Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Додатки

Меню розділу

Додатки

 

Книги місцевих авторів, що вийшли за межами області

 

313.  Прихненко Александр Владимирович. 2014 : стихи / Александр Прихненко. - Мелитополь : Издат. дом МГТ, 2014. - 199 с.

 

314.  Прихненко Александр Владимирович. Завтра - война? : стихи / Александр Прихненко. - Мелитополь : Издат. дом МГТ, 2014. - 119 с.

 

315.  Прихненко Александр Владимирович. Наивное сердце : стихи / Александр Прихненко. - Мелитополь : Издат. дом МГТ, 2014. - 289 с.

 

Видання, які не увійшли в попередні випуски каталогу

 

316.  Азово-Сиваський національний природний парк : 85 років : 1927-2012 р.р. - Генічеськ : [Б. в.], [2013?]. - [15]  с.

 

317.  Аскания православная / Моск. патриархат, Укр. православ. церковь, Херсон. епархия. - Аскания-Нова : [Б. и.], 2011. - [18] с. : фот.

 

318.  Бритік Валентина Григорівна. Подаруй мені, Веснонько... : кіносценарій : 75-й річниці від дня народж. письм. М. Ярової присвяч. / В. Г. Бритік ; ред. О. В. Олексюк ; вступ. ст. Т. Бахтіарова. - К. ; Херсон : Просвіта, 2012. - [28] с. : кольор. фот.

 

319.  Введение в нормативную теорию принятия решений : методы и модели : монография / В. В. Крючковский [и др.] ; под ред. Э. Г. Петрова. - Херсон : Гринь  Д. С., 2013. - 282 с. : рис., табл. - Парал. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 265-282.

У монографії представлено систематичне узагальнення основних відомих і нових, отриманих авторами, результатів у галузі створення і розвитку нормативної теорії прийняття рішень, зокрема, в умовах багатокритеріальності та інтервальної невизначеності вихідних даних. Видання адресоване спеціалістам, працюючим в галузі штучного інтелекту, системного аналізу, теорії прийняття рішень, а також науковим працівникам, аспірантам, викладачам.

 

320.  Використання електронних грошей в господарському обороті в Україні : тези міжвуз. наук.-практ. конф. студ. і молодих вчених / Херсон. нац. техн. ун-т ; редкол.: М. А. Коваленко (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Вишемирський В. С., 2013. - 157 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах конференції представлені розробки є результатом наукових досліджень молодих вчених у відповідності до затверджених тем дисертацій, магістрантів і студентів у межах визначених кафедрами наукових тем. У статтях занотовані погляди і дослідження відносно стану і перспектив використання електронних грошей в господарському обігу України.

 

321.  Виховання в освітньому просторі : реком. бібліогр. покажч. / Херсон. обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова ; уклад. А. С. Михайлова ; ред. С. Д. Коваль. - Херсон : [Б. в.], 2011. - 22 с.

Покажчик містить авторські програми виховання та методичні рекомендації класним керівникам щодо організації виховної роботи з учнівськими колективами та співпраці з батьками. Видання адресоване вчителям та бібліотечним працівникам.

 

322Від травинки до хмаринки : зб. тв. учасників літ. студії "Контур" / Херсон. обл. б-ка для дітей ; уклад. Н. Д. Звягінцева. - Херсон, 2012. - 40 с. : іл.

 

323.  Відродимо національну святиню - Кам'янську Січ [Буклет] / Херсон. облдержадмін., Упр. культури і туризму, Нац. заповідник "Хортиця". - [Херсон?] : [Б. в.], 2009. - [1] арк. (склад. в 4 с.) : кольор. фот.

З історії Херсонщини.

 

324.  Геническ и Арабатская Стрелка [Карты] : схема-карта : Херсон. обл. - [Геническ] : [Б. и.], [20--]. - 1 к. (1л.) : цв. фот., карты.

 

325.  Екологічні проблеми: уроки минулого і сучасність : реком. бібліогр. покажч. / Обл. б-ка для юнацтва ім. Бориса Лавреньова; уклад. А. С. Михайлова ; ред. С. Д. Коваль. - Херсон : ХОБЮ ім. Б. Лавреньова, 2011. - 34 с.

У посібнику висвітлені окремі аспекти екології, охорони природи та раціонального природокористування, впливу навколишнього середовища на здоров’я людини та антропогенного впливу на довкілля, екологічні проблеми Херсонщини. Видання адресоване широкому загалу читачів.

 

326.  І сад, і виноград. Агрофірма-радгосп "Білозерський" : з минулого - в майбутнє [Образотворчий матеріал] : фоторозповідь / ред. Ю. В. Нестеренко. - К. ; Херсон : Дрінкс Гелері, 2010. - 95, [1] с.

 

327.  Історія Каланчацької бібліотеки на сторінках періодичних видань, 1967-2012 рік. Вип. 1 : до 100-річчя рай. б‑ки : бібліогр. посіб. / Каланч. центр. бібл. система ; упоряд. О. О. Гриценко, Н. В. Яковлєва, М. М. Молдован ; ред. Н. В. Федкевич. - Каланчак : [Б. в.], 2012. - 66 с.

 

328.  Література про Херсонську область за 2013 р., вип. 1 (107) : бібліогр. покажч. / Обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара ; уклад. В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена - Херсон : ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2013. - 60, [1] с. - Імен. покажч.: с. 50-53. - Геогр. покажч.: с. 54-58.

 

329.  Літопис Каланчацької центральної районної бібліотеки, 1912-2012 / Каланч. центр. бібл. система ; уклад. В. Л. Кучерова, Н. В. Федкевич. - Каланчак : [Б. в.], 2012. - 106 с. - Бібліогр.: с. 105.

 

330.  Мала Батьківщина село Обривка : 90 років / Н. М. Помазана, О. С. Горбунова, Т. В. Мироненко ; Райська сільрада. - Нова Каховка : НКМД, 2011. - 13 с. : кольор. фот.

Про історію та сучасність населеного пункту Новокаховської міськради.

 

331.  Мистецький вісник : реком. бібліогр. покажч. Вип. 9 / Обл. б-ка для юнацтва ім. Бориса Лавреньова ; / уклад. Ю. В. Калмикова ; ред. С. Д. Коваль. - Херсон : [Б. в.], 2012 - .10 с.

Посібник містить інформацію про нові надходження літератури з актуальних питань культури та мистецтва до обласної бібліотеки для юнацтва ім. Бориса Лавреньова протягом 2011 р.

 

332.  Нечитайло Сергей Захарович. Мой путь к морю, разведке и контрразведке / С. З. Нечитайло ; ред. Н. Я. Рыхтик. - О. : Астропринт, 2010. - 519 с. : фот.

Мемуарний життєпис Нечитайла С.З.

 

333.  Нововоронцовський народний краєзнавчий музей : 1963-2013 [Буклет]. - Нововоронцовка : [Б. в.], [2013?]. - [1] арк. (склад. в 4 с.).

      

334.  Освіта Херсонщини : реалізація нових соц. ініціатив Президента України В. Ф. Януковича "Діти - майбутнє України" - створення рівного доступу до якісної сучас. освіти : наук.-метод. зб. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Херсон. облдержадмін. ; упоряд. Є. П. Кулькіна, Н. І. Левенець. - Херсон : [Б. в.], 2013. - 84 с. : кольор. фот. - Назва на обкл. : Якісну освіту - кожній дитині Херсонщини!

 

335.  Подлепняк Павел Феодосьевич. Не сотвори себе кумира : [сб. стихотворений] / Павел Подлепняк ; ред. В. Мазур. - Херсон : [Б. и.], 2013. - 28 с.

 

336.  Помазана Ніна Михайлівна. Село Обривка / Н. М. Помазана, О. С. Горбунова, Т. В. Мироненко ; ред.: Н. С. Зарудна, Ю. А. Калініченко ; Райська сільрада. - Нова Каховка : ПІЄЛ, 2013. - 12 с. : фот. - На обкл.: Село моє, для мене ти єдине, Для мене ти найкраще на землі.

Про історію та сучасність населеного пункту Райської сільради  (Новокаховська міськрада).

 

337.  Прихненко Александр Владимирович. Место в океане : роман / Александр Прихненко. - Изд. 2-е, перераб. - Мелитополь : Издат. дом МГТ, 2013. - 411 с.

 

338.  Прихненко Александр Владимирович. Помни о жизни = Momento vivere : стихи / Александр Прихненко. - Мелитополь : Издат. дом МГТ, 2013. - 273 с. 

 

339.  Про себе і не тільки... : Д. К. Моторний. 80 років. - [Херсон?] : [Б. в.], [2007?]. - [16] с. : кольор. фот., табл.

      

340.  Сердюк Віктор Миколайович. Золота Балка, 1780-2010 : най-найцікавіші люди, події, факти / В. М. Сердюк ; в авт. ред. - Вид. 2-ге, допов. й уточн. - Золота Балка (Нововоронцов. р-н, Херсон. обл.) : Самсердюквидав, 2012. - 172 с. : портр., фот. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

Історія та сучасність села Нововоронцовського району.

 

341.  Сторінки безсмертя, 1941-1945 р.р. : зб. ст. та матеріалів : до 69-ої річниці визволення м. Херсона від нацистської окупації / Держ. арх. Херсон. обл., Навч.-вих. комплекс "Шк. гуманітар. праці" Херсон. обл. ради ; упоряд. О. І. Стукалова. - Херсон : Айлант, 2013. - 79 с. : фот., іл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Збірник підготовлений на основі архівних документів, в т.ч. з фондів радянських спецслужб повоєнних років, які знаходяться на зберіганні в державному архіві Херсонської області. Видання адресоване історикам, краєзнавцям, викладачам, студентам, школярам та широкому загалу читачів.

 

342.  Таран Микола Онисимович. Вірші, гуморески, сатиричні мініатюри / Микола Таран ; передм. К. Таран, А. Е. Вірлич. - Херсон : Штрих+, 2009. - 174 с. : портр. - На тит. арк.: Вчитель-поет.

 

343.  Тартиця В. Д. Сплелися тут епохи і віки : Нововоронцов. район. краєзнав. музей. 50 років / В. Д. Тартиця, Н. В. Гусинська, В. Д. Клочанюк ; ред.: В. Д. Тартиця, В. Д. Клочанюк. - Смт. Нововоронцовка (Херсон. обл.) : [Б. в.], 2013. - 38 с. : кольор. фот., табл. - Калюжному Р. Ф. - засн., першому дир. музею та членам першої ради музею присвяч.

 

344Телерадиокомпания "Скифия" для Вас / Херсон. обл. телерадиокомп. "Скифия". ІІІ Междунар. турист. форум "Херсонщина - отдых, лечение, путешествия в экологических условиях Таврии", [16-17 мая 2013 г., г. Скадовск]. - Херсон : Надднепряночка, [2013?]. - 7 с. : цв. фот.

 

345.  Топунов Юрий Викторович. Стихи для голоса с гитарой. Кн. 2. / Юрий Топунов ; ил. И. Топуновой. - [Б. м. : б. и.], - [201-]. - 100 с.

 

346.  Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн (1863-1920) [Буклет] : посвящ. открытию памятника Ф. Э. Фальц-Фейну / авт. текста Н. Е. Дрогобыч. - Аскания-Нова : [Б. и.], 2009. - [1] л. (слож. в 4 с.) : фот., схемы.

Про засновника заповідника «Асканія-Нова».

 

347.  Херсонська область [Карти] : адм. карта : адм.-територ. устрій на 1.05.2012 р., чисельність міст та сіл. Станом на 1.01.2011 р. : офіц. вид. / Держ. служба геодезії, картографії та кадастру, Держ. наук.-вироб. п-во "Картографія" ; ред. В. В. Вдовенко. - 1 : 250000. - К. : Картографія, 2012. - 1 к. (1 арк., склад. у 80 с.) : 1 к.-врізка, текст ; 84х124 : каpта, багатоколір. - Видання має абетковий покажчик географічних назв.

 

348.  Хозяйка Таврийских степей : к 95-й годовщине со дня кончины С. Б. Фальц-Фейн / Моск. патриархат, Укр. православ. церковь, Херсон. епархия, Свято-Димитриев. община. - Аскания-Нова : [Б. и.], 2013. - [7] с. : фот.

Про талановиту жінку-промисловця, благодійницю С.Б. Фальц-Фейн.

 

349.  Чесноков Віктор Леонтійович. Управління корпоративними правами : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Л. Чесноков, Н. В. Радванська ; під ред. М. А. Коваленка. - Вид. 3-тє, допов. і удоскон. - Херсон : Вишемирський В. С., 2013. - 163 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці гл.

У книзі широко представлені методичні, нормативні, розрахункові дані щодо практики управління корпоративними правами в Україні та державах, що з нею межують. Посібник адресований аспірантам, викладачам управлінсько-економічних дисциплін, головам наглядових рад і тим акціонерам, кого цікавить система функціонування їх господарського товариства.

 

      350.  Чижмарь Катерина Іванівна. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина : монографія / Катерина Іванівна Чижмарь. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2013. - 303 с. - Бібліогр.: с. 266-303 та в підрядк. прим.

У монографії розглянуті юридичні, соціально-культурні та світоглядні передумови формування ідеї захисту прав людини та громадянина інститутом нотаріату, проаналізовано філософські та правові думки щодо цих ідей у різні історичні епохи, нормативні документи, що закріплюють механізм захисту прав людини органами нотаріату, українські ідеї про існування та розвиток нотаріату в механізмі захисту прав людини. Видання адресоване студентам, слухачам та курсантам юридичних закладів, а також практичним працівникам.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920212223
24252627282930