Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Сільське господарство

Меню розділу

Сільське господарство

14. Воевода Н. В. Болезни капусты: [практ.-метод. пособ.] / Н. В. Воевода, Т. И. Продченко, С. В. Скороход; эксперт.-диагност. центр агрохимии и фитотерапии Адонис. – Херсон: ХГТ, 2009. - 60 с.: цв. фот., табл. - На обл.: Болезни капусты: oписание и меры предупреждения.

15. Вожегова Раїса Анатоліївна. Теоретичні основи і результати селекції рису в Україні: [монографія] / Раїса Вожегова; Укр. акад. аграр. наук, ін-т рису. - Херсон: ХМД,
2009. - 348 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 316-343. 
У монографії представлені теоретичні основи селекції рису на базі закономірностей генотипової і паратипової мінливості кількісних ознак і властивостей. Подана інформація про еволюцію, походження та систематику культури. Представлені методи та принципи створення вихідного матеріалу для селекції рису. Показані результати селекційних досягнень та подальші напрямки селекції рису для умовУкраїни. Книга адресована науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам агрономічних спеціальностей аграрних навчальних закладів різних рівнів акредитації, спеціалістам сільського господарства.

16. Дудченко Володимир Вікторович. Рисівництво в Україні: історія, агроресурсний потенціал, ефективність: [монографія] / Володимир Дудченко, Роман Морозов; Укр. акад. аграр. наук, ін-т рису. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. - 108 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 87-102. - Дод.: с. 103-106.
У монографії розглянуто сучасні проблеми підвищення ефективності виробництва рису в Південному регіоні України. Сформульовано принципи і удосконалено методику визначення і оцінки економічної та екологічної ефективності рису. Проведено комплексну оцінку зони рисосіяння з позиції її придатності для подальшого розвитку галузі рисівництва. Результати роботи доповнюють існуючий теоретичний та практичний досвід рисосіяння на півдні України, сприяють підвищенню економічної та екологічної ефективності галузі рисівництва. Посібник адресований спеціалістам сільського господарства, науковцям, викладачам та студентам аграрних вищих навчальних закладів та керівникам, які приймають управлінські рішення.

17. Нетіс Іван Тимофійович. Водний режим грунту на посівах озимої пшениці та його регулювання / Іван Нетіс; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т землеробства півден. регіону. - Херсон: ХМД, 2009. - 60 с.: рис., табл., портр. - Бібліогр.: с. 55-58.
В роботі наведені результати багаторічного вивчення водного режиму грунту в посівах озимої пшениці на Півдні України. Показано, що в останні роки кількість опадів збільшилась, але всі додаткові опади втрачались і тому водний режим грунту на посівах не покращився. Виявлено зниження здатності грунтів вбирати воду і великі втрати атмосферних опадів.
Розглядаються різні заходи для покращання вбирання та накопичення вологи в грунті.
Книга розрахована на наукових працівників, спеціалістів і керівників сільського господарства.

18. Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. Вип. 62 / Укр. акад. аграр. наук, навч.-наук.-вироб. комплекс "Херсон. агроун-т"; редкол.: В. О. Ушкаренко (голов. ред.) та ін.; англ. пер. В. Г. Чеканович. – Херсон: Айлант, 2009. – 386 с. -  Бібліогр. у кінці ст. – Імен. покажч.: с. 381.
У збірнику  викладені результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з різноманітних питань розвитку регіонів України та їх агропромислових комплексів. Видання адресоване науковим працівникам, докторантам, аспірантам, магістрантам, викладачам вищих навчальних закладів і виробничникам, які працюють над вирішенням актуальних проблем розвитку регіонів України та їх агропромислових комплексів.
 

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25262728
293031