Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Мовознавство

Меню розділу

Мовознавство

 

219.  Актуальні питання сучасної філології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2014 р., м. Київ. - К. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 111 с. : табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У збірнику розглянуті загальні питання мови і літератури, літератури зарубіжних країн, теорії та практики перекладу та інші. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться філологічними науками, а також широкому загалу читачів.

 

220.  Bratel Olena. Espanol es facil: del pasado al futuro : підруч. з ісп. мови для серед. рівня / авт. та передм. О. М. Братель. - Херсон : Гельветика, 2014. - 153 с. : рис. - Текст ісп., частково укр.

 

221.  Дідик Орест Богданович. Топоніми Бериславщини / О. Б. Дідик. - Херсон : Айлант, 2014. - 91 с. : іл.

Про зв'язок назв сіл та річок Бериславщини з історією народів, які там мешкали протягом багатьох віків. Видання адресоване широкому загалу читачів.

 

222.  Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. пр. Вип. 3 : спец. вип., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; редкол.: Н. В. Петлюченко (голов. ред.) [та ін.]. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 254 с. : табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

223.  Прохоренков Василий Николаевич. Система контроля качества знаний студентов по учебной дисциплине "Историческая грамматика" (ч. 1. Историческая фонетика) : учеб.-метод. пособ. / В. Н. Прохоренков ; Херсон. гос. ун-т. - Херсон : Изд-во ХГУ , 2014. - 91 с. : табл.

 

224.  Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т ; редкол.: І. Б. Морозова [та ін.] ; відп. ред. І. В. Ступак. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 250 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

Матеріали конференції адресовані науковим працівникам, викладачам, студентам вищих навчальних закладів, а також всім, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку філологічної науки.

 

225.  Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (18-19 квіт. 2014 р.), м. Одеса. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 119 с. : табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах міжнародної науково-практичної конференції розглянуті загальні питання мови і літератури, теорії та практики перекладу, міжкультурної комунікації, літератури зарубіжних країн, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства та інші. Збірник адресований науковцям, викладачам, аспірантам і студентам, які цікавляться філологічними науками.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13141516
17181920212223
24252627282930