Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Допоміжні покажчики

Меню розділу

Допоміжні покажчики

Покажчик авторів, укладачів, редакторів, оформлювачів та інших осіб, які брали участь у створенні книги

У покажчику подаються за алфавітом всі прізвища, які зустрічаються в бібліографічних описах. У дужках після кожного номера (номерів) вказується участь кожної особи у створенні книги. Відсутність вказівки означає, що прізвище належить автору книги.

 

Алеферко О. В.  41(ред.)

Алеферко С.  73 (авт. проекта)

Балабай О.  44 (фотогр.)
Барбiна Є. С.  28, 29, 30 (ред.)
Барболіна О.  150 (ред.)
Бардачов Ю. М.  26 (ред.)
Безкоровайна О.  21
Биков А.Ф.  68
Бичкова Ю.  А. 62 (худож.)
Боголюбов В. М.  4
Бойко М.Ф.  7(ред.)
Боришевський М. Й.  2 (ред.)
Борсук М. М.  78 
Братан М.І.  70, 79, 80, 81, 88 (передм.), 100 (ред.), 102 (передм.), 109-110 (ред.), 123 (передм.)
Будніченко А.  124 (ред.)
Букацель В. С.  41,   
Бутузов О.Г.  82-84

Василенко М.О.  85, 159 (упоряд.)
Вигоднер Н.  62 (ред.), 67 (ред.), 69 (ред.)
Висоцький А.  А. 74
Вік-Кошовий  75 (ред.)
Вірлич А. Е. 76 (уклад.)
Вірна Л.  83
Вітвініна О.М.  119 (худож.)  
Воєвода Н.В.  14
Вожегова Р. А.  15
Вознюк В. А.  12 (ред.)
Волкова Л.О.  101 (худож.)
Вольштейн Л.  70 (комент.)
Врищ Н. С.  88, 116 (упоряд.)

Гавриленко В.С.  8 (фотогр.)
Гавриленко Н.А.  8 (фотогр.)
Гайдамака В. В.  89, 90
Гаркуша В.І.  141-144 (уклад.)
Голобородько Є. П.  3 (упоряд.) 
Голобородько Я. Ю.  147
Гончаренко Л. А.  27 (упоряд.)

Дарієнко В. М.  34 (ред.)
Дем'янюк С.М.  134-137 (уклад.)
Деркач В.Є.  134-137 (уклад.)
Діденко С.В.  23
Дідик О.  52 (ред.)
Долинська Ю.В.  100 (худож.)
Доценко А.  73 (передм.)
Другальов В. В.  69 
Дудченко В. В.  16,
Дяченко В.  70 (комент.)

Єршов П. А.  151

Жиртуєва Н. С.  129
Жорова І. 157
Жуков Г.К.  46 (персон.)
Жураківський В.І.  80 (ред.), 102 (упоряд.), 114 (ред.)
 
Загороднюк В. С.  70 (ред.), 92 (упоряд.) 122 (упоряд., ред.)
Звада О.  44 (оформ.) 
Звягінцева Н.  91 (упоряд.)
Зелена Л. І.  56-61 (ред.), 63-66 (ред.), 131-132 (ред.),138-139 (ред.), 145 (ред.), 154 (ред.)
Зеленін Є.В.  111 (худож.)

Іваненко Ю. М.  151 (пер. з циган.)
Іванова Л. В.  93
Ільїн М.  151 (пер.з циган.)

Калашников В. В.  95 (фотогр.) 
Каляка М. М.  75, 150 (упоряд.)  
Кириченко Д. І.  94
Кисельова О. Л. 138-139 (уклад.)
Коваль С. Д.  140 (ред.), 146
Коломієць Н. А.  95
Кольцова Н  73 (комент.)
Коник Ю.  156
Кордюк А М.  96
Коршун В. І.  44,
Косенко І. П.  97
Кривнєв А. В.  98
Крилов Г.  70
Крюков Г. В.  98-101
Крюков С. А.  99 (худож.) 
Крючковська Т. М.  88-90 (худож.)
Кузьменко В. В.  27 (упоряд.), 32, 157 
Кулакова В. 67 (дизайн.)
Куницька А.  124 (ред.)
Кучерова О. В. 113 (худож.)

Лагутенко Л. 89-90 (ред.)
Левченко М. Г.  33
Левченко П. С.  20, 45, 46 
Лиховид О М.  47
Лопушинський І. П.  85 (передм.)
Лубчак В. М.  86 (упоряд.)
Лунєгов В. П.  130
Лянсберг О. В.  131 (уклад.)

Мазепа І.  103 (персон.)
Мазур В.  104
Мазур І.  67 (муз. ред.)
Маяцький Д.  75 (фотогр.)
Мелещенко В. М.  112 (ред.)
Мешков Ю.  44 (оформ.)
Мішуков О. В.  37 (ред.) 
Мокрицька Г. П.  132 (уклад.)
Морозов Р. В.  16
Москаленко В. О.  106
Моспан С.  69 (ред.)

Немченко І. В.  77 (передм.)
Нетіс І.Т.  17
Нижеголенко В. М.  107- 109
Норець М.М.  110

Олексюк О. В.  43 (ред.), 76 (ред.), 81 (ред.), 98 (ред.), 103 (упоряд.), 111,112,
117 (передм.), 119 (ред.)
Оленковський М. П.  5, 48, 158
Осьмінін П. Ю.  42 (уклад.)

Павловська Л.  24
Панагушина О. Є.  3 (упоряд.) 
Параскевич П. К.  159
Пасько Л. Б.  74 (ред.)
Паталах О. Ю.  50
Пачоський Й. К.  7 (персон.) 
Петров В. П.  32
Пилипенко Ю. В.  5
Питалєв П.  113 (ред.)
Піддубняк В. Г.  77 (ред.), 85 (ред.)
Підлипняк  П. Ф.  114
Піско В.  52 (ред., передм.)
Піскорсьий В.  115
Поліщук І. К.  6
Попова Н. О.  140 (уклад.), 146 (уклад.)
Попова Н. Ф.  107-109 (ред.),
Попович І. С.  2
Постриган Л. І.  35 
Предместніков О. Г.  25
Продченко Т. І.  14
Пустовой О. М.  117

Руденко М. Г.  148

Сальдо В. В.  42 (передм.)
Самійленко А.В.  8 (фотогр.)
Сандуляк В.Т.  147 (худож.)
Сарма-Соколовський М. О.  118
Сватула Т. Л.  56 (упоряд.), 58-61 (уклад.), 63-66 (уклад.), 154 (уклад.)
Серебряков Л. Б.  72
Середа В. М.  119
Сєрова Т. М.  133 (уклад.), 155 (уклад.)
Сидора М.  118 (передм.)
Сироваткін Ю. М.  120
Сканцева С.  3 (упоряд.)
Скороход О. М.  160
Скороход С. В.  14
Скрипниченко О.  160 (ред.)
Слепченко Л. А.  8
Слюсаренко Н. В.  31 (упоряд.),36
Снісаренко П. І.  53
Стешенко О. О.  95 (худож.)
Суганяк А. С.  123
Сусоров В. Д.  51 (ред.), 54,161
Сухопаров С. М.  1(ред.)

Трамбовецький В. Д.  111 (ред.)

Ушкаренко В. О.  18 (ред.)

Федотова Н.  71 (ред.)
Федяєва В.  37 (ред.)
Федько Т. С.  145 (уклад.)
Форостян А. Ф.  38
 
Чеканович В. Г.  18 (пер.)
Черевко С. М.  42 (ред.)
Чернишенко Н. І.  124-125
Чистякова С. М.  126

Шарапа В.  127
Швець О.  105 (ред.), 121 (худож.). 128
Швець Р.Н.  130
Шевченко К.  40
Шишкіна Л.Л.  19 (ред.)

Щемелєва С.О.  39
Щепеткіна Л.  24 (уклад.)
Щерба Т. М.  88 (упоряд., ред.), 95 (ред.), 116 (ред.)
Щербина Ю. С.  40

Юркова Г. В.  25

Ярова М П.  55


Алфавітний покажчик назв видань

Абетка для громадянина – 21
А все-таки буде весна – 72
Адміністративно-територіальна реформа: від моделювання до реалізації – 22
Алессандро и Анжелика – 98
Анатолій Федорович Биков: живопис – 68
Атеист и христианин – 130
Атом любові – 123

Без вины виноват – 53
Берег Маклая – 79
Білий берег: українська проза Херсонщини кінця XX  - початку  XXI ст. – 77
“Білобрисий” – 107
Блокнот – 111
Болезни капусты – 14
Букет словесный – 104

В гостях у дідуся і бабусі – 119
Вестник Херсонского национального технического университета – 26
Видавничий відділ – 27
Видано в Херсоні – 131
Вишиванка – 86
Відлуння Великого Степу – 50
Водний режим грунту на посівах озимої пшениці та його регулювання – 17

Гармидер - 100
Гойдалки над степом - 91
Гола Пристань – лілея моя – 95
Грає весілля наш Херсонський край – 69

Два образи – 148
Дивина буття – 84
Ділове досьє директора ЦБС – 56
Довга дорога тунелю – 85
Довкілля як об’єкт кримінально-правової охорони – 23

“ЭВОЛШ”. Контуры новой системной модели обучения – 40
Экипаж крейсера “Украина” – 97
Екологія з основами збалансованого природокористування – 4
Експромти з посмішкою – 80
Елізіум. Інкорпорація стратогем – 147
Елінг – 150
Элита Херсонской области – 1
Эпиграветт Восточной Европы – 158
Эпиграветтская стоянка Дмытривка – 48
Это было недавно. Это было давно… - 44

Женская и мужская логика – 76
Життя не зупиняється – 108


Заблудившийся ангел – 82
Запорозьке козацтво на Херсонщині – 49
Збірник наукових праць. Педагогічні науки – 28, 29,30, 152, 153
Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансове та облікове забезпечення функціонування аграрних підприємств” – 10, 11
Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. Олеся Гончара за 2008 рік – 57
Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2010 рік – 132
Зринають спогади живі – 114

Идите – 128
История Херсона – 42

Калейдоскоп досвіду – 58, 59, 154
Каталог періодичних видань передплачених бібліотеками м. Херсона … – 133, 155
Кафедра менеджменту освіти: історія, реалії, перспективи – 31
Киндийские Хутора. Село Широкое – 41
Книга пам’яті: Голодомор 1932-1933 років у Херсонській області – 43
Конек–Горбунок – 151
Краще в бібліотеках області – 60, 61
Кримінальний процес України: загальна частина – 25
Кулішева криниця – 102
Культура – це ми – 62

Література про Херсонську область … – 134, 135, 136, 137
Літературна лоція Херсонщини (XVII -  початок XXI ст.) – 75

Мазепа і Херсонщина – 103
Матеріали на допомогу підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників
області – 63
Матеріали студентської наукової конференції – 34
Міжнародний поетичний фестиваль “Ан -Тр - Акт” 2009 - 105
Модифікації містичного досвіду в релігійних традиціях світу - 129
Моя доля - фрілансер - 126

На життєвих хвилях - 117
Не молчите, ветераны - 20
Не сміхом єдиним і все ж … - 96
Неталановитих дітей не існує: з досвіду роботи - 39
Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали - 138, 139

Об’єднання громадян за місцем проживання як форма здійснення права на самоврядування - 24
Окрилені наукою: вчені природознавці Херсонщини – 140
О любви … - 93
Опыт оценки населения мелких млекопитающих Биосферного заповедника
”Аскания-Нова” погадочным методом – 6
Основні показники діяльності бібліотек Херсонської області за 2008 рік – 64
Особистісно орієнтований підхід до навчання учнів вечірньої загальноосвіт-ньої школи – 32
Охорона здоров’я Херсонської області – 141-144

Парус надежды – 113
Первоцветы в дендропарке ”Аскания-Нова” – 8
Південний архів. Історичні науки – 51
Під дощами часу – 120
Побите серце – 81
Повіку бути хлібу й пісні – 71
Поэма “О народном маршале Жукове Г. К.” – 45
Поклик євшан-зілля – 92
Полынь - трава горькая – 125
Послухай тишу – 116
Праздники сердечные – 106
Признание в любви – 89
Професійні свята України – 145
V Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського – 7
Пятилетка – 115

Разговор по душам – 99
Революційні події та визвольна боротьба трудящих Херсонщини
у 1917-1920 роках – 161
Революційні події 1905-1907 років на Херсонщині – 54
Рисівництво в Україні: історія, агроресурсний потенціал, ефективність – 16
Родные отголоски – 78
Розвиток естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України (друга половина XIX – початку XX століття) – 38
Роздуми над пережитим – 87
Романтики моря – 90
Рядові історії – 55

Свет вечерний – 83
Светская львица – 124
Сибірські ГУЛАГи - херсонські степи – 52
Сім природних чудес Херсонщини – 5
Скадовський фронт – 47
След мысли – 127
Слово о ветеранах войны Каховки – 46
Смерть Василиска – 121
Соціально-психологічні очікування в людських взаєминах – 2
Срібне перо соколиного лету – 118
Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця
XIX - XX - століття – 36
Cтатистичний щорічник Херсонської області за 2008 рік – 12
Стежками Білозерського краю – 19
Степ – 122
Сторінки літературної Херсонщини – 159
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до
2015 року – 13
Ступени Бесконечности – 94

Таврійський науковий вісник – 18
”Тарас Бульба”  М. В. Гоголя – 74
Творча майстерня – 65-66
Теоретичні основи і результати селекції рису в Україні – 15
III Всеукраїнський науковопрактичний семінар “Болонський процес очима
студентів” – 37
Три крапки – 112
Троянда на асфальті – 88
Тут стежки мої й дороги – 70

Українська художня культура – 33
У круговерті долі і часу – 146

Формування професійних здібностей особистості учня – 157

Херсон – 3
Херсон: вчера и сегодня – 160
Херсонский художественный музей – 73
Херсонська митниця – 156
Херсонщина талантами багата … - 67

Чекліст мохоподібних України – 149
Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета – 9
Читаючи, посміхнись – 109

Шелестіла діброва – 110

Як  же вас не любити, школо і сад … - 35
Я Тарас. Прийшов до вас … - 101  


Покажчик видавництв, видавничих організацій та поліграфічних підприємств

Херсон:
Айлант – 4,7, 18, 25, 48, 49, 53, 54, 55, 74, 76, 79, 82, 83, 84, 89, 93, 96, 99, 100, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 126, 149, 161
Ведьмы неспящего града – 121, 128
Золоті сторінки – 3
ІТ – 35, 97
”Колос” – 10, 11
Наддніпрянська правда – 158
“Наддніпряночка” – 13, 41, 67, 68, 69, 73, 77, 91, 92, 160
Олді – плюс  - 102
ПП Комарів С. І. – 52
ПП Косарів С. І. – 72, 101, 130
ПП Чуєв С. М. – 23, 127
ПП Шипуля В. В. – 42
Просвіта – 21, 24, 33, 38, 43, 75, 80, 86, 98, 103, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 123, 150
РІПО – 27, 31, 32, 36, 157
СЛАЖ  - 1
Тімех – 44
ХДАУ – 10, 11
ХДМІ – 129
ХДУ – 28, 29, 30, 37, 51, 152, 153
ХМД – 2, 14, 15, 17, 22, 34, 39, 40, 71, 85, 90, 104, 105, 115, 124, 125, 131, 156
ХНТУ – 26
ХОУНБ – 58, 59, 60, 61, 65, 66, 132, 134- 139, 141-145, 154, 155
Штрих плюс  - 88, 116

Асканія-Нова: Біосферний заповідник “Асканія-Нова” – 6, 8
Білозерка: Центральна бібліотека – 19
Гола Пристань: Літера – 95
[Каховка]: Міська друкарня – 20, 45, 46
Нова Каховка: Пієл - 94
Скадовськ: АС - 47
Без видавництва – 9, 12, 56, 57, 62-64, 70, 87, 106, 133, 140, 146

Видавництва за межами області

Харків:
Основа – 148
Фоліо 147  


Список використаних скорочень слів (абревіатур), що не передбачені спеціальним державним стандартом

АПН України – Академія Педагогічних Наук України
ВНЗ – Вищий навчальний заклад
ДАХО – Державний архів Херсонської області
ДВНЗ – Державний вищий навчальний заклад
ЗОШ – Загальноосвітня школа
МО “Нова генерація” – Молодіжна організація “Нова генерація”
НАН України – Національна Академія Наук України
РІПО – Регіональний інститут післядипломної освіти
УААН – Українська Академія Аграрних Наук
ХДАУ – Херсонський державний аграрний університет
ХДМІ – Херсонський державний морський інститут
ХМД – Херсонська міська друкарня
ХНТУ – Херсонський національний технічний університет
ХОБД – Херсонська обласна бібліотека для дітей
ХОБЮ ім. Б. Лавреньова – Херонська обласна бібліотека для юнацтва
ім. Б. Лавреньова
ХОУНБГ – Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара  

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25262728
293031