Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

ГРУДЕНЬ
 

1 грудня – День працівників прокуратури

Враховуючи роль органів прокуратури в зміцненні законності і захисту прав людини, згідно з Указом Президента України від 2 листопада 2000 року встановлене професійне свято – День прокуратури.
Формування правової системи, а з нею і визначення функцій прокуратури на території сучасної України почалося в глибокій давнині.
З моменту проголошення України суверенною і незалежною державою почався новий етап розвитку прокуратури. Після ухвалення і введення в дію з 1 грудня 1991 року Закону України "Про прокуратуру" і ряду інших нормативних актів створена правова база організації і діяльності органів прокуратури незалежної України.
Відповідно до положень Конституції України функції прокуратури відповідають, перш за все, позиції формування правової держави.

Про День працівників прокуратури [Текст, електрон. док.]: Указ Президента України від 2 листоп. 2000 р. //Уряд. кур’єр. – 2000. – 7 листоп. – С.2; http://www.zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про прокуратуру" [Текст]: за станом на 10 трав. 2005 р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К., 2005. – 32 с.

***

Абраменко Л. М. Репресовані прокурори в Україні [Текст]: док., нариси, матеріали /Л. М. Абраменко, А. І. Амонс; худож. оформ. В. В. Фесенко, ред. Н. О. Рожанська,
Т. В. Яковенко. – К., 2006. – 352 с.
Михайленко О. Р. Прокуратура України [Текст]: підручник. /О. Р. Михайленко; ред. В. С. Ковальський. – К., 2005. – 296 с.
Алхімова Д. Органи прокуратури – на захист прав дітей [Текст] /Д. Алхімова //Вісн. прокуратури. – 2008. – №5. – С.20-24.
Бортун М. Прокуратура в системі поділу державної влади [Текст] /М. Бортун //Віче. – 2008. – №9/10. – С.43-45.
Голомша М. Минуле, сьогодення та майбутнє органів військової прокуратури [Текст] /М. Голомша //Вісн. прокуратури. – 2006. – №5. – С.3-8.
Горбань О. Прокуратура на захисті суспільної моралі [Текст] /О. Горбань //Вісн. прокуратури. – 2008. – №2. – С.28-37.
Грицаєнко Л. Конституційно-правовий статус прокуратури України [Текст] /Л. Грицаєнко //Вісн. прокуратури. – 2007. – №1. – С.24-34.
Данілін С. Кодекс професійної етики прокурора [Текст] /С. Данілін //Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №10. – С.61-62.
Дереза В. На захисті молодого покоління [Текст] /В. Дереза, Н. Харцизова //Вісн. прокуратури. – 2006. – №12. – С.27-32.
Кудрявцев В. Державне обвинувачення – традиційна справа прокурора [Текст] /В. Кудрявцев //Вісн. прокуратури. – 2008. – №8. – С.9-15.
Марочкін І. Проблеми реформування прокуратури України [Текст] /І. Марочкін //Вісн. прокуратури. – 2008. – №9. – С.38-45.
Медведько О. Захистити права людини та інтереси держави [Текст]: до Дня працівників прокуратури /О. Медведько //Уряд. кур’єр. – 2007. – 30 листоп. – С.7.
Назаров І. Прокуратура України на шляху до європейських стандартів [Текст] /І. Назаров //Право України. – 2007. – №2. – С.85-88.
Олійник О. Професійна діяльність прокурора: принцип усності судового розгляду кримінальної справи [Текст] /О. Олійник //Вісн. прокуратури. – 2008. – №7. – С.82-90.
Олійник О. Б. Опанування ораторським мистецтвом – одна зі складових успіху прокурорсько-слідчих працівників [Текст] /О. Б. Олійник //Бюл. М-ва юстиції України.
– 2008. – №4. – С.41-47.
Олійник С. Прокуратура на шляху забезпечення прав та свобод людини і громадянина [Текст] /С. Олійник //Вісн. прокуратури. – 2006. – №12. – С.124-128.
Остапчук В. Щодо змісту професіоналізму прокурора [Текст] /В. Остапчук //Вісн. прокуратури. – 2007. – №3. – С.57-62.
Попович Є. Становлення партнерських відносин між прокуратурою та населенням [Текст] /Є. Попович //Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №9. – С.22-28.
Толочко О. Кодекс професійної поведінки (етики) прокурора [Текст] /О. Толочко, С. Подкопаєв //Вісн. прокуратури. – 2006. – №4. – С.58-62.
Толочко О. Професійна поведінка (етика) прокурорів: проблеми нормативного регулювання [Текст] /О. Толочко, С. Подкопаєв //Юрид. журн. – 2006. – №4. – С.52-54.

5 грудня – День працівників статистики

5 грудня в Україні святкується День працівників статистики, професійне свято, встановлене згідно з Указом Президента України від 2 грудня 2002 р.
Ця дата пов'язана з проведенням в 2001 році першого Всеукраїнського перепису населення, найбільш масштабної статистичної роботи. Але перепис це лише мала частина статистики.
Органи статистики згідно з Законом України "Про державну статистику" здійснюють державну статистичну діяльність, направлену на збір і обробку "статистичної інформації про масові економічні, соціальні, демографічні, екологічні явища і процеси, що відбуваються в Україні і її регіонах".
Всі підсумки статистичних розробок в тому або іншому вигляді надаються органам управління і засобам масової інформації. Статистичні дані регулярно обнародуються в газетах, на радіо і телебаченні. І якщо про щось статистика не говорить, то багато в чому через те, що розуміє важливість точної інформації.

Про День працівників статистики [Текст, електрон. док.]: Указ Президента України від 2 груд. 2002 р. //Уряд. кур’єр. – 2002. – 4 груд.; http://www.zakon.rada.gov.ua

***

Лугінін О. Є. Статистика [Текст]: підручник /О. Є. Лугінін, С. В. Білоусова. – К., 2005. – 580 с.: табл., рис.
Фролова Н. Є. Теорія статистики [Текст]: практикум: навч. посіб. /Н. Є. Фролова. – Херсон, 2007. – 200 с.: рис., табл.
Голобородько Ю. К. Статистик земства [Текст]: [Грінченко, Борис Дмитрович (укр. письменник; 1863-1910)] /Ю.К. Голобородько //Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2005.
– №22/23. – С.32-37.
Качмала В. І. Зародження статистики в Україні (початок XX ст.) [Текст] /В.І. Качмала //Укр. іст. журн. – 2008. – №4. – С.162-168.
Ковтун Н. Перспективи розвитку системи державної статистики в Україні [Текст] /Н. Ковтун //Вища шк. – 2008. – №6. – С.69-75.
Осауленко А. "Никаких доказательств фальсификации статистики никто не смог и не сможет предъявить, потому что их нет" [Текст] /А. Осауленко //Бизнес. – 2005.
– №45. – С.36-38.
Остапчук Ю. М. Впровадження Класифікації індивідуального споживання за цілями – важливий крок на шляху адаптації української статистики до міжнародних стандартів [Текст] /Ю. М. Остапчук, А. В. Варнідіс //Статистика України. – 2008. – №1. – С.79-86.
Чекотовський Е. В. Підходи і напрями вивчення історії статистичної науки [Текст] /Е. В. Чекотовський //Статистика України. – 2006. – №1. – С.110-115; №2. – С.90-94.

6 грудня – День збройних Сил України

Збройні Сили України – це військове формування, на яке згідно з Конституцією України покладається оборона України, захист її територіальної цілісності і недоторканості.
Сьогодні солдати і офіцери Збройних Сил України гідно продовжують традиції своїх дідів і батьків. Призначення української армії захищати суверенітет та незалежність держави від зазіхань зовнішніх агресорів.
Бажаєш жити в мирі – готуйся до війни, говорить мудре народне прислів’я.
Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу і Батьківщини.
6 грудня – це особливий день, коли ми вітаємо тих, хто присвятив себе справі захисту Батьківщини, і віддаємо пошану світлій пам'яті тих, хто ціною власного життя відстояв нашу свободу.

Про День Збройних Сил України [Текст]: Постанова Верховної Ради України від 19 жовт. 1993 р. //Відом. Верховної Ради України. – 1993. – № 43. – Ст. 408.

***

Актуальні питання реформування та розвитку структур безпеки і оборони України [Текст]: наук.-інформ. зб. /За заг. ред. В. П. Горбуліна. – К., 2006. – 176 с.: іл.
Механізми стратегічного програмно-цільового планування розвитку структур безпеки і оборони України [Текст]: наук.-інформ. зб. /За заг. ред. В. П. Горбуліна. – К., 2006. – 152 с.: іл.
Алешенко В. І. Імідж Збройних Сил України: сутність, стан і напрями формування [Текст] /В. І. Алешенко //Наука і оборона. – 2007. – №3. – С.35-45.
Алещенко В. І. Патріотичне виховання особового складу Збройних Сил України: проблеми та шляхи їх розв'язання [Текст] /В. І. Алещенко //Наука і оборона. – 2006.
– №4. – С.27-33.
Алещенко О. Імідж війська – імідж держави [Текст] /О. Алещенко //Військо України. – 2007. – №5. – С.8-10.
Єрмоленко А. Перспективи розвитку Збройних Сил України в контексті удосконалення воєнної організації держави [Текст] /А. Єрмоленко //Політ. менеджмент. – 2006.
– №4. – С.89-97.
Єхануров Ю. Професійна армія: реалії та перспективи створення [Текст] /Ю. Єхануров //Україна – НАТО. – 2008. – №1. – С.5-11.
Калагін Ю. Соціально-професійний потенціал військовослужбовця [Текст] /Ю. Калагін //Соц. психологія. – 2009. – №4. – С. 121-125.
Мельник П. С. Військово-медична служба Збройних Сил України в надзвичайних ситуаціях мирного часу [Текст] /П. С. Мельник //Наука і оборона. – 2008. – №1.
– С.25-28.
Політико-економічний аспект професіоналізації Збройних Сил України [Текст] /В. Троцько [и др.] //Політ. менеджмент. – 2008. – №5. – С.136-140: табл.
Соціальні гарантії – складова професіоналізації Збройних Сил [Текст] //Військо України. – 2008. – №2 (Спец. вип). – С.62-70.
Стан і проблеми професіоналізації Збройних Сил України: позиції політиків і фахівців [Текст] //Нац. безпека і оборона. – 2008. – №5. – С.51-60.
Троцько В. Політичні аспекти професіоналізації Збройних Сил України [Текст] /В. Троцько, В. Терещук, Л. Троцько //Політ. менеджмент. – 2008. – №1. – С.111-116.
Цандер К. Концепція кадрової політики Збройних Сил України: реформування – вдосконалення – виклики [Текст] /К. Цандер //Нац. безпека і оборона. – 2008. – №5.
– С. 67-71.

7 грудня – День місцевого самоврядування в Україні

День місцевого самоврядування – професійне свято всіх, хто трудиться в сільських, селищних, міських, районних і обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців.
Це свято властивого українцям способу життя, в основі якого самоврядне суспільство, давня слов'янська і староруська традиція, яка бере свій початок з часів Київської Русі. Це вибір вільних громадян, які довіряють вибраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. Тільки така влада і є дійсно народною владою не над суспільством, а легітимною владою самого суспільства, для суспільства і на користь суспільству.
15 жовтня 1985 року європейськими державами був схвалений міжнародний пакт, який іменується "Європейська хартія місцевого самоврядування". Цей пакт зіграв і продовжує грати виключно важливу роль в становленні і розвитку класичної моделі місцевого самоврядування як в старих, так і нових європейських демократіях.
Особливо важливе значення має Хартія для незалежної України, де інститут місцевого самоврядування був на 70 років заборонений і тепер його відновлення відбувається з величезними зусиллями і проблемами. 15 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Хартію, яка таким чином стала частиною національного законодавства.
Система місцевого самоврядування повинна відповідати потребам суверенної цілісної держави. І День місцевого самоврядування став справжнім орієнтиром, правовою основою в процесі перебудови сучасної моделі місцевого самоврядування в Україні

Про День місцевого самоврядування [Текст]: Указ Президента України від 25 листоп. 2000 р. //Уряд. кур’єр. – 2000. – 2 груд.
Закон України про місцеве самоврядування [Текст]: за станом на 15 січ. 2004 р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К., 2004. – 71 с.

***

Іщенко О. М. Місцеве самоврядування: світовий досвід та особливості української моделі [Текст] /Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; О. М. Іщенко.
– К., 2003. – 602 с
Проблеми ефективності державного управління та місцевого самоврядування [Текст] //Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки [щорічник] /Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. О. С. Власюка. – К., 2006. – С.76-107.
Батанов О.В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права [Текст] /О. В. Батанов //Часоп. Київ. ун-ту права.
– 2008. – №1. – С.62-67.
Доля І. Інститут місцевого самоврядування в політичній системі сучасної України [Текст] /І. Доля //Іст. журн. – 2006. – №5. – С.48-55.
Костюк Б. У малих міст велике майбутнє [Текст] /Б. Костюк //Сучасність. – 2008. – №7. – С.113-117.
Кравчук О. Визначення правової природи повноважень органів місцевого самоврядування [Текст] /О. Кравчук //Юрид. Україна. – 2006. – №1. – С.23-28.
Кушнірова Г. П. Особливості професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування [Текст] /Г. П. Куш-нірова //Статистика України. – 2007. – №4.
– С.105-109.
Лосєв І. По той бік добра і зла: місцеве самоврядування [Текст] /І. Лосєв //Сучасність. – 2008. – №1-2. – С. 82-87.
Матвієнко А. Місцеве самоврядування як ключовий суб'єкт децентралізації влади [Текст] /А. Матвієнко //Віче. – 2008. – №9/10. – С.29-31.
Падалко Г. В. Державна політика у сфері місцевого самоврядування в Україні: актуальні проблеми становлення [Текст] /Г. В. Падалко //Часоп. Київ. ун-ту права. – 2005. – №4. – С.118-125.
Плющ Р. Критерії оцінки праці посадових осіб місцевого самоврядування [Текст] /Р. Плющ //Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – №2.
– С. 116-122.
Почтовюк А. Становлення і розвиток управління за результатами в органах місцевого самоврядування [Текст] /А. Почтовюк, В. Полтавець //Упр. сучасним містом.
– 2005. – №3/4. – С.80-90.
Солдатенков В. В. Місцеве самоврядування – шлях до розбудови України [Текст] /В. В. Солдатенков //Формув. ринкових відносин в Україні. – 2007. – №5. – С.22-27.

12 грудня – День сухопутних військ Збройних Сил України

Згідно з Указом Президента від 18 жовтня 1997 р. в Україні встановлене свято День Сухопутних військ України, яке відзначається щорічно 12 грудня.
Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України. Ці війська є головним носієм бойової могутності незалежної Української держави.
Основу керівництва групою Сухопутних військ складають оперативні командування: Південне – зі штабом в Одесі, Західне – у Львові і територіальне управління "Північ" – в Чернігові.
Роди Сухопутних військ Збройних Сил України: механізовані й танкові війська, ракетні війська й артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони.

Про День Сухопутних військ України [Текст]: Указ Президента України від 31 жовт. 1997 р. //Уряд. кур'єр. – 1997. – 28 жовт.
Про Сухопутні війська України [Текст]: Указ Президента України від 23 трав. 1996 р. //Уряд. кур’єр. – 1996. – 30 трав. – С.2.

***

Бараш Ю. Н. Трансформація організаційної структури Збройних Сил України на сучасному етапі [Текст] /Ю. Н. Бараш //Стратегічні пріоритети. – 2007. – №2. – С.21-28.
Чикалін В. Бакалаври, магістри ХХІ століття: Про Київський інститут сухопутних військ [Текст] /В. Декалін //Уряд. кур’єр. – 1996. – 23 січ. – С.7.
Шуляк П. І. Програма будівництва та розвитку сухопутних військ України. Теорія і практика [Текст] /П. І. Шуляк //Наука і оборона. – 1999. – №1. – С.10-13.

15 грудня – День працівників суду

15 грудня згідно з Указом Президента в Україні встановлене щорічне професійне свято – День працівників суду.
Високий професійний рівень, знання, досвід та неупередженість суддів є запорукою розбудови України як демократичної правової держави. Основне призначення судів – всемірне зміцнення законності і правопорядку, запобігання злочинам та іншим правопорушенням. Працівники судів мають завданням охорону закріплених Конституцією України суспільного ладу, політичної та економічної систем держави, прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ і організацій.
Усією своєю діяльністю судова система уособлює стан української законності, забезпечуючи дотримання закону, затверджуючи цим верховенство права як пріоритетного напряму державного розвитку.

Про День працівників суду [Текст]: Указ Президента України від 8 груд. 2000 р. //Уряд. кур’єр. – 2000. – 13 груд.

***

Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Текст] /В. М. Бесчастний, В. В. Пашутін, Б. В. Бабін та ін.; за ред. В. М. Бесчастного.
– К., 2007. – 287 с.
Бабій І. Незалежність судової влади в особі судді – запорука демократичної держави [Текст] /І. Бабій //Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – №5. – С.160-162.
Виноградова Г. Професійна таємниця в міжнародно-правових джерелах: окремі питання регулювання та використання досвіду в законодавстві України [Текст]
/Г. Виноградова //Юрид. журн. – 2006. – №12. – С.60-65.
Головко О. Роль Академії суддів України у побудові демократичної, правової держави [Текст] /О. Головко //Право України. – 2006. – №4. – С.152. 
Грошевий Ю. Роль професійної правосвідомості судді у формуванні рішення суду: кримінально-процесуальний аспект [Текст] /Ю. Грошевий //Вісн. Акад. правових наук України. – 2005. – №3. – С.168-180.
Константій О. В. Правова культура суддів [Текст] /О. В. Константій //Вісн. Верховного Суду України. – 2008. – №8. – С.39-42.
Кривенко В. В. Звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності суддів [Текст]
/В. В. Кривенко //Вісн. Верховного Суду України. – 2005. – №11. – С.15-19.
Луспеник Д. Прерогатива суддівського співтовариства [Текст] /Д. Луспеник //Юрид. вісн. України. – 2007. – №6. – С.1, 6.
Назаров І. Новий етап на шляху розвитку суддівського самоврядування в Україні [Текст] /І. Назаров //Юрид. Україна. – 2006. – №11. – С.83-86.
Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів [Текст] //Інтелектуал. власність.
– 2006. – №5. – С.66-80.
Самсін І. Л. Формування корпусу професійних суддів: формальний і реальний підходи [Текст] /І. Л. Самсін //Вісн. Верховного Суду України. – 2007. – №3. – С.35-41.
Федоренко В. Л. Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції [Текст] /В. Л. Федоренко //Часоп. Київ. ун-ту права. – 2005. – №3. – С.63-69.
Ющенко В. А. Промова Президента України В.А.Ющенка [Текст]: до дня працівників суду /В. А. Ющенко //Вісн. Верховного Суду України. – 2005. – №11. – С.9-12.
Ющенко Т.В. Інститут професійної етики суддівського корпусу та його роль в реалізації судової функції української держави [Текст] /Т. В. Ющенко //Часоп. Київ. ун-ту права. – 2008. – №2. – С.242-246.

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби

Згідно з Указом Президента України Віктором Ющенко в Україні встановлене професійне свято – День працівника державної виконавчої служби, яке відзначається щорічно 17 грудня.
Державна виконавча служба є відносно молодим відомством у структурі виконавчої влади. Нова державна структура перетворилась у важливе державне відомство, від якого залежить стабільність в суспільстві та авторитет держави. Важко сьогодні уявити юриста, який не володів би знаннями в галузі виконавчого провадження.
Державна виконавча служба входить у систему органів Міністерства юстиції України й здійснює виконання рішень судів, третейських судів й інших органів, а також посадових осіб згідно з законами України.
Завданням державної виконавчої служби є своєчасне, повне й неупереджене примусове виконання рішень, передбачених законом.
Правову основу діяльності державної виконавчої служби визначають Конституція України, Закони України "Про державну службу", "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження", інші закони й нормативно-правові акти.

Про День працівника державної виконавчої служби: Указ Президента України від 22 лип. 2009 р. //Офіц. вісн. України. – 2009. – № 56. – С.12; Уряд. кур'єр. - 2009.
– 5 серп.
Закон України "Про державну виконавчу службу": за станом на 11 жовт. 2005 р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К., 2005. – 32 с.

***

Фіолевський Д. П. Державна виконавча служба в Україні [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Д. П. Фіолевсь-кий, С. Ю. Лобанцев, Є. І. Мєзєнцев; під заг. ред. Д. П. Фіолевсь-кого. – К., 2004. – 563 с.
Доморослий В. Законодавча та виконавча влада в Україні: історія проблеми [Текст] /В. Доморослий //Розбудова держави. – 2005. – №12. – С.14-16.
Крутій О. Регіональні особливості взаємодії органів виконавчої влади з населенням [Текст] /О. Крутій //Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2007.
– №2. – С.188-196.
Мельниченко В. Центральні органи виконавчої влади України: правовий статус, види та система [Текст] /В. Мельниченко, Н. Плахотнюк //Бух. облік і аудит. – 2006.
– №5. – С.32-38.
Мельничук М. В. Визначення принципів управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади [Текст] /М. В. Мельничук //Вісн. госп. судочинства. – 2006. – №6.
– С.221-226.
Сірик Д. Організаційно-правові форми участі громадян у діяльності виконавчої влади [Текст] /Д. Сірик //Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №9. – С.48-51.
Старцев О. Правова освіта та система заходів відповідальності як провідні чинники підготовки управлінських органів виконавчої влади [Текст]
/О. Старцев //Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №3. – С.69-72.
Циц С. Принципи професійної діяльності державних службовців в органах виконавчої влади [Текст] /С. Циц //Юрид. Україна. – 2008. – №10. – С.28-31.
Шангіна Н. Г. Реформування центральних органів виконавчої влади в Україні: сучасний стан проблеми [Текст] /Н. Г. Шангіна //Формув. ринкових відносин в Україні.
– 2008. – №2. – С.142-148.

19 грудня – День адвокатури

Згідно з Законом України "Про адвокатуру", який був введений в дію ухвалою Верховної Ради України 19 грудня 1992 року, адвокатура України це добровільне професійне суспільне об'єднання, покликане сприяти захисту прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.
Свято встановлене, щоб відзначити велике суспільне значення цього правозахисного інституту в Україні. Ефективність діяльності адвокатури є показником рівня демократії в державі, його політичної і економічної стабільності.

Про День адвокатури [Текст]: Указ Президента України від 2 груд. 2002 р. //Уряд. кур’єр. – 2002. – 4 груд.
Адвокатура в Україні [Текст]: Зб. офiц. норматив. актів /Спiлка адвокатів України, Iн-т адвокатури при Київ. ун-тi iм. Т. Шевченка. – К., 2000. – 208 c.

***

Адвокатура України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /В. К. Шкарупа, О. В. Філонов, А. М. Титов, Ю. Я. Кі-наш; за ред. В. К. Шкарупи. – 2-ге вид., виправл. – К., 2008. – 398 с.
Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката [Текст]: у 2 ч. /О. Д. Святоцький, Т. Г. Захарченко, С. Ф. Сафулько та ін.; за заг. ред. С. Ф. Сафулька. – К., 2008.
– Ч. 1. – 616 с.: табл. – Ч. 2.– 832 с.
Коломієць О. Ф. Келих вина для адвоката! [Текст]: жарт на 2 д. /О.Ф. Коломієць. – К., 1969. – 58 c.
Святоцький О. Д. Адвокатура: історія i сучасність [Текст] /О. Д. Святоцький, В. В. Медведчук. – К., 1997. – 320 c.
Андрєєвський В.В. Дисциплінарне право в адвокатурі та правила адвокатської професії [Текст] /В. В. Андрєєвський //Часоп. Київ. ун-ту права. – 2007. – №4.
– С.177-181.
Андрєєвський В. В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури [Текст] /В. В. Андрєєвський //Часоп. Київ. ун-ту права. – 2007. – №2. – С.130-135.
Варфоломеєва Т. В. Сприяння облаштуванню робочого місця адвоката в судах, організації сучасного офісу, запровадження постійно діючої системи дистанційної та стаціонарної форм підвищення кваліфікації адвокатів [Текст] /Т. В. Варфоломеєва //Адвокат. – 2006. – №9. – С.59-60.
Варфоломеєва Т. В. Уніфікація адвокатської професії – відповідь на виклики сьогодення [Текст] /Т. В. Варфоломеєва //Адвокат. – 2008. – №1. – С.35-38.
Введенська В. В. Адвокат – професійний відстоювач прав потерпілого [Текст] /В. В. Введенська //Адвокат. – 2008. – №2. – С.37-38.
Гутаріна К. Школа підвищення адвокатської майстерності [Текст] /К. Гутаріна //Адвокат. – 2006. – №9. – С.37-41.
Гутаріна К. В. Школа молодого адвоката [Текст] /К. В. Гутаріна //Адвокат. – 2007. – №8. – С.60-61.
День адвокатури: Спілка адвокатів у документах і матеріалах [Текст] //Адвокат. – 2006. – №12. – С.53-54.
Корнєєв М. А. З архіву адвоката [Текст] /М. А. Корнєєв //Адвокат. – 2007. – №8. – С.58-59.
Лазебний Л. Застосування правил адвокатської етики: теоретичні питання і практика [Текст] /Л. Лазебний //Адвокат. – 2008. – №3. – С.51-53.
Лазебний Л. Консолідація адвокатської професії [Текст] /Л. Лазебний //Адвокат. – 2008. – №2. – С.3.
Спілка адвокатів у документах і матеріалах [Текст] //Адвокат. – 2007. – №1. – С.34-37.

20 грудня – День міліції

Це професійне свято людей, яких просто не можна не поважати. У працівників міліції – мужня та почесна професія. Вони оберігають від злочинних зазіхань мир і спокій співвітчизників, їхнє життя, здоров’я та майно, постійно захищають інтереси держави і суспільства.
Завдяки відповідальному ставленню до службових обов’язків, вмінню долати труднощі та за умови всебічної підтримки з боку суспільства, працівники міліції з честю виконують поставлені завдання із зміцнення законності та правопорядку в Україні.
Дата професійного свята встановлена згідно з Указом Президента України в 1992 році. День міліції святкується в Україні щорічно 20 грудня в день ухвалення Верховною Радою України в 1990 році Закону "Про міліцію", який можна вважати точкою відліку в історії української міліції.

Про День міліції [Текст]: Указ Президента України від 17 листоп. 1992 р. //Уряд. кур’єр. – 1992. – 20 листоп.
Закон України "Про міліцію" [Текст]: за станом на 21 верес. 2006 р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К., 2006. – 36 с.

***

Кравченко А. По долгу сердца ; Высокая профессия [Текст]: стихи /А. Кравченко //Солдаты мирних дней. – Донецк, 1975. – С.61-62.
Лихолоб В. Г. Органи внутрішніх справ у боротьбі із злочинністю [Текст] /В. Г. Лихолоб. – К., 1991. – 217 c.
Милицейские байки [Текст] /сост. Федотов Н. Н. – К., 1998. – 96 c.
Шутов В. Мужество; Солдаты мирних дней [Текст]: Стихи /В. Шутов //Солдаты мирних дней. – Донецк, 1975. – С. 61-62
Гвоздецький В. Оцінювання діяльності міліції – новий рівень [Текст] /В. Гвоздецький, В. Котляр, К. Забудський //Міліція України. – 2007. – №1. – С.8-9.
Довбня В. Присяга працівників ОВС України: історія та сучасність [Текст] /В. Довбня //Міліція України. – 2008. – №9. – С.20-21.
Косоговський А. Професія – народний міліціонер [Текст]: інтерв’ю з А. Запорожцевим /А. Косоговський //Міліція Україні. – 2007. – №6. – С.4-5.
Ліпіна І. Відроджуємо духовність [Текст]: [про святкування 16-ї річниці Дня міліції України в Херсон. юрид. ін-ті] /І. Ліпіна //Міліція України. – 2008. – №1. – С.11.
Москаленко А. Психологічна модель особистості працівника органів внутрішніх справ [Текст] /А. Москаленко //Соціальна психологія. – 2008. – №4. – С.136-143.
Онищенко Г. Біля витоків карного розшуку [Текст] /Г. Онищенко //Міліція України. – 2008. – №1. – С.22-23.
Свеженцева Ю. Хто і для чого йде у міліціонери? [Текст] /Ю. Свеженцева, А. Мороз //Соціальна психологія. – 2008. – №1. – С.167-178.

22 грудня – День енергетика

Щорічно 22 грудня в день зимового сонцестояння в Україні святкується День енергетика. Символічно, що свято співпадає з найкоротшим днем і щонайдовшою ніччю в році, коли робота енергетиків найбільш помітна.
Україна завжди займала значне місце у сфері розвитку і управління паливно-енергетичним сектором. На території країни розроблялися і упроваджувалися новітні досягнення в цій галузі.
День енергетика України – це свято усіх, чия наполеглива праця спрямована на безперебійну роботу вітчизняної економіки, забезпечення теплом і світлом домівки кожної родини.
Праця в стратегічній галузі національної економіки країни спрямована на реалізацію державної політики, в центрі якої знаходяться інтереси кожної людини. Цілеспрямованість і самовідданість наших енергетиків по праву здобули повагу і шану усього суспільства.
Працівники енергетичної галузі паливно-енергетичного комплексу України і надалі забезпечуватимуть зростання вітчизняного виробництва, стоятимуть на варті спокою і затишку кожної оселі.

Про День енергетика [Текст, електрон. док.]: Указ Президента України від 12 листоп. 1993 р. //Уряд. кур’єр. – 1993. – 16 листоп.; http://zakon.rada.gov.ua

***

Голубовська-Онісімова Г. М. Енергетична політика України та сталий розвиток: економічна обґрунтованість, екологічна безпека та участь громадян [Текст]
/Г. М. Голубовська-Онісімова //Енергетика та електрифікація. – 2007. – №8. – С.79-83.
Дідух Я. Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України [Текст] /Я. Дідух //Вісн. НАН України. – 2007. – №4. – С.3-12.
Сердюченко О. В. До питання енергетичної політики України [Текст] /О. В. Сердюченко //Вісн. госп. судочинства. – 2008. – №1. – С. 175-180.
Шевцов А. І. Майбутнє атомної енергетики – у новітніх технологіях [Текст] /А. І. Шевцов, А. З. Дорошевич //Стратегічні пріоритети. – 2006. – №1. – С.128-134.

22 грудня – День працівників дипломатичної служби

Цього дня – 22 грудня – в Україні щорічно святкується День працівників дипломатичної служби, встановлений згідно з Указом Президента України.
Зовнішньополітична служба України має давні традиції, засновані, перш за все, на дипломатичному досвіді Київської Русі, яка підтримувала активні відносини з Візантією, Святим Престолом, Німецькою імперією, Польщею, Угорщиною, Францією, скандинавськими державами.
Створення і становлення Міністерства закордонних справ України як повноцінної державної структури пов'язане зі створенням в 1917 році Української Народної Республіки.
Новий історичний етап в розвитку української дипломатії почався 16 липня 1990 року, коли Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України.
Після ухвалення Акту про незалежність України 24 серпня 1991 року перед Міністерством закордонних справ встали нові завдання, пов'язані з визнанням України міжнародною співдружністю, встановленням дипломатичних відносин, створенням ефективної мережі власних дипломатичних і консульських представництв, перебудовою повноцінних двосторонніх відносин з зарубіжними країнами, придбанням членства в провідних міжнародних організаціях.

Про День працівників дипломатичної служби [Текст]: Указ Президента України від 21 листоп. 2005 р. //Уряд. кур’єр . – 2005. – 23 листоп.; Офіц. вісн. України. – 2005.
– №47. – С.47.
Закон України "Про дипломатичну службу" [Текст] /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К., 2005. – 28 с.

***

Гуменюк Б. І. Сучасна дипломатична служба [Текст]: навч. посiб. /Б. І. Гуменюк, О. В. Щерба; голов. ред. С.В. Головко. – К., 2001. – 255 c.
Демин Ю. Г. Статус дипломатических представительств и их персонала [Текст] /Ю. Г. Демин. – М., 1995. – 204 c.
Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648-1654 г. [Текст] – К., 1962. – 360 c.
Дипломатичний корпус: довідник [Текст] – К., 2007. – 264 с., [4] арк. фот.
Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії вiд 1919 року до наших днiв [Текст] /Ж.-Б. Дюрозель. – К., 1999. – 903 c.
Калашник Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету [Текст] /Г. М. Калашник. – К., 2007. – 144 с.: рис., табл.
Карягин В. В. Дипломатическая жизнь за кулисами и на сцене [Текст] /В. В. Карягин. – М., 1994. – 320 c.
Ковалев А. Н. Азбука дипломатии [Текст]: 6-е изд., перераб.и доп. /А. Н. Ковалев. – М., 1993. – 240 c.
Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 1998. – Вип. 1. – 223 c.
Сергійчук В. Князь Дмитро Вишневецький як засновник козацької дипломатії [Текст] //Україна дипломатична /Упоряд. Л. Губерський, П. Кривонос, М. Кулінич,
А. Денисенко. – К., 2004. – Вип. 4. – С.302-319.
Табачник Д. В. Українська дипломатія: нариси історії 1917-1990 рр. [Текст] /Д. В. Табачник. – К., 2006. – 768 с.
Биркович Т. І. Поняття та зміст державної дипломатичної служби в Україні [Текст] /Т. І. Биркович //Часоп. Київ. ун-ту права. – 2006. – №1. – С.90-96.
Биркович Т. І. Правові засади кадрового забезпечення [Текст] /Т. І. Биркович //Зовнішня торгівля. – 2007. – №1. – С.113-117.
Гуменюк Б. Дипломатична академія України: історія та перспективи розвитку [Текст] /Б. Гуменюк //Пам'ять століть. – 2007. – №2. – С.203-214.
Денисенко В. Люди шляхетного складу думок: Дипломати – вихованці Києво-Могилянської академії [Текст] /В. Денисенко //Пам'ять століть. – 2007. – №2. – С.120-132.
Музика А. Особисті дипломатичні привілеї та імунітети: проблеми теорії та практики використання [Текст] /А. Музика //Право України. – 2007. – №5. – С.91-96.
Музика А. Структура та персонал постійного дипломатичного представництва [Текст] /А. Музика //Юрид. Україна. – 2007. – №1. – С.100-103.

24 грудня – День працівників архівних установ

"Враховуючи значний внесок архівних установ України в розвиток вітчизняної науки і культури, інші сфери життя суспільства, необхідність подальшого вдосконалення архівної справи і на підтримку ініціативи працівників архівних установ, ухвалюю: встановити в Україні професійне свято День працівників архівних установ, яке відзначати щорічно 24 грудня", – сказано в Указі Президента України.
Перший державний орган управління архівною справою в Україні був створений під час Центральної Ради. Їм став Бібліотечний архівний відділ, впродовж грудня 1917- квітня 1918 р. очолюваний професором О. З. Грушевським.
Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР працювало з 1974 по 1991 рр. З отриманням Україною незалежності змінилася назва Держархіву і його організаційно-правовий статус. З грудня в 1999 р. це Державний комітет архівів України.
В архівних установах системи Держкомархіву України зосереджено понад 58 млн. одиниць зберігання різних видів документів Національного архівного фонду.

Про День працівників архівних установ [Текст]: Указ Президента України від 30 жовт. 1998 р. //Уряд. кур’єр. – 1998. – 12 листоп.
Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" [Текст]: від 22 груд. 2006 р. //Відом. Верховної Ради України. – 2007. – №10. – Ст. 91.

***

Архівні установи України [Текст]: довідник /Держ. ком. архiвiв України, Мiн-во культури i мистецтв України, НАН України, НБУ; редкол.: О. С. Онищенко та iн. – К., 2000. – 259 c.
Державний архів Херсонської області [Текст]: путівник /Держ. ком. арх. України, Держ. арх. Херсон. обл.; редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.; упоряд. П. Баранюк та ін. – К., 2003. – 736 с.
Трач Ю. В. Архівознавство [Текст]: навч. посіб. /Ю. В. Трач; за наук. ред. С. Д. Безклубенка. – К., 2005. – 362 с.
Центральний державний архiв громадських об'єднань України [Текст]: путiвник. /Редкол.: Р. Пирiг, Г. Боряк, Б. Іваненко. – К., 2001. – 495 c.
Ковальчук Г. Програма ЮНЕСКО "Пам'ять світу": діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання [Текст] /Г. Ковальчук, Л. Муха
//Бібл. вісн. – 2007. – №2. – С.42-47.
Нагірняк Н. Архіви [Херсонщини] – скарбниця історичної пам'яті [Текст] /Н. Нагірняк //Придніпров. зірка. – 2007. – №51. – С. 2.
Онищенко О. Любов Андріївна Дубровіна – сучасний історик, книгознавець, джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи [Текст] /О. Онищенко
//Бібл. вісн. – 2000. – №5. – С.16-26.
Розум В. До 90-річчя створення системи архівних установ [Текст]: [історія та сучасність Держ. архіву Херсон. обл.] /В. Розум //Нове життя. – 2007. – №44. – С.6.
 

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031