Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

ТРАВЕНЬ
 

День науки

Україна – держава з високим рівнем освіти і науки, тому згідно з Указом Президента від 14 лютого 1997 року у третю суботу травня в Україні оголошене професійне свято працівників науки – День науки.
Сьогодні в Україні працюють:
- Національна Академія Наук України (НАН України), що утворена 27 листопада 1918 р. і має тепер 3 секції, 14 відділень, близько 170 інститутів і інших наукових установ.
- 1400 науково-дослідних інститутів
- 330 вищих учбових закладів
- 7000 докторів, 78000 кандидатів наук.

Про День працівників науки України [Текст, електрон. док.]: Указ Президента України від 4 лют. 1997 р. //Уряд. кур’єр. – 1997. – 18 лют. – С.2; http: //www.zakon.rada.gov.ua

***

Яцків Я. На шляху до інтеграції української науки у світову систему [Текст] /Я. Яцків //Україна дипломатична /Упоряд. Л. Губерський, П. Кривонос, М. Кулінич,
А. Денисенко. – 2004. – Вип. 4. – С.109-117.
Біляцький С. Українська наука готова до самозахисту [Текст] /С. Біляцький, А. Добровольська //Політика і час. – 2005. – №9/10. – С.74-81.
Гамота Дж. Шлях від фундаментальних досліджень до інновацій [Текст] /Дж. Гамота //Наука та інновації. – 2006. – №1. – С.26-31.
Глазко В. Прогрес у різних іпостасях [Текст] /В. Глазко //Вісн. НАН України. – 2006. – №1. – С.31-50.
Гриньов Б. В. Щодо умов успішного реформування науки в Україні [Текст] /Б. В. Гриньов //Наука та інновації. – 2006. – №1. – С.63-68.
Гуржій А. Інтеграція в європейський науковий простір [Текст] /А. Гуржій. /Україна – НАТО. – 2007. – №1/2. – С.70-76.
Дробноход М. Самодостатність як вирок [Текст]: (до концепції реформування наукової сфери України) /М. Дробноход //Сучасність. – 2008. – №5/6. – С.93-103.
Кучинська І. Розвиток громадянськості в науковій думці українських вчених у XX ст [Текст] /І. Кучинська //Укр. літ. в ЗОШ. – 2007. – №12. – С.47-50.
Локтєв В. Чи зробить влада кроки назустріч науковцям? [Текст] /В. Локтєв //Вісн. НАН України. – 2007. – №12. – С.3-8.
Мачулін В. Фундаментальна наука і суспільний поступ [Текст] /В. Мачулін //Вісн. НАН України. – 2007. – №2. – С.45-52.
Мриглод І. Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] /І. Мриглод //Вісн. НАН України. – 2007. – №10. – С.3-18.

20 травня – День банківських працівників

Цим святом держава підкреслює важливу роль банківської системи і значний внесок банківських працівників в розвиток економіки України і забезпечення її фінансової стабільності.
День банківських працівників встановлено в Україні 20 травня (Указ Президента України від 6 березня 2004 р.).
За роки незалежності в Україні побудована сучасна кредитно-фінансова система, впроваджена національна грошова одиниця, забезпечена її стабільність. Національний банк України створив електронну систему проведення розрахунків між банківськими установами і суб'єктами господарювання, казначейство, інші установи, організації і підприємства, які забезпечують повноцінне функціонування системи банків країни.

Про День банківських працівників України [Текст, електрон. док.]: Указ Президента України від 6 берез. 2004 р. //Уряд. кур’єр. – 2004. – 17 берез. – C.2; http: //www.zakon.rada.gov.ua

***

Банківський менеджмент [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /О. А. Кириченко, В. І. Міщенко, В. П. Щербань та ін.; за ред. О. А. Кириченка, В. І. Міщенка. – К., 2005. – 831 с.: табл., рис.
Матвієнко В. П. Роздуми банкіра [Текст]: [ст., інтерв'ю, доп.] /В. П. Матвієнко; ред. Н. С. Колосок. – К., 2002. – 256 с.: портр.
Остапишин Т. П. Основи банківської справи [Текст]: курс лекцій /Т. П. Остапишин. – 2-ге вид., стер. – К., 2003. – 112 с.: схеми.

Банкірами не народжуються – їх треба готувати з дитинства [Текст] //Міжнар. освіта. – 1997. – №1. – С.6.
Гай-Нижник П. Головні банкіри незалежної України 1917-1921 роки [Текст] /П. Гай-Нижник //Київ. старовина. – 2005. – №5. – С.146-158.
Илияв А. "Мы не просто продаем продукт, а строим стратегические партнерские отношения" [Текст] /А. Илияв //Биз-нес. – 2008. – №17/18. – С.50-51.
Ковтун А. Банки: від палеозою до фінансового ренесансу [Текст] /А. Ковтун //Фондовий ринок. – 2007. – №19. – С.16-19.
Мельниченко О. В. Проблеми планування чисельності та аналізу руху трудових ресурсів фінансово-кредитних установ України [Текст] /О. В. Мельниченко //Формув. ринкових відносин в Україні. – 2007. – №9. – С.182-186.
Свято, зігріте теплом сердець [Текст]: [До дня банківських працівників] //Вісн. НБУ. – 2007. – №6. – С.2-3.
Фадєєв М. Становлення державної скарбниці за роки Незалежності України [Текст] /М. Фадєєв //Вісн. Нац. банку України. – 2001. – №8. – С.46-48.

28 травня – День прикордонника

Указ Президента України проголошує: "Встановити професійне свято День прикордонника, яке святкуватиметься щорічно 28 травня".
1 серпня 2003 року набув чинності Закон "Про державну прикордонну службу України". В даний час, спираючись на традиції і досвід всіх поколінь захисників рубежів, особовий склад Державної прикордонної служби України зустрічає своє професійне свято в корені трансформувавши всю систему прикордонної служби.
Найбільшу по протяжності межу Україна має на сході з Росією (більш ніж 2245 км., 320 км з яких приходиться на морську ділянку).
Україна межує також з Білоруссю, Угорщиною, Молдовою, Польщею, Румунією, Словаччиною.

Про свято День прикордонника [Текст, електрон. док.]: Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 21 трав. 2003 р. //Офіц. вісн. України. - 2003. – №21. – С.15; http://www.zakon.rada. gov.ua

***

Босий П. I. Завжди в дозорі. Спогади прикордонника [Текст]: Літ. запис П. М. Шарикова /П. І. Босий. – К., 1974. – 86 c.
Астахов С. Держприкордонслужба: перший рік у новому статусі [Текст] /С. Астахов //Політика і час. – 2004. – №9. – С.66-70.
Грушко О. Александр Антоненко: "Я выбрал Дальний Восток" [Текст]: [О херсонце, пограничнике, капитане первого ранга в отставке] /О. Грушко //Херсон. вісн. – 2007. – №35 (30 серп.). – С.18-19.
Журавльов В. Історія прикордонних військ України [Текст] /В. Журавльов //Прикордонник України. – 2001. – 3 листоп. – С.4-5.
Лазаренко В. Історія створення медалі "За мужність в охороні державного кордону України"[Текст] /В. Лазаренко //Нумізматика і фалеристика. – 2008. – №1. – С.18-21.
Питання адміністрації державної прикордонної служби України [Текст] //Уряд. кур’єр. – 2003. – 7 серп. – С.10.
Прикордонники і національні гвардійці [Текст] //Уряд. кур’єр. – 1997. – 4 листоп. – С.7.
Царенко В. Правосвідомість військовослужбовців за контрактом у прикордонних військах України [Текст] /В. Царенко //Юрид. вестн. – 2002. – №2. – С.62-65.

День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження святкується в Україні, згідно з Указом Президента України від 25 травня 1999 року щорічно в останню суботу травня.
Першою українською друкарнею можна вважати краківську друкарню Швайпольта Фіоля, в якій в 1491 р. з'явилися перші книги, надруковані кирилицею. Друкарня Фіоля видавала книги для України і суміжних країн, вона почала видання книг на кирилиці в тій формі, яку продовжили друкарні в Україні.
В Україні першу друкарню заснував у Львові Іван Федоров-Федорович. Вона діяла впродовж 1573-1575 рр., а першою виданою на українських землях книгою став "Апостол" (у 1574 р.), який історично поклав початок розвитку книгодрукування в Україні.
Справжнім шедевром друкарського мистецтва стала Острозька Біблія, яка була завершена в 1581 р.
Острог став також першим в Україні центром видання тодішньої публіцистики, яку пізніші дослідники назвали "полемічною літературою".
В даний час перед українською книгою і тими, хто займається її розповсюдженням, встала інша серйозна проблема – ринкові відносини. Як відмітив академік Я. Ісаєвіч, "можливість "жити з видання" якраз і є показником зрілості суспільства, яке бажає і може забезпечити функціонування культури в ринкових умовах".
Щоб видавати книгу, потрібно розуміти її цінність, потрібно уміти її берегти і передавати з покоління в покоління. Це вічний духовний скарб народу.

Про день працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження [Текст, електрон. док.]: Указ Президента України від 25 трав. 1999 р. //Уряд. кур’єр. – 1999. –
29 трав. – С.2; http: //zakon.rada.gov.ua


***

Видавець Остап Ханко: стратегія, буття, діяльність, продукція [Текст] /О. В. Ханко; худож. оформ. О. В. Ханко. – К., 2006. – 51 с.: іл.
Піддубняк В. Г. Словник журналіста і видавця [Текст] /В. Г. Під-дубняк; передм. С. Квіт. – Херсон, 2005. – 120 с.
Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця [Текст]: практ. посіб. /М. С. Тимошик; ред.: Л. Щербатенко, Н. Тимошик. – К., 2005. – 560 с.: рис.
Хто є хто у видавничій i бiблiотечнiй справі [Текст]: Довідник: ред. Волох В. Г.; Кн. палата України. – К., 1999. – 160 c.

Афонін А. Національна книга: стан, причини, наслідки, перспективи [Текст] /А. Афонін //Палітра друку. – 2000. – №2/3. – С.2-3.
Брусилова А. Типография – новые возможности [Текст]: [о деятельности ОАО "Херсонская городская типография"] /А. Бру-силова //Голос Украины. – 2007. – №190
(20 окт.). – С.10.
Журавель Н. Видавнича справа [Текст] /Н. Журавель //Баланс. – 2002. – 23 квіт. – С.41-46.
Лисенко В. Електронні підручники та Інтернет-технології у видавничо-поліграфічній освіті [Текст] /В. Лисенко //Друкар-ство. – 2000. – №4. – С.18-20.
Лисенко В. Новації української картографії [Текст] /В. Лисенко //Друкарство. – 2004. – №5. – С.34-38.
Скиба М. Книжкова справа в Україні: проблема системного підходу /М. Скиба //Друкарство. – 2006. – №4 (лип.-серп.). – С.11-15.
Тимошик М. Видавнича справа та редагування – нова спеціальність напрямку "Масова комунікація" [Текст] /М. Тимошик //Пам'ять століть. – 2007. – №3. – С.21-33
Шевченко Є. Перспективи розвитку видавничої справи в Україні [Текст] /Є. Шевченко //Економіка України. – 2005. – №8. – С.42-49.

День хіміка

Професійне свято працівників хімічної і нафтохімічної промисловості – День хіміка – встановлене Указом Президента України від 7 травня 1994 року. Святкується щорічно в останню неділю травня.
Звична для нас наука хімія має свій конкретний рік народження – 1661. Саме того року ірландський хімік Роберт Бойль (1627-1691) в книзі "Хімік-скептик" сміливо і переконливо для того часу сформулював предмет хімії. За його визначенням, хімія – це дослідження складу різних речовин і пошук нових хімічних елементів.
А на просторах сучасної України хімія почала розвиватися завдяки таким галузям, як металургія, кераміка, скловаріння, фармація і парфумерія, а також розвитку ринку фарбників, техніки фарбування, використання біохімічних процесів, тобто ферментативного бродіння для отримання сиру, кефіру, вина, пива і тому подібного.

Про День хіміка [Текст, електрон. док.]: Указ Президента України від 7 трав. 1994 р. //Уряд. кур’єр. – 1994. – 14 трав. – С.2.; http: //zakon.rada.gov.ua

***

Гамелаури А. А. Химия на службе у морского флота [Текст]: учеб. пособие для курсантов мор. учеб. заведений /А. А. Гамелаури, Г. А. Ивашина; Херсон. гос. ун-т.; Ин-т естествознания. – Херсон, 2005. – 74 с.: табл.
Голубов А. Развитие химического комплекса Украины. Повышение роли работодателей [Текст] /А. Голубов //Хім. пром-сть України. – 2003. – №1. – С.3-5.
Голубов О. Г. Поточний економічний стан, структурна перебудова та перспективи розвитку хімічної промисловості України [Текст] /О. Г. Голубов //Хім. пром-сть України. – 1995. – №6. – С.2.
Гончаров К. Ю. Проблеми розвитку хімічної промисловості та її інвестування [Текст] /К. Ю. Гончаров //Формув. ринкових відносин в Україні. – 2004. – №1. – С.80-83.
Кожанова Э. А. Посвящение в Химики [Текст] /Э. Кожанова //Химия в шк. – 2001. – №6. – С.76-81.
 

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031