Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Природа і природні ресурси. Природничі науки

Меню розділу

Природа і природні ресурси. Природничі науки

4. Екологія з основами збалансованого природо-користування: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. М. Боголюбов [та ін.]. – Херсон: Айлант, 2009. – 216 с.: рис., табл. - Слов. екол. термінів: с. 199-212. - Бібліогр.: с. 213-215.
У посібнику наведені основні визначення, закони і принципи сучасної екології. Розглянуті основи еволюційного вчення, елементи теоретичної і прикладної екології, а також основи збалансованого природокористування. Розроблені практичні заняття до курсу та рекомендації для самостійної роботи студентів. Посібник адресований студентам, аспірантам, викладачам і всім небайдужим до проблем збереження навколишнього середовища.

5. Оленковський Микола Петрович. Сім природних чудес Херсонщини / Микола Оленковський; Херсон. обл. від-ня  Конгр. укр. інтелігенції. - Херсон: Айлант, 2009. - 49 с.: кольор. іл., карти. - (Сім чудес Херсонщини; вип. 2). - Бібліогр. в кінці ст.
Про біосферний заповідник ''Асканія Нова ''.

6. Полищук Игорь Константинович. Опыт оценки населения мелких млекопитающих Биосферного заповедника "Аскания-Нова" погадочным методом / Игорь Полищук; под ред. авт.; Укр. акад. аграр. наук; Биосфер. заповедник "Аскания-Нова" им. Ф. Э. Фальц-Фейна. - Аскания-Нова: Биосфер. заповедник "Аскания-Нова", 2009. - 54 с.: [42] ил., [12] табл. - Библиогр.: с. 48-53.

7. V Ботанічні читання пам'яті Й. К. Пачоського: міжнар. наук. конф., 28 верес. – 01 жовт. 2009 р., м. Херсон: зб. тез доп. / Херсон. держ. ун-т, каф. ботаніки та ін.; редкол.: М. Ф. Бойко (відп. ред.) та ін. - Херсон: Айлант, 2009. - 125 с.
У збірці публікуються тези доповідей, прочитаних на засіданнях міжнародної наукової конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Й. К. Пачоського. У тезах висвітлюються питання наукової спадщини вченого та розвиток його ідей у сучасній науці, актуальні питання мікології та ліхенології, спорових рослин, таксономії, систематики судинних рослин, флористики, геоботаніки, структурної ботаніки, інтродукції рослин, охорони рослинного світу. Видання адресоване науковим співробітникам, викладачам та студентам біологічних, екологічних, географічних спеціальностей, природознавцям, широкому загалу читачів.

8. Слепченко Л[идия] А[лександровна]. Первоцветы в дендропарке "Аскания-Нова" / Лидия Слепченко, З. А. Петренко; фотогр.: А. В. Самойленко, В. С. Гавриленко, Н. А. Гавриленко; Укр. акад. аграр. наук. - Аскания-Нова: Биосфер. заповедник "Аскания-Нова", 2009. - [32] с.: цв.ил.

9. Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета: 1-й Екол. форум, 19-20 листоп. 2009, м. Херсон. - Херсон: [б. в.], 2009. – 145 с. : табл. - Тит. арк., обкл. та текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці окр. ст.
Представлені матеріали з питань екології Херсонщини.  

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25262728
293031