Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Обслуговування користувачів

Part`s menu

4. Надання послуг користувачам

 

4.1. Обслуговування користувачів

                                                                                                                                                                                                                                           Таблиця 5

 

 

Назва процесу, операції.

Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу

1

2

3

4

 

Запис користувача до бібліотеки

 

 

1.

Переглянути документи користу-вача (паспорт, посвідчення, доручення). Перевірити в обліково-реєстраційній картотеці за попередні роки (боржник, позбавлений права користування). Заповнити формуляр користувача та картку реєстрації. Картки розставити за алфавітом прізвищ користувачів у єдину реєстраційну картотеку (ЄРК)

один користувач

4 хв

2.

Ознайомити користувача з правилами користування бібліотекою, розміщен-ням фонду, довідковим апаратом

один користувач

доро-слі –

6 хв

діти –

8 хв

 

Перереєстрація користувачів

 

 

3.

Вийняти формуляр (реєстраційну картку) користувача, внести зміни до нього, уточнити анкетні дані, проставити новий номер, дату переєстрації. Перевірити читацький квиток щодо терміну користування бібліотекою. Картки розставити за алфавітом прізвищ користувачів у єдину реєстраційну картотеку (ЄРК)

один користувач

доро-слі –

2 хв діти –

3 хв

 

Діяльність диспетчерської служби

 

 

4.

Прийняти вимогу користувача. Перевірити правильність її заповнення, уточнити місце зберігання документів. Позначити у диспетчерській сітці, передати вимогу до книгосховища

одна вимога

1 хв

 

Виконання вимог користувачів, видача документів з основного книгосховища

 

 

5.

Отримати вимогу, розкласти за шифрами. Підібрати замовлений документ. У випадку відсутності на полиці встановити місце знаходження документа, за службовими картотеками та каталогами. Зробити відповідну позначку на вимозі, диспетчерській сітці. Видати користувачу документ, зробити запис у книжковому формулярі. Прийняти документ від користувача. Зробити відмітку про повернення у книжковому форму-лярі або на вимозі

одна вимога/

документ

9 хв

 

Обслуговування користувачів у читальному залі

 

 

6.

Звірити відомості про користувача з єдиною реєстраційною картотекою. У разі необхідності внести дані користувача в ЄРК

один користувач

2 хв

7.

Провести консультацію, бесіду з користувачем біля каталогів, картотек, книжкових полиць, про-інформувати користувача про нові надходження

одна консу-льтація

5 хв

 

Підібрати документи у підсобному фонді читального залу, передати на кафедру видачі:

 

 

8.

за конкретною вимогою на документ

один документ

2 хв

9.

за визначеною темою

один документ

6 хв

10.

Видати документ згідно з технологією, прийнятою у бібліотеці: звірити документ, що видається, з вимогою користувача, зробити запис на вимозі користувача, вкласти вимогу до читацького квітка, позначити книговидачу на контрольному аркуші. Зробити запис у читацькому або книжковому формулярі

один документ

4 хв

11.

Прийняти документ: звірити його з вимогою (контрольним листком), перевірити цілісність документа, зробити позначку про прийом. Поставити документ на місце або передати до відділу зберігання

один документ

2 хв

 

Обслуговування користувачів на абонементі

 

 

12.

Провести консультацію, бесіду з користувачем щодо способу розстановки фонду у відкритому доступі, проінформувати користу-вача про нові надходження, книжкові виставки

одна консуль-тація

5 хв

13.

Підготувати документи підви-щеного попиту для оперативного обслуговування користувачів

один

документ

4 хв

14.

Прийняти документ від користувача: перевірити цілісність документа, зробити позначку про прийом, вкласти книжковий формуляр у кишеньку

один

документ

4 хв

15.

Продовжити термін користування документом за проханням користувача, зробити відповідний запис у формулярі користувача

один документ

2 хв

16.

 

 

 

Зробити запис про видачу у формулярі користувача, зазначити термін повернення на листку терміну повернення. Видати документ користувачу

один документ

 

 

3 хв

 

 

 

 

Обслуговування:

 

 

17.

дорослих

один користувач

6 хв

18.

дітей

один користувач

7 хв

19.

Обслуговування користувачів, що вибувають: перевірити формуляр користувача, підписати обхідний листок. Поставити читацький формуляр окремо від інших

 

один користувач

4 хв

 

Організація роботи Internet-центру

 

 

20.

Технічний огляд та обслуговування машинного парку Internet-центру (перед початком та після завершення роботи)

одна робоча станція

15 хв

21.

Ведення обліку: попередній запис користувачів, прийом замовлень по телефону

один запис

1 хв

22.

Бесіда з користувачем з метою визначення рівня його компетентності (навички роботи в Internet). Ознайомлення користувача з правилами роботи Internet-центру та правилами безпечної поведінки в мережі

одна бесіда

10 хв

 

Надання допомоги у використанні пошукових систем в Internet:

 

 

23.

консультація

одна консуль-тація

10 хв

24.

перевірка електронного носія (дискета, СD-диск, флеш-диск), наданого користувачем, на виявлення вірусу

один електрон-ний носій

1 хв

25.

запис інформації на електронний носій (дискета, СD-диск, флеш-диск), наданий користувачем

один запис

 

30 с

 

 

Примітка: До норм часу застосовуються підвищувальні коефіцієнти: при обслуговуванні користувачів аудіовізуальними документами – 1,2; нотними, картографічними, художніми виданнями – 1,15; спеціальними видами науково-технічної літератури і документації – 1,1; при роботі з документами іноземними мовами – 1,15.

 

Наказ Про затвердження Типових норм часу

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031