Херсонская областная
универсальная научная библиотека
им. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-ВС: 9:00-18:00

Бібліографічне інформування

Меню раздела

5.3. Бібліографічне інформування

Таблиця 10

 

Назва процесу, операції.

Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу

1

2

3

4

 

Інформаційне забезпечення абонентів в системі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ)

 

 

 

Виявлення інформаційних потреб та формування мережі абонентів

 

 

1.

Розробити анкету для визначення контингенту абонентів та їхніх інформаційних потреб (запитів). Розповсюдити анкету

одна анкета

1 год 30 хв

2.

Опрацювати результати анкету-вання. Скласти на базі одержаних даних картотеку абонентів та їхніх інформаційних потреб (запитів)

один абонент

1 год

 

Підготовка сигнального повідомлення в системі ВРІ

 

 

3.

Переглянути документи та відібрати матеріали згідно інформаційних запитів. Ознайомитися зі змістом матеріалів, зробити бібліографічний опис, написати анотацію, підготувати до друку, відправити повідомлення, зробити відмітки у картотеці абонентів

одне повідом-

лення (5 назв)

2 год

 

Вивчення ефективності системи ВРІ

 

 

4.

Проаналізувати карти зворотного зв'язку. Відкоректувати систему ВРІ згідно з висновками аналізу карт зворотнього зв'язку

одна карта

15 хв

5.

Провести анкетування (співбесіди), проаналізувати одержану інфор-мацію, занести зміни в картотеку абонентів

один абонент

1 год

 

Інформаційне забезпечення абонентів в системі диференційованого забезпечення керівництва (ДЗК)

 

 

 

Формування мережі абонентів

 

 

6.

Визначити коло абонентів та їхні інформаційні потребу (запити): провести анкетування, опитування, зібрати інформацію по телефону тощо. Скласти картотеку абонентів, сформулювати теми інформування

один абонент

1 год

 

Підготовка інформаційних матеріалів

 

 

 

Підготовка оперативної інформації за матеріалами преси

 

 

7.

Переглянути і відібрати статті з періодичних видань, скласти бібліографічний опис, ознайомитись зі змістом, скласти анотацію, підготувати текст, надрукувати

одна інформація

(5-10 назв)

4 год

 

Вивчення ефективности системи ДЗК

 

 

8.

Розробити та розповсюдити анкети, провести анкетування (опитування, бесіди), проаналізувати та узагальнити одержану інформацію, внести відповідні зміни в картотеку абонентів

один абонент

2 год

 

Групове (індивідуальне) інформування читачів (абонентів)

 

 

9.

Визначити коло абонентів та їхні інформаційні потреби (запити): провести анкетування, опитування, сформулювати теми інформування, скласти картотеку абонентів

один абонент

1 год

10.

Переглянути і відібрати літературу відповідно до тематики запитів, зробити бібліографічний опис, систематизувати, скласти інфор-маційний список, зробити позначки в картотеці абонентів групового інформування, відправити абонен-там

один список

30 хв

11.

Повідомити про наявність нових надходжень за темою усно (по телефону)

одне повідом-лення

10 хв

 

Підготовка бібліографічних оглядів літератури

 

 

12.

Підготовка тематичного огляду літератури. Відібрати нові надходження згідно визначеної теми. Підготувати короткі анотації. Вибудувати логічний виклад матеріалу. Провести огляд

один огляд (до 10 видань)

12-14 год

13.

Підготувати огляд літератури нових надходжень: ознайомитись із змістом нових документів, систематизувати матеріал, підго-тувати текст, провести огляд

один огляд (до 10 видань)

10-12 год

 

Підготовка тематичного перегляду літератури

 

 

14.

Визначити тему перегляду, скласти текст оголошення (афіші). Переглянути та відібрати документи, замовити та одержати їх в структурних підрозділах. Розробити рубрики перегляду, підготувати місце експозиції, розставити літературу. Демонтувати перегляд та повернути літературу у структурні підрозділи

один перегляд (до 50 видань)

10-15 год

 

Підготовка перегляду нових надходжень літератури

 

 

15.

Скласти текст оголошення (афіші) про перегляд. Переглянути та відібрати документи, замовити та одержати їх у структурних підрозділах, розподілити за галузями знань, підготувати місце експозиції, розставити літературу. Демонтувати перегляд та повернути літературу у структурні підрозділи.

один перегляд (до 50 видань)

10-12 год

 

Підготовка бюллетеню нових надходжень

 

 

16.

Переглянути та відібрати документи з масиву нових надходжень, систематизувати їх за галузями знань, зробити бібліографічні описи, скласти короткі анотації (за потребою), поставити сигли структурних підрозділів (бібліотек-філій)

один бюлетень (до 30 доку-ментів)

10 год

 

Організація та проведення Дня інформації, Дня бібліографії

 

 

17.

Визначити цільову аудиторію, мету та тему Дня інформації (Дня бібліографії). Забезпечити відбір та систематизацію документів визна-ченої тематики. Вирішити організаційні питання (дата та план проведення, розробка рекламних оголошень, звернень, повідомлення зацікавлених організацій, запро-шення спеціалістів, консультантів тощо). Розробити та оформити наочні форми популяризації літератури (виставки, перегляди). Підготувати тексти бібліографічних оглядів, консультацій тощо. Провести День інформації (День бібліографії) згідно плану. Зробити аналіз ефективності заходу: кількість відвідувачів, книговидача, опрацювання анкет та ін.

один захід

36-50 год

 

Організація та проведення Дня спеціаліста

 

 

18.

Визначити цільову аудиторію, мету та тему заходу, форму проведення (стаціонарна, виїзна), переглянути і відібрати документи, скласти план проведення, рекламні оголошення, узгодити програму із замовниками, зацікавленими організаціями, підготувати перегляди літератури, тематичні виставки за спеціаль-ністю, бібліографічні огляди, замовити лекції та ін., запросити спеціалістів, організувати чергу-вання бібліографів, консультантів-спеціалістів, провести захід, зробити аналіз ефективності заходу

один захід

50-70 год

 

Наказ Про затвердження Типових норм часу

Календарь событий

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
293031