови : // Англійська мова та література. - 2006. - N15.
9.Павлова, Е. А. Пословицы и поговорки как полифункциональное методическое средство в обучении иностранному языку  // ENGLISH. Первое сентября. - 2006. - N15
10.Баскакова, Г. Н. Пословицы и поговорки в обучении английскому языку  // ENGLISH/Английский язык. Первое сентября. - 2007. - N1.
11. Герман, С. Навчання граматики через використання прислів’їв та ідіом  // English.Language.Culture.Weekly. Шкільний світ. - 2008. - N46.
12. Проноза, О. В. Про паралельне використання українських, російських і англійських прислів'їв і приказок у навчальному процесі // Англійська мова та література. - 2009. - N11(квіт.).
13.Павлова, Е. А. Приемы работы с пословицами и поговорками на уроках английского языка  // Иностранные языки в школе  - 2010. - N5.
14. Гутфраинт М. Ю. Использование пословиц для развития навыков говорения // Иностранные языки в школе  - 2011. - N 5.
15. Голімбовська, Л. П. Нетрадиційні форми навчання як засіб успішного вивчення англійської мови  // Англійська мова та література. - 2005. - N35.
Бажаємо успіхів.

ID: 2555, 29.11.2011 05:49
Добрий день. Моя мама заснувала музей с.Малинівка Петрівського р-ну, Кіровоградської обл. Я хотів би дізнатися про рік утвореня і загальну історію про с. Малиновка Александрийского уезда, Херсонської губернїї

Шановний Романе Вікторовичу, пропонуємо коротку інформацію про с. Малинівку Олександрійського повіту з кн. "Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении" (1896):  Малиновка д.; р. Верблюжка; дв. 100; жит. 410 (204 м. 206 ж.); 2 лавки; ст. ж.д. Користовка 40 в.; пар. пр. Кременчуг 85 в.  Також радимо звернутися за допомогою у Кіровоградську обласну наукову бібліотеку  http://library.kr.ua/  та Державниий архів Кіровоградської області http://dakiro.kr-admin.gov.ua/index.php.

ID: 2554, 25.11.2011 13:18
Допоможіть знайти даня на реферат з фінансів на тему Диференціяація ПДВ

Шановний користувач! Пропонуємо Вашій увазі список джерел:

Біда С.О. Модернізація механізму застосування податку на додану вартість у Податковому кодексі України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. -  2010. - N 4/5. -  С. 115-118
Блажко Р.П. Об'єкт оподаткування податком на додану вартість // Часопис Київського університету права. - 2009. - N2. -  С. 116-122
Гречана Т. Актуальні питання законодавства з податку на додану вартість // Юридична Україна. - 2010. - N5. -  С. 45-47
Довгань О.В. Переваги та недоречність податку на додану вартість // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2010. - N 3. -  С. 72-73
Золотухін О. Пільги з ПДВ у Податковому кодексі // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - N9(31 січ.). -  С. 15-23.; № 11(7 лют.). -  С. 41-45
Палєй С. І знову до питання про реформування ПДВ // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - N11. -  С. 38-46
Паламарчук Д.М. Фіскальна ефективність та напрями удосконалення національної моделі ПДВ // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - N 12. -  С. 34-41
Пашутін Є. Обкладення податком на додану вартість послуг відповідно до нового Податкового кодексу України // Юридичний журнал. - 2011. - N 6. -  С. 99-101
Паянок Т. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи // Економіст. - 2009. - N1. -  С. 49-51
Поддєрьогін А.М. Податок на додану вартість та його вплив на діяльність суб'єктів підприємництва // Фінанси України. - 2010. - N5. -  С. 48-57
Сидор І.П. Передумови та наслідки запровадження податку на додану вартість в Україні / І. П. Сидор, Т. М. Возняк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - N4. -  С. 11-16
Скляров Р.В. Ефективність оподаткування ПДВ в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - N 3. -  С. 162-166
Солошенко Л. ПДВ: на межі 2010-2011 рр. // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - N8(27 січ.). -  С. 10-15
 

Диференціація ставок ПДВ: за і проти [електронний ресурс] // http://sev.sta.gov.ua

ID: 2553, 25.11.2011 13:11
добрий день!!! допоможіть будь-ласка знайти реферат на тему : споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні. дякую

Шановний користувач!

Згідно правил користування віртуальною довідковою службою нашої бібліотеки ми не шукаємо реферати, контрольні, курсові та дипломні роботи.

Радимо Вам скористатися пошуковими системами Google та Yandex.

ID: 2552, 24.11.2011 12:35
Доброго дня!!! Мене цікавить умови користування та вартість електронної доставки документів. Буду вдячна за відповідь.

Шановний користувач!

В цьому році почалось впровадження нового додаткового сервісу - Електронна доставка документів. Впровадження цієї послуги планується найближчим часом на платній основі. Сьогодні вона вже працює в тестовому режимі і поки що безкоштовна.

Отже Ви можете замовити необхідну Вам статтю з періодичного видання або текст з книги (але обсяг текстового матеріалу з будь-якої книги обмежений 10 стор. через вимоги Законодавства з авторського права), надіславши свій запит електронною поштою на адресу: mba@lib.kherson.ua

За більш детальною інформацією радимо звернутися до сектору МБА та ЄДД за тел. 8(0552)26-18-57 - Шишкіна Любов Петрівна.

ID: 2551, 15.11.2011 14:15
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу для написання реферату "Книга як вид документа" (предмет документознавство)

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерала:
1. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. для студ. вузов культуры / Н. Н. Кушнаренко. - 4-е изд., испр. - К. : Знання, 2003. - 459 с.
2. Мигонь К. Наука о книге: очерк проблематики  / К. Мигонь ; Пер. с пол. О. Р. Медведева. - М. : Книга, 1991. - 197 c.
3. Низовий М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Низовий ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. - К. : Кондор, 2009. - 144 с.
4. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2007. - 398 с.

ID: 2550, 14.11.2011 18:32
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію за теми Мемуари Леоніда Петровича Соловйова як історичне джерело з історії херсона

Шановний користувач!

У відділі краєзнавчих документів та бібліографії є тільки рукопис Леоніда Петровича Соловйова "Воспоминания о родном городе Херсоне: в 2-х ч. Ч.1-2. - [Херсон]: [б.и.], 1975. - 61 л. машинописного тексту. 

ID: 2549, 08.11.2011 11:24
Доброго дня!
Допоможіть знайти розширену інформацію за темою "Принципи народного суверенітету" окрім Конституції України. Дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам список джерел, але для отримання розширеної інформації необхідно звернутися до фондів нашої бібліотеки:

Чернецька О.В. Народний суверенітет та формування представницьких органів місцевого самоврядування: аспекти співвідношення та реалізації / О. В. Чернецька // Часопис Київського університету права. - 2010. - N4. - С. 101-104 - Бібліогр. у кінці ст.
Селіванов А. Суверенітет народу і його забезпечення публічною владою / А. Селіванов // Право України. - 2009. - N11. - С. 66-72 - Бібліогр. у кінці ст.
Заяць Н. Суверенітет: трансформація змісту / Н. Заяць // Право України. - 2008. - N2. - С. 17-21 - Бібліогр. у кінці ст.

ID: 2548, 07.11.2011 09:59
Дбрий день! Допоможіть знайти інформацію для написання реферату з предмету "Загальне документознавсто" на тему "Книга як вид документа"

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерала та сайти:
1. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. для студ. вузов культуры / Н. Н. Кушнаренко. - 4-е изд., испр. - К. : Знання, 2003. - 459 с.
2. Мигонь К. Наука о книге: очерк проблематики  / К. Мигонь ; Пер. с пол. О. Р. Медведева. - М. : Книга, 1991. - 197 c.
3. Низовий М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Низовий ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. - К. : Кондор, 2009. - 144 с.
4. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2007. - 398 с.

http://moseu.ru/zimnie-knigi/vash-vwbor/465-skachat-knigu-jk-vid-dokumenta.html

ID: 2547, 06.11.2011 11:31
Доброго дня!

Яку літературу можна використати для опрацювання теми "Українська конституаційна думка ХІХ ст"?
Дякую!

Шановний користувач, наша бібліотека видала рекомендаційний бібліографічний покажчик "Конституція незалежної України: шляхи реформування", рекомендуємо переглянути його та вибрати потрібну Вам літературу.

 http://www.lib.kherson.ua/konst.htm

ID: 2546, 05.11.2011 09:06
Добрий день. Допоможіть з пошуком джерел до написання дипломної роботи з педагогіки на тему:
"Використання інформаційних технологій в математиці". Дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо опрацювати наступні джерела:

1. http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Pedagogica/46781.doc.htm - Стаття Ковалевської А. П. "Використання інформаційних технологій при викладанні математики"
2. http://osvita.ua/school/lessons_summary/math/8410 - Стаття Пурденко Т. С "Використання інформаційних технологій на уроках математики"
3. http://sergeyk.kiev.ua/conspect/comp-tech/ - Стаття Крушневич С.П. "Застосування сучасних комп’ютерних технологій у викладанні математики"
4. http://www.refine.org.ua/pageid-5537-1.html - Реферат на тему "Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики"
5. http://kzsh12.hiblogger.net/1090303.html - Стаття Бобошко О.І. "Комп'ютер на уроках математики"
6. http://www.bestreferat.ru/referat-120300.html - Дипломная работа на тему "Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій"
7. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=62089 - Реферат на тему "Ефективне застосування засобів нових інформаційних технологій на уроках
алгебри та початків аналізу"

Також радимо скористатися послугами пошукових систем Google та Yandex.

ID: 2544, 02.11.2011 17:56
Добрий вечір. Допоможіть з пошуком джерел до написання дипломної роботи з теми: "Міфопоетичний світ у кінематографії Довженка" Дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо такий список джерел:

Кошелівець, І.  Олександер Довженко : спроба творчої біографії / І. Кошелівець; оформ. Я. Гніздовського. - [Б. м.] : Сучасність, 1980. - 428 с. : портр., фото.
Плачинда, С.П. Олександр Довженко : життя і творчість. - К. : Рад письменник, 1964. - 319 c.
Барабаш, Ю.Я.  Чисте золото правди : деякі питання естетики і поетики О. Довженка / Ю. Я. Барабаш. - К. : Рад. Письменник, 1962. - 292 c.
Степанидин Б.І. Дивосвіт Олександра Довженка : до 100-рiччя вiд дня народження: Лiтературно-критичний нарис / Б. І. Степанишин. - К. : Просвіта, 1994. - 56 c.
Поляруш О.Е. Олександр Довженко і фольклор / О. Е. Поляруш. - К. : Вища шк., 1988. - 173 c.
Українські радянські письменники: зб. лiт.-критич. матерiалiв / Ю. М. Безхутрий, Л. Г. Бикова, Н. І. Гноєва ; вступ. ст. В. О.  Дорошенко. - К. : Рад. шк., 1984. - 349 с.
 

Більш детальніше ознайомитися з творчістю О. Довженка запрошуємо до нашої книгозбірні.

ID: 2542, 31.10.2011 19:43
допоможіть знайти інформацію на реферат: Оцінка вартості приватизаційних цінних паперів. Дякую велике!!!

Шановний користувач! Пропонуємо Вам джерела для опрацювання:

Долинський Л.Б. Теоретичне підґрунтя оцінки цінних паперів в Україні / Л. Б. Долинський // Фінанси України. – 2008. - № 5. – С. 87-96.
Єфименко, А. Виклики глобалізації та цивілізаційний вибір України / А. Єфименко // Юридичний журнал. - 2006. - N5. - С. 68-74.
Кравченко, С. С. Цінні папери як один з важливих видів об'єктів цивільного права України / С. С. Кравченко // Адвокат. - 2008. - N9. - С. 13-18. - Бібліогр. у кінці ст.
Маслова, С. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Маслова, О. А. Опалов ; наук. ред. К. В. Павлюк. - 3-те вид., випр. - К. : Каравела, 2004. - 344 c.
Панченко, Н. Г. Приватизація в ринковій економіці / Н. Г. Панченко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - N5. - С. 18-20. - Библиогр. в конце ст.
Потій, В. З. Цінні папери як джерело формування позикового капіталу підприємств / В. З. Потій, А. П. Куліш // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - N 12. - С. 172-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
Резнік, В. Приватизація в Україні як соціально-економічний процес: об'єктивні показники та суб'єктивні оцінки / В. Резнік // Соціологія. - 2006. - N2. - С. 66-89. - Библиогр. в конце ст.
Яроцький, В. Цінні папери як інструмент моделювання майнових прав / В. Яроцький // Юридична Україна. - 2007. - N4. - С. 63-68. - Библиогр. в конце ст.

ID: 2541, 29.10.2011 19:02
допоможіть знайти інформацію на реферат на тему: "Фінансова політика України за часів Скоропадського."

Шановний користувач! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Гай-Нижник П.П. Фінансова угода України з Німеччиною та Австро-Угорщиною від 10 вересня 1918 року // Фінанси України. - 2007. - N11. - С. 146-156.
Гай-Нижник П.П. Грошова (емісійна) політика уряду Української держави 1918 року // Фінанси України. - 2007. - N4. - С. 136-145 - Бібліогр. у кінці ст.
Гай-Нижник П.П. А. К. Ржепецький - Міністр фінансів Української Держави та гетьманату 1918 року // Фінанси України. - 2008. - N3. - С. 117-120 - Бібліогр. в підрядк. прим.
Гай-Нижник П.П. Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України. - 2007. - N8. - С. 147-154 - Бібліогр. в підрядк. прим.
Гай-Нижник П.П. Боротьба з фальшуванням грошей і валютною спекуляцією за гетьманату 1918 року // Фінанси України. - 2005. - N9. - С. 158-160 - Бібліогр. у кінці ст.
Гай-Нижник П.П. Теоретичні засади фінансової системи Української держави у 1917-1919 рр. // Український історичний журнал. - 1998. - N4. - С. 3-17 - Бібліогр. у кінці ст.

http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/65doc.php

ID: 2540, 28.10.2011 16:56
Доброго вечора!
Підкажіть, будь ласка, яку літературу можна використати при написанні роботи на тему: "Тенденції і протиріччя розвитку міжнародного поділу праці" на українській, російській або англійській мовах?
Дякую

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Дяченко Т. Організаційна культура підприємств як чинник покращення функціонування національної економіки / Т. Дяченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №11. - С. 7-11.
2. Кондратюк О. Місце України у світовому господарстві в умовах глобалізації / О. Кондратюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - №6. - С. 64-68
3. Кривенко Н. В. Розвиток міжнародного поділу праці в сільському господарстві / Н. В. Кривенко // Економіка АПК. - 2005. - №10. - С. 147-154.
4. Максаковский В. П. Международное географическое разделение труда / В. П. Максаковский // География в школе. - 2008. - №5. - С. 8-13.
5. Основи економічної теорії: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.Б. Алексєєв, О.І. Андрусь, М.В. Вербiцька; ред. П.В. Круш, ред. В.І. Депутат, ред. С.О. Тульчинська - К.: Каравела, 2007. - 448 с. 
6. Плисецкий Е. Л. Россия в международном разделении труда / Е. Л. Плисецкий // География в школе. - 2007. - №6. - С. . 3-13.
7. Эльянов А. НТП и экономическая политика на периферии мирового хозяйства / А. Эльянов // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - №4. - С. 74-85.

ID: 2539, 27.10.2011 13:26
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для написання роботи "Методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі"

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Білоус І. Планування та оргагнізація методичної роботи / І. Білоус // Завуч (Шкільний світ). - 2009. - №1. - С. 33-38.
2. Волканова В. Форми методичної роботи з педагогічними кадрами / В. Волканова // Управління школою. - 2008. - №25. - С. 2-15.
3. Дуль Р. Модель науково-методичної роботи / Р. Дуль // Завуч (Шкільний світ). - 2008. - №28. - С. 6-9.
4. Методична робота в школі: [збірник]/ упоряд. М.К. Голубенко - К.: Шк. світ, 2007. - 128 с.
5. Палійчук Н. Нові підходи до організації методичної роботи в школі / Н. Палійчук
// Управління школою. - 2008. - №1. - С. 15-22.
6. Сучасні підходи щодо організації методичної роботи в початковій школі // Розкажіть онуку. - 2008. - №9. - С. 2-11.
7. Тарасевич Н. Організація науково- методичної роботи / Н. Тарасевич // Директор школи. (Шкільний світ). - 2009. - №5. - С. 22-26.

ID: 2538, 26.10.2011 11:15
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію по темі "Психолого-педагогічні аспекти індивідуалізації навчання молодших школярів" .

Шановний користувач! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Баранов Г. Психокорекція пізнавальних процесів у молодших школярів: авторська програма // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – N 15/16. – С. 34-41. – Бібліогр. у кінці ст.
Казачінер О. Діагностика як один із засобів подолання неуспішності молодших школярів // Початкова школа. – 2011. – N 1. – С. 51-53. – Бібліогр. у кінці ст.
Психолого-педагогічні особливості прояву стресу у молодших школярів // Соціальна психологія. – 2008. – N 6. – С. 122-130. – Бібліогр. у кінці ст.
Воронюк І.В. Теоретичний аспект психолого-педагогічної технології організації творчої діяльності молодших школярів // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 2-6.
Чилікіна І. Самопідготовка як засіб створення оптимальних психолого-педагогічних умов для індивідуального розвитку молодших школярів // Початкова школа. – 2005. – N 10. – С. 8-10.
Булигіна О.Д. Ігрові технології: шляхи забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального розвитку молодших школярів // Початкове навчання та виховання. – 2009. – N 19/20/21. – С. 2-21.
Фархутдінова Ю. Індивідуальний стиль вчителя як детермінанта успішного навчання школярів // Соціальна психологія. – 2010. – N 1. – С. 178-185. – Бібліогр. у кінці ст.
Гребенюк О. Підвищення компетентності вчителя в роботі з гіперактивними дітьми: заняття з учителями молодших класів // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2010. – N 17. –  С. 3-5. – Бібліогр. у кінці ст.

Календар подій

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031