Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

26 березня

Херсонська обласна універсальна наукова

бібліотека імені Олеся Гончара

[1872]

(До 135-річчя з часу заснування)


Херсонська обласна універсальна науко-ва бібліотека - одна з перших провінційних книгозбірень в Україні, заснована у 1872 році.
У 1897 році за проектом академіка Новоросійського університету, архітектора М.Толвінського споруджено будинок бібліотеки.
У січні 1923 - бібліотеку реорганізовано в центральну міську.
На час проведення І Всеукраїнського з'їзду бібліотечних працівників 1926 року книгозбірня називалася в числі п'яти найбільших бібліотек України.
З листопада 1944 року бібліотеку реорганізовано в обласну.
У 1966 їй надано статус обласної наукової, а з 1984 року її офіційна назва- державна обласна універсальна наукова бібліотека.
З 1936 по 1997 рік бібліотека носила ім'я російського письменника О.М.Горького, з 1997 - українського письменника Олеся Гончара.
У 1987 році за індивідуальним проектом побудовано нове приміщення, в якому книгосховище розраховане на зберігання 1 млн. 200 тис. томів, а в читальних залах одночасно можуть обслуговуватись більше 600 користувачів.
Обласна бібліотека сьогодні - єдина загальнодоступна науково-інформаційна установа регіону, один з провідних культурних центрів, найбільше книгосховище в області, депозитарій краєзнавчих та місцевих друкованих видань.
Обсяг фондів складає близько 1 млн. документів. Це не тільки друковані видання, але і грамплатівки, компакт-диски, діафільми, слайди, кіно- та відеофільми, дискети, CD-ROMи на 45 мовах народів світу.
Щорічно 16 відділів бібліотеки обслуговують близько 40 тис. користувачів та реєструють близько 200 тис. відвідувань. Основна категорія користувачів- наукові працівники, спеціалісти вищої кваліфікації, студентська молодь.
За останні роки зміцніли зв'язки бібліотеки з міжнародними організаціями: Посольством США в Україні, Британською Радою в Україні, Міжнародним фондом "Відродження", канадським товариством "Приятелів України" (Торонто), Корпусом миру (США), німецьким культурним центром "Гете-інститут", Міжнародним фондом "FORCE" (Нідерланди).
Результатом плідної співпраці стало відкриття центрів: "Вікно в Америку імені Джон Поль Джонса", Інтернет-центру, Регіонального Інформаційного порталу "Кавун", центру обслуговування користувачів з особливими потребами (сліпих, з проблемами зору та опорно-рухової системи).
Успішне функціонування бібліотеки забезпечують кваліфіковані кадри з високим рівнем освіти, деякі з них пройшли стажування в США, Німеччині, Австрії.
 

 

Література

 

Загальні матеріали та минуле книгозбірні
 

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ Херсонської обласної бібліотеки ім. О.М.Горь-кого Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР: Указ Президії Верховної Ради Української РСР //Відомості Верховної Ради УРСР.- 1972. - №28. - С.262.

ПРО УВІЧНЕННЯ пам'яті Олеся Гончара: [в т.ч. про присвоєння імені письменника б-ці]: Постанова Кабміну України //Постанови та розпорядження Кабміну України. - 1997. - 7 лют. - 17 берез. - С.46-47; Держ. вісн. України.- 1997. - №3. - С.219; Літ. Україна. - 1997. - 27 лют. - С.1.

УКАЗОМ Президента України за вагомі трудові досягнення, професійну діяльність і особистий внесок у соціально-економічний розвиток Херсонщини нагороджено: [Орденом княгині Ольги ІІ ст. Н.І.Коротун - ген. дир. ОУНБ ім. О.Гончара] //Ефір. - 2004. - 11 листоп. (№46). - С.1.

ПРИСВОЇТИ почесні звання "Заслужений працівник культури України": [Неділько Л.В. - заст. ген. дир. з наук. роботи]: Указ Президента України //Уряд. кур'єр. - 2005. - 2 верес. - С.12; Бібл. планета. - 2005. - №4. - С.1.

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ державними нагородами України: Указ Президента України: [Присвоїти почесне звання "Заслужений працівник культури України" Т.Л.Сватулі - зав. метод. від. ] //Уряд. кур'єр.- 2006. - 14 берез. - С.13.

ИЗ СООБЩЕНИЯ газеты "Юг" о первой общественной библиотеке в Херсоне //Херсону 200 лет. 1778-1978: Сб. док. и материалов. - К., 1978. - С.51.

УСТАВ Херсонской общественной библиотеки: Утв. 5 июля 1895 г. //Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. - СПб., 1898. - С.490-494.

БОРОДІНА Г.Г. Джерельна база дослідження історії бібліотек півдня України [в т.ч. ОУНБ ім. О.Гончара] //Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам'яті народу України. - К., 1998. - С.25-27.

БОРОДІНА Г. Зародження бібліотечної справи Херсонщини: (Кінець XVIII. - початок ХХ ст.) //Бібл. планета. - 2000. - №2. - С.20-23.

ДЖЕРЕЛО знань: [Іст. нарис про Херсон.обл. універсальну наук. б-ку ім. О.М.Горького]. - Вид. 2-е, перероб і доп. /Хропач О.М., Катушкіна О.І., Школьник Н.А.; Перероб і допов. Зелена Л.І., Диба Н.М. - Херсон, 1992. - 47 с.

ЗЕЛЕНА Л.І. "...Барометр розумового життя суспільства": [До 120-річчя книгозбірні] //Бібл. вісн. - 1993. - №1. - С.80.

ЗЕЛЕНА Л.І. Моя книгозбірня: шлях від громадської до наукової //Херсон-ский библиофил: Альманах. - Херсон, 2005. - Вып.1. - С.40-46.

ЗЕЛЕНАЯ Л.И. Страницы истории Херсонской ОУНБ //Библиотеко -ведение. - 1993. - №3. - С.89-93.

ЛАВРЕНЕВ Б. Моя первая академия //Лавренев Б. Собр.соч. В 6-ти т.- М., 1965. - Т.6. - С.350-353.

ЛЯНСБЕРГ О. Областная библиотека в годы оккупации [1941-1944] //Херсон-Элита. - 1997. - №4. - С.13.

ЛЯНСБЕРГ О.В. Старая книжница из Херсона: [В.К.Шенфинкель] //Херсонский библиофил: Алманах. - Херсон, 2005. - Вып.1. - С.47-57.

МУСИЙКО В. Михаилу Беккеру - 160! //Вгору. - 2002. - 14 листоп.

СКОРОХОД А. Большевики и сионисты в одной упряжке: [О В.К.Шенфинкель - дир. Херсон. общественной б-ки, М.Е.Беккере - гор. голове и Н.Пересветове - орг.гор.орг. РСДРП] //Гривна TV (Прогр.). - 2005.- 8 дек. (№50). - С.31.

 

Публікації до ювілеїв
БЕККЕР М.Е. Краткий исторический обзор 25-летней деятельности Херсонской общественной библиотеки: (1872-1897 гг.). - Херсон, 1897. - 24 с.

40-ЛЕТНИЙ юбилей общественной библиотеки //Херсон. газ. "Копейка".- 1912. - 22 дек.

Херсонская общественная библиотека: (1872-1912): (К 40-летию деятельности). - Херсон, 1912. - 36 с.

50-летний юбилей Херсонской библиотеки //Херсон. коммунар. - 1923.- 5 янв.

ЛЕО. Юбилей Херсонской госбиблиотеки //Рабочий - 1927. - 4 янв.

ДО 75-РІЧЧЯ з дня заснування Херсонської обласної бібліотеки ім. Горького //Наддніпрян. правда. - 1947. - 26 січ.

ХРОПАЧ О. "Перша академія" Херсона: До 100-річчя обл. б-ки ім. О.М.Горького //Ленін. прапор. - 1972. - 15 черв.

ХРОПАЧ О.М. 100 років на службі народу //Укр.іст.журн. - 1972. - №10.- С.152-154.

БОЛЬШОЙ путь //Библиотекарь. - 1972. - №9. - С.64.

ЗАДНІПРЯНА О. 120 - зовсім не вік для такого молодого закладу, як обласна наукова бібліотека //Новий день - 1992. - 26 верес.

ИНЬКОВА Л. Херсонской ОУНБ 120 лет //Библиотековедение. - 1993. - №2. - С.112-114.

ХЕРСОНСЬКА обласна універсальна наукова бібліотека: від минулого століття майбутньому: До 125-річчя заснування: Зб.ст. /ХОУНБ ім. О.Гон-чара; Украд. Попова Н.Ф.; Ред. Зелена Л.І. - Херсон, 1998. - 90 с.

ГУЛЯЄВА Н. Міст між минулим і майбутнім: [До 110-річчя з часу заснування краєзнавчого відділу] //Наддніпрян. правда. - 2002. - 16 січ.

 
Сьогодення і погляд в майбутнє
 
ЖАРКИХ Л. Маленькое книжное государство: [Интервью Н.И.Коротун, дир.] /Фотогр. Макарюк Н. //Гривна.Суббот.Вып. - 2003. - 5 апр.

ЗДРАСТУЙ, палац знань! //Наддніпрян. правда. - 1987. - 27 берез.

ІМЕНІ Олеся Гончара //Наддніпрян. правда. - 1997. - 27 лют.; Сіл. вісті.- 1997. - 25 лют.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ центр області: [Інтервю Н.І.Коротун, дир.] /Спілкувалася Скора О.; Фотогр. Яценко А. //Наддніпрян. правда. - 2003. - 23 квіт.

ОБЛАСНА універсальна наукова бібліотека ім. О.Гончара //Степ. - 2000.- №10. - С.37-40.

ПАВЛОВА И. Дом где живут книги /Херсон.вісн. - 2004. - 15 лип. - С.9.

САК О. Безцінний дар від щирого серця: [М.А.Емельянов подарував колекцію "Блокіани" книгозбірні] //Культура і життя. - 2006. - 25 січ. (№3/4).- С.1.

СКОРОХОД О. Ходімо до бібліотеки!: [Мірошниченко Н., зав.від. маркетингу; Краснолуцька Н., зав.від. л-ри з мистец.; Коротун Н., дир.обл. б-ки ім. Гончара розповідають про роботу б-ки] //Новий день. - 1999. - 1 жовт. - С.15.

ХЕРСОНСЬКА обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара: [Путівник] /Фотогр. М.Макарюк, В.Худолій. - Херсон, 2003. - 1 арк. - Буклет.

ХЕРСОНСЬКА державна обласна універсальна наукова біблітека ім. О.М.Горького: Путівник /Уклад. Зелена Л.І., Попова Н.Ф.; Фото. Вері- на Г.С. - Херсон: ХМД, 1992. - 10 с.

ВЕРШИНА айсберга: [Интервью Н.И.Коротун, дир.] /Записала Шальнова Н. //Тавр. край. - 2003. - 18 груд.

КИРПА И. Редкая работа [отдела реставрации] //Гривна. - 1998. - 27 листоп. - С.15.

КОРОТУН Н. Бібліотека і влада: Трансформація співпраці //Бібл.планета.- 2005. - №2. - квіт.-черв. - С.30-31.

НЕДИЛЬКО Л. У библиотеки имени Гончара - 42 тысячи читателей //Гривна. - 2004. - 23 сент. (№39). - С.18.

ПОПОВА Н. Наукова бібіліотека і державний архів: Грані взаємодії //Константи. - 1996. - №2. - С.119-121.

[ПРО ВІДКРИТТЯ залу нових надходжень в книгозбірні] //Гривна. - 1999.- 29 січ. - С.3.

КОСЯНЧУК І. Комп'ютер поліпшив сервіс: [Про введення пластикових читацьких квитків] //Уряд. кур'єр. - 1998. - 17 лют. - С.8.

КОШЕЛЮК Н. "Принесите сюда ваш интернет!": [О создании херсон. сайта и портала] //Бизнес Таврии. - 2005. - №1. - Окт. - С.16-17.

МОКРИЦЬКА Г.П. Комп'ютерні технології у краєзнавчій роботі Херсонської ОУНБ /Мокрицька Г.П., Тюменцева І.Ю. //Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам'яті народу України. - К., 1998. - С.164-167.

ПОПОВА Н.Ф. Освоєння інформаційних технологій у Херсонській ОУНБ //Бібліотечно-бібліографічні кваліфікації та інформаційно-пошукові системи.- К., 1995. - С.81-82.

РАФІЄНКО Г. Херсонщина й інтернет //Уряд. кур'єр. - 2001. - 4 груд. - С.4.

ГОРГОТА Л. Канадці допомогли Херсонській бібліотеці книгами: [Про відкр. укр.-канад. центру] //Слово просвіти. - 2005. - 23 черв. (№25). - С.13.

ЕЛАГИН А. Литературной гостинной - 15 лет //В прицеле. - 2005. - 28 окт. (№17). - С.4.

Інтернет-центр для читачів обласної наукової /Наддніпрян. правда.- 2002. - 6 лют.

КИРПА И. В Херсоне открылось "Окно в Америку": Ракурс //Гривна. - 2004. - 5-12 февр. - С.13.

ЛЕОНІДОВА С. Духовний міст з Канади в Україну: [Про відкр. канад.-укр. центру] //Новий день. - 2005. - 9 черв (№24). - С.14.

ПІДДУБНЯК В. Відкрилася "Гончарева вітальня" //Сіл. вісті. - 1999. - 17 черв.

ПОЛІЩУК О. Херсонщина спілкується зі світом: [Про відкриття інформцентру "Вікно в Америку"] //Ефір. - 2004. - 19 лют. - С.4.

БОГАТИРЕВА К. Компьютер - незрячим: [Об открытии центра для людей с особыми потребностями] //Херсон.вісн. - 2006. - 25 трав. - С.2.

ВІДКРИТО всесвіт для незрячих: [Центр для людей з обмеженими можливостями в книгозбірні] //Уряд. кур'єр. - 2006. - 25 трав. - С.2.

ЛЯШЕНКО Е. Читателей станет больше: [Об отд. для слабовидящих] //Херсон. вісн. - 2005. - 28 квіт. (№17). - С.3.

НЕДІЛЬКО Л. Доброчинний проект став реальністю /Неділько Л., Сватула Т.: [Про відкриття Центру інформ. обслуговування користувачів з особливими потребами] //Культура і життя. - 2006. - №34/35. - 30 серп. - С.6.

НЕСТЕРЕНКО А. Интернет для слепых //Голос Украины. - 2006. - 19 апр. - С.4.

ФИЛАТОВА И. Слабовидящие смогут читать: [О новом отд.] //Гривна. Суббот.Вып. (Телепрогр.). - 2005. - 29 апр. (№18). - С.2.

ГОСПОДАРКА скарбниці знань: [Н.І.Коротун, фоторепортаж] //Наддніп-рян. правда. - 1997. - 8 квіт.

НАДІЯ Коротун: "Я - щаслива людина!": [Інтерв'ю ген.дир.] /Спілкувалася Скора О. //Наддніпрян. правда. - 2005. - 30 верес. - С.1,4.

ПОКЛИКАННЯ - бібліотека: [Про ген.дир. Н.І.Коротун] //Бібл. планета.- 2005. - №3. - июль-сент. - С.42.

СВАТУЛА Т. Відданість улюбленій справі: [Про заст. ген. дир. з наук. роботи Л.В.Неділько] //Культура і життя. - 2006. - №21/22. - 17 трав. - С.4.

СКОРА О. Надія: з вірою і любов'ю: [Про дир. ОУНБ ім. О.Гончара, засл. працівника культ. України Коротун Н.І.] //Наддніпрян. правда. - 1998.- 26 верес.

 
Бібліографічні посібники
ПУБЛІКАЦІЇ про бібліотеку; Видання бібліотеки: (вибірково) //Джерело знань. - Херсон, 1992. - С.28-47.

САВЧЕНКО С. Бібліографічна Херсонщина: [Огляд видань б-ки за 1995-1997 рр.] //Вісн.кн. палати. - 1998. - №9. - С.8-10.

ХЕРСОНСЬКА обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара //Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2002 рік: Бібліогр. покажч.- Херсон, 2002. - С.29-35.

ВІРА Костянтинівна Шенфінкель (1867-1928): Біобібліогр. покажч. /ХОУНБ ім. О.Гончара; Упоряд. Лянсберг О.В. - Херсон: ХОУНБ, 1997. - 23 с.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920212223
24252627282930