Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

ЧЕРВЕНЬ
 

День працівників місцевої промисловості

Місцева промисловість в Україні як галузь була створена в 1934 році. Впродовж свого існування вона зазнала ряд організаційних перетворень і в останні доперебудовні роки була підпорядкована республіканському галузевому міністерству і обласним органам виконавчої влади.
День працівників місцевої промисловості встановлено в Україні згідно з Указом Президента від 20 серпня 2002 р. і святкується щорічно в першу неділю червня.
Діяльність 250 невеликих промислових підприємств з чисельністю 50 тис. чоловік направлена, головним чином, на забезпечення місцевих товарних ринків конкурентноздатними товарами масового попиту. Підприємства місцевої промисловості виробляють широкий асортимент продукції, яка налічує більше 15 тисяч найменувань товарів господарського споживання і побутового призначення.

Про день працівників місцевої промисловості [Текст, електрон. док.]: Указ Президента України від 20 серп. 2002 р. //Уряд. курєр. – 2002. – 23 серп. – С.2; http: //zakon.rada.gov.ua

***

Промисловість та підприємництво України. Заг.-укр. проект [Текст] /авт.-упоряд. В. В. Болгов; худож. оформ. І. В. Болгов. – К., [2004] - Вип. 1. /Ком. Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємства та ін.; ред. рада: Ю. І. Єхануров ( голова) та ін. – 160 с.
Україна промислова [Текст]: [довід.-біогр. вид.] /Авт.-упоряд. В. В. Болгов; худож. оформ. І. В. Болгов. – К., 2002. – Вип. 2. – 208 с.

Кондрашов О. М. Сучасні форми і методи впливу органів державного управління на господарську діяльність підприємств промисловості [Текст]
/О. М. Кондрашов //Економіка та держава. – 2007. – №9. – С.64-66.
Круглікова В. В. Кооперація як необхідна форма розвитку промислового виробництва [Текст] /В. В. Круглікова //Економіка та держава. – 2007. – №1. – С.48-51.
Піріашвілі О. Б. Пріоритетний розвиток малих промислових підприємств [Текст]: [в т.ч. на прикл. Херсон. обл.] /О. Б. Піріа-швілі //Формув. ринкових відносин в Україні. – 2007. – №11. – С.112-117.
Рудченко О. Ю. Особливості визначення стратегічно важливих підприємств у промисловості [Текст] /О. Ю. Рудченко //Формув. ринкових відносин в Україні. – 2006. – №11. – С.91-96.
Тимошенко Ю. Працівникам галузі місцевої промисловості [Текст] /Ю. Тимошенко //Уряд. кур’єр. – 2009. – 6 черв. – С.2.
Товстиженко О. В. Питання прискорення структурної перебудови промислового виробництва [Текст] /О. В. Товсти-женко //Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №2. – С.34-38.
Товстиженко О. В. Структурна перебудова вітчизняного виробництва [Текст] /О. В. Товстиженко //Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №12. – С.5-8.
Шабранська Н. І. Малі промислові підприємства в Україні [Текст] /Н. І. Шабранська //Формув. ринкових відносин в Україні. – 2007. – №3. – С.21-28.
Ющенко В. Працівникам місцевої промисловості [Текст] /В. Ющенко //Уряд. кур’єр. – 2008. – 3 черв. – С.4.

День працівників водного господарства

Водне господарство України тісно пов'язане з всіма галузями народного господарства і впливає на розвиток і розміщення продуктивних сил. Воно має вирішальне значення в забезпеченні необхідних соціальних і побутових умов життя населення.
За багаторічними спостереженнями потенційні водні ресурси річкових вод складають 209,8 куб. кілометрів, з яких 25 відсотків формується в межах України, останні надходять з Російської Федерації, Білорусі, Румунії. Загальна площа земель в Україні, які потребують зрошування, складає 15 млн. га, а зрошується 2,5 млн. га, що складає 7 % від загальної площі сільгоспугідь.
Важливою водногосподарською проблемою є захист територій, які знаходяться під загрозою паводків і підтоплення.
Згідно з Указом Президента України від 18 березня 2003 року в Україні встановлено професійне свято – День працівників водного господарства, який святкується щорічно в першу неділю червня.

Про День працівників водного господарства [Текст]: Указ Президента України від 18 берез. 2003 р. //Офіц. вісн. України. – 2003. – №12. – С.92-93.
Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" [Текст]: за станом на 9 верес. 2005 р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К., 2005. – 36 с.
Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства [Текст] //Відом. Верховної Ради України. – 2002. – №28. – Ст. 172.

***

Зінь Е. А. Водні ресурси і розвиток економіки [Текст] /Е. А. Зінь. – К., 1987. – 47 c.
Кравченко В. С. Водопостачання та каналізація [Текст]: підруч. /В. С. Кравченко; ред. Є. В. Кліменчук. – К., 2003. – 288 с.: табл., мал.
Є вода – є майбутнє [Текст] //Уряд. кур’єр. – 2009. – 4 черв. – С.9.
Ковшун Н. Управління використанням водних ресурсів на сучасному етапі: проблеми та перспективи [Текст] /Н. Ковшун //Регіональна економіка. – 2006. – №2. –
С.124-129.
Коляденко В. Відновлення природних джерел [Текст]: [фахівцями упр. водн. госп-ва на Херсонщині] /В. Коляденко //Булава. – 2007. – №42 (18 окт.). – С.15.
Мельник В. Повернення до чистих джерел [Текст] /В. Мельник //Уряд. кур’єр. – 2008. – 31 трав. – С.6.
Річки кордонів не знають [Текст] //Уряд. кур’єр. – 2009. – 4 черв. – С.8.
Роль водної меліорації в забезпеченні продовольчої безпеки країни [Текст] //Економіка АПК. – 2007. – №4. – С.12-20.
Скотаренко Г. Охорона і раціональне використання водних ресурсів [Текст] /Г. Скотаренко //Вісн. прокуратури. – 2007. – №6. – С.25-29.
Тимошенко Ю. Працівникам водного господарства України [Текст] /Ю. Тимошенко //Уряд. кур’єр. – 2009. – 4 черв. – С.2.
Ющенко В. Працівникам водного господарства України [Текст] /В. Ющенко //Уряд. кур’єр. – 2008. – 3 черв. – С.4.
Яновский С. Плавучая милиция [Текст]: [О патрулировании акватории Днепра вблизи г. Херсона] /С. Яновський //Киев. ведом. – 2007. – №165 (2 авг.). – С.7.

6 червня - День журналіста

День журналіста щорічно святкується в Україні 6 червня в день входження Спілки журналістів України в 1992 році в Міжнародну федерацію журналістів (Указ Президента України від 25.05.1994 р.).
День журналіста – це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко представити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події і факти нашого життя.
"Україні потрібні нові стандарти журналістики, цивілізований медіапростір, в якому було б представлено всю різноманітність ідей і думок. Воно повинне поступово позбавлятися заангажованості, політичної обмеженості..." (Із Звернення Президента України Віктора Ющенка з нагоди Дня журналіста, 6 червня 2005 р.).

Про День журналіста [Текст]: Указ Президента України від 25 трав. 1994 р. //Уряд. кур’єр. – 1994. – 28 трав. – С.1.
Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" [Текст]: Закон України від 7 лют. 2002 р. //Праця і зарплата. – 2002. – №9. – С.3.

Про затвердження Державної програми "Журналіст" на 2004-2010 роки" [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 берез. 2004 р. //Офіц. вісн. України. – 2004. – №10. – С.141-145.

***

В епіцентрі подій – журналіст [Текст] /упоряд. В. Чамара, В. Іншаков; ред. О. Д. Давидов; худож. оформ. В. Мітченко. – Д., 2005. – 399 с.
Голобородько Я. Ю. Дискурс серця і буття [Текст]: (Діяльність і творчість Анатолія Марущака) /Я. Ю. Голо-бородько. – Херсон, 2003. – 75 с.: фот.
Михайлин І. Л. Історія української журналістики. Період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики [Текст] /І. Л. Михайлин; ред. О. П. Чижова. – Вид. 3-тє, допов. і поліпш. – Х., 2004. – 320 с.
Петрів Т. Журналістська освіта як дипломатія XXI століття в контексті інформаційної епохи [Текст] /Т. Петрів //Україна дипломатична /упоряд. Л. Губерський, П. Кривонос, М. Кулінич, А. Денисенко. – К., 2004. – Вип. 4. – С.735-752.
Романюк М. М. Оратаї журналістської ниви: українські редактори, видавці, публіцисти [Текст] /М. М. Романюк. – Л., 2004 – Кн. 2. – 240 с.
Хто є хто в українських мас-медіа [Текст]: Журналiсти. Газети та журнали. Телебачення та радiоінформацiйнi агентства прес-служби українських ЗМI в Інтернет. – Вип. 2. – К., 1999. – 544 c.
Шаповал Ю. Г. Мистецтво журналізму [Текст]: монографія /Ю. Г. Шаповал; ред. О. М. Дятлик. – Л., 2007. – 320 с.
Шаповал Ю. Г. Національна журналістика [Текст]: наук. пр.: в 2 т. /Ю. Г. Шаповал. – Л., 2006. – Т. 1. – 688 с.; Т. 2. – 484 с.
Шаповал Ю. Г. Феномен журналістики: проблеми теорії [Текст] /Ю. Г. Шаповал. – Рівне, 2005. – 247 с.
Без Вас не було б України – незалежної, демократичної [Текст]: Привітання Прем’єр-міністра України з Днем журналіста /Ю. Тимошенко //Уряд. кур’єр. – 2009. – 6 черв. – С.1.
Головко І. Натхненної праці та гострого пера побажали журналістам працівники податкової служби [Текст] /І. Головко //Вісн. податкової служби України. – 2007. – №21.
– С.3-4.
Кодекс професійної етики українського журналіста [Текст]: прийнято на ІХ з’їзді СЖУ //Журналіст України. – 1997. – №5/6. – С.5.
Лильо Т. Ідеологічні пріоритети сучасної журналістики: філософські й методологічні аспекти [Текст] /Т. Лильо //Визвол. шлях. – 2007. – №4. – С.9-18.
Миронченко В. Центральна постать радіомовлення [Текст] /В. Миронченко //Журналіст України. – 2001. – №4. – С.20-24.
Орлова Н. Стратифікація професійної мови журналістики [Текст] /Н. Орлова //Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Сер. "Лінгвістика". – 2006. – Вип. 3. – С.291-295.
Погорєлова С. Пенсії журналістам [Текст]: до Дня журналіста – 6 червня /С. Погорєлова //Вісн. Пенсійного фонду України. – 2007. – №6. – С.26-29.
Різун В. Київська школа журналістики: у просторі і часі [Текст] /В. Різун //Пам'ять століть. – 2007. – №3. – С.5-20.
Сидоренко Н. Журналістська наука – праця, яка ніколи не припиняється [Текст] /Н. Сидоренко //Пам'ять століть. – 2007. – №3. – С.69-78.
Тимошик М. Видавнича справа та редагування – нова спеціальність напрямку "Масова комунікація" [Текст] /М. Тимошик //Пам'ять століть. – 2007. – №3. – С.21-33.
Шкляр В. Українська журналістика в контексті світової [Текст] /В. Шкляр //Пам’ять століть. – 1997. – №2. – С.29-133.
Шумарова Н. Соціолінгвістика і стилістика – фунда-ментальні дисципліни в журналістській освіті [Текст] /Н. Шума-рова //Пам'ять століть. – 2007. – №3. – С.79-84.

12 червня – День працівника фондового ринку

Враховуючи значний внесок працівників фондового ринку у прискорення економічних реформ та створення реальної ринкової економіки, встановлене в Україні професійне свято – День працівника фондового ринку, яке відзначається щорічно 12 червня.
Фондовий ринок сьогодні інтенсивно розвивається. Розроблення проектів і прийняття низки важливих законодавчих актів останнім часом стане тим підґрунтям, що зробить ринок більш ефективним. Зростає роль фондового ринку у процесі залучення інвестицій в економіку України, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення міжнародного авторитету нашої держави.
За цими досягненнями стоїть наполеглива робота працівників фондового ринку – його професійних учасників, науковців, державних службовців, журналістів і робітників, діяльність яких пов’язана з фондовим ринком.

Про День працівника фондового ринку [Текст]: Указ Президента України від 11 берез. 2008 р. //Офіц. вісн. України. – 2008. – №19. – С.9; Уряд. кур’єр. – 2008. – 26 берез.

Гох Лео. Как реально работает фондовый рынок [Текст]: секрет. рук-во для инвестора-"партизана" /Л. Гох; пер. с англ. В. А. Сомило; под науч. ред. Е. А. Ершова. – Д., 2006. – 368 с.
Український ринок цінних паперів: стан, перспективи і шляхи розвитку [Текст]: матеріали наук.-практ. конф. /Укр. фонд. біржа; відп. ред. Оскольський В. В. – К., 1992. – 115 c.
Бондарчук І. Основні фактори становлення фондового ринку в Україні [Текст] /І. Бондарчук //Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – №1. – С.177-183.
Лапішко З. Національна депозитарна система – основа інфраструктури фондового ринку [Текст] /З. Лапішко //Вісн. Нац. банку України. – 2006. – №4. – С. 49-52.

День працівників легкої промисловості

День працівників легкої промисловості існує вже більше 25 років. Свято було встановлене згідно з рішенням Президії Верховної Ради СРСР від 1 жовтня 1980 р. "Про святкові і пам'ятні дні".
В незалежній Україні святкування Дня працівників легкої промисловості відбувається у другу неділю червня, згідно з Указом Президента України від 9 червня 1994 р.
Цей день – професійне свято працівників і ветеранів галузі легкої промисловості. Саме завдяки їм населення України має можливість мати якісну продукцію місцевого виробництва. Адже сьогодні підприємства легкої промисловості, постійно удосконалюючи технологію виробництва, розширюють асортимент і покращують якість своєї продукції.
Цього дня від щирого серця поздоровляють робітників і фахівців, ветеранів підприємств легкої промисловості, всіх, хто причетний до цієї галузі.

Про День працівників легкої промисловості [Текст, електрон. док.]: Указ Президента України від 9 черв. 1994 р. //Уряд. кур’єр. - 1994. – 11 черв. – С.2.; http: //www.zakon.rada.gov.ua
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку легкої промисловості на період до 2011 року: Розпорядження Кабінету Міністрів від 27 груд. 2006 р. //Офіц. вісн. України. – 2007. – №1 (19 січ.). – С.208-211.

***

Хто є хто в легкій промисловості України [Текст]: [довід.- біогр. вид.] /авт.-упоряд. В. В. Болгов; худож. оформ. І. В. Бол-гов. – Вип. 1. – К., 2004. – 208 с.
Герасимчук Д. Солідарний внесок "Нетканки" [Текст] /Д. Герасимчук //Вісн. Пенсійного фонду України. – 2007. – №6. – С.34.
Жуков Ю. В. Финансовое состояние, рынок, зароботная плата и численность работающих в легкой промышленности в 2006 г. [Текст] /Ю. В. Жуков //Швейная пром-сть. – 2007. – №3. – С.2-9.
Луговський О. Легка промисловість та надії на її відродження [Текст] /О. Луговський //Легка пром-сть. – 2007. – №2. – С.37-38.
Мода на своє. Завтра – День працівників легкої промисловості [Текст] //Уряд. кур’єр. – 2007. – 9 черв. – С.1.
Моніторинг розвитку вітчизняної легкої промисловості [Текст] //Легка пром-сть. – 2006. – №4. – С.3-5.
Суходольська Н. "Дана" шиє для всіх [Текст] /Н. Суходольська //Вісн. Пенсійного фонду України. – 2007. – №6. – С.35.

День медичного працівника

Святкування Дня медичного працівника в третю неділю червня закріплене Указом Президента України від 3 червня 1994 р.
День медика – це головне свято для десятків тисяч лікарів, медсестер, фармацевтів, санітарок, лаборантів, водіїв "швидкої допомоги".
Медицина – це, насамперед, люди. Складно переоцінити роль медиків у нашому житті. За останні роки, якщо вірити статистиці Всесвітньої організації охорони здоров'я, значно покращалося лікування хірургічних хворих. Збільшилася тривалість життя. І це багато в чому заслуга медиків, усіх, від професора до санітарки.
Створення умов для розвитку медицини, впровадження принципів сімейної медицини і медичного страхування як нових форм медико-соціальних і економічних відносин, організація раціональної системи медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення, реформування медичної освіти можливо дадуть вивести галузь охорони здоров'я України на рівень розвинених держав.

Про День медичного працівника [Текст, електрон. док.]: Указ Президента України від 3 черв. 1994 р. //Уряд. кур’єр. – 1994. – 7 черв. – С.2.; http://www.zakon.rada.gov.ua

***

Биоэтика в медицине и пищевой промышленности: необходимость и смысл нравственного поведения [Текст] /Ред. Д. Ходжес, С. Тимченко. – К., 2006. – 204 с.
Веденко Б. Г. Старшая медицинская сестра [Текст] /Б. Г. Веденко. – К., 1986. – 119 c.
Гении медицины [Электрон. ресурс]. – Электрон. текстовые дан. (31,2 Мб). – М., 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Медицина. Безпека життєдіяльності [Электрон. ресурс]. – Электрон. текст. дан. (201 МБ). – К., 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв.
Современная нетрадиционная медицина [Электрон. ресурс]. – Электрон. текст. дан. (374 МБ). – К., 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-DA): цв., зв.

18 червня – День медичного працівника: Люди найгуманнішої професії [Текст] //Уряд. кур’єр. – 1996. – 15 черв. – С.10.
Бутайцов С. Г. Шляхи вирішення проблеми управління правовідносинами в галузі охорони здоров'я за допомогою прийняття Медичного кодексу України [Текст]
/С. Г. Бутайцов //Економіка та держава. – 2007. – №9. – С.48-51.
Герматюк А. Весела медицина: вірші [Текст] /А. Герматюк //Уряд. кур’єр. – 1994. – 29 верес. – С.16.
Єріна А. М. Національний рахунок охорони здоров'я: методологічні принципи формування та аналітичні можливості [Текст] /А. М. Єріна, І. В. Калачева //Статистика України. – 2008. – №3. – С.4-10: рис.
Захаров В. Професія медика – найризикованіша з усіх "інтелігентних" професій [Текст] /В. Захаров //Соціальна політика. – 2008. – №6. – С.62-66.
Касаткин М. Баллада о медсестре: стихи [Текст] /М. Касаткин //Подъем. – 1969. – №5. – С.146.
Кирилов Ю. Медсестра: стихи [Текст] /Ю. Кирилов //Радуга. – 1985. – №10. – С.88.
Козаченко А. Хірург: стих [Текст] /А. Козаченко //Рене-ссанс. – 1996. – №14. – С.10.
Костюченко О. Сучасний стан та перспективи правового регулювання атестації лікарів [Текст] /О. Костюченко //Юрид. Україна. – 2006. – №11. – С.54-56.
Москаленко В. Шляхи інтеграції національного медичного університету імені О. О. Богомольця у загально-європейський простір вищої освіти [Текст]
/В. Москаленко //Вища шк. – 2007. – №2. – С.3-14.
Павлюк Т. М. Психологія обходження з хворими: діагностика професійного типу медичних сестер [Текст] /Т. М. Павлюк //Практична психологія та соціальна робота.
– 2006. – №2. – С.75-78.
Умови і оплата праці медичних працівників [Текст] //Праця і зарплата. – 2004. – №2. – Січ. – С.10.
Фидровский В. Врач, музыкант, художник и поэт [Текст]: [А. Т. Костышин, отоларинголог Херсон. обл. клинич. больницы] /В. Фидровский //Таврійський край. – 2008.
– №24 (12 черв.). – С. 4.
Чердынцев М. Хірург: Стихи [Текст] /М. Чердынцев //Октябрь. – 1976. – №12. – С.79.
Щур Е. Від гемотерапії – до нейрореволюції: медики в очікуванні далекосяжних перемін [Текст] /Е. Щур //Наук. світ. – 2007. – №8. – С.2-3.

23 червня – День державної служби

Узявши все краще зі світового досвіду, стоячи міцно на засадах національних традицій і особливостей, державна служба на сьогодні є цілком розвиненою державною інституцією, без якої неможливий поступальний соціально-економічний розвиток України.
День державної служби святкується в Україні щорічно з 2003 року в День державної служби Організації Об'єднаних Націй згідно з Указом Президента від 4 квітня 2003 року.
Інститут державної служби України заснований з ухваленням Закону України "Про державну службу", який набув чинності 1 січня 1994 року.
Зараз на державній службі працює близько 250 тисяч чоловік. Індекс співвідношення кількості держслужбовців до загальної кількості населення в Україні складає 0,5%.

Про День Державної служби [Текст]: Указ Президента України від 4 квіт. 2003 р. //Офіц. вісн. України. – 2003. – №15. – С.8.
Про Державну службу [Текст]: Закон України від 16 груд. 1993 р. //Уряд. кур’єр. – 1994. – 4 січ.
Програма розвитку державної служби на 2005-2010 роки [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 черв. 2004 р. //Офіц. вісн. України. – 2004. – №23. – С.43-59.
Державна служба в Україні [Текст]: Зб. нормат. актів /шеф-ред. В. С. Ковальський. – К., 2002. – 322 с.

***

Дубенко С. Д. Державна служба i державні службовці в Україні [Текст]: Навч.-метод. посiбник /С. Д. Дубенко; за заг. ред. Ниж- ник Н. Р. – К., 1999. – 244 c.
Оболенський О. Ю. Державна служба [Текст]: Навч. посіб. /О. Ю. Оболенський. – К., 2003. – 344 с.

23 червня – День Державної служби: Бюрократам немає віри [Текст] //Віче. – 2007. – №6. – С.22.
Вавженчук С. Я. Державна служба в контексті реформування системи виконавчої влади в Україні [Текст] /С. Я. Вавженчук //Бюл. М-ва юст. України. – 2005. – №11.
– С.93-102.
Гулєвська Г. Ю. Законодавче регулювання професійної етики державних службовців: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] /Г. Ю. Гулєвська //Бюл. М-ва юст. України. – 2006. – №12. – С.51-58.
Коломоєць Т. Етичні засади діяльності державних службовців: передумови та пріоритети правового регулювання в Україні [Текст] /Т. Коломоєць, Г. Гулєвська //Право України. – 2006. – №10. – С.60-64.
Нагребецька І. Служити чесно і професійно: 23 червня День державної служби [Текст] /І. Нагребецька //Уряд. кур’єр. – 2008. – 21 черв. – С.1-2.
Перебийніс К. Про удосконалення кадрового забезпечення державної служби на регіональному рівні [Текст] /К. Перебийніс //Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2002. – №3. – С.338-342.
Прудиус Л. Адаптація професійної підготовки державних службовців до вимог Болонського процесу [Текст] /Л. Прудиус //Вісн. держ. служби України. – 2008. – №1.
– С.42-47.
Слюсаренко О. Структура та компонентний склад, показники і критерії оцінювання професійної компетентності державного службовця як основи його кар'єрного розвитку [Текст] /О. Слюсаренко //Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – №2. – С.123-132.
Сороко В. Побудова механізму оцінки ділових і професійних якостей державних службовців [Текст] /В. Сороко //Вісн. Держ. служби України. – 2003. – №1. – С.65-76.

25 червня – День митної служби України

День митної служби України святкується щорічно 25 червня в день ухвалення Верховною Радою України в 1991 році "Закону про митну справу в Україні".
З давніх-давен митниця слугувала надійним форпостом захисту економічних інтересів країни, забезпечувала збереження національно-культурної спадщини народу.
Сьогодні згуртовані та професійні колективи працівників митної служби України продовжують славні традиції попередніх поколінь, ефективно поєднуючи їх із новими вимогами часу. Свідченням цього є якісне оновлення та наближення роботи українських митниць до європейських стандартів.
Митна служба – один з основних атрибутів держави. Проголошення державного суверенітету і незалежності України в 1991 році зумовило невідкладну потребу в забезпеченні належного захисту економічних інтересів країни.

Про День митної служби України [Електрон. док.]: Указ Президента України від 22 черв. 1992 р. //http: //www.zakon.rada.gov.ua
Про символіку Державної митної служби України [Текст]: Указ Президента України від 27 черв. 2003 р. //Офіц. вісн. України. – 2003. – №27. – С.11-16.

***

Владимиров К. М. Митне регулювання [Текст]: навч. посіб. /К. М. Владимиров, В. Ю. Бардачова. – Херсон, 2002. – 336 с.: рис., табл.
Орлов І. М. Херсонська митниця: історія та сьогодення [Текст] /І. М. Орлов; редкол.: В. Піворович (голов. ред.) та ін. – Херсон, 2005. – 120 с.: іл.

25 червня – День митної служби України [Текст] //Віче. – 2007. – №6. – С.24.
Государський А. В. Митна служба як головний фактор захисту економічної незалежності України [Текст] /А. В. Государський //Митна справа. – 2002. – №3. – С.27-30.
Ківалов С. В. До Дня митної служби України [Текст] /С. В. Ківалов //Митна справа. – 2009. – №3. – С.3-5.
Корольов О. П. Психолого-педагогічні аспекти управлінсь-кої діяльності посадових осіб митної служби [Текст] /О. П. Корольов //Митна справа. – 2003. – №4. – С.27-33.
Корольов О. П. Актуальні проблеми виховної діяльності в Державній митній службі України [Текст] /О. П. Корольов //Митна справа. – 2003. – №2. – С.43-46.
Корольов О. П. Професіоналізм посадових осіб – основа іміджу Державної митної служби України [Текст] /О. П. Коро-льов //Митна справа. – 2003. – №6. – С.19-28.
Корольов О. П. Сутність та зміст митної підготовки посадових осіб митної служби України [Текст] /О. П. Корольов //Митна справа. – 2003. – №3. – С.35-41.
Проценко Т. Адміністративно-правове забезпечення діяльності митної служби та його удосконалення [Текст] /Т. Проценко //Підприємництво, госп-во і право. – 2005.
– №6. – С.113-119.
Соловков Ю. П. Митна служба України: становлення та перспективи [Текст] /Ю. П. Соловков //Фінанси України. – 2000. – №3. – С.3-7.
Тодощак О. Особливості державного захисту службовців митних органів [Текст] /О. Тодощак //Митна справа. – 2001. – №6. – С.49-55.
 

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031