Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Бібліотечна обробка та каталогізування документів

Part`s menu

2. Бібліотечна обробка та каталогізування документів

Таблиця 2

 

 

Назва процесу, операції

Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу

1

2

3

4

 

Робота з друкованими картками

 

 

1.

Розібрати комплект друкованих карток Книжкової палати України

одна картка

30 с

2.

 

 

Підібрати друковані картки за алфавітом прізвищ авторів чи заголовків для розміщення у службовій картотеці.

одна картка

 

 

25 с

 

 

3.

Розставити картки в службовій картотеці

одна картка

30 с

4.

Підібрати друковані картки до документів, що надійшли

одна картка

1 хв

 

Звірення документів, що надійшли, з каталогами

 

 

5.

Перевірити за службовим каталогом наявність документа у фонді. У випадку повної ідентичності проставити на каталожній картці інвентарний номер отриманого документа, перенести з каталожної картки на документ бібліотечний шифр

одна назва

3 хв

6.

Перевірити за службовим каталогом наявність багаторівневого бібліо-графічного запису на видання, що продовжується, або серіальне видання. У випадку відповідності позначити надходження певного тому, частини випуску.

Проставити інвентарний номер, зробити інші бібліотечні позначки. Перенести з каталожної картки на документ бібліотечний шифр

один документ

4 хв

7.

Оформити друковану картку, написати інвентарний номер, шифр

одна картка

2 хв

 

Формування бібліографічного запису

 

 

8.

Скласти основний бібліографічний запис за відсутності друкованої картки на документ: (ознайомитися з документом, скласти запис, зробити бібліотечні позначки)

один запис

5-11 хв

9.

Скласти основний бібліографічний запис за допомогою макета картки, надрукованого у документі (переглянути документ, звірити з макетом картки, у разі потреби внести зміни і доповнення, зробити бібліотечні позначки)

один запис

6 хв

10.

Скласти додатковий опис до основного бібліографічного запису

одна картка

4 хв

11.

Ознайомитися з документом. Скласти аналітичний запис

одна картка

4 хв

12.

Скласти картку посилань до основного бібліографічного запису

одна картка

2 хв

 

Редагування бібліографічного запису

 

 

13.

Перевірити правильність оформлення бібліографічного запису на картці: подання елементів бібліографічного запису, шифрів, бібліотечних позначок. Визначити тираж бібліографічних карток для розміщення у бібліотечних каталогах

одна картка

4 хв

 

Групова обробка документів

 

 

 

Відібрати однотипні документи, що підлягають груповій обробці.

Скласти загальну характеристику на комплект документів

 

 

 

Кількість документів у групі:

 

 

14.

до 9

одна група документів

45 хв

15.

10 - 15

одна група документів

1 год

16.

16 - 30

одна група документів

2 год

17.

Перевірити правильність складання характеристики на комплект документів

одна характрис-тика

15 хв

 

Підготовка до індексування документів для каталогів

 

 

18.

Підібрати картку з бібліографічним описом до документа, звірити і вкласти в документ

один запис

40 с

19.

Розподілити документи за галузями знань (за тематикою)

одна назва

1 хв

 

20.

Переглянути зарубіжні видання, перекласти потрібні дані українською мовою

одна назва

26 хв

 

Систематизація документів

 

 

21.

Ознайомитися з документом, переві-рити відповідність індексу, надруко-ваного у виданні, таблицям класи-фікації, прийнятим у бібліотеці, проставити потрібний індекс на документі

одна назва

5 хв

22.

Ознайомитися з документом, визначи-ти індекс за таблицями класифікації, прийнятими в бібліотеці, за відсутності друкованої картки або макету картки на видання. Проставити індекс на документі

одна назва

15 хв

23.

Визначити авторський знак документа за авторськими таблицями

одна назва

1 хв

24.

Зашифрувати документ при форматно-інвентарній розстановці: визначити формат документа, написати шифр

одна назва

30 с

25.

Відредагувати шифр: перевірити правильність індексу, авторського знаку

одна назва

2 хв

26.

Скласти картку абетково-предметного покажчика, звірити поняття з довідковими виданнями. Написати на картці каталожний індекс, зазначити посилання та зв'язки між окремими рубриками

одна картка

8 хв

 

Предметизація документів

 

 

27.

Перевірити відповідність рубрик друкованої картки на видання відповідно до методики предметизації, прийнятій у бібліотеці

одна рубрика

3 хв

28.

Ознайомитися з документом, визначити предметні рубрики за допомогою тезауруса (рубрикатора), що застосовується в бібліотеці

одна рубрика

5 хв

29.

Введення нового поняття до тезауруса (рубрикатора)

одна рубрика

2 хв

30.

Редагування предметної рубрики. Перевірити правильність предметної рубрики, точність написання

одна рубрика

1 хв

 

Організація та ведення абеткових каталогів

 

 

31.

Підібрати картки за алфавітом заголовків або назв

одна картка

30 с

32.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна картка

1 хв

33.

Редагування каталогу: перевірити правильність розстановки карток, написання додаткових карток та карток із посиланнями, виправити помилки

одна картка

1 хв

20 с

34.

Написати роздільник. Зазначити літеру, склад, назву організації або установи, прізвище, ім'я, по батькові автора

один розділь-ник

1 хв

30 с

35.

Розміщення роздільників: підібрати за алфавітом, поставити, закріпити стержень

один розділь-ник

2 хв

36.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2 хв

 

Організація та ведення систематичних каталогів

 

 

37.

Підібрати картки за класифікаційними індексами, усередині розділу - за алфавітом заголовків або назв

одна картка

1 хв

38.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна картка

1 хв

39.

Редагування каталогу: перевірити правильність наповнення розділів за змістом, індексами і розстановкою, виправити помилки

одна картка

1 хв

20 с

40.

 

 

 

Підготувати роздільник: підібрати роздільники за кольоровою гамою, вирізати згідно потрібної форми за певним розміром. Написати (надрукувати) роздільник: зазначити класифікаційний індекс, назву розділу або підрозділу, посилання, відсилання

один розділь-ник

 

 

 

3 хв

 

 

 

 

 

 

41.

Розміщення роздільника: підібрати за індексами, поставити, закріпити стержень

один розділь-ник

1 хв

42.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2 хв

 

Організація предметного каталогу

 

 

43.

Підібрати картки за предметними рубриками, усередині рубрик - за алфавітом заголовків або назв

одна картка

1 хв

44.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна картка

1 хв

45.

Редагування предметного каталогу: перевірити правильність посилань, рубрик

одна картка

1 хв

46.

Написати роздільник. Зазначити рубрику, посилання

один роздільник

3 хв

47.

Розміщення роздільника: визначити місце, поставити, закріпити стержень

один роздільник

2 хв

48.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2 хв

 

Організація та ведення нумераційного каталогу нормативно-технічної документації

 

 

49.

Підібрати картки за видами документів, умовними цифровими позначками, алфавітом скорочених назв країн, латинським алфавітом (зарубіжних стандартів), номерами документів

одна картка

5 хв

50.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна картка

30 с

51.

Редагування каталогу: перевірити правильність розстановки карток, виправити помилки. Внести в каталог доповнення і зміни (відміна, заміна, зміна, продовження терміну дії із зазначенням джерела)

одна картка

3 хв

52.

Написати і поставити роздільник, закріпити стержень

один роздільник

3 хв

 

53.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2 хв

 

Організація та ведення топографічного каталогу

 

 

54.

Підібрати картки за шифрами зберігання документа

одна картка

30 с

55.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна картка

30 с

56.

Редагування каталогу: перевірити правильність розстановки карток, виправити помилки

одна картка

3 хв

57.

Написати роздільник. Зазначити шифри зберігання

один роздільник

2 хв

58.

Розміщення роздільників: підібрати за шифрами зберігання, поставити, закріпити стержень

один роздільник

2 хв

59.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2 хв

 

Організація і ведення електронного каталогу (ЕК)

 

 

60.

Звірити документи, що надійшли, на наявність запису в ЕК

один документ

2 хв

61.

Приписати дублети у каталог: проставити інвентарні номери та інші елементи форми вводу (відповідно до АІБС, що діє у бібліотеці)

один документ

2 хв

 

Формування каталогового запису для ЕК. Заповнення відповідних полів:

 

 

62.

до 10 елементів

один запис

5 хв

63.

10 - 20 елементів

один запис

10 хв

64.

21 - 50 елементів

один запис

30 хв

65.

більше 50 елементів

один запис

60 хв

66.

Введення (сканування) переліку творів (статей), що ввійшли до збірки

одна сторінка

10-15 хв

67.

Формування та редагування авторитетних файлів/контрольованих словників

одна сторінка

30 хв

68.

Редагування бібліографічного запису ЕК. Внесення змін

одна сторінка

3 хв

 

Вилучення карток або зняття інвентарних номерів з каталогів

 

 

69.

Звірити каталожну картку на ідентичність з талоном-індикатором (списком) на документ, що вилучається. Вилучити каталожну картку на останній примірник документа. Викреслити інвентарний номер списаного дублетного примірника, вказати дату та номер акту

одна картка

4 хв

70.

Вилучити з ЕК бібліографічний запис або інвентарний номер на документ, що вилучається з фонду бібліотеки

один запис

1 хв

25 с

 

Рекаталогізація

 

 

71.

Звірити документ de-vizo з каталожним записом бібліотечного каталогу. Внести потрібні зміни та доповнення: проставити шифри, інвентарний номер, інші бібліотечні позначки

один запис

20 хв

 

Технічна обробка документа

 

 

 

Наклеїти на документі:

 

 

72.

кишеньку

один документ

 

30 с

73.

ярлик

один документ

30 с

74.

аркуш терміну повернення

один документ

20с

75.

штрих-кодову етикетку

один документ

30 с

 

Написати шифр:

 

 

76.

на документі

один документ

30 с

77.

на ярлику

один документ

35 с

78.

Заповнити (роздрукувати) книжковий формуляр: зазначити шифр, інвентарний номер, заголовок, назву, ціну, рік видання документа

один книжковий формуляр

1 хв

79.

Заповнити (роздрукувати) картку-індикатор: зазначити інвентарний номер, заголовок, назву, шифр розстановки документа

один індикатор

1 хв

80.

Роздрукувати штрих-кодову етикетку на документ

одна етикетка

30 с

81.

Роздрукувати каталожну картку на документ

одна картка

2 хв

82.

Продублювати картки з бібліог-рафічним записом згідно з визначеним тиражем

одна картка

1 хв

83.

Розподілити каталожні картки на нові надходження для розміщення у відповідних бібліотечних каталогах

одна картка

30 с

84.

Заповнити (роздрукувати) відомість на передачу партії нових надходжень

одна відомість

3-5 хв

 

 

Примітка: До норм часу застосовуються підвищувальні коефіцієнти: 1. При складанні бібліографічного запису документа, на титульному аркуші якого частково відсутні необхідні дані -1,13. 2. При бібліотечній обробці: аудіовізуальних документів – 1,24; нотних, картографічних, художніх видань – 1,15, спеціальних видів науково-технічної літератури і документації -1.10. 3.При роботі з документами іноземними мовами, при організації та веденні краєзнавчого каталогу (картотеки) та бібліотечного каталогу іноземною мовою – 1,15.

 

Наказ Про затвердження Типових норм часу

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031