Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Чорноморський державний біосферний заповідник

національної Академії наук України

[1927]
(До 80-річчя з часу створення)


- Заповідник створено у 1927 році.
- У 1927-1932 роках він частина Приморського заповідника.
- У 1932-1933 роках _ опорний пункт інституту "Асканія-Нова".
- У 1984 його включено у мережу заповідників біосферних.
Чорноморський заповідник займає острови та прибережні ділянки на південно-західному узбережжі області від дельти Дніпра до Джарилгацької затоки.
До складу заповідника входить три групи ділянок, різних у природному відношенні: лісостепові, розташовані на Нижньодніпровських пісках між Ягорлицькою затокою і Дніпровським лиманом; ділянки солончакових цілинних станів, що займають узбережжя Ягорлицької і Тендрівської заток Чорного моря; острови _ Тендра, Бабин, Смолений та Орлів у Тендрівській затоці, Круглий та Довгий в Ягорлицькій затоці і південна частина острова Джарилгач у Чорному морі.
Завдяки розмаїттю природних ландшафтів і своєрідному географічному розміщенню заповідника тваринний і рослинний світ надзвичайно багаті.
Тут зростає більше 700 видів рослин, а 41 вид унікальної флори особливо охороняється (24 види занесено до Червоної книги України, 17 видів _ до Європейського Червоного Списку). В заповіднику мешкає 305 видів птахів (з них 57 видів занесені до Червоної книги України), 44 види ссавців, більше 70 видів риб.
Природні комплекси Чорноморського біосферного заповідника є еталонами природи Причорномор'я. Крім еталонних функцій, ці комплекси відіграють важливу роль у підтримці екологічного балансу в регіоні та суттєво компенсують згубне антропогенне навантаження на екосистеми.
Значення Чорноморського заповідника для стану природного середовища Херсонщини полягає в збереженні рідкісних, вузько ареальних та ендемічних видів, генофонду природних і напівприродних угрупувань приморської смуги нашого краю ландшафтів, що зникли внаслідок господарського освоєння земель, відтворенні промислових видів риб та мисливської фауни.
Значний внесок у вирішення різноманітних питань заповідної справи зробили Латишев М.М., Семенов С.М., Давидич П.С., Кадецький Ф.П., Клименко М.І., Ардамацька Т.Б., Зелінська Л.М., Ястребов С.А., Бабен- ко І.І., Леонов І.Ф., Пархоменко О.В., Гонта І.М., Зима В.В.
Чорноморський заповідник має статус наукового академічного закладу і виконує великий обсяг науково-дослідної роботи з моніторингу стану природних комплексів заповідника, розробки наукових засад збереження екосистем та інших тем.
У м. Голій Пристані діє музей природи заповідника.
 

Література

ПРО розширення території Чорноморського біосферного заповідника: Указ Президента України №457/98 від 12 трав. 1998 р. //Офіц. вісн. _ 1998. - №19._ С.18.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ біосферний заповідник стане більшим: Рішення ХІІІ сес. обл. ради нар. депутатів //Ефір. _ 1997. _ 16 трав. _ Дод. "Влада".- №1. _ С.1.

АРДАМАЦКАЯ Т.Б. Черноморский заповедник: Краевед. очерк /Т.Б.Ардамацкая, Д.С.Берестенников, Л.М.Зелинская. _ Симф.: Таврия, 1976. _ 86 с.: ил.

ГЛУШКО О.К. Чорноморський заповідник. _ О.: Маяк, 1972. _ 32 с.: іл.

50 ЛЕТ Черноморскому государственному заповеднику: Материалы семинара-совещ. _ К.: Наук. думка, 1978. _ 196 с.

ЧЕРНОМОРСКИЙ заповедник: Путеводитель. _ К.: Укр. о-во охраны природы, 1965. _ 55 с.: ил.

АРДАМАЦКАЯ Т.Б. Состояние редких и исчезающих видов птиц Черноморского заповедника и их охрана //Изучение и охрана редких и исчезающих видов животных фауны СССР. _ М., 1985. _ С.88-92.

АРДАМАЦКАЯ Т.Б. Черноморский заповедник //Заповедники СССР._ М., 1987. _ С.154-177.

БЕРЕСТЕННИКОВ Д. Черноморский заповедник //Охотник и рыболов Украины. _ К., 1967. _ Кн.2. _ С.127-134.

ЗЕЛИНСКАЯ Л.М. Редкие, исчезающие виды насекомых Черноморского заповедника и их охрана //Изучение и охрана редких и исчезающих видов животных фауны СССР. _ М., 1985. _ С.116-118.

ЧЕРНОМОРСКИЙ заповедник //Заповедники Советского Союза. _ М., 1969. _ С.297-304.

ЧЕРНОМОРСКИЙ заповедник //Заповедники СССР: Заповедники Украины и Молдавии. _ М., 1987. _ С.154-177.

ЧЕРНОМОРСКИЙ заповедник //Памятники природы Херсонской области. _ Симф., 1984. _ С.8-33.

ЧЕРНОМОРСЬКИЙ заповідник //По заповідних місцях України. _ К., 1960. _ С.7-12.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ заповідник //Географічна енциклопедія України. _ К., 1993. _ Т.3. _ С.432-434.

ГЕТЬМАН В. Розвиток екотуризму в Азово-Чорноморському регіоні України: [в тому числі на прикл. біосфер. заповідника, Азово-Сиваського нац. природного парка (Новотр. та Геніч. р-ни)] //Краєзнавство. Географія. Туризм. _ 2001. - №9. _ Берез.

ЖИВАЯ жемчужина //Гривна. _ 2003. _ 4 февр. _ С.12.

КАТАЛОГ поштових марок України (2002 р.): [№455-459. Чорноморський біосферний заповідник] //Філателія України. _ 2003. - №1. _ С.25-26.

ЛОТОШИНСЬКА В. Окраса Півдня України //Наддніпрян. правда. _ 2002. _ 19 серп.

МАЯЦКИЙ Г. Территория планетарного значения //Учитель. _ 2001. _ 7 черв.

МАЯЦЬКИЙ Г. Збільшено територію заповідника //Голопристан. вісн. _ 1998. _ 10 жовт.

МАЯЦЬКИЙ Г. Перлина Причорномор'я: Чорномор. біосферному заповіднику НАНУ _ 70 років /Маяцький Г., Черняков Д. //Голопристан. вісн. _ 1997. _ 28 черв.

МАЯЦЬКИЙ Г. Чорноморському біосферному заповіднику Національної Академії Наук України _ 75 років /Маяцький Г., Черняков Д.; Фотогр. Ума-нець С. //Голопристан. вісн. _ 2002. _ 1 лют.

МАЯЦКИЙ Г. Юбилей Черноморского заповедника /Маяцкий Г., Черняков Д. //Гривна. Суббот. вып. _ 2002. _ 13 июля.

ПАТРАХАЄВ М. Таврійський скарб Європи: [Про приєднання понад 8700 гектарів Ягорлицької затоки та 4700 гектарів Ягорлицького півострова до заповідника] //Ефір-Експрес. _ 1998. _ 23 жовт.

ПОДГАЙНЫЙ М. Зеленое спасение для Юга /Фотогр. Уманец С., Бережная И. //Новый фаворит. _ 2003. - №4. _ С.20.

СЕЛЮНИНА Э.В. Многолетний мониторинг динамики численности мышевидных грызунов Черноморского заповедника //Вестн. зоологии. _ 2003. - №2. _ С.23-30.

СЕРГЕЕВ А. Заповедные земли //Взгляд. _ 2006. _ 25 мая (№20). _ С.7.

СТРУКТУРНІ зміни фітоценокомплексів солоно озерної ділянки Чорноморського біосферного заповідника за даними періодичного картографування /Ткаченко В.С., Лисенко Г.М., Маяцький Г.Б., Ума- нець О.Ю. //Укр. ботан. журн. _ 1997. - №3. _ С.232-239.

ТУР Л.П. Поселення reticulitermes lucifugus (isopteran, rhinotermitidae) на степових ділянках Чорноморського біосферного заповідника //Вестн. зооло-ги. _ 2004. _ Т.38. - №5. _ Сент.-окт. _ С.85-89.

УМАНЕЦЬ О.Ю. Чорноморський біосферний заповідник //Жива Україна. _ 1998. - №8. _ С.4-5.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ державний заповідник //Джерела. _ 2002. _ 16 лют._ С.5.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 1516
17181920212223
24252627282930