Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Історія. Археологія

44. "А так хотілося хліба...". Голод 1932-1933 років у Горностаївському районі: публіц.-док. нарис/ Горностаїв. райдержадмін., райрада; упоряд. Ольга Гарафонова; редгрупа: Г.  Жалівцева та ін. - Нова Каховка: міськ. друк., 2008. - 122 с.: фот., табл.

45. Вишковський І. В. Книга Пам'яті. Голодомор 1932-1933 рр. на Цюрупинщині/ І. В. Вишковський, Я. Б. Вишковська; ред. Л. М. Назаренко. - Цюрупинськ: Тімекс, 2008. - 288 с., [8] арк. фот. - Бібліогр.: с. 286-287.     

 

46. Голодомор - це не міф. Книга Пам'яті Верхньорогачицького району Херсонської області. Голодомор 1932-1933 років. - Херсон: ХМД, 2008. - 204 с.: іл.

 

47. Голодомор 1932-1933 років на Великоолександрівщині/ ред. А. В. Іванченко. - Нова Каховка: Пієл, 2008. - 280 с.: фот.

 

48. Голодомор 1932-1933 рр. на території Скадовського району: (до 75-річчя Голодомору 1932-1933 рр. на Україні): [збірник]/ Скадов. райдержадмін., від. з питань внутр. політики, від. культури і туризму, від. освіти; упоряд., ред., вступ. ст. О. Бухтія; передм.С.Кульчиковського та ін. - Скадовськ: АС, 2008. - 128 с.: іл., портр.

 

49. Горбатко Иван Иосифович. Война глазами солдата/ Иван Горбатко. - Изд. 2-е, доп. пожеланиями читателей. - Херсон: ХГТ, 2008. - 462 с.: портр., [16 ] л. фот.

Спогади херсонця про війну 1941-1945 років.

 

50. Заводянний Володимир Дмитрович. Калінінське у літописах і спогадах/ Володимир Заводянний. - Херсон: ХМД, 2008. - 344 с.: іл., кольор. фот. - Бібліогр.: с. 322-327.

З історії селища Великоолександрівського району.

 

51. Затамований біль. Книга пам'яті. Голодомор на Бериславщині (1932-1933 років) / Берислав. райдержадмін., райрада; упоряд. О. Б. Дідик. - Берислав; Херсон; К.: Айлант, 2008. - 200 с.: фот., табл. - Геогр. покажч.: с. 171-176. - Імен. покажч.: с. 177-186. - Бібліогр.: с. 187-188.

 

52. Книга Пам'яті Білозерського району Херсонської області. Голодомор 1932-1933 років: (спогади, док., дослідж.): світлій пам'яті земляків-білозерців, які загинули під час Голодомору 1932-1933 років присвячується/ редкол.: В. М. Рома-нов та ін. - Херсон: ХМД, 2008. - 504 с.: іл., фот. - На обкл. також: До 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні; Несе свій хрест мовчазно Україна. 

53. Книга пам'яті. Голодомор 1932-1933 років. Нововоронцовський район. Херсонська область/ редкол.: М. І. Мельник (голова) та ін. - Херсон: ХМД, 2008. - 143 с.: фот., кольор. фот.

 

54. Книга пам'яті. Голодомор 1932-1933 рр. на Високопільщині. Високопільський район/ Високоп. райдержадмін.; редкол.: Н. О. Урбанська та ін. - Херсон: ХМД, 2008. – 258 с.: фот. - Бібліогр.: с. 246.

 

55. Книга пам'яті: Голодомор 1932-1933 років у Голопристанському районі/ Голоприст. райдержадмін., Херсон. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка, обл. осередок Всеукр. молодіж. громад. орг. "Молода Просвіта"; редкол.: Т. П. Роман (голов. ред.) та ін. - К.; Херсон; Гола Пристань: Просвіта, 2008. - 147 с.: фот., факс. + 1 ел. опт. диск (CDFS) 44 байт. - Бібліогр.: с. 145.

 

56. Книга пам'яті: Голодомор 1932-1933 років у Чаплинському районі/ Чаплин. райдержадмін., обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка, обл. осередок Всеукр. молодіж. громад. орг. "Молода Просвіта"; редкол.: А. М. Немченко (голова) та ін. - К.; Херсон; Чаплинка: Просвіта, 2008. - 223 с.: фот., факс.

 

57. Нариси з історії Бериславщини. Вип. 10: Голодомор 1932-1933 років на Бериславщині / упоряд. С. О. Гейко; ред. О. В. Олексюк. – К.; Херсон; Берислав: Просвіта, 2008. – 108 с., 4 арк. фот.                                           

 

58. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Херсонська область/ Сергій Водотика та ін.; редкол.: І. О. Яковлєв (голова) та ін., відп. ред. О. О. Марущак; Укр. ін-т нац. пам'яті, Херсон. облдержадмін. - Херсон: Надднiпрян. правда, 2008. - 844 с.: іл. - Покажч.: с. 791-840.

На основі архівних та опублікованих джерел і свідчень громадян, що були свідками голодомору 1932-1933 років, відтворено одну з найтрагічніших сторінок історії Херсонщини ХХ ст. Видання розраховане на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, вчителів, істориків, економістів, соціологів, демографів, краєзнавців, всіх тих, хто цікавиться історією України.

 

59. Оленковський М[икола] П[етрович]. Археологічні пам'ятки Голопристанського району Херсонської області: археол. карта: [каталог-довідник] / Микола Оленковський; Херсон. обл. від-ня Конгр. укр. інтелігенції. - Херсон: Айлант, 2008. – 132 с.: портр., 41 рис. - Бібліогр.: с. 126-130.

Довідник містить інформацію про усі, відомі на 2008 рік, пам'ятки археології Голопристанського району. Видання призначене археологам, працівникам сфери охорони історико-куьтурної спадщини та земельних ресурсів, органам місцевого самоврядування, викладачам історії та географії, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історією краю.

 

60. Оленковський М[икола] П[етрович]. Археологічні пам'ятки Іванівського району Херсонської області: археол. карта: [каталог-довідник] / Микола Оленковський; Херсон. обл. від-ня Конгр. укр. інтелігенції. - Херсон: Айлант, 2008. - 36 с.: портр., 14 рис. - Бібліогр.: с. 20.

У довіднику – інформація про всі, відомі на 2008 рік, пам’ятки археології Іванівського району, повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Також надається основна бібліографія щодо розглянутої проблематики, наводиться існуюча законодавча база для збереження та охорони пам’яток археології.

 

61. Південний архів. Історичні науки: зб. наук. праць. Вип. 28/29 / Херсон. держ ун-т; редкол.: В. М. Дарієнко (голов. ред.) та ін. - Херсон:Вид-во ХДУ , 2008. - 432 с. - Текст рос., укр. та пол. - Бібліогр. у кінці ст.

В публікаціях висвітлені питання історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, релігії та церкви, історії України, регіональної історії.

 

62. Піворович В[іктор] Б[рониславович]. Монети і скарби півдня України/ Віктор Піворович. - Херсон: Штрих+: Літопис Причорномор'я, 2008. - 196 с.: кольор. іл.

У даному виданні автор спробував підняти завісу таємничого світу стародавніх монет, якими користувалися на території півдня України в період з XIII до XX століття. Книга розрахована на нумізматів, вчених, музейних працівників, краєзнавцівта широкий загал читачів.

 

63. Сквозь годы и судьбы. Современный Херсон: фотокнига-гид/ авт.-сост. Ольга Алеферко, Сергей Алеферко; вступ. ст. В.  Сальдо; фотогр. А. Альперта и др.; текстовки, расширен. аннот. к фото О. Алеферко и др. - Изд.   2-е, перераб. и доп. - Херсон: Наддніпряночка, 2008. - 240 с.: фот. цв., портр., ил.

В книзі представлені матеріали про історичні та сучасні архітектурні пам'ятки обласного центру, використані поштові листівки з приватної колекції В. Зборникова, Є. Горностаєва; фотографії з архівних, музейних та бібліотечних фондів підприємств та закладів.

 

64. Там, де спочивають святі, 1932-1933 роки. Книга пам'яті. Новотроїцький район / Новотроїцька райдержадмін., Центр. держ. архів громад. об-нь України, Держ. архів Херсон. обл.; упоряд. О. А. Смірних. - Новотроїцьке:район. друк, 2008. - 208 с.: фот., кольор. фот., факс.

 

65. Троян Г[ригорій] М[ихайлович]. Голодомор-33: спогади очевидця про голодомор 1932-1933 років у с. Нововоскре-сенське Нововоронцовського району Херсонської області / Григорій Троян; ред. Н. В. Гусинська; мал. та мапи авт. - Херсон: Наддніпряночка, 2008. - 204 с.: портр., іл.

 

66. Херсонщина. Голодомор. 1932-1933: зб. док. / Олена Марущак (кер.) та ін.; редкол.: В. Ф. Боровик (голова) та ін.; Херсон. облдержадмін., Держ. архів Херсон. обл. – Херсон: ХМД, 2008. - 320 с.: іл., фот. - Текст укр., рос. - Імен. покажч.: с. 305-309. - Геогр. покажч.: с. 310-313. - На тит. арк.: До 75-річчя Голодомору в Україні.

 

67. Цибуленко Г[еннадій] В[олодимирович]. Кредитна кооперація - шлях селянства у ринок: (на матеріалах Півдня України кінця XIX - початку XX ст.) : монографія / Геннадій Цибуленко; відп. ред. В. Дарієнко; Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - Херсон: ХЮІ, 2008. - 180 с.: табл., портр. - Бібліогр.: с. 139-155.

У монографіії висвітлено механізм становлення, етапи розвитку та напрямки і форми діяльності кредитної кооперації на Півдні України в кінці XIX - на початку XX століття. Досліджуються головні чинники утворення кредитних кооперативів, їх роль у створенні сприятливих умов входження дрібнотоварних, фінансово слабких селянських господарств до ринкової системи та подолання тиску лихварського і посередницького капіталів, що абсолютно панували на ринковому просторі Півдня. У роботі простежується трансформація кредитно-кооперативної системи з дрібних товариств, що займалися кредитуванням селянства, у значні об'єднання, які забезпечували виробникам повний контроль над їх продукцією і створення власного виробництва.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920212223
24252627282930