Херсонская областная
универсальная научная библиотека
им. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-ВС: 9:00-18:00

Редакційно-виданича діяльність бібліотеки

Меню раздела

8. Редакційно-видавнича діяльність бібліотеки

8.1. Редагування рукописів

Таблиця 16

 

 

 

 

Назва процесу, операції.

Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу

1

2

3

4

 

Редагування наукових і методичних матеріалів

 

 

 

Перевірка та виправлення рукопису у процесі підготовки його до друку: приведення тексту у відповідність із чинними літературними нормами, формою та цільовим призначенням видання та ін. Узгодження з автором внесених виправлень

 

 

1.

Редагування монографії, збірника наукових праць, наукового звіту, практичного посібника

один авторсь-кий аркуш

60 год

2.

Редагування методичних матеріалів: посібників, рекомендацій, інструк-тивно-методичних листів, консуль-тацій, оглядів діяльності бібліотек, рецензій та ін.

один авторсь-кий аркуш

60 год

3.

Редагування документів, що регламентують діяльність бібліотек: статутів, положень, інструкцій, проектів постанов, законодавчих актів та ін.

один авторсь-кий аркуш

48 год

4.

Редагування статистичних таблиць, форм обліку, зразків та ін.

один авторсь-кий аркуш

40 год

5.

Редагування матеріалів конференцій: доповідей, повідомлень та ін.

один авторсь-кий аркуш

40 год

 

Редагування рекомендаційних бібліографічних посібників, ретроспективних науково-допоміжних покажчиків, аналітичних оглядів, довідок, рефератів, анотацій

 

 

6.

Редагування рекомендаційного бібліографічного посібника: тематичного покажчика, огляду

один авторсь-кий аркуш

50 год

7.

Редагування ретроспективного науково-допоміжного покажчика

один авторсь-кий аркуш

38 год

8.

Редагування аналітичного огляду, довідки, реферату, зведеного реферативного огляду, експрес-інформації, анотації

один автор-ський аркуш

20 год

9.

Редагування бібліографічного запису

один запис

4 хв

10.

Контрольне редагування: вичитування рукопису, коректування, виявлення можливих помилок та недоліків

одна сторінка

7 хв

 

 

Примітка: При редагуванні змішаного тексту до норм часу застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,1.

 

Наказ Про затвердження Типових норм часу

Календарь событий

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
293031