Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Бібліографічні посібники

Меню розділу

Бібліографічні посібники

131. Видано в Херсоні. 1842-1942: кат. місцевого друку / ХОУНБ ім. Олеся Гончара; авт.-уклад. О. В. Лянсберг; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон: ВАТ “Херсонська міська друкарня“, 2009. – 200 с.
Даний посібник – перша спроба виявити та систематизувати видання, що друкувались в Херсоні з часу заснування першої друкарні. До каталогу місцевого друку включені книги, альманахи, збірники, навчальні посібники, довідкова література, словники, передруки та відбитки, які були видані російською і українською мовами. Видання адресоване науковцям, історикам, філологам, книгознавцям, працівникам бібліотек, краєзнавцям, а також усім, хто вивчає та популяризує знання про Херсонщину.

132. Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2010 рік: бібліогр. покажч. / ХОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. Г. П. Мокрицька; відп. ред. Л. І. Зелена - Херсон: ХОУНБГ, - 2009. - 90 с.: іл. - Бібліогр. в тексті. 
У даному випуску відображено документи та матеріали про історичні та культурні події в житті області, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, життя яких пов'язане з Херсонщиною. Мета посібника – допомогти працівникам органів державної влади, бібліотек, клубів, музеїв, засобів масової інформації, екскурсово-дам, викладачам, громадським діячам, краєзнавцям у відзначенні знаменних і пам’ятних дат області.

133. Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на II півріччя 2009 року / ХОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. Т. М. Сєрова. – Херсон. 2009. – 34 с.

Література про Херсонську область ... : бібліогр. покажч. / ОУНБ iм. Олеся Гончара. - Херсон: ХОУНБГ, 1959 -   .
134. … за 2008 рік. Вип. 4 / уклад.: С. М. Дем'янюк, В. Є. Деркач; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2009. - 80 с. - Допом. покажч.: с. 64-76.
135. … за 2009 рік. Вип. 1 / уклад.: С. М. Дем'янюк, В. Є. Деркач; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2009. - 56 с. - Допом. покажч.: с. 45-53.
136. … за 2009 рік. Вип. 2 /уклад.: С. М. Дем’янюк, В. Є. Деркач; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2009. - 52 с. - Допом. покажч.: с. 40-48.
137. … за 2009 рік. Вип.3 / уклад.: С. М. Дем’янюк, В. Є. Деркач; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2009. - 60 с. - Допом. покажч.: с. 48-56.
Дані випуски поточного бібліографічного покажчика містять бібліографічні описи документів, опублікованих як окремими виданнями, так і в збірках та на сторінках центральної і місцевої преси. Структура покажчика максимально наближена до схеми систематичної частини зведеного краєзнавчого каталогу ОУНБ ім. Олеся Гончара. Мета видання - інформувати працівників органів місцевої влади, громадсько-політчні організації, спеціалістів народного господарства, культури та освіти, науковців, краєзнавців про нові публікації з різноманітних питань життя області.

Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали: поточ. бiблiогр. список / ХОУНБ iм. Олеся Гончара. - Херсон: ХОУНБГ, 1969 -   . 
138. 2008. Вип. 2 / уклад. А. Л. Кисельова; відп. ред. Л. І. Зелена. – 2009 (2008). – 13 с. 
139. 2009. Вип. 1 / уклад. А. Л. Кисельова; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2009. - 13 с.
Метою поточних бібліографічних списків є інформування працівників та читачів бібліотек області про нові довідкові видання, бібліотекознавчі, методичні та бібліографічні матеріали, що надійшли до Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.

140. Окрилені наукою: вчені-природознавці Херсонщини: біобібліогр. довід. / Херсон. обл. б-ка для  юнацтва ім. Б. Лавреньова; уклад. Н. О. Попова; ред. С. Д. Коваль. - Херсон: [б. в.], 2009. - 32 с.: іл. - (Видатні краяни; вип. 1). - Бібліогр. в кінці ст.
Даним довідником започатковано серію "Видатні краяни". Довідник адресований школярам, студентам та широкому загалу читачів.

Охорона здоров'я Херсонської області: поточ. бібліогр. покажч. / Херсон. обл. наук. мед. б-ка; В. І. Гаркуша. - Херсон: ХОНМБ, 2004 -   .
141. 2009. I квартал. – 2009. – 14 с.
142. 2009. 2  квартал. - 2009. - 11 с.
143. 2009. 3 квартал. – 2009. – 15 с.
144. 2009. 4 квартал. - 2009. - 16 с. 
Випуски поточного бібліографічного покажчика містять бібліографічні описи документів, опублікованих на сторінках центральної та місцевої преси.

145. Професійні свята України: реком. бібліогр. покажч. / ХОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. Т. С. Федько; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон: ХОУНБГ, 2009. - 120 с.
Даний бібліографічний посібник містить літературу, яка висвітлює історію становлення професійних свят та сучасний стан окремих професій в Україні і включає книги та публікації з періодичних видань українською та російською мовами. Покажчик адресований широкому загалу читачів, організаторам ярмарків професій і професійних святкувань.

146. У круговерті долі і часу: до 80-річчя Миколи Каляки : біобібліогр. покажч. / Обл. б-ка для  юнацтва ім. Б. Лавреньова; уклад. Н. О. Попова; ред. С. Д. Коваль. - Херсон: [б. в.], 2009. – 18 с. - (Літературне краєзнавство). - Бібліогр.: с. 13-16. 


Книги місцевих авторів, що вийшли за межами області

147. Голобородько Ярослав Юрійович. Елізіум. Інкорпорація стратогем / Ярослав Голобородько; худож.-оформ. В. Т. Сандуляк; голов. ред. Н. Є. Фоміна. - Х.: Фоліо, 2009. - 188 с. - (Сафарі: сер. засн. у 2005 р.).
Даним твором автор обсервує конституцію і поліси прози, явленої вісімкою знакових імен - П. Загребельного, О. Забужко, М. Матіос, В. Шкляра, Г. Пагутяк, Г. Гусейнова, І. Роздобутько.

148. Руденко Михайло Григорович. Два образи: [зб. творів] / Михайло Руденко. - Х.: Основа, 2009. - 89 с.: портр.
До книги увійшли оповідання, кіноновела, етюди, поезіїї, написані у різні роки. Книга - зізнання в любові до своєї землі, народу, рідних та близьких, роздуми про пережите. Видання адресоване широкому загалу читачів.

 


Видання, які не увійшли у каталог „Книга Херсонщини’ 2008”

149. Бойко Михайло Федосійович. Чекліст мохоподібних України = A Checklist of the Bryobionta of Ukraine / Михайло Бойко; в авт. ред. - Херсон: Айлант, 2008. - 232 с. - Бібліогр.: с. 194-200.
У праці подано перелік видів мохоподібних України відповідно до сучасної системи.

150. Елінг: літ. альм. 2008. Вип. 8. Ювілейний. Херсону – 230! / ініціатива і орг. вид. М. Каляки; редкол.: О. Барболіна та ін. - К.; Херсон: Просвіта, 2008. -  272 с.             
У збірнику - хроніка історичних подій у Херсоні; про відомих українських митців, життя яких пов'язане з Херсонщиною; проза та поезія місцевих авторів, присвячена краю. Книга адресована широкому загалу читачів.

151. Ершов Петр Авлович. Конек-Горбунок: сказка / Петр Ершов; пер. на цыг. яз. Ю. Н. Иваненко, Н. Н. Ильин; худож. А. Мазур. – Херсон: Наддніпряночка, 2008. – 91 с.: ил.

Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т; редкол.: Є. С. Барбіна (відп. ред.) та ін. - Херсон: Вид-во ХДУ, 1998 -  . – Бібліогр. в кінці ст.  
152. Вип. 47. - 2008. - 424 с.: рис., табл. 
153. Вип. 48. - 2008. - 410 с.: табл.
У даних випусках вміщені матеріали за розділами: методологія та історія педагогіки, теорія і практика навчання, теорія і практика виховання та сучасні педагогічні технології.

154. Калейдоскоп досвіду: збірник. Вип. 9 / ОУНБ ім. Олеся Гончара; упоряд. Т. Л. Сватула; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон, 2008. – 68 с.
Черговий випуск збірника складений за матеріалами періодичних видань, що надійшли до науково-методичного відділу бібліотеки. Випуск присвячений проблемам організації системи просування книги та читання в книгозбірнях, популяризації видань з різних галузей знань, методичному забезпеченню бібліотечної справи.

155. Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на I півріччя 2009 року / ОУНБ iм. Олеся Гончара; уклад. Т. М. Сєрова. - Херсон: ХОУНБГ, 2008. – 34 с.

156. Коник Юлія О[лександрівна]. Херсонська митниця (1797-1924): огляд фонду № 7 / Юлія Коник; Держ. арх. Херсон. обл. - Херсон: ХМД, 2008. - 56 с.: іл. - (Бібліотечка архіву: започатк. у 2000 р.; вип. 10). - Текст укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Видання адресоване історикам, краєзнавцям, викладачам, студентам та широкому загалу читачів.

157. Кузьменко Василь Васильович. Формування професійних здібностей особистості учня: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Василь Кузьменко, Ірина  Жорова. - Херсон: Вид-во РІПО, 2008. - 136 с. - Бібліогр.: с.130-133.
У навчальному посібнику обгрунтована актуальність проблеми формування професійних здібностей учня; наведені трактування понять "здібності", "професійні здібності", "кваліфікований робітник" тощо;висвітлено сучасний стан підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в професійно-технічних навчальних закладах; розглянуто структуру професійних здібностей робітників сфери обслуговування та методичне забезпечення процесу формування професійних здібностей особистості учня. Посібник адресовано викладачам та майстрам виробничого навчання міжшкільних навчально-виробничих комбінатів і професійно-технічних навчальних закладів, студентів спеціальності "Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання".

158. Оленковский Николай Петрович. Эпиграветт Восточной Европы = Epigravett of the East Europe : культ.-ист. аспект: [монография] / Николай Оленковский; Николаев. гос. гуманит. ун-т им. Петра Могили комплекса "Киево-Могилянская академия". - Херсон: Наддніпрянська правда, 2008. - 432 с.: рис., табл., карты. - Тит. л. укр., рус., англ. - Библиогр.: с. 401-430.
Огляд пам'ятників пізнього палеоліту.

159. Параскевич Павло Кіндратович. Сторінки літературної Херсонщини / Павло Параскевич; упоряд. М. Василенко. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К.; Херсон: Просвіта, 2008. - 112 с.: фот. 
У літературно-критичному нарисі розповідається про життя, творчі й особисті зв’язки окремих українських письменників з південним краєм, наводяться їхні думки, оцінки, висловлювання із спогадів, листів, статей, книжок про людей і природу Херсонщини, відображення у їхніх творах подій краю. Видання адресоване вчителям літератури, студентам, керівникам літературних гуртків.

160. Скороход Александр Николаевич. Херсон: вчера и сегодня: сб. очерков / Александр Скороход; ред. Е. Скрипниченко. - Херсон: Надднепряночка, 2008. - 252 с.: портр., фот., ил.
В книзі нарисів зібрані курйозні випадки, реальні події та цікаві історії, пов’язані з життям та побутом херсонців в кінці XVIII - XXI столітті на основі архівних, бібліотечних та музейних фондів.

161. Сусоров Віктор Дмитрович. Революційні події та визвольна боротьба трудящих Херсонщини у 1917-1920 роках: [монографія] /Віктор Сусоров; за ред. авт. - Херсон: Айлант, 2008. - 416 с.: іл. - Бібліогр.: с. 380-413 та в підрядк. прим. 
 

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031