Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

25 січня

Браунер Олександр Олександрович

(1857-1941)

 зоолог, археолог
(До 150-річчя від дня народження)

 
Браунер Олександр Олександрович народився в Сімферополі, закінчив Новоросійський університет. Присвятив свою наукову діяльність вивченню фауни степового краю України. Працюючи земським статистиком, О.О.Браунер у вільний час самостійно вивчав птахів Херсонської губернії. Перша його наукова праця "Очерки о птицах Херсонской губернии" віддрукована у 1894 році. О.О.Браунер один з перших на півдні Росії розробляв питання охорони фауни.
За херсонський період О.О.Браунером опубліковано 5 наукових праць, визначник птахів та 3 програми.
Відома ще одна грань діяльності вченого як письменника-натураліста. він входив до складу української громади, що діяла в Херсоні у 1885-1886 роках, в результаті діяльності якої віддруковано у 1886 році альманах "Степ", до якого увійшли оповідання О.О.Браунера: "Ідилія в плавнях", "Бог простить", "Тирса".
У 1902 році О.О. Браунер передав Херсонському природничо-історичному музею колекцію чучел ссавців і птахів, зібраних у Херсонському повіті.
У 1925 році за ініціативою О.О.Браунера в Асканії-Нова створено дослідну та племінну зоотехнічну станцію.
З 1933 по 1939 рік О.О.Браунер постійно мешкав і працював в Асканії-Новій, збагачуючи теорію і практику зоотехнії.
Його наукова спадщина представляє велику цінність для селекціонерів, особливо гіпотеза одомашнювання тварин поблизу найдавніших центрів зародження цивілізації, що мала успішне продовження у працях М.І.Вавілова, який пізніше підкреслив: "А.А.Браунер внес огромный вклад в теорию происхождения домашних животных и породообразования".
Наукова спадщина О.О.Браунера зберігається у фондах Херсонського краєзнавчого музею, з них близько 30 наукових праць, визначників, статей з автографами знаходяться в меморіальному фонді Й.К.Пачоського.
 

Праці

ЗАМЕТКИ о птицах Крыма. - О.: Тип. А.Шульце, 1898. - 44 с.

ЗАМЕТКИ о птицах Херсонской губернии. - О.: Тип. А.Шульце, 1894. - 93 с.

ЗАМЕТКИ о стрекозах Херсонской губернии. - О.: Тип. А.Шульце, 1902.- 102 с.

КРАТКИЙ обзор позвоночных Южной России. - О., 1914. - 30 с. - Отд. оттиск из журн. "Школьн. экскурсии и школьн. музей".

КРАТКИЙ определитель дичи степной полосы России. Ч. 1: Птицы. - Херсон: Тип. О.Д.Ходушиной, 1897. - 186 с.

О МЛЕКОПИТАЮЩИХ, найденных в лесах Южной России. Ст. 1-я. - О.: Тип. акционер. Южно-Рус. о-ва печ. дела, 1915. - 8 с.

ПРОГРАММА по собиранию сведений о жизни птиц Херсонской губернии. - Херсон: Тип. О.Д.Асперь, [Б.Ч.]. - 7 с.

ИДИЛИЯ в плавнях; Бог простит; Тырса: [Рассказы] //Степь: Херсон. беллетрист. сб. - СПб., 1886. - С.125-135.
 

Про нього

АЛЕКСАНДР Александрович Браунер //Рябко В.М. Истоки. Достижения и перспективы науки в Аскании-Нова. - К.: Аграр. наука, 2001. - С.33-34.

АСЛАМОВ В.М. Утворення та діяльність природно-історичного музею Херсонського земства (1897-1906) за матеріалами звітів губернського ентомолога Й.К.Пачоського //Музей і ХХІ сторіччя: Зб. наук.праць. - Херсон: Айлант, 2000. - С.96-104.

ПАМЯТИ профессора Александра Александровича Браунера. (1857-1914): Сб. воспоминаний и науч. трудов, посвященных 140-летию со дня рождения А.А.Браунера. - О.: Музейный фонд им. А.А.Браунера. - 1997. - 212 с. - Астропринт.

БОРЕЙКО В.Е. Словарь деятелей охраны природы. - 2-е изд., доп. - К.: Киев. екол.-культ. центр, центр охраны дикой природы. - 2001. - 524 с. - (История охраны природы: 24).
Браунер О.О., с.46-50.

БРАУНЕР Олександр Олександрович [13(25).1.1857, Сімферополь - 5.V.1941, Одеса] - укр. зоолог-систематик, зоотехнік та археолог //УРЕ. - Вид. 2-е. - К., 1978. - Т.2. - С.25.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24252627282930