Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Наукова діяльність бібліотеки

Part`s menu

6. Наукова діяльність бібліотеки

 

6.1. Науково-дослідницька робота

Таблиця 11

 

 

 

Назва процесу, операції.

Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу

1

2

3

4

 

Розробка програми (технічного завдання) дослідження

 

 

 

Обгрунтувати актуальність теми, виявити і обгрунтувати проблемну ситуацію, сформулювати мету, завдання і гіпотезу, визначити об'єкт і предмет дослідження. Обговорити матеріал, доопрацювати документ після обговорення. Написати текст дослідження:

 

 

1.

емпіричного характеру

одна програма

700 год

2.

пілотажного (розвідувального) характеру

одна програма

430 год

3.

прикладного характеру з використанням відомих (апробованих) програм, методик регіонального рівня

одна програма

250 год

4.

з використанням нових (не апробованих) програм, методик

одна програма

335 год

5.

фундаментального, теоретико-пізнавального (концептуального, методологічного) характеру

одна програма

440 год

6.

міні-експрес дослідження, локальної соціологічної розвідки

одна програма

25 год

 

Розробка методики дослідження

 

 

 

Написати текст методичних документів згідно з дослідженням, яке проводиться. Розробити і обгрунтувати вибірку, вибрати методи збору соціологічної інформації, описати методи та схеми аналізу і обробки даних. Розробити методичний інструментарій: анкету, інтерв'ю, бесіду, бланки обліку, бланк спостереження, аналіз бібліотечної документації, форми таблиць. Здійснити емпіричну апробацію релевантності складених документів, уточнити і доопрацювати методичний інструментарій, скласти остаточний варіант документа

 

 

 

Методика проведення дослідження

 

 

7.

емпіричного характеру

одна методика

550 год

8.

пілотажного (розвідувального) характеру

одна методика

300 год

9.

прикладного характеру з використанням відомих (апробованих) програм, методик регіонального рівня

одна методика

150 год

10.

з використанням нових (не апробованих) програм, методик

одна методика

250 год

11.

фундаментального, теоретико-пізнавального (концептуального, методологічного) характеру

одна методика

350 год

12.

міні-експрес дослідження, локальної соціологічної розвідки

одна методика

40 год

 

Організаційна робота щодо проведення дослідження

 

 

13.

Створити дослідницький колектив. Скласти робочий план проведення дослідження, узгодити його з виконавцями. Розробити методичні документи щодо збирання первинної інформації (поради інтерв'юерам, спостерігачам тощо); провести інструктаж працівників (інтерв'юерів, спостерігачів та ін.)

одне дослід-ження

140 год

14.

Здійснити бібліографічне опрацювання теми дослідження, роботу в архівах, вивчення нормативно-технічної документації, інформації про аналоги та інші матеріали, які стосуються теми, що досліджується. Скласти бібліографічний список використаної літератури.

одне дослід-ження

40 год

 

Збір первинної інформації

 

 

15.

Анкетування (до 15 позицій)

одна анкета

15 хв

16.

Опитування (до 10 позицій)

одне інтерв'ю

20 хв

17.

Спостереження

один бланк

20 хв

18.

Аналізування статистичних документів

один документ

20 хв

 

Обробка даних

 

 

 

Обробити інформацію на основі первинних вихідних даних, отриманих відповідно до методики дослідження. Зробити попередній підрахунок відповідей на запитання, вміщені в обрану методикою дослідження форму. Скласти робочі таблиці. Занести попередні підсумки у робочі таблиці. Здійснити підрахунки, у тому числі абсолютні величини, відсотки, визначити середні показники, коефіцієнти, змінні показники тощо. Підготувати зведені таблиці, списки. Перенести результати робочих таблиць у зведені таблиці, здійснити відповідні підрахунки:

 

 

19.

у ручному режимі

одна методика

300 год

20.

в автоматизованому режимі

одна методика

400 год

 

Аналіз обробленої інформації, підготовка звіту, формулювання висновків, розробка рекомендацій

 

 

21.

Узагальнити результати дослідження, порівняти їх з теоретичними моделями. Проаналізувати опрацьовану інформацію. Зробити висновки, прийняти рішення, зробити прогноз

один авторський аркуш

100 год

22.

Написати звіт. Розробити рекомендації, інструкції з впровадження матеріалів наукового дослідження

один авторський аркуш

275 год

 

Підготувати статтю до збірника наукових праць, практичного посібника, професійної преси:

 

 

23.

теоретичного змісту

один авторський аркуш

300 год

24.

прикладного, практичного змісту

один авторський аркуш

175 год

25.

Написати доповідь за підсумками наукового дослідження

один авторський аркуш

125 год

26.

Підготувати огляди науково-дослідницької роботи провідних бібліотек та бібліотек навчальних закладів культури: проаналізувати матеріали, розшукати, відібрати публікації цих бібліотек у фаховій пресі: звіти, дисертаційні роботи; здійснити систематизацію, аналіз, узагальнення цих матеріалів

один авторський аркуш

250 год

 

Розробка галузевих документів перспективного характеру

 

 

27.

Розробити науковий прогноз, пов'язаний із перспективами розвитку бібліотек регіону, держави. Написати текст

один авторський аркуш

250 год

28.

Підготувати концепцію перспек-тивних напрямів розвитку бібліотечної справи в регіоні, державі. Написати текст

один авторський аркуш

250 год

29.

Розробити цільові програми для мережі бібліотек (однієї бібліотеки). Здійснити діагностику ситуації, зовнішніх і внутрішніх впливів на функціонування і розвиток мережі бібліотек (однієї бібліотеки). Виробити рекомендації, рішення. Написати текст

один авторський аркуш

290

год

 

 

Примітки: Норма часу на складання програм, методик, інструкцій дається на дослідницький колектив. Години працевитрат розподіляються між виконавцями залежно від їх навантаження.

До процесу підготовки рукопису до друку входить: здача рукопису науковому редактору, обговорення у відділі на науковій раді, доопрацювання рукопису.

 

Наказ Про затвердження Типових норм часу

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031