Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Шведи

Меню розділу

Шведи

Самоназва - свеникар. Шведи відносяться до балтійського типу атлантобалтійської раси великої європеоїдної раси. Розмовляють шведською мовою північної підгрупи германської групи індоєвропейської сім’ї мов. Етнічну основу шведської народності склали свеї і йоти, а також готи та інші племена, що населяли територію Швеції в I тисячолітті н. е.
В етногенезі шведів брали участь також фіни і саами.
Серед віруючих шведів є лютерани, католики, баптисти, п’ятидесятники та ін.
Перша шведська колонія на Херсонщині заснована вихідцями з острова Дахо (Хіум) у 1782 р. на березі Дніпра під назвою Старошведське (тепер с. Зміївка Бериславського району).

1485. МОРОЗОВА М. Н. Шведы /М.Н. Морозова //Народы мира: ист.-этногр. справ. – М., 1988. – С.517-518.

1486. ШВЕДИ //Етнонаціональна структура українського суспільства: довідник. - К., 2004. - С.320-322.
Про поселення Старошведське та Клостендорф поблизу м. Берислава, с.320,321.

1487. АФАНАСЬЄВ-Чужбинський О. Подорож у Південну Росію /Олександр Афанасьєв-Чужбинський; худож. А. І. Дерев’янко. – Д.: Січ, 2004. - 470 с.
Шведська колонія (тепер с. Зміївка Бериславського р-ну), с.257-262.

1488. АФАНАСЬЕВ-Чужбинский А. Поездка в Южную Россию. Ч.1: Очерки Днепра /А. Афанасьев-Чужбинский. – СПб., 1863. –  468 с.
Старошведська колонія, с.251-256.

1489. ГОЛОБОРОДЬКО Ю. Гіркий біль правди; Погляд у минувшину; В лабетах облуди і вигадок; Момент істини //Юрій Голобородько //Реабілітовані історією. Херсонська область. – Херсон, 2005. – С.303-306.
Про репресії у с. Старошведському Бериславського р-ну у 30-ті рр. XX ст.

1490. ГРЕЧИЛО А. Б. Село Старошведське - Зміївка та символи територіальної громади /Андрій Гречило //Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2007. - Вип. XXV. - С. 216-218.
Про населений пункт Бериславського р-ну.

1491. КОНИК Ю. О. Рееміграція шведського населення Херсонського округу в 1929 р. за документами Державного архіву Херсонської області /Юлія Коник //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2002. – Вип. 9. – С. 60-64.

1492. МІЖКОНФЕСІЙНІ взаємини на Півдні України XVIII - XX століття /А.В. Бойко [та ін.]; рец. Г.К.Швидько, В.О. Пірко. - Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1999. - 252 c.
Про еміграцію шведських родин з с. Старошведське (тепер с. Зміївка) Бериславського р-ну у 1930 році, с.111.

1493. НАРИСИ з історії Бериславщини /Всеукр. т-во “Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка, Херсон. обл. орг., Берислав. район. орг.; упоряд. С.О. Гейко; ред. О.В. Олексюк. - К.; Херсон; Берислав: Просвіта, 2005. – 416 с.: іл.
Зі змісту: Кулинич І.М. Як і коли з’явилися шведські колонії в Південній Україні, с.119-123; Сергійчик В. Земля, яка стала рідною, с. 124-128; Данильченко О. Зміївка, с.129-131; Коник Ю. Рееміграція шведського населення Херсонського округу в 1929 р. за документами Державного архіву Херсонської області, с.132-139; Афанасьєв-Чужбинський О. Шведська колонія. Вдача і звичаї, с. 140-143.

1494. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Шведы /Аполлон Скальковский //Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края /Аполлон Скальковский. – О., 1850. – Ч.1. – С. 264-265.

1495. ШВЕДСКИЕ колонисты //Прошлое служит настоящему. – Херсон, 1991. – С.13-14.

1496. ШМИДТ А. Шведы /А. Шмидт //Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами  Генерального штаба: Херсонская губерния /А. Шмидт. – СПб., 1863. – Ч.1. – С.549-550.

1497. ЩЕБАЛЬСКИЙ П. К.  Потемкин и заселение Новороссийского края /П. К. Щебальский //Сборник антропологических и этнографических статей о России и странах, ей  прилежащих. – М., 1863. – Кн.1. – С.130-143.
Про заснування шведської колонії Старошведське поблизу м. Берислава, с.140.

Публікації в часописах

1498. БАТУРІН О. Високі гості - у Зміївці /Олег Батурін //Новий день. - 2002. - 10 жовт. (№41). - С.3.
Про візит посла Швеції в Україні Оке Петерсена в село Бериславського р ну.

1499. БАТУРІН О. У Зміївці говорять шведською! /Олег Батурін //Новий день. - 2010. - 28 жовт.(№44). - С.18.
Про проведення факультативних мовних курсів при сільській школі Бериславського р-ну.

1500. БЄЛЯЄВ А. В одній сім’ї  /А. Бєляєв //Ленін. прапор. - 1973. - 7 листоп.(№133/134).
Про багатонаціональне с. Зміївку Бериславського р-ну.

1501. БИКОДІР Г. До земляків у Старошведівку: [про візит короля Швеції Карла Густава у с. Зміївку Берислав. р-ну] /Г. Бикодір // Україна молода. - 2008. - 4 жовт.(№186). - С. 3.

1502. БРАТАН М. Діти різних народів: [шведи, німці, українці, білоруси у с. Зміївці Берислав. р-ну] /Микола Братан //Наддніпрян. правда. - 1967. - 12 берез.(№60).

1503. 225 років селу Зміївка //Гривна-СВ. – 2007. – 27 квіт.(№18). – С.1.

1504. ДІДИК О. Зміївка [Бериславського району] /О. Дідик //Маяк. – 2009. – 20 черв. (№25). – С. 11.

1505. ИХЕЛЬЗОН Е. Шведы под Каховкой /Е. Ихельзон //Сегодня. - 2006. - 30 окт. - С. 8-9.
З історії заселення с. Зміївки Бериславського р-ну.

1506. КОЛИ з’явилися на Україні німецькі колоністи? //Трибуна. – 1991. - №4. – С.3.
Є про заснування шведських колоній в Херсонському повіті у 1787 р.

1507.  КУЛИНИЧ І.  Як і коли з’явились шведські колонії в південній Україні /І. Кулинич //Укр. іст. журн. - 1995. - №1. - С.118-121.

1508. ЛИТВИНЕНКО Н. У Зміївці [Бериславського району] вивчають шведську мову /Н. Литвиненко // Джерела. - 2009. – 15 січ.(№1). - С.4.

1509. ОЛЕНЧУК О. Зміївський інтернаціонал, або міжнаціональна адресна допомога  /О. Оленчук // Пенсійний кур’єр. - 2004. - 26 листоп.(№48). - С. 10.
Історія та сьогодення шведської діаспори у селі Бериславського р-ну.

1510. ПІДДУБНЯК В. У Зміївку [Бериславського району] до шведів /Василь Піддубняк //Сіл. вісті. -  2003. – 28 січ.

1511. ПІДДУБНЯК В. Шведський острів у степу: [с. Зміївка Берислав. р-ну] /Василь Піддубняк //Новий день. – 2002. – 3 жовт.(№40). – С.1, 3.

1512. ПИСАРЕВСКИЙ Г. И. Переселение шведов с острова Даге в Новороссийский край /Г. И. Писаревский //Рус. вестн. – 1899. – Кн. 3. – С.246-252.
З історії заснування шведської колонії Старошведське.

1513. ПОСОЛ Швеции побывал в Херсоне и уехал к землякам в Змеевку [Бериславского района] //Херсон. вісн. – 1993. – 6 листоп.(№45).

1514. ПРОЦЕСС после 100 лет //Юг. - 1899. - 17 окт.(№466).
Про шведські поселення на Херсонщині.

1515. СЕРГІЙЧУК В. Земля, яка стала рідною: шведи України /В. Сергійчук, О. Данильченко //Відродження. – 1995. - №2. – С. 72-74.

1516. ЧЕШКО С. В. Время стирать “белые пятна” /С. В. Чешко //Сов. этнография. – 1988. - №6. – С.3-15.
Про шведські колонії на Херсонщині.

1517. ЧЕШКО С. В. Национальные процессы сегодня /С. В.Чешко //Сов. этнография. – 1988. - №6. – С.10.

1518. ЧУМАЧЕНКО Г. Культурний простір півдня /Г. Чумаченко //Наддніпрян. правда. – 1995. – 31 січ.(№12).

1519. ЧУМАЧЕНКО Г. Шведське поселення на Півдні України /Г. Чумаченко //Нар. творчість та етнографія. - 1997. - №2/3. - С.101-110. - Бібліогр в кінці ст.

1520. ШВЕДЫ на змеевской улице [в селе Бериславского района] //Голос Украины. - 2007. -20 янв.(№10). - С. 2.

1521. ШВЕДЫ под Херсоном //Херсон. вісн. - 1993. – 23 січ.(№4).
Про шведське поселення Старошведське (сучасна Зміївка Бериславського р-ну).

Документи Державного архіву Херсонської області

1522. СПРАВА про відведення землі під поселення шведів в Кизикерменському повіті. 1781 р. – Ф. 14, оп.1, спр.85, арк. 2-20.

1523. ЗГАДКА про незаконне відібрання частини земель шведської колонії сусідніми поміщицями (з указу Катеринославського намісницького правління губернському землеміру від 15.06.1787). – Ф. 14, оп. 1, спр. 216, арк. 12-17.

1524. ВІДОМОСТІ про розмежування землі між м. Бериславом та шведською колонією. 1796 р. – Ф. 14, оп.1, спр.203, арк. 16-20.

1525. МЕЖОВА книга землі шведської колонії. 1799 р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 395, арк. 1-10 зв.

1526. ВІДОМОСТІ про землеволодіння шведів у Херсонському повіті. 1799-1912 рр. – Ф.Р-302, оп.1, спр.21, 2190-2192, 2391-2395.

1527. ЛИСТУВАННЯ херсонського губернського землеміра з установами про перевірку меж шведської колонії. 1819 р. – Ф. 14, оп.1, спр.929, арк. 1-3.

1528. МЕТРИЧНІ книги лютеранського приходу Альт-Шведендорф (с. Зміївка Бериславського району). 1899-1915 рр. – Ф. 323, оп.1, спр. 1-3.

1529. ВЕСІЛЬНА фотокартка німецької сім’ї с. Зміївки Бериславського району. [1920 р.] – Ф.Р-4033, оп.7, спр.48.

1530. ВІДОМОСТІ про с. Старошведське Херсонського повіту. 1921 р. – Ф.Р-12, оп.1, спр.4, арк. 67 зв.

1531. ВІДОМОСТІ про повернення шведів-емігрантів. 1928-1930 рр. – Ф.Р-443, оп.4, спр.13.

1532. ВІДОМОСТІ про еміграційні настрої шведів. 1929 р. – Ф.Р-2, оп.4, спр.102, арк. 58-64; спр.109, арк. 21-24, 33, 34.

1533. ДОКУМЕНТИ Старошведської сільради Бериславського району. 1923- 1930 рр. – Ф.Р-311, оп.1, спр.1-52.

1534. АРХІВНО-слідча справа жертв політичних репресій стосовно жінок-шведок с. Старошведське. 1945 р. – Ф.Р-4033, оп.7, спр.585.

1535. ВІДОМОСТІ про голод серед шведів Зміївської сільради Бериславського району. 1947 р. – Ф.П-46, оп.1, спр.792, арк. 85.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031