Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Науково-бібліографічна робота

Part`s menu

6.3. Науково-бібліографічна робота

Таблиця 13

 

 

 

Назва процесу, операції.

Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу

1

2

3

4

 

Складання рекомендаційного бібліографічного посібника: покажчика, огляду, бесіди, довідника

 

 

1.

Визначити тематику та адресність посібника[1]. Виявити і відібрати документи. Скласти картотеку первинного відбору документів. Ознайомитися de-vizo зі змістом відібраної літератури.

Підібрати та ознайомитись із рецензіями, критичними статтями. Розробити, написати та обговорити проспект. Проконсультуватися зі спеціалістами.

Зробити бібліографічні описи документів. Написати анотації рекомендаційного характеру, вступ, передмову. Структурувати матеріал. Підготувати допоміжні покажчики, додатки, підібрати ілюстрації. Підготувати коментарі, примітки

Обговорити проект посібника. Доопрацювати згідно із зауваженнями

один авторский аркуш

250-300 год

 

Підготовка науково-допоміжного покажчика, посібника

 

 

 

Вивчити тему. Розробити проспект (за потребою – розширений) з інструкціями, методичними реко-мендаціями. Виявити і відібрати документи, у т.ч. іноземними мовами. Ознайомитися зі змістом відібраної літератури, з рецензіями, критичними статтями. Зробити бібліографічні описи. Скласти картотеку. Написати анотації чи примітки довідкового характеру. Визначити відомості для відображення у допоміжних покажчиках. Згрупувати записи у межах розділів. Написати передмову. Підготувати допоміжні покажчики, додатки. Проконсу-льтуватися зі спеціалістами. Обго-ворити рукопис. Доопрацювати рукопис згідно із зауваженнями

 

 

 

Складання бібліографічного покажчика

 

 

2.

актуальної тематики

один авторсь-кий аркуш

250-300 год

3.

універсального змісту

один авторсь-кий аркуш

280-330 год

4.

ретроспективного характеру

один авторсь-кий аркуш

380-400 год

 

Складання зведених каталогів книжкових пам'яток

 

 

5.

Розробити проспект. Виявити книжкові пам'ятки. Зробити бібліографічні описи. Скласти довідковий апарат – допоміжні покажчики, додатки, пояснення тощо. Написати вступ

один авторсь-кий аркуш

350-400 год

 

Підготовка анотованого рекомендаційного бібліографічного списку

 

 

6.

Визначити тему. Виявити і відібрати документи. Зробити бібліографічні описи. Згрупувати матеріал. Написати вступ

один авторський аркуш

80 год

 

Складання текстової експрес-інформації

 

 

7.

Виявити і відібрати найбільш актуальні документи певної тематики, систематизувати та стисло прореферувати їх, підготувати до друку текст з бібліографічними описами документів

один авторський аркуш

40 год

 

Складання бібліографічного запису (опису, анотації), реферату

 

 

8.

Скласти бібліографічний запис: вивчити документ, скласти заголовок опису, перевірити запис, внести виправлення

один запис

4-7 хв

 

Скласти анотацію: вивчити та проаналізувати документ, написати текст анотації

 

 

9.

до книги

одна

анотація

8-10 год

10.

до статті

одна анотація

3 год

11.

Скласти реферат: вивчити та проаналізувати документ, на який складається реферат, написати текст, внести виправлення

один реферат

12-16 год

 

 

Примітка: Норму часу на складання бібліографічного посібника подано з розрахунку роботи авторського колективу.[1] Розробка проспекту посібника див. розділ "Науково-дослідницька робота". Норми часу на редагування див. розділ "Редагування рукописів".

Наказ Про затвердження Типових норм часу

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031