Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Мовознавство. Фольклор 

92. Дрозд Л. М. Українська мова за професійним спряму-ванням: практикум: навч. посіб. для студ. 1-х курсів нефілол. спец. / Л. М. Дрозд; упоряд., ред. Т. М. Щерба; Дніпропетр. нац. ун-т. - 1-е вид. - Херсон: Штрих+, 2008. - 184 с. - Термінол. слов.: с. 169-180. - Бібліогр.: с. 184.

У посібнику представлено теоретичний і практичний матеріал з української мови за професійним спрямуванням. Зосереджується увага на особливостях використання української мови у майбутній професійній діяльності та засвоєнні фахової термінології. Висвітлюєься питання фонетики, орфоепії, лексикології, фразеології, морфології та пунктограм сучасної української літературної мови. Представлені відомості про призначення і структуру ділових документів, особливості побудови та їх оформлення. Посібник пропонує систему практичних занять, яка спрямована на формування у майбутніх спеціалістів умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері. Практикум призначений та розрахований на студентів 1-х курсів нефілологічних спеціальностей. 

93. Ющук І[ван] П[илипович]. Якщо ти українець...: то чому соромишся української мови, однієї з найрозвиненіших і найспівучіших мов світу?/ Іван Ющук; ред. О. В. Олексюк; Херсон. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка. - К.; Херсон: Просвіта, 2008. - 32 с. - (Б-чка "Просвіти" Херсонщини).

З історії української мови.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920212223
24252627282930