Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Охорона здоров'я

Меню розділу

Охорона здоров'я

 

88.  Медицина і охорона здоров'я : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2014 р., м. Сімферополь. - Сімф. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 111 с. : табл., рис., портр. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах міжнародної науково-практичної конференції розглянуті загальні питання клінічної, теоретичної медицини, а також питання застосування медичних матеріалів, засобів та виробів. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів.  

 

89.  Милосердя крізь сторіччя... : 1914-2014 : ювіл. вид. присвяч. 100-річчю КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша" / Херсон. міська клін. лікарня ім. Є. Є. Карабелеша ; редрада лікарні: О. Г. Бутузов [та ін.] ; фот. О. О. Альперт [та ін.]. - Херсон : [Б. в.], 2014. - 104 с.

 

90.  Нові завдання сучасної медицини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (21-22 берез. 2014 р.), м. Київ. - К. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 107 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Нові завдання сучасної медицини", в яких розглянуті загальні питання клінічної, теоретичної медицини, а також питання застосування медичних матеріалів, засобів та виробів. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів.          

 

91.  Правові основи фармацевтичної діяльності : навч. посіб. / В. Д. Берназ [та ін.] ; за заг. ред. В. Д. Берназа ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 399 с. : табл. - Бібліогр.: с. 287-293 та в підрядк. прим. - Інтернет-ресурси: с. 293 . - Дод.: с. 294-399.

 

92.  Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2014 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Одес. мед. ін-т. - О. : Міжнар. гуманіт. ун‑т ; Херсон : Гельветика, 2014. - 199 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

Збірник містить стислий виклад доповідей і повідомлень на міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулась на базі Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету.

 

93.  Роль та місце медицини у забезпеченні здоров'я людини у сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 листоп. 2014 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Одес. мед. ін-т. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 191 с. : табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

94.  Сучасна фармацевтична наука та практика: традиції, інновації, пріоритети : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 жовт. 2014 р., м. Київ. - К. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 119 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах конференції розглянуті питання клінічної, теоретичної медицини, а також питання застосування медичних матеріалів, засобів та виробів. Збірник адресований науковцям, викладачам, аспірантам та студентам медичних навчальних закладів.

        

95.  Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології, : присвяч. 150-річчю з дня народж. видат. одес. фармаколога проф. П. Я. Борисова, 5-річчю з дня заснув. Одес. мед. ін-ту Міжнар. гуманіт. ун-ту та Дню фармацевта : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19 верес. 2014 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Одес. мед. ін-т. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 106 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст. - На тит. арк.: 19 вересня 2014 р.

 

96.  Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 листоп. 2014 р., м. Запоріжжя. - Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 2014. - 115 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У матеріалах міжнародної науково-практичної конференції розглядаються загальні питання клінічної, теоретичної медицини, а також питання діагностики і терапії тварин. Збірник адресований науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться медичними науками та ветеринарією.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25262728
293031