Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць
ID: 2550, 14.11.2011 18:32
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію за теми Мемуари Леоніда Петровича Соловйова як історичне джерело з історії херсона

Шановний користувач!

У відділі краєзнавчих документів та бібліографії є тільки рукопис Леоніда Петровича Соловйова "Воспоминания о родном городе Херсоне: в 2-х ч. Ч.1-2. - [Херсон]: [б.и.], 1975. - 61 л. машинописного тексту. 

ID: 2549, 08.11.2011 11:24
Доброго дня!
Допоможіть знайти розширену інформацію за темою "Принципи народного суверенітету" окрім Конституції України. Дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам список джерел, але для отримання розширеної інформації необхідно звернутися до фондів нашої бібліотеки:

Чернецька О.В. Народний суверенітет та формування представницьких органів місцевого самоврядування: аспекти співвідношення та реалізації / О. В. Чернецька // Часопис Київського університету права. - 2010. - N4. - С. 101-104 - Бібліогр. у кінці ст.
Селіванов А. Суверенітет народу і його забезпечення публічною владою / А. Селіванов // Право України. - 2009. - N11. - С. 66-72 - Бібліогр. у кінці ст.
Заяць Н. Суверенітет: трансформація змісту / Н. Заяць // Право України. - 2008. - N2. - С. 17-21 - Бібліогр. у кінці ст.

ID: 2548, 07.11.2011 09:59
Дбрий день! Допоможіть знайти інформацію для написання реферату з предмету "Загальне документознавсто" на тему "Книга як вид документа"

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерала та сайти:
1. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. для студ. вузов культуры / Н. Н. Кушнаренко. - 4-е изд., испр. - К. : Знання, 2003. - 459 с.
2. Мигонь К. Наука о книге: очерк проблематики  / К. Мигонь ; Пер. с пол. О. Р. Медведева. - М. : Книга, 1991. - 197 c.
3. Низовий М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Низовий ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. - К. : Кондор, 2009. - 144 с.
4. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2007. - 398 с.

http://moseu.ru/zimnie-knigi/vash-vwbor/465-skachat-knigu-jk-vid-dokumenta.html

ID: 2547, 06.11.2011 11:31
Доброго дня!

Яку літературу можна використати для опрацювання теми "Українська конституаційна думка ХІХ ст"?
Дякую!

Шановний користувач, наша бібліотека видала рекомендаційний бібліографічний покажчик "Конституція незалежної України: шляхи реформування", рекомендуємо переглянути його та вибрати потрібну Вам літературу.

 http://www.lib.kherson.ua/konst.htm

ID: 2546, 05.11.2011 09:06
Добрий день. Допоможіть з пошуком джерел до написання дипломної роботи з педагогіки на тему:
"Використання інформаційних технологій в математиці". Дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо опрацювати наступні джерела:

1. http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Pedagogica/46781.doc.htm - Стаття Ковалевської А. П. "Використання інформаційних технологій при викладанні математики"
2. http://osvita.ua/school/lessons_summary/math/8410 - Стаття Пурденко Т. С "Використання інформаційних технологій на уроках математики"
3. http://sergeyk.kiev.ua/conspect/comp-tech/ - Стаття Крушневич С.П. "Застосування сучасних комп’ютерних технологій у викладанні математики"
4. http://www.refine.org.ua/pageid-5537-1.html - Реферат на тему "Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики"
5. http://kzsh12.hiblogger.net/1090303.html - Стаття Бобошко О.І. "Комп'ютер на уроках математики"
6. http://www.bestreferat.ru/referat-120300.html - Дипломная работа на тему "Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій"
7. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=62089 - Реферат на тему "Ефективне застосування засобів нових інформаційних технологій на уроках
алгебри та початків аналізу"

Також радимо скористатися послугами пошукових систем Google та Yandex.

ID: 2544, 02.11.2011 17:56
Добрий вечір. Допоможіть з пошуком джерел до написання дипломної роботи з теми: "Міфопоетичний світ у кінематографії Довженка" Дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо такий список джерел:

Кошелівець, І.  Олександер Довженко : спроба творчої біографії / І. Кошелівець; оформ. Я. Гніздовського. - [Б. м.] : Сучасність, 1980. - 428 с. : портр., фото.
Плачинда, С.П. Олександр Довженко : життя і творчість. - К. : Рад письменник, 1964. - 319 c.
Барабаш, Ю.Я.  Чисте золото правди : деякі питання естетики і поетики О. Довженка / Ю. Я. Барабаш. - К. : Рад. Письменник, 1962. - 292 c.
Степанидин Б.І. Дивосвіт Олександра Довженка : до 100-рiччя вiд дня народження: Лiтературно-критичний нарис / Б. І. Степанишин. - К. : Просвіта, 1994. - 56 c.
Поляруш О.Е. Олександр Довженко і фольклор / О. Е. Поляруш. - К. : Вища шк., 1988. - 173 c.
Українські радянські письменники: зб. лiт.-критич. матерiалiв / Ю. М. Безхутрий, Л. Г. Бикова, Н. І. Гноєва ; вступ. ст. В. О.  Дорошенко. - К. : Рад. шк., 1984. - 349 с.
 

Більш детальніше ознайомитися з творчістю О. Довженка запрошуємо до нашої книгозбірні.

ID: 2542, 31.10.2011 19:43
допоможіть знайти інформацію на реферат: Оцінка вартості приватизаційних цінних паперів. Дякую велике!!!

Шановний користувач! Пропонуємо Вам джерела для опрацювання:

Долинський Л.Б. Теоретичне підґрунтя оцінки цінних паперів в Україні / Л. Б. Долинський // Фінанси України. – 2008. - № 5. – С. 87-96.
Єфименко, А. Виклики глобалізації та цивілізаційний вибір України / А. Єфименко // Юридичний журнал. - 2006. - N5. - С. 68-74.
Кравченко, С. С. Цінні папери як один з важливих видів об'єктів цивільного права України / С. С. Кравченко // Адвокат. - 2008. - N9. - С. 13-18. - Бібліогр. у кінці ст.
Маслова, С. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Маслова, О. А. Опалов ; наук. ред. К. В. Павлюк. - 3-те вид., випр. - К. : Каравела, 2004. - 344 c.
Панченко, Н. Г. Приватизація в ринковій економіці / Н. Г. Панченко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - N5. - С. 18-20. - Библиогр. в конце ст.
Потій, В. З. Цінні папери як джерело формування позикового капіталу підприємств / В. З. Потій, А. П. Куліш // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - N 12. - С. 172-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
Резнік, В. Приватизація в Україні як соціально-економічний процес: об'єктивні показники та суб'єктивні оцінки / В. Резнік // Соціологія. - 2006. - N2. - С. 66-89. - Библиогр. в конце ст.
Яроцький, В. Цінні папери як інструмент моделювання майнових прав / В. Яроцький // Юридична Україна. - 2007. - N4. - С. 63-68. - Библиогр. в конце ст.

ID: 2541, 29.10.2011 19:02
допоможіть знайти інформацію на реферат на тему: "Фінансова політика України за часів Скоропадського."

Шановний користувач! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Гай-Нижник П.П. Фінансова угода України з Німеччиною та Австро-Угорщиною від 10 вересня 1918 року // Фінанси України. - 2007. - N11. - С. 146-156.
Гай-Нижник П.П. Грошова (емісійна) політика уряду Української держави 1918 року // Фінанси України. - 2007. - N4. - С. 136-145 - Бібліогр. у кінці ст.
Гай-Нижник П.П. А. К. Ржепецький - Міністр фінансів Української Держави та гетьманату 1918 року // Фінанси України. - 2008. - N3. - С. 117-120 - Бібліогр. в підрядк. прим.
Гай-Нижник П.П. Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України. - 2007. - N8. - С. 147-154 - Бібліогр. в підрядк. прим.
Гай-Нижник П.П. Боротьба з фальшуванням грошей і валютною спекуляцією за гетьманату 1918 року // Фінанси України. - 2005. - N9. - С. 158-160 - Бібліогр. у кінці ст.
Гай-Нижник П.П. Теоретичні засади фінансової системи Української держави у 1917-1919 рр. // Український історичний журнал. - 1998. - N4. - С. 3-17 - Бібліогр. у кінці ст.

http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/65doc.php

ID: 2540, 28.10.2011 16:56
Доброго вечора!
Підкажіть, будь ласка, яку літературу можна використати при написанні роботи на тему: "Тенденції і протиріччя розвитку міжнародного поділу праці" на українській, російській або англійській мовах?
Дякую

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Дяченко Т. Організаційна культура підприємств як чинник покращення функціонування національної економіки / Т. Дяченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №11. - С. 7-11.
2. Кондратюк О. Місце України у світовому господарстві в умовах глобалізації / О. Кондратюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - №6. - С. 64-68
3. Кривенко Н. В. Розвиток міжнародного поділу праці в сільському господарстві / Н. В. Кривенко // Економіка АПК. - 2005. - №10. - С. 147-154.
4. Максаковский В. П. Международное географическое разделение труда / В. П. Максаковский // География в школе. - 2008. - №5. - С. 8-13.
5. Основи економічної теорії: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.Б. Алексєєв, О.І. Андрусь, М.В. Вербiцька; ред. П.В. Круш, ред. В.І. Депутат, ред. С.О. Тульчинська - К.: Каравела, 2007. - 448 с. 
6. Плисецкий Е. Л. Россия в международном разделении труда / Е. Л. Плисецкий // География в школе. - 2007. - №6. - С. . 3-13.
7. Эльянов А. НТП и экономическая политика на периферии мирового хозяйства / А. Эльянов // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - №4. - С. 74-85.

ID: 2539, 27.10.2011 13:26
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для написання роботи "Методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі"

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Білоус І. Планування та оргагнізація методичної роботи / І. Білоус // Завуч (Шкільний світ). - 2009. - №1. - С. 33-38.
2. Волканова В. Форми методичної роботи з педагогічними кадрами / В. Волканова // Управління школою. - 2008. - №25. - С. 2-15.
3. Дуль Р. Модель науково-методичної роботи / Р. Дуль // Завуч (Шкільний світ). - 2008. - №28. - С. 6-9.
4. Методична робота в школі: [збірник]/ упоряд. М.К. Голубенко - К.: Шк. світ, 2007. - 128 с.
5. Палійчук Н. Нові підходи до організації методичної роботи в школі / Н. Палійчук
// Управління школою. - 2008. - №1. - С. 15-22.
6. Сучасні підходи щодо організації методичної роботи в початковій школі // Розкажіть онуку. - 2008. - №9. - С. 2-11.
7. Тарасевич Н. Організація науково- методичної роботи / Н. Тарасевич // Директор школи. (Шкільний світ). - 2009. - №5. - С. 22-26.

ID: 2538, 26.10.2011 11:15
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію по темі "Психолого-педагогічні аспекти індивідуалізації навчання молодших школярів" .

Шановний користувач! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Баранов Г. Психокорекція пізнавальних процесів у молодших школярів: авторська програма // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – N 15/16. – С. 34-41. – Бібліогр. у кінці ст.
Казачінер О. Діагностика як один із засобів подолання неуспішності молодших школярів // Початкова школа. – 2011. – N 1. – С. 51-53. – Бібліогр. у кінці ст.
Психолого-педагогічні особливості прояву стресу у молодших школярів // Соціальна психологія. – 2008. – N 6. – С. 122-130. – Бібліогр. у кінці ст.
Воронюк І.В. Теоретичний аспект психолого-педагогічної технології організації творчої діяльності молодших школярів // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 2-6.
Чилікіна І. Самопідготовка як засіб створення оптимальних психолого-педагогічних умов для індивідуального розвитку молодших школярів // Початкова школа. – 2005. – N 10. – С. 8-10.
Булигіна О.Д. Ігрові технології: шляхи забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального розвитку молодших школярів // Початкове навчання та виховання. – 2009. – N 19/20/21. – С. 2-21.
Фархутдінова Ю. Індивідуальний стиль вчителя як детермінанта успішного навчання школярів // Соціальна психологія. – 2010. – N 1. – С. 178-185. – Бібліогр. у кінці ст.
Гребенюк О. Підвищення компетентності вчителя в роботі з гіперактивними дітьми: заняття з учителями молодших класів // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2010. – N 17. –  С. 3-5. – Бібліогр. у кінці ст.

ID: 2537, 24.10.2011 17:39
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на реферат:"Характеристика предметної області." Дякую
ID: 2536, 17.10.2011 18:03
Допоможіть знайти інформацію на реферат : "Як змінювалась фінансова політика України на різних етапах розвитку??" Бажано в електронному вигляді.Дякую

Шановний користувач! Радимо звернутися до питання № 2525.

ID: 2535, 17.10.2011 17:58
Добрий вечір! Допоможіть знайти інформацію на реферат на тему: "Причини виникнення, переваги та недоліки абстрактних та монетариський теорій грошей."

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Гальчинський А. С. Теорія грошей : навч.-метод. посiбник / А. С. Гальчинський. - К. : Основи, 1998. - 415 c.
2. Козюк В.  Глобальний монетаризм та актуальні проблеми кількісної теорії / В.  Козюк // Економіка України. - 2008. - N8. - С. 24-35.
3. Гроші та кредит : підруч. для студ. екон. спец. / за заг. ред. М. І. Савлука. - К. : КНЕУ, 2004. - 598 с.
4. Юхименко П. І. Теорія монетаризму : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. І. Юхименко; ред. Л. Г.  Василенко. - К. : Кондор, 2008. - 378 с.

http://enbv.narod.ru/text/Econom/savluk/str/48.html

http://www.bookz.com.ua/19/01.htm

ID: 2534, 16.10.2011 12:12
Доброго дня. Допоможiть будь-ласка знайти iнформацiю по темi: Формування комунiкативної компетенцiї молодших школярiв на уроках англiйської мови. Дуже дякую!

Шановний користувач! Пропонуємо Вам оглянути джерела, а також запрошуємо до книгозбірні для більш детального пошуку інформації по цьому питанню:

Бондаренко, О. Є. Нетрадиційні форми роботи як засіб формування комунікативної компетентності учнів початкової школи // Початкове навчання та виховання. - 2009. - N16/17/18(черв. - С. 39-48.
Кравчук Л. Щоб сангвінік зрозумів холерика і пояснив усе флегматику, не заважаючи меланхоліку // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2010. - N4. - С. 105-108.
Спода Л. Формування комунікативної компетентності школярів // Початкова освіта. Сер. Шкільний світ. - 2010. - N46(груд.). - С. 2-3. - Бібліогр. у кінці ст.
Володарський О. П.  Формування лексико-граматичних навичок // Англійська мова та література. - 2011. - N 7. - P2-12 : табл.
Сікачова М. А.  Учнівське мовне портфоліо як засіб індивідуального руху учнів у формуванні комунікативних компетенцій // Англійська мова та література. - 2011. - N 13. - P2-4 : табл.
Холод, О. В. Інтерактивні технології як засіб формування комунікативної компетенції // Англійська мова та література. - 2011. - N 13. -вкладка 1-8 : табл.

ID: 2533, 15.10.2011 22:25
Скажіть, будь ласка, якою літературою можна скористатися для написання дипломної роботи на тему "Драматургія Ф. Гарсіа Лорки: проблематика та жанрова специфіка"? Дякую за увагу!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:

  1. Єременко О. Михайло Драй-Хмара і Федерико Гарсіа Лорка: життєтворчі перегуки мотиву смерті / О. Єременко // Дивослово. - 2011. - №1. - С. 52-55.
  2. Жердинівська М. Життя та смерть Федеріко Гарсіа Лорки / М. Жердинівська // Всесвіт. - 2006. - №7/8. - С. 178-181.
  3. Кухар Л. А. Співець свободи : до 110-річчя від дня народження Федеріко Гарсія Лорки (1898-1936) / Л. А. Кухар // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2008. - N2. - С. 102-110.
  4. Новикова М.  Федеріко Гарсіа Лорка: Бенкет катастроф / М. Новикова // Зарубіжна література. - 2002. - №46. - С. 2-9.
  5. Халімончик Т. Федеріко Гарсіа Лорка / Т. Халімончик // Зарубіжна література. - 2003. - №46. - С. 11.
  6. Франк Б. Сервантес / Б. Франк. Гарсиа Лорка / Л. С. Осповат; предисл. - М. : Книга, 1982. - 367 c.
  7. Осповат Л. С. Гарсиа Лорка / Л. С. Осповат. - М. : Молодая гвардия, 1965. - 430 c.
  8. Силюнас В. Ю. Федерико Гарсия Лорка. Драма поэта / В. Ю. Силюнас; отв. ред. А. В.  Бартошевич. - М. : Наука, 1989. – 330 с.
ID: 2532, 13.10.2011 08:23
Доброго дня!
Допоможіть будь ласка знайти літературу для наукової роботи з теми: Проблема відповідальності у філософії Ж-П. Сарта. Дякую за увагу!

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

Парамонов, Б. Наедине с великаншей: Сартр в русском контексте // Иностранная литература. - 2009. - N1. - С. 230-246.
Шморгун, О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українки та Ж.-П. Сартра // Слово і час. - 2010. - N2. - С. 41-53. - Бібліогр. у кінці ст.
Шморгун О. Драма людського буття: від відчаю до свободи. Леся Українка і Жан-Поль Сартр // Філософська думка. - 2010. - N4. - С. 86-102. - Бібліогр. у кінці ст.
Лях В. Чому світ не побачив нової етики Сартра? // Філософська думка. - 2011. - N 2. - С. 114-116.
Максименко Е. По дороге свободы… : Жан Поль Сартр – французский философ // Управление компанией. – 2006. - №3. – С. 94-98.
Рыкунов В.М. Свет и тень философии Ж.-П. Сартра // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. – 1990. - №6. – С. 45-54.
Философская антропология Жан-Поля Сартра / Отв.ред., ред. Б. Т. Григорьян ; АН СССР. Ин-т философии. - М. : Наука, 1977. - 185 c
Киссель М.А. Философская эволюция Ж.-П. Сартра. - Л. : Лениздат, 1976. - 239 c
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто : опыт феноменологической онтологии. / Пер. В. И. Колядко (фр.). - М. : Республика, 2000. - 639 c.

ID: 2531, 10.10.2011 06:55
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в каком источнике есть информация про село Карай-Дубина Верхнерогачинского района Херсонской области? Когда и по какой причине село было переименовано в Бережанку?

Уважаемый пользователь! Информация об интересующем Вас населенном пункте есть в таких источниках:

1. Афанасьєв-Чужбинський Олександр Степанович. Подорож у Південну Росію : іст. моногр. / О. С. Афанасьєв-Чужбинський; пер. з рос. Т. О. Абрамової. -  Д. : Січ, 2004. - 469 с.

     Про с. Карай-Дубину Верхньорогачицького р-ну, с. 368

2. Історія селянства Української РСР: у 2-х т. Т. 1. Від найдавніших часів до Великої Жовтневої революції. - К.: Наук. думка, 1967. - 551 с.

     Про с. Карай-Дубину Верхньорогачицького р-ну, с. 473

3. Цимбал А. Давайте повернемо селу історичну назву / А. Цимбал // Червоний прапор. - 1996. - 27 квіт.

         Село Карай-Дубина переименовано в Бережанку в 1975 г. В этом году был ликвидирован исполком Новознаменского сельсовета, который переезжал в  с. Карай-Дубину. Работники исполкома областного Совета, меняя печать, в названии села Карай-Дубина заметили крамолу. В связи с чем, населенный пункт переименован в село Бережанку.

ID: 2530, 09.10.2011 07:45
Скажіть, будь ласка, якою літературою можна скористатися для написання курсової роботи на тему "Вивчення елементів стереометрії в курсі математики основної школи"? Дякую за увагу!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Філон Л. Г. Елементи стереометрії в курсі математики основної школи : навч. посіб. для студ. математ. спец. вищ. навч. закл. / Л. Г. Філон, В. О. Швець ; редкол.: І.  Соколовська та ін. - К. : Шк. світ : Вид. Л. Галіцина, 2006. - 128 с.
2. Прус А. Прикладна спрямованість стереометрії : 10-11 кл. / А. Прус, В. О. Швець ; редкол.: І.  Соколовська та ін. - К. : Шк. світ, 2007. - 128 с.
3. Жовнір Я. М. Позиційні задачі в стереометрії : посіб. для вчителя / Я. М. Жовнір. - К. : Освіта, 1991. - 95 c.
4. Бескин Л. Н. Стереометрия : пособ. для учителей сред. школы / Л. Н. Бескин. - М. : Просвещение, 1971. - 415 c.
5. Бевз Г. П. Методика розв'язування стереометричних задач : посіб. для вчителів / Г. П. Бевз. - К. : Рад. шк., 1988. - 192 c.
6. Прасолов В. В. Задачи по стереометрии / В. В. Прасолов. - М. : Наука, 1989. - 286 c.

ID: 2529, 09.10.2011 06:16
Добрый день, подскажите пожалуйста литературу для курсовой по теме "Возможности верстки в оформительской концепции издания".

Уважаемый пользователь! Соверуем Вам поработать с литературой:

Енциклопедія видавничої справи / В. П. Ткаченко та ін. ; голов. ред. А. М. Нєвєжина. - Х. : Прапор, 2008. - 320 с. : рис., табл.
Стандарты по издательскому делу : [сборник] / сост.: А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. - М. : Юристъ, 1998. - 376 с. : табл., рис.
Настольная книга издателя : справ. пособие для ред., технич. ред., верстальщика и художника / Е. В. Малышкин, А. Э. Мильчин, А. А. Павлов, А. Е. Шадрин ; под общ. ред. А. А. Павлова. - М. : АСТ : Олимп, 2005. - 812 с. : рис., [12] л. цв. ил.
Макклур Є.ВЕНТУРА - издательский пакет программ: справочник. - М. : Радио и связь, 1993. - 192 c.

Календар подій

   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223242526
2728293031