Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

 

Сільське господарство

16. Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., асп. і наук. співробітників УААН / Віктор Ушкаренко та ін. - Херсон: Айлант, 2008. - 272 с.: іл. - Бібліогр.: с. 262. - Дод.: с. 263-267.

Наведено приклади статистичного аналізу результатів лабораторних досліджень і врожайних даних сільськогосподарських культур, отриманих в однофакторних, двофакторних, трифакторних, чотирифакторних і п'ятифактор-них польових дослідах, проведених в умовах зрошуваного та неполивного землеробства південного регіону України. У виданні враховано результати науково-дослідних робіт з методики польового досліду, висвітлені за останні роки у вітчизняній і закордонній літературі. Посібник адресований фахівцям аграрної галузі, які займаються науково-дослідною роботою, викладачам вищих наукових закладів, аспірантам та студентам.

 

17. Довідник з вівчарства/ В. І. Вороненко та ін.;Ін-т тваринництва степ. р-нів iм. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова", Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. - Нова Каховка: Пієл, 2008. - 126 с.: рис., табл.

У довіднику дано характеристику основних порід овець, особливостей племінної роботи, годівлі, утримання, відтворення овець; висвітлено основні технологічні процеси виробництва вовни, м'яса, каракулю, овчин та профілактики основних захворювань. Видання адресоване зоотехнікам,працівникам вівчарських господарств, фермерам та спеціалістам, яких цікавить галузь вівчарства.

 

18. Зубко В[алентина] Н[иколаевна]. Разведение диких птиц. Утки: метод. рек./ Валентина Зубко, Александр Мезинов; Биосфер. заповедник "Аскания-Нова" им. Ф. Э. Фальц-Фейна. - Аскания-Нова: Андреева М. М., 2008. - 112 с.: рис., табл., + [8] л. цв. фот. - Библиогр.: с. 106-110.

Поради корисні працівникам зоопарків, натуралістам, студентам-біологам та тим, хто займається розведенням екзотичних птахів.

 

19. Морозов В[олодимир] В[асильович]. Основи системного аналізу вгідромеліорації: навч. посіб. для підготовки фахівців аграр. вищ. навч. закл./ Володимир Морозов; Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. - 64 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 61-62.

 

20. Пути решения проблем при выращивании риса в агроэкосистемах умеренного климата: междунар. науч. конф., 4-8 авг. 2008 г., г. Скадовск, Украина/ Укр. акад. аграр. наук, ин-т риса; редкол.: В. В. Дудченко и др. - Херсон: ХГТ, 2008. – 276 с.: рис., табл. - Тит. л. и обл. парал. англ., укр. - Текст укр., рус., англ. - Библиогр. в конце ст.

Доповіді та виступи вчених, які займаються питаннями рисівництва.

 

Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр./ Укр. акад. аграр. наук, навч.-наук.-вироб. комплекс "Херсон. агроуніверситет"; редкол.: В. О. Ушкаренко (голов. ред.) та ін.; англ. пер.В. Г. Чеканович - Херсон: Айлант, 1996 - . – Бібліогр. у кінці ст.

21. Вип. 56. - 2008. - 360 с.: рис., табл. - Імен. покажч.: с. 355.

22. Вип. 57. - 2008. - 396 с.: рис., табл. - Імен. покажч.: с. 391.

23.Вип. 58. - 2008. - 376 с.: рис., табл. - Імен. покажч.: с. 371.

24. Вип. 59. - 2008. - 374 с.: рис., табл. - Імен. покажч.: с. 369.

25. Вип. 60. - 2008. - 364 с.: рис., табл.

26. Вип. 61. - 2008. - 360 с.: рис., табл. - Імен. покажч.: с. 355.

У збірниках подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з різноманітних питань розвитку агропромислового комплексу. Розраховано на наукових працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів, викладачів вищих навчальних закладів і виробничників, які працюють над вирішенням актуальних проблем розвитку регіонів України та їхніх агропромислових комплексів.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031