Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

ЛИПЕНЬ
 

1 липня – День архітектури України

Всесвітній день архітектури встановлений Міжнародним союзом архітекторів, що започатковано в 1946 році, після Другої світової війни, коли потрібно було піднімати з розвалин міста, відновлювати підприємства, відтворювати пам'ятники архітектури.
З 1996 року Всесвітній День архітектури приурочений до Міжнародного дня житла, який святкується в перший понеділок жовтня. Це рішення ухвалив Міжнародний союз архітекторів на XX Генеральній асамблеї ООН в Барселоні.
День архітектури України встановлено згідно з Указом Президента України від 17 черв. 1995 року. Він відзначається щорічно 1 липня у Всесвітній день архітектури.

Про День архітектури України [Текст]: Указ Президента України від 17 черв. 1995 р. //Уряд. кур’єр. – 1995. – 22 черв.
Про архітектурну діяльність [Текст]: Закон України від 20 трав. 1999 р. //Уряд. кур’єр. – 1999. – 1 лип.

***

Архитектура, строительство, дизайн [Текст]: учеб. /В. И. Бареев, А. Г. Лазарев, М. А. Квартенко и др.; под общ. ред. А. Г. Лазарева. – Ростов н/Д, 2005. – 317 с.
Хто є хто в будівництві та архітектурі [Текст]: Вип. 1. /Авт.-упоряд. В. Болгов, редкол.: О. Гершман та ін. – К., 2003. – 270 с.: фот.

Довженко Г. Блиск та злиденність архітектури [Текст] /Г. Довженко //Уряд. кур’єр. – 1997. – 15 квіт. – С.5.
Качуровський В. Архітектурні проекти Радослава Жука та його думки про українську архітектуру [Текст] /В. Качуровський //Всесвіт. – 1996. – №7. – С.139-141.
Козюк В. В. Нова міжнародна фінансова архітектура: дефініційні контури та аспекти монетарного аналізу глобалізаційних процесів [Текст] /В. В. Козюк //Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №9. – С.124-133.
Лунева В. Как построить дом для счастья [Текст] /В. Лунева //Частный предприниматель. – 2007. – №12. – С.35-36.
Соченко В. Українська архітектура: традиції і сучасність [Текст] /В. Соченко //Сучасність. – 2005. – №4. – С.126-134.

2 липня – День працівника державної податкової служби України

Створення податкової служби в Україні почалося 12 квітня 1990 року з прийняттям Радою Міністрів УРСР відповідної постанови та виділенням Державної податкової інспекції у самостійний підрозділ Міністерства фінансів. Запровадження цієї важливої державної інституції було зумовлене тим, що країна стала на шлях економічних перетворень, розпочався активний розвиток підприємницької діяльності.
Бурхливий розвиток ринкових відносин, реформування економіки держави вимагали вдосконалення податкової системи в цілому і податкової служби як її складової частини. Діючий на той час механізм контролю за додержанням податкового законодавства виявився малоефективним, неспроможним забезпечити надходження платежів до Державного та місцевих бюджетів. Нагальною необхідністю стала корінна перебудова податкової служби.
В 1996 році утворена Державна податкова адміністрація України (ДПА) і відповідні державні податкові адміністрації, які діють і в даний час.
У складі органів державної податкової служби є спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями – податкова міліція. Створення ДПА України в
1996 р. було продовженням побудови дієвої системи контролю за дотриманням податкового законодавства.
Президент України 24 жовтня 2005 підписав Указ "Про День працівника державної податкової служби України", згідно з яким професійне свято податківців в Україні відзначається щорічно 2 липня.

Про утворення Державної Податкової Адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серп. 1996 р. //Уряд. кур’єр. – 1996. – 29 серп.
Про День працівника державної податкової служби України [Текст]: Указ Президента України від 24 жовт. 2005 р. //Офіц. вісн. України. – 2005. – №43. – С.13.

***

Олійник О. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Текст] /О. Олійник, І. В. Філон; ред. Л. І. Єросова. – К., 2006. – 453 с.: рис., табл.
Артеменко О. Місце і роль Державної податкової служби у системі управління [Текст] /О. Артеменко //Право України. – 2003. – №2. – С.117-119.
Германова О. Державній податковій адміністрації України – 11 років [Текст] /О. Германова //Вісн. податк. служби України. – 2007. – №40. – С.2-7.
Губко М. Пять лет стабильности: День налоговой службы [Текст] /М. Губко //Судоходство. – 2001. – №11. – С.61.
Державна податкова служба України: рух до європейських стандартів [Текст] //Вісн. податк. служби України. – 2007. – №25. – С.5-6.
Золотарева М. Історія, проблеми та перспективи розвитку державних податкових інспекцій як місцевих ланок Державної податкової служби України [Текст]
/М. Золотарева //Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – №6. – С.91-94.
Карпінський Б. Напрями розвитку управління людськими ресурсами в органах Державної податкової служби [Текст] /Б. Карпінський //Україна: аспекти праці. – 2007.
– №2. – С.46-51.
Люлін В. Символіка державної податкової служби України [Текст] /В. Люлін //Вісн. податк. служби України. – 2001. – №40. – С.10-11.
Манжула А. Етапи розвитку системи Державної податкової служби України [Текст] /А. Манжула, О. Савченко //Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – №11.
– С.85-89.
На варті економічних інтересів Незалежної України: податкова міліція [Текст] //Вісн. податк. служби України. – 2007. – №31. – С.10-13.
Сай-Боднар Л. Потужний професійний потенціал податківців – запорука добробуту держави [Текст] /Л. Сай-Боднар //Вісн. податк. служби України. – 2007. – №25.
– С.2-4.
Чуприна О. Досвід – запорука успіху: Ветерани податкової служби [Текст] /О. Чуприна //Вісн. податк. служби України. – 2007. – №31. – С.76-77.

4 липня – День судового експерта

Це свято встановив своїм Указом від 10 червня 2009 року Президент України Віктор Ющенко. Чому саме 4 липня? Бо ця дата безпосередньо пов’язана з історичним аспектом офіційного започаткування судово-експертної діяльності на теренах сучасної України.
Історія появи таких фахівців як судові експерти має глибоке коріння. З метою захисту суспільства від злочинних посягань наприкінці XIX століття вчені створили нову галузь знань, яку австрійський судовий слідчий, а згодом викладач університету Ганс Грос назвав криміналістикою.
Нині чисельність професійних судових експертів у нашій країні налічує близько десяти тисяч висококваліфікованих фахівців, більше половини з яких – приватні експерти. Вони щорічно проводять понад мільйон судових експертиз за 70 напрямами з різних галузей знань

Про День судового експерта [Текст]: Указ Президента України від 10 черв. 2009 р. //Офіц. вісн. України. – 2009. – №44. – С.21; Уряд. кур'єр. – 2009. – 1 лип.

***

Експертизи у судовій практиці [Текст] /Т. М. Арсенюк, Ю. М. Беляк, В. І. Бояров та ін.; за заг. ред. В. Г. Гончаренка. – К., 2005. – 387 с.
Гнатієнко Г. М. Експертні технології прийняття рішень [Текст]: [монографія] /Г. М. Гнатієнко, В. Є. Снитюк; наук. ред. О. Ф. Волошин. – К., 2008. – 444 с.: рис., табл.

Джумагельдієва Д. Хто може бути судовим експертом [Текст] /Д. Джумагельдієва //Вісн. господарського судочин-ства. – 2007. – №4. – С. 86-90.
Шерстюк В. М. Професійна етика судового експерта [Текст] /В. М. Шерстюк //Бюл. М-ва юст. України. – 2009. – №4/5. – С.137-143.

7 липня – День працівника природно-заповідної справи

Для відзначення нелегкої та сумлінної праці працівників природно-заповідної справи на території держави Президентом України підписано Указ "Про День працівника природно-заповідної справи".
У ньому зазначено, що відтепер в Україні встановлено професійне свято – День працівника природно-заповідної справи, яке буде відзначатись щорічно 7 липня.
Законодавчим актом враховано вагомий внесок працівників природно-заповідної справи у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Про День працівника природно-заповідної справи [Текст]: Указ Президента України від 18 серп. 2009 р. //Уряд. кур'єр. – 2009. – 27 серп.; Офіц. вісн. України. – 2009. – №64. – С.9.
Закон України "Про природно-заповідний фонд України": за станом на 25 лют. 2008 р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К., 2008. – 40 с.

***

Борейко В. Е. Этика и менеджмент заповедного дела /В. Е. Борейко; Киев. экол.-культ. центр. – К., 2005. – 327 с.: ил.
Штильмарк Ф. Р. Идея абсолютной заповедности /Ф. Р. Штильмарк; сост. В. Е. Борейко; Киев. єкол.-культ. центр, Центр охраны дикой природы. – К.; М., 2005. – 116 с.
Гетьман В. Природний заповідник "Медобори" [Текст] /В. Гетьман //Краєзнавство, географія, туризм. Шк. світ. – 2009. – №16 (квіт.). – С.12-15.
Гетьман В. Скарби заповідної природи України: реальне й бажане [Текст] /В. Гетьман //Наук. світ. – 2007. – №3. – С.18-23.
Гетьман В. Диво України Кара-Даг [Текст] /В. Гетьман //Персонал. – 2008. – №3/4. – С.136-148.
Гетьман В. І. Заповідна справа потребує інтеграції в управлінні [Текст] /В. І. Гетьман //Екол. вісн. – 2005. – №5. – С.2-8.
Даниляк О. Роль організаційно-правових механізмів у розвитку державної політики у сфері природно-заповідної справи [Текст] /О. Даниляк //Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2007. – №2. – С.236-245.
Даниляк О. Шляхи удосконалення норм законодавства України щодо створення об'єктів природно-заповідного фонду [Текст] /О. Даниляк //Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – №2. – С.186-193.
Ковтун О. М. Законодавство України про охорону природно-заповідного фонду: становлення, сучасний стан, проблеми реформування [Текст] /О. М. Ковтун //Адвокат. – 2008. – №2. – С.21-24.
Матросенко М. Краса й гордість України – Національний заповідник "Хортиця" [Текст] /М. Матросенко //Віче. – 2009. – №4. – С.45-46: фото.цв.
Природно-заповідний фонд України [Текст] //Біологія. Шк. світ. – 2009. – №3 (січ.). – С. 5-15.

День рибалки

В Україні професійне свято працівників рибного господарства – День рибалки – святкується щорічно в другу неділю липня.
Рибне господарство України – важливий сектор економіки, сучасний індустріальний комплекс, який дає країні понад 100 найменувань цінних продуктів харчування з океанічної і прісноводної риби і інших дарів річок та морів.
Цей день найчастіше святкують професійні рибалки, проте сміливо можна стверджувати, що День рибалки всенародне свято, яке вважають своїм тисячі і тисячі любителів рибного лову, яким це заняття приносить радість і насолоду. Рибалка викликає інтерес навіть у тих, хто знайомий з рибним ловом лише по розповідях інших.
Справжній рибалка – рибалка завжди, а не тільки на свято. І щастя зловити рибу своєї мрії коли-небудь посміхнеться кожному.

Про День рибалки [Текст]: Указ Президента України від 22 черв. 1995 р. //Уряд. кур’єр. – 1995. – 24 черв.
Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року [Текст] //Офіц. вісн. України. – 2004. – №12, ч.1. – С.20-48.
Про затвердження порядку здійснення любительського і спортивного рибальства [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лип. 1998 р. //Уряд. кур’єр. – 1998. – 30 лип.

***

Галега В. I. Рибальські зорі: про любительське рибальство [Текст] /В. I. Галега, В.В. Галега. – К., 1991. – 174 c.
Рибне господарство [Текст]: Респ. міжвід. наук. зб. – К., 1991. – Вип. 45. – 1991. – 76 c.
Щербуха А. Я. Види наших водойм [Текст] /А. Я. Щербуха. – Вид. 2-е. – К., 1987. – 159 c.

Волинський В. Рибне господарство: проблеми, шляхи їх розв’язання [Текст] /В. Волинський //Харчова і переробна пром-сть. – 2003. – №7. – С.12-13.
Гончарук Н. Велика рибалка [Текст] /Н. Гончарук //Контракти. – 2007. – №28. – С.42-45.
Гринжевський М. В. Аквакультура України: стан та перспективи розвитку [Текст] /М. В. Гринжевський //Вісн. аграр. науки. – 2002. – №4. – С.34-38.
Зварич К. Ловися, рибко, велика та маленька [Текст] /К. Зварич //Галицькі контракти. – 2003. – №31. – С.32-33.
Орел Л. Рибальство на півдні України [Текст] /Л. Орел //Мисливець і рибалка. – 1997. – №3. – С.14.
Особливості національного полювання: мисливство та рибальство у юридичному аспекті [Текст] //Тиждень. – 1998. – 11-17 верес.
Пономарев В. Усе про спінінг [Текст] /В. Пономарев //Мисливець і рибалка. – 2001. – №2/3. – С.37-38.
Федосєєва Р. Ловися рибка, велика і мала! [Текст] /Р. Федосєєва //Пропозиція. – 1997. – №10. – С.44-45.
Хрустов О. Рыбные страсти [Текст] /О. Хрустов //Зеркало недели. – 2004. – №45. – С.10.

16 липня – День бухгалтера

Дата свята вибрана не випадково – цього дня в 1999 році був прийнятий Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".
До 2004 року свято встановлене федерацією аудиторів і бухгалтерів України неофіційно, однак це дозволило підняти престиж професії, змусило представників державної влади по-новому глянути на фахівців, усвідомити, що бухгалтерський облік – це не тільки податкова звітність, але і основа для ухвалення управлінських рішень.
В результаті згідно з Указом Президента України 16 липня 2004 року було офіційно оголошено День бухгалтера.

Про День бухгалтера [Текст]: Указ Президента України від 18 черв. 2004 р. //Офіц. вісн. України. – 2004. – №25. – С.26.

***

Віват Бухгалтер! [Текст] //Податки та бух. облік. – 2007. – №61. – С.29.
Воробненко А. "И от бухгалтера зависит успешность бизнеса" [Текст] /А. Воробненко //Все о бух. учете. – 2007. – №87. – С.7-8.
Мних Є. Нова якість професійної підготовки бухгалтерських кадрів в Україні [Текст] /Є. Мних //Бух. облік і аудит. – 2006. – №4. – С.21-23.
Назарбаева Р. Бухгалтер на предприятии: и умением, и числом [Текст] /Р. Назарбаєва //Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації.– 2007. – №29. – С.33-38.
Поздоровлення наших читачів [Текст]: [вірші про професію бухгалтера] //Податки та бух. облік. – 2007. – №61. – С.32.
Рецепты счастья от бухгалтерии [Текст] //Бухгалтерія. – 2007. – №29. – С.39-46.
Руденко В. Бухгалтер: профессионализм, творчество, увлеченность [Текст] /В. Руденко //Бухгалтерія. – 2007. – №29. – С.8.

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

В Україні День металурга оголошено як професійне свято працівників металургійної і гірничодобувної промисловості, яке відзначається щорічно у третю неділю липня.
Металургійний комплекс основа індустрії. У металургійний комплекс входять чорна і кольорова металургія, які охоплюють всі стадії технологічних процесів: від здобичі і збагачення сировини до отримання готової продукції у вигляді чорних і кольорових металів і їх сплавів.
Для розвитку чорної металургії в Україні є всі умови: величезна, компактно розташована сировинна база (залізні, марганцеві руди, вогнетриви, вапняки флюсів і т. д.); споживач (металоємне машинобудування); густа транспортна мережа; значні паливні (вугілля, що коксується) і трудові ресурси. Кольорова металургія в Україні, порівняно з чорною, розвинена менш, в першу чергу через відсутність розвіданих сировинних ресурсів.

Про День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості [Текст]: Указ Президента України від 27 черв. 2006 р. //Офіц. вісн. України. – 2006. – №26. – С.19; http: //www.zakon.rada.gov.ua

***

Гірничо-металургійний комплекс України. Загально-український проект [Текст] /авт.-упоряд. В.В. Болгов; худож. оформ. І. В. Болгов; дир. проекту В. Задоянчук. – К., [2006]. – Вип. 1. /О. Ємельяненко, О. Євсеньов, А. Задоянчук та ін. – 160 с.: кольор. фот.

Металургія, металообробка, машинобудування. Загально-український проект [Текст] /авт.-упоряд. В. В. Болгов; худож. оформ. І. В. Болгов. – К., [2005]. – (Україна в
III тисячолітті). – Вип. 1. /С. Артикула, В. Балановський, А. Глушак та ін. – 160 с.: кольор. фот.

Бандуров В. В. Современное состояние черной металлургии Украины: инновационный аспект [Текст] /В. В. Бандуров //Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №1.
– С.149-161.
Дементьева А. День металлурга – херсонский праздник! [Текст]: [о работе Херсон. мех. з-да] /А. Дементьева //Гривна. – 2008. – №31. – С. 8.
Жирош Т. Железный рост. Благоприятная внешняя конъюнктура задает темп отечественному ГМК [Текст] /Т. Жирош //Гвардия. – 2007. – №7. – С.80-83.
Майорченко В. Роль черной металлургии в развитии экономики Украины [Текст] /В. Майорченко, В. Калюжний, А. Калюжний //Економіст. – 2007. – №7. – С.16-23.
Макогон Ю. Горно-металлургический комплекс Украины: мифы и реальность [Текст] /Ю. Макогон //Зеркало недели. – 2005. – №34.– С.10.
Полякова И. Запах металла: стихи [Текст] /И. Полякова //Радуга. – 1986. – №7. – С.39.
Путилов А. Легкая поступь херсонских металлургов [Текст]: [о деятельности Херсон. мех. з-да] /А. Путилов //Вгору. – 2008. – №30. – С.7.
Шматков Г. Г. Горно-металлургический комплекс Украины: экологические проблемы и перспективы [Текст] /Г. Г. Шматков //Экология и пром-сть. – 2007. – №1. – С. 12-16.

День працівників торгівлі

Щороку в останню неділю липня в Україні святкують День працівників торгівлі. Це професійне свято стосується не лише тих співвітчизників, які безпосередньо зайняті у сфері торгівлі та ресторанного господарства.
День працівників торгівлі – свято галузі, до якої прямо чи опосередковано має відношення майже кожен громадянин. Це мабуть наймасовіше професійне свято, бо ж до нього мають стосунок не лише ті, хто стоїть за прилавком, а й ми – покупці, бо саме ми створюємо необхідний ринок попиту та пропозиції.
Сьогодні в нашій країні успішно функціонує розгалужена мережа оптово-роздрібної торгівлі та ресторанного господарства: підприємства, юридичні і фізичні особи, що є власниками об’єктів роздрібної торгівлі (продовольчих і непродовольчих кіосків і магазинів), об’єкти ресторанного господарства (кафе, їдальні, бари, ресторани, об’єкти постачання готової їжі).

Про День працівників торгівлі [Текст, електрон. док.]: Указ Президента України від 5 черв. 1995 р. //Голос України. – 1995. – 9 черв. – С.3; http: //www.zakon.rada.gov.ua

***

Марцин В. С. Економіка торгівлі [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /В. С. Марцин; голов. ред. М. Д. Іваник. – К., 2006. – 402 с.
Смирнова В. В. Секреты мотивации продавцов [Текст] /В. В. Смирнова. – СПб., 2004. – 269 с.
Бабенко В. Житомирський стандарт: Завтра – День працівників торгівлі та громадського харчування [Текст] /В. Бабенко //Уряд. кур’єр. – 2007. – 28 лип. – С.5.
Петер Ю. Лучшая защита – нападение. Лучший потре-битель – продавец [Текст] /Ю. Петер //Отдел маркетинга. – 2005. – №2. – С.42-46.
Ряполов К. Коварство и любовь в торговых рядах [Текст] /К. Ряполов //Компаньон. – 2006. – №43. – С.90-93.
Янукович В. Працівникам торгівлі з нагоди професійного свята [Текст] /В. Янукович //Уряд. кур’єр. – 2007. – 28 лип. – С.2.
 

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031