Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Наука і освіта

34. Досліджуємо і вивчаємо: зб. творч. робіт учасн. обл. заоч. краєзнав. олімпіади / Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, каф. теорії і методики викладання природничо-математ. та технол. дисциплін, обл. Центр турист.-краєзнав. творчості учнів. молоді; уклад. Т. М. Брусова, З. В. Філончук. - Херсон: Чуев С. Н., 2008. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с. 24.

Збірник пропонує учням та педагогам навчальних закладів області матеріали, що розкривають хід та результати обласної заочної краєзнавчої олімпіади.

 

Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т; редкол: Є. С. Барбіна (відп. ред.) та ін. – Херсон: Вид-во ХДУ, 1998 -  . – Бібліогр. в кінці ст.

35. Вип. 49. – 2008. – 390 с.: табл.

36. Вип. 50. Ч. 1 . – 2008. – 406 с.: схеми, табл.

37. Вип. 50. Ч. 2. – 2008. – 400 с.: рис.

Дані випуски вміщують матеріали за розділами: методологія та історія педагогіки, теорія і практика навчання, теорія і практика виховання, теорія і методика професійної освіти, соціальна педагогіка, сучасні педагогічні технології.

 

38. Праздник Нептуна: программа "Каникулы"/ Федерация дет. обществ. орг. Херсон. обл. "Веселкова країна дитинства", Херсон. гос. дом худож. творчества; сост. В. В. Высовень. - Херсон: ХГТ, 2008. - 112 с.: рис.

Видання присвячене вихованню дітей та юнацтва, організації їхнього дозвілля в літній час.

 

39. Сидорович М. М. Теоретичні знання в змісті шкільного курсу біології : монографія / М. М. Сидорович; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Херсон. держ. ун-т. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. - 404 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 362-382.

У монографії розглядаються наукові засади формування теоретичних знань з біології в учнів загальноосвітньої школи, які формуються завдяки аналізу генезису теоретичного фундаменту галузей науки про життя, відображенню в навчанні двох підходів конструювання теоретичних узагальнень у сучасній науці про життя: типологічного і атрибутного. Обгрунтовується необхідність конструювання шкільного курсу біології згідно з методологічними підходами сучасного природознавства для підвищення теоретичного рівня біологічної освіти. Видання містить загальну характеристику методичної системи формування теоретичних знань з біології, наводить групи принципів для її використання. Монографія призначена для науковців, вчителів біології та студентів педагогічних спеціальностей.

 

40. Слюсаренко Н[іна] В[італіївна]. Виховання учнів у середніх навчальних закладах Великої Британії: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ніна Слюсаренко, Наталія Мороз. - Херсон: Айлант, 2008. - 178 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.

У посібнику розкриті цінності британської системи освіти й виховання в європейському вимірі, структура та принципи організації освітньо-виховної системи Великої Британії, сучасні підходи до організації та управління процесом виховання підростаючого покоління, основні напрями виховання учнів у середніх навчальних закладах країни. Значну увагу приділено висвітленню ролі й функцій класного керівника в школах Великобританії, а також взаємозв'язкам школи, сім'ї й громадськості в процесі виховання підростаючого покоління. Навчальний посібник адресовано студентам вищих навчальних закладів, учителям та іншим працівникам системи освіти.

 

41. Слюсаренко Н[іна] В[італіївна]. Організація та управ-ління процесом виховання учнів середніх навчальних закладів Великої Британії: метод. рек./ Ніна Слюсаренко, Наталія Мороз; Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. - Херсон: РІПО, 2008. - 64 с. - Бібліогр.: с. 50-54. - Дод.: с. 55-63.

Досвід Великобританії – країни, що має багатовікові традиції виховання та освіти на засадах загальнолюдських цінностей, може виявитися корисним у процесі модернізації та реформування сучасної освітньо-виховної системи України. З цією метою в даних методичних рекомендаціях подано програму спецкурсу „Організація та управління процесом виховання учнів середніх навчальних закладів Великої Британії” (додаток А), а також описано структуру та принципи організації освітньо-виховної системи Великої Британії, сучасні підходи до виховання підростаючого покоління в середніх навчальних закладах цієї країни, охарактеризовано основні напрями виховання учнів, діяльність класного керівника та батьків в британських школах. Окрім того значну увагу приділено висвітленню основних концептуальних положень, на яких базується виховна система навчальних закладів Великої Британії, зокрема концепції пасторальної опіки. Методичні рекомендації адресовані вчителям та вихователям нашої країни з метою вдосконалення вітчизняної системи виховання.

 

42. Слюсаренко Н[іна] В[італіївна]. Трудова підготовка дівчат в історії розвитку української школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ніна Слюсаренко. - Херсон: РІПО, 2008. - 212 с.: табл. - Бібліогр.: с. 209-211 та в підрядк. прим.

У навчальному посібнику розкриті роль та місце жінки в історії розвитку суспільства, гендерні аспекти організації трудової підготовки молоді та основні форми трудового навчання й виховання дівчат у загальноосвітніх школах України в різні історичні періоди. Значну увагу приділено підготовці дівчат до праці на уроках трудового навчання, під час позаурочної та позашкільної діяльності. Посібник адресовано студентам вищих навчальних закладів, учителям та іншим працівникам систем освіти.

 

43. Хіба ж на те була Господня воля?..: [зб. метод. розробок]/ Упр. культури і туризму Херсон. облдержадмін.; ідея Л. Степаненко; упорядкув. Н. Звягінцевої. - Херсон: ТДС, 2008. - 88 с. - Бібліогр. у кінці окр. сценаріїв, уроків. - Пам'яті жертв голодоморів і політ. репресій в Україні.

Вірші Л. Степаненко та М. Василенка, сценарії, розробки уроків та інші матеріали присвячені пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій в Україні.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920212223
24252627282930