Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

ЖОВТЕНЬ
 

День працівників освіти

Професійне Міжнародне свято працівників освіти було засноване ЮНЕСКО в 1994 році.
В Україні День працівників освіти, згідно з Указом Президента від 11 вересня 1994 року відзначається в першу неділю жовтня.
Саме освітяни вважаються архітекторами дитячих душ. Завдяки їхній праці формується світогляд молодого покоління. Для багатьох педагогів день вчителя стало вже сімейним святом.
"День вчителя свято, яке залишається з нами назавжди" – стверджує урядовий портал.
Сьогодні в незалежній Україні майже 860 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців. Вони навчають і виховують більше мільйона дошкільників, більше п'яти мільйонів школярів, викладають майбутню спеціальність майже трьом мільйонам студентів країни.
Про День працівників освіти [Текст, електрон. док.]: Указ Президента України від 11 верес. 1994 р //Уряд. кур’єр. – 1994. –15 верес.; http://www.zakon.rada.gov.ua

***

Кузьменко В. В. Формування полікультурної компетентності вчителів загальноосвітньої школи [Текст]: навч. посіб. /В. В. Кузьменко, Л. А. Гончаренко;
за ред. В. В. Кузьменка. – Херсон, 2006. – 92 с.: табл.
Навчання: нові стратегії розвитку [Текст] /Упоряд. Г. Сиротенко. – К., 2007. – 128 с.
Скрипник М. Мистецтво бути педагогом [Текст]: зб. тренінгових занять /М. Скрипник; ред. рада: Л. В. Галіцина та ін. – К., 2006. – 112 с.
Федорчук В. Комунікативна компетентність педагога [Текст]: соц.-психол. тренінг /В. Федорчук; редкол.: Т. Гонча-ренко та ін. – К., 2007. – 128 с.: іл.

Андрейцев В. Імператив педагога: 1 вересня – День знань [Текст] /В. Андрейцев //Юрид. вісн. України. – 2007. – 1-7 ве-рес. – С.1-3.
Заєць Л. Становлення молодого педагога в період реформу-вання освіти [Текст] /Л. Заєць //Рідна шк. – 2005. – №3. – С.56.
Калужская М. В. Учитель кризисной поры; Женские педагогические страдания; Заповеди учителя [Текст]: стихи /М.В. Калужская //Відкритий урок. – 2007. – №19/20.
– С.88-90.
Колодько Т. Педагогічна культура спілкування вчителя у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи [Текст] /Т. Колодько //Рідна шк. – 2005. – №4. – С.12-14.
Кондрашова Л. Формуючий потенціал навчання в сучасній вищій педагогічній школі [Текст] /Л. Кондрашова //Рідна шк. – 2005. – №8. – С.12-15.
Коцур В. Професія і моральність: Найвищий педагогічний ідеал: виховання людяності [Текст] /В. Коцур //Рідна шк. – 2005. – №4. – С.3-6.
Кузь В. Модель учителя нової генерації [Текст] /В. Кузь //Рідна шк. – 2005. – №9/10. – С.33-35.
Нерубенко О. Вчителям: вірш [Текст] /О. Нерубенко //Освіта України. – 2005. – 30 серп. – С.12.
Письменний В. Як зорі, що світло планеті несуть...: Поборникам мови – вчителям України присвячую [Текст] /В. Письменний //Освіта України. – 2005. – 4 жовт. – С.8.
Сазоненко Г. Від пошуку "свого вчителя" до становлення висококомпетентного професіонала [Текст] /Г. Сизоненко //Завуч. Шк. світ. – 2005. – №25 – С.15-19.
Сисоєва С. О. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя [Текст] /С. О. Сисоєва //Педагогіка і психологія. – 2005. – №4. – С.60-66.
Учителю, тобі низький уклін! [Текст] //Уряд. кур’єр. – 2008. – 4 жовт.
Хоружа Л. Етична компетентність сучасного вчителя [Текст] /Л. Хоружа //Відкритий урок. – 2006. – №5/6 – С.51-57/

8 жовтня – День юриста

День юриста з'явився в календарі професійних свят України згідно з Указом Президента України від 16 вересня 1997 р. Це свято, яке об'єднує юристів різних сфер діяльності, що стоять на захисті прав і свобод українців.
Професійне свято людей, все життя яких підпорядковане гаслу "Знати право, служити праву, захищати право", відзначається щорічно 8 жовтня.
Для українського суспільства професія юриста дуже важлива, адже саме зараз, коли відбувається процес розвитку України як правової держави, перш за все на правознавче співтовариство покладаються надії і завдання ствердження принципу верховенства права, удосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення і підвищення правосвідомості і правової культури українців.
З державою все гаразд, вважають юристи, якщо її основний Закон, Конституція не обмежує права і свободи громадян, а, напроти, збільшує зону цих свобод. В Україні, державі з уміло написаною Конституцією і не дуже уміло виконуваними законами, спеціальність юриста займає лідируючі позиції.

Про День юриста [Текст]: Указ Президента України від 16 верес. 1997 р. //Уряд. кур’єр. – 1997. – 18 верес.


***

Мейер В. Д. Приватна юридична практика [Текст]: Довiд. посіб. для приватних юристiв-початкiвцiв в Україні. /В. Д. Мейер. – К., 1994. – 38 c.
Проблеми теорії та практики підготовки спеціалістів-юристів [Текст]: зб. наук. пр. /Редкол.: О. Ю. Пащенко (голов. ред.) та ін. – Херсон, 1998. – 94 с.

"Юрист року – 2007": Лауреати та переможці конкурсу [Текст] //Юрид. вісн. України. – 2007. – 6-12 жовт. – С.5.
З Днем юриста! [Текст] //Юрид. вісн. України. – 2007. – 6-12 жовт. – С.1.
Зеліско Л. І. Структурно-змістові взаємозв'язки культурної свідомості та правосвідомості у професійній підготовці фахівців-юристів [Текст] /Л. І. Зеліско
//Часоп. Київ. ун-ту права. – 2007. – №4. – С.47-51.
Луцький М. І. Психологічні аспекти формування професійної культури юристів в Україні [Текст] /М. І. Луцький //Часоп. Київ. ун-ту права. – 2007. – №4. – С.68-71.
Мир у світі через право [Текст]: до дня юриста //Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2006. – ІV кв. – С.32-37.
Нікітіна Х. Улюблена робота [Текст]: до Дня юриста /Х. Нікітіна //Вісн. Пенсійного фонду України. – 2007. – №10. – С.16.
Радомський І. Професійне спілкування в юридичній діяльності [Текст] /І. Радомський //Історія в шк. – 2005. – №11/12. – С.61-64.
Романова А. С. До поняття естетичної культури юриста [Текст] /А. С. Романова //Митна справа. – 2006. – №6. – С.55-59.
Шмальц Т. Золоте правило юристів: "Не кількістю, а вмінням" [Текст]: до Дня юриста /Т. Шмальц //Вісн. Пенсійного фонду України. – 2007. – №10. – С.17.

10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології

День працівників стандартизації і метрології в Україні згідно з Указом Президента від 8 жовтня 2002 року святкується щорічно 10 жовтня.
14 жовтня Всесвітній день стандартів. Саме цього дня 1946 року в Лондоні в приміщенні Інституту цивільних інженерів відкрилася конференція національних організацій з стандартизації. Результатом її роботи стало створення нової Міжнародної організації по стандартизації ISO.
У 1970-му Президент ІSО пан Фарук Сунтер (Туреччина) запропонував 14 жовтня відзначати Всесвітній день стандартів, для того, щоб підкреслити важливість стандартизації для всієї світової економіки, активізувати її роль як основного помічника не тільки промисловості, торгівлі, але і урядів і споживачів всього світу.

Про День працівників стандартизації та метрології [Текст]: Указ Президента України від 8 жовт. 2002 р. //Уряд. кур’єр. – 2002. – 10 жовт.
Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" [Текст]: за станом на 10 черв. 2005 р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К., 2005. – 36 с.
Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" [Текст]: за станом на 19 лип. 2006 р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К., 2006. – 39 с.

***

Цюцюра С. В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація [Текст] /С. В. Цюцюра, В. Д. Цюцюра. – 3-тє вид., стер. – К., 2006. – 243 с.: рис., табл.
Алиев Т. Кто проверяет качество продукции [Текст] /Т. Алиев //Бухгалтерия. – 2007. – №41. – С.49-53.
Грищенко Ф. Програма організації робіт з національної стандартизації в мережі Інтернет: засади створення [Текст] /Ф. Грищенко //Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2006. – №3. – С.17-20.
Друзюк В. Львів: розвиток стандартизації та інформаційних технологій [Текст] /В. Друзюк, М. Сухай //Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2005. – №3. – С. 64-68.
Колпак Б. Оцінювання метрологічних характеристик термоперетворювачів опору теплолічильника диференційним методом [Текст] /Б. Колпак //Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – №3. – С.23-26.
Сакоян Д. І. Формування ефективної системи стандартизації та державного нагляду за додержанням стандартів, норм та правил: господарсько-правовий аспект [Текст] /Д. І. Сакоян //Вісн. госп. судочинства. – 2007. – №4. – С.94-99.
Філіпчук Г. Історичне коріння стандартизації [Текст] /Г. Філіпчук //Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2006. – №2. – С.29-32.
Ціделко В. Д. Систематизація понять метрології, сучасні тенденції [Текст] /В. Д. Ціделко //Наук. вісті Нац. техн. ун-ту України. – 2007. – №4. – С.101-106.
Шнипко О. Бідність повинна мати власний "Знак якості" [Текст] /О. Шнипко //Уряд. кур’єр. – 2007. – 9 жовт.
Юзьків Я. Роль стандартизації у підвищенні якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, процесів і послуг [Текст] /Я. Юзьків //Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2006. – №5. – С.16-20.

День художника

День художника відзначається в Україні щорічно в другу неділю жовтня згідно з Указом Президента від 9 жовтня 1998 року.
Образотворче мистецтво є однією із самих досконалих форм діяльності, оскільки в художній палітрі кристалізується внутрішній світ людини, звучать кольори глибоких почуттів. Роботи художників будять прагнення до прекрасного, спонукають задуматися над суттю буття.
Вишуканий живопис, віртуозна графіка, майстерна пластика – невід'ємна частина національної культури, джерело духовного розвитку й задоволення естетичних потреб українського суспільства. Творчі досягнення художників свідчать про потужний потенціал народу, сприяють створенню позитивного іміджу України у світі.
Українським майстрам пензля й різця належать здобутки, які стали частиною золотого фонду світового образотворчого мистецтва. Дбайливо зберігаючи й розвиваючи традиції самобутньої національної художньої школи, художники України стверджують вічні загальнолюдські цінності, приносять людям радість спілкування із прекрасним.

Про День художника [Текст]: Указ Президента України від 9 жовт. 1998 р //Уряд. кур’єр. – 1998. – 13 жовт.

***

Певний Б. Майстри нашого мистецтва: роздуми про митців та мистецтво [Текст] /Б. Певний; упоряд. О. Певна; передм. І. Дзюби; післямова В. Перевальського; худож. оформ. О. Івахненко. – Нью-Йорк: Укр. вільна акад. наук у США. – К., 2005. – 432 с.
Алешин А. Б. Этот удивительный язык – живопись [Текст] /А. Б. Алешин //Юный художник. – 2006. – №9. – С.10-11.
Басин Е. Этика художника [Текст] /Е. Басин //Худож. совет. – 2007. – №6. – С.52-54.
Дьомін М. Художня творчість як компонент свободи [Текст] /М. Дьомін //Вітчизна. – 2007. – №1/2. – С.172-176.
Корнєєва І. Професійне мистецтво [Текст] /І. Корнєєва, Н. Лемешева //Мистецтво та освіта. – 2008. – №1. – С.41-50.
Ніколайчук Н. Композиція в системі підготовки юних художників [Текст] /Н. Ніколайчук //Мистецтво та освіта. – 2006. – №2. – С.41-44.
Скомаровський В. Академія національних талантів: [Текст] /В. Скомаровський //Культура і життя. – 2005. – 15 черв. – С.3.
Шаньков М. Ю. Беречь великие традиции живописи [Текст] /М. Ю. Шаньков //Юный художник. – 2003. – №5. – С.11-15.

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби

Указом Президента від 5 жовтня 2004 року в Україні встановлено професійне свято – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, яке відзначається щорічно у другу неділю жовтня.
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд охоплює всі сфери життєдіяльності людини: умови мешкання, праці, харчування, відпочинку, виховання і навчання дітей і підлітків. Тому санітарно епідеміологічна служба займає ключову позицію в системі охорони здоров'я країни.

Про День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби [Текст]: Указ Президента України від 5 жовт. 2004 р //Уряд. кур’єр. – 2004. – 8 жовт. – С.2; Офіц. вісн. України. – 2004. – №40. – С.14.
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміч-ного благополуччя населення"[Текст]: за станом на 1 серп. 2006 р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К., 2006. – 48 с.

***

Зромченко О. М. Санитарно-эпидемиологичная служба [Текст] /О. М. Зромченко, Г. И. Куценко. – М., 1990. – 271 с.
Капшун В. Г. О повышении роли санэпидслужбы в управлении экологической ситуацией [Текст] /В. Г. Капшун //Довкілля та здоров’я. – 2004. – №1. – С.43-44.
Риженко С. Державна санепідслужба вчора, сьогодні і завтра [Текст] /С. Риженко //Довкілля та здоров’я. – 2004. – №1. – С.10-12.

День працівника харчової промисловості

День працівників харчової промисловості святкується щорічно в третю неділю жовтня згідно з Указом Президента України від 8 серпня 1995 р.
Харчова промисловість України це тисячі великих, середніх і малих підприємств різної форми власності, які виробляють майже 20% від загального обсягу промислової продукції. Найбільша частина реалізованої продукції це напої, м'ясні і молочні продукти, тютюнові вироби, хліб і хлібобулочні вироби, жири.
Специфіка галузі така, що від дбайливих рук залежить і кількість, і якість продуктів, які ми щодня оцінюємо і цінуємо.
Дата святкування Дня працівників харчової промисловості в Україні близька до дати, проголошеного в 1979 році Всесвітнього дня продовольства, який відзначається
16 жовтня.

Про День працівника харчової промисловості [Текст]: Указ Президента України від 8 серп. 1995 р. //Уряд. кур’єр. – 1995. – 10 серп.

***

Харчова та переробна промисловість України. Загальноукраїнський проект [Текст] – К., 2005. – 272 с.: кольор. фот.
Ардановський Я. Провідний сектор економіки [Текст] /Я. Ардановський //Харчова і переробна пром-сть. – 2007. – №8/9. – С.7-9.
Говорушко Т. А. Малі підприємства у харчовій промисловості України [Текст] /Т. А. Говорушко //Економіка АПК. – 2007. – №9. – С.15-21.
Говорушко Т. А. Науково-теоретичні підходи до визначення кількісних критеріїв малих підприємств із виробництва харчових продуктів [Текст] /Т. А. Говорушко //Формув. ринкових відносин в Україні. – 2008. – №2. – С.69-73.
Колосова Л. День работников пищевой промышленности /Л. Колосова //Мясной бизнес. – 2009. – №11. – С.17-18.
Макаренко І. О. Сучасні механізми стабілізації діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] /І. О. Макаренко //Актуал. пробл. економіки. – 2006. – №2.
– С.93-100.
Непорожній Ю. Оцінка ефективності управління підприємствами харчової промисловості [Текст] /Ю. Непорожній //Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.
– 2006. – №2. – С.266-272.
Олійничук С. Інноваційні пріоритети галузі [Текст] /С. Олійничук //Харчова і переробна пром-сть. – 2006. – №5. – С.14-16.
Сичевський М. До рівня сучасних вимог: про наукове забезпечення харчової промисловості України [Текст] /М. Сичевський //Харчова і переробна пром-сть. – 2007.
– №5. – С.8-10.
Шмаглій О. Б. Харчова промисловість та її розвиток [Текст] /О. Б. Шмаглій //Економіка АПК. – 2006. – №8. – С.40-47.
Щуров Г. Безпека людей солодкого виробництва [Текст]: до Дня працівників харчової пром-сті /Г. Щуров //Охорона праці. – 2007. – №10. – С.6-7.

День працівників целюлозно-паперової промисловості

На підтримку ініціативи працівників целюлозно-паперової промисловості в Україні встановлене професійне свято – День працівників целюлозно-паперової промисловості, яке відзначається щорічно у третю суботу жовтня.
Целюлозно-паперова промисловість України показала в останні роки досить позитивні результати росту обсягів виробництва.
Основним напрямком розвитку вітчизняних підприємств целюлозно-паперової промисловості на найближчу перспективу залишається здійснення реконструкції та модернізації діючих паперо- та картоноробних машин, вдосконалення існуючих технологічних схем виробництва картонно-паперової продукції, впровадження нових, більш ефективних хімікатів та технологічних додатків з метою підвищення якості готової продукції.

Про День працівників целюлозно-паперової промисловості [Текст]: Указ Президента України від 1 жовт. 2008 р. //Уряд. кур'єр. – 2008. – 8 жовт.; Офіц. вісн. України. – 2008. – №75. – С.25.

***

Літвак Е. Л. Целюлозно-паперова промисловість України, сьогодні і в майбутньому [Текст] /Е. Л. Літвак //Фондовий ринок. – 2000. – №46. – С.14-16.
Студінський В. З історії паперової промисловості України [Текст]: (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) /В. Студінський //Бібліотечний вісник. – 2001. – №3. – С.40-45.

День автомобіліста і дорожника

З 1993 року згідно з Указом Президента в Україні почали відзначати День автомобіліста і шляховика, а не просто День водія.
Професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства щорічно святкується в останню неділю жовтня.
З кожним роком в країні збільшується кількість автомобілів, автобусів, тролейбусів. Автотранспортом в Україні перевозиться 22% вантажів і 88% пасажирів.
Дорога – це символ руху. Дороги ведуть нас в майбутнє, сполучають з рідними і близькими людьми, об'єднують народи і країни.
Дорога – це символ України, яка впевнено прагне до кращого життя, до економічного зростання і соціального благополуччя.

Про День автомобіліста і дорожника [Текст]: Указ Президента України від 22 жовт. 1997 р. //Уряд. кур’єр. – 1997. – 25 жовт.

***

Дорожники України – патріоти галузі і своєї держави: фотоальбом /Держ. служба автомоб. доріг України (Укравтодор); ред. рада: В. М. Кондукоцов та ін. – К., 2007.
– 264 с.: кольор. фот.
Усім, хто за кермом [Текст] /Упоряд. О. Е. Ліканов, В. Б. Харик. – К., 1993. – 125 с.
Кокіна В. Дороги, дороги... [Текст]: 28 жовтня – День Державної служби автомобільних доріг /В. Кокіна //Уряд. кур’єр. – 2007. – 27 жовт.
Круцик М. Д. Шляхи підвищення надійності гірських автомобільних доріг України [Текст] /М. Д. Круцик //Автошляховик України. – 2007. – №3. – С. 41-43.
Ліпський Г. Є. Розвиток та використання системи управління інформаційними ресурсами в дорожньому господарстві [Текст] /Г. Є. Ліпський //Автошляховик України.
– 2008. – №1. – С.42-44.
Макалова Ю. Дороги Херсонщини [Текст]: [про стан автомоб. шляхів області] /Ю. Макалова //Акценти. – 2007. – №21. – С.4.
Нагайчук В. М. Економіко-аналітичний механізм удосконалення амортизаційної політики в дорожній галузі [Текст] /В. М. Нагайчук //Автошляховик України. – 2007. – №3. – С.33-35.
Новікова А. М. Шляхи розвитку транспортно-дорожнього комплексу України в освоєнні зовнішньоекономічних зв'язків [Текст] /А. М. Новікова //Автошляховик України.
– 2007. – №1. – С.2-4.
Нос О. Діло для надійних чоловіків [Текст]: [про діяльн. Білозер. упр. автомоб. доріг] /О. Нос //Придніпр. зірка. – 2007. – №31. – С.1.
Окуджава Б. Назидание автомобильным лихачам: стихи [Текст] /Б. Окуджава //Труд-7. – 1995. – 13-19 окт. – С.4.
Управління транспортними засобами і дорожнім рухом [Текст] //Наука та інновації. – 2007. – №2. – С.74-77.
Янукович В. Працівникам автотранспортної галузі та дорожнього господарства [Текст] /В. Янукович //Уряд. кур’єр. – 2007. – 27 жовт.
 

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031