Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Білоруси

Меню розділу

Білоруси

Самоназва – бєлоруси. Етнонім походить від назви земель (Біла Русь).
Антропологічно значна частина білорусів відноситься до східно-європейського типу середньоєвропейської раси в рамках великої європеоїдної раси.
Білоруська мова входить до східної підгрупи слов’янської групи індоєвропейської сім’ї мов. Основу етногенезу білорусів склали східнослов’янські племена дреговичів, південно-західних кривичів, радимичів, частково сусідні деревляни, северяни і волиняни, які в IX – XI ст. увійшли до складу Київської Русі, в рамках якої консолідувались в давньоруську народність. Формування білоруської народності відбулось в XIV – XVI ст.
В кінці XVIII – на початку XIX ст. у Північному Причорномор’ї  з’явилось ряд військових поселень білорусів, причиною виникнення яких став захист земель від турецько- татарських нападів. У свою чергу виникнення білоруських поселень Півдня пов’язане із розвитком капіталістичних відносин та аграрним переселенням у білоруських губерніях і, особливо, з міграцією білоруського населення у промислові центри України.
Перші білоруські поселенці на Херсонщині з’явились у 1812 р. Це були вихідці з Могилівської губернії.
Суттєвим чинником зміни етнічної ситуації в Україні у XIX ст. стали втечі сюди, переважно на південь, білоруських селян-кріпаків. Особливого розмаху і масовості цей селянський рух набув у 20-30-ті роки.
У середині 20-х років XX століття, коли малоземелля й перенаселення білоруського села давалися взнаки найвідчутніше, сільськогосподарське переселення набуло значного розмаху. За першу половину 1924 року лише з Гомельської губернії на Південь України переселилося 1125 осіб.
Віруючі білоруси – православні, частково – католики.
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. кількість білорусів в Херсонські
й області становила 8186 осіб.


551. БОНДАРЧУК В. К. Білоруси /В. К. Бондарчук //УРЕ. – 2 ге вид. -  К., 1977. – Т. I. –  С. 456.

552. ВІВЧАРИК М. М. Білоруси в Україні /М. М. Вівчарик //Енциклопедія історії України. – К., 2003. – Т.1. – С.288.

553. ВОЙТКЕВИЧ В. С. Белорусы /В. С. Войткевич //Народы мира: ист.-этногр. справ.- М., 1988. – С. 94-97.

554. НАЦІОНАЛЬНІ меншини та етнічні групи з невизначеним статусом: [в т. ч. білоруси] //Етнонаціональна структура українського суспільства: довідник. – К., 2004. – С. 48-56.

555. НАУЛКО В. І. Етнічний склад населення України /Всеволод Іванович Наулко //Культура і побут населення України: навч. посіб. – К., 1993. – С.32-44.
Білоруси, с. 34.

556. ПОНОМАРЬОВ А. Етнічний склад населення України /Анатолій Пономарьов //Пономарьов А. Українська етнографія: курс лекцій /Анатолій Пономарьов. – К., 1994. – С.183-199.
Білоруси, с.186.

557. ШМИДТ А. Белорусы /А.Шмидт //Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Херсонская губерния /А. Шмидт . – СПб., 1863. – Ч.I. – С. 539-541.

 

Документи Державного архіву Херсонської області

558. ПРИПИСИ херсонського віце-губернатора, листування землемірів, кошториси на будівництво житла й молитовних домів для білоруських переселенців у селах Засілля, Маліївка, Снігурівка, Явкине Херсонського повіту Херсонської губернії. 1814 р. – Ф. 14, оп.1, спр.825, арк. 2-70.

559. УКАЗ Катеринославської духовної консисторії Херсонському духовному правлінню, рапорти священика Успенської церкви Херсона, клопотання жителів білоруської переселенської слободи Старосілля Херсонського повіту Херсонської губернії про заміну конфесійної приналежності з уніатської на православну. 1819 р. – Ф. 207, оп.1, спр.1317, арк. 1-20.

560. ПРИПИСИ , рапорти херсонського губернського землеміра, план розмежування земель білоруських колоній Херсонського повіту Херсонської губернії. 1819-1827 рр. – Ф. 14, оп.1, спр.921, арк. 2-82 зв.

561. ВІДОМОСТІ про землеволодіння білорусів слобід Засілля, Маліївка, Снігурівка, Явкине Херсонського повіту Херсонської губернії. 1822 р. – Ф. 302, оп.1, спр.1266, 1432.

562. УКАЗИ Херсонської казенної палати, рапорти губернського землеміра про проект переселення білорусів з с. Засілля у с. Старосілля Херсонського повіту Херсонської губернії. 1827-1828 рр. – Ф. 14, оп.1, спр.1175, арк. 2-43.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 1516
17181920212223
24252627282930