Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Народне господарство 

11. Статистичний щорiчник Херсонської області за 2007 рік/ Голов. упр. статистики у Херсон. обл.; за ред. В. А. Вознюка. – Херсон, 2008. - 509 с.: табл.

У щорічнику вміщено дані про соціально-економічний стан області за 2007 рік у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники України та її регіонів. Щорічник адресований широкому загалу читачів.

12. Лєонов В[алерій] Є[вгенович]. Технологія очищення стічних вод з метою захисту гідросфери: монографія/ Валерій Лєонов, Володимир Шерстюк, Андрій Бень; за ред. В. Є. Лєонова; Херсон. держ. морський ін-т, Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон: Вишемирський В. С., 2008. - 152 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 148.

Спираючись на аналіз джерел утворення стічних вод, схем очисних споруджень і вимог нормативно-законодавчих актів, авторами детально розглянуті інженерні методи захисту гідросфери з позицій екологічної безпеки промислових об'єктів. Описано технологічні схеми очищення природних і стічних вод, охарактеризовані їхні переваги і недоліки. Особлива увага приділена питанням глибини очищення природних і виробничих стічних вод з обліком еколого-економічних і природо-охоронних проблем. Монографія призначається студентам, аспірантам і викладачам технічних, екологічних, економічних і гуманітарних вузів і факультетів.

 

13. Основи фінансової діяльності у рибництві: навч. посіб. / Н. С. Танклевська та ін. - Херсон: Олді-плюс, 2008. - 238 с. - Бібліогр.: с. 208-210.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми нормативної навчальної дисципліни "Фінасова діяльність рибогосподарських підприємств", яку включено до навчального плану підготовки магістрів з напрямку "Водні біоресурси та аквакультура". У ньому висвітлено сутність і організацію фінансів рибогосподарських підприємств, організацію грошових розрахунків, формування і розподіл прибутку; оподаткування виробництва, переробки та реалізації рибної продукції; кредитування господарюючих суб'єктів; фінансове забезпечення відтворення основних фондів; порядок здійснення страхового захисту рибогосподарських товаровиробників; організацію бухгалтерського обліку на рибницьких підприємствах.

 

14. Роль малого і середнього бізнесу в розвитку економіки держави: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 10-11 груд. 2008 р.[м. Херсон]/ Держ. ком. України з питань регулятор. політики та підприємництва в Херсон. обл. та ін.; редкол.: В. М. Дарієнко та ін. - Херсон: ХМД, 2008. - 224 с. - Бібліогр. в кінці.

Роль малого і середнього бізнесу в розвитку економіки держави висвітлено в ряді виступів на конференції. В матеріалах і тезах доповідей частково розглянуті шляхи розв'язання цих проблем і прийнято відповідні рішення щодо їх вирішення.

 

15. Соціально-екологічний атлас Херсона / Херсон. міськрада, Громад. рада при міськ. голові, Упр. екології та природ. ресурсів; М. П. Соловйов (кер. авт. кол.) та ін.; техн. ред. О. М. Бринцев. - Херсон: Наддніпряночка, [2008]. - 83 с.: табл., кольор. фот., граф.

У виданні - конструктивний аналіз та оцінка всіх аспектів життя сучасного обласного центру.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13141516
17181920212223
24252627282930