Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Virtual Reference Service

Part`s menu

Vertual information service

Send request

Year Month

Philosophy, sociology, religion

ID: 2942, 12.10.2023 23:43
Добрий вечір! Цікавлять джерела щодо ідеї спасіння у християнсті та язичництві (порівняльна характеристика або окремі джерела). Пишу курсову роботу, тому лише наукові джерела.

Шановний користувачу! Ознайомтесь, будь ласка, з Правилами роботи Віртуальної довідкової служби - https://lib.kherson.ua/vss-spich.htm. Дослідження теми курсової – це ваше пряме завдання, ми допомагаємо користувачу «вийти на правильний шлях». З приводу теми вашої курсової – вам потрібно звернутися до бібліотеки, де можна ретельно попрацювати з каталогом і знайти необхідну інформацію.

Рекомендуємо також опрацювати такі джерела:

  1. Цибулькін В. Трансформація язичницьких культів у культурі східнослов'янських народів / В. Цибулькін // Соціальна психологія. - 2009. - № 5. - С. 159-164 - Бібліогр. у кінці ст.
  2. Іваницька А.Г. Провідна ідея християнського віровчення – спасіння як свобода [Електронний ресурс] / А.Г. Іваницька. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32896/44-Ivanitska.pdf?sequence=1. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 16.10.2023.
  3. Зайцев М. Людська індивідуальність у системі християнського світобачення [Електронний ресурс] / М. Зайцев. – Режим доступу : https://eprints.oa.edu.ua/477/1/5_09_3.pdf. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 16.10.2023.
ID: 2940, 27.09.2023 01:27
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу по темі "аскетизм у християнстві". Можна українською, анлійською, польською (очевидно, що не російською). Цікавлять лише наукові джерела (для написання дисертаційного дослідження). Дякую заздалегдь.

Шановний користувачу! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

  1. Васильєв О. Християнський аскетизм: досвід лаврських подвижників : [в т.ч. про ієросхимонаха Самуїла (в миру С. Я. Жесан, 1837-1907 рр.), уродженця Херсон. губ.] / О. Васильєв // Історія в школі. - 2008. - № 9. - С. 7-13 - Бібліогр. у кінці ст.
  2. Гурик М. Макс Вебер: проблема багатства і бідності / М. Гурик, В. Баран // Мандрівець. - 2008. - N4. - С. 41-44 - Бібліогр. у кінці ст.
  3. Васильєв О. Ісахизм преподобних Печерських / О. Васильєв // Історія в школі. - 2013. - N 4/5. - С. 21-31 - Бібліогр. наприкінці ст.
  4. Бричка А.В. Аскетизм і старецтво як явища духовної культури України XVIII століття / А. В. Бричка // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Історичні науки. - 2019. - Т. 30, № 3. - С. 206-211 - Бібліогр. наприкінці ст.
ID: 2729, 15.04.2014 12:52
Шановні бібліотекарі! Шукаю літературу для написання курсової роботи на тему: "Засоби поліпшення соціального становища жінок в сфері зайнятості України". Напишіть, будь-ласка, виданя, які є у Вашому фонді.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

1. Ворона М.В. Гендерні стереотипи: сутність, функції, наслідки / М. В. Ворона // Статистика України. - 2010.  – N 4. -     С. 71-74.
2. Піжук, Ольга. Гендерні аспекти зайнятості в сучасних умовах господарювання в Україні / О.  Піжук // Економіст. - 2008.  – N 12. - С. 53-55.
3. Сомов, Микола. Гендерні проблеми українських берегинь / М. Сомов, Х. Талалай // Соціальний захист. - 2013.  - N 9. - С. 14-15.
4. Черниш Т. Жінки на ринку праці України (окремі сучасні соціально-економічні проблеми) / Т. Черниш, О. Власенко  // Україна: аспекти праці. - 2012.  - N 8. - С. 21-27.

ID: 2680, 08.04.2013 13:16
Насчет коитов.
Я ссылаюсь на информацию из двух источников.
1. У вас в краеведческом отделе есть книга: Наукові записки. Книга Херсонського обласного Краєзначого музею за 2004 рік. Стаття Мартинової Г.Г. сторінки 83-86.
Там написано - Коїти.
2. Фонд Херсонського обласного Краєзначого музею.
Там написано - коиты/высшая религиозная каста.

Шановний користувачу! Нами було переглянуто усі енциклопедичні видання з питань релігієзнавства – слово «коїти» знайдено не було. Автором статті Г. Г. Мартиновою ця інформація була записана зі слів сина письменника. Ми пропонуємо Вам звернутися до автора статті, яка працює в літературному відділенні Херсонського краєзнавчого музею.

ID: 2617, 29.08.2012 06:38
Добрий день. Чи є у вашій бібліотеці книга "Сборник статистических сведений по Таврической губернии. Статистические таблицы о хозяйственном положении селений Мелитопольского уезда», ·вып.1, Симферополь, 1885 г. Дякую!

Доброго дня, шановний користувач! У фондах нашої книгозбірні є книга, яка Вас цікавить. Запрошуємо Вас до відділу краєзнавчих документів та бібліографії нашої бібліотеки, де Ви зможете попрацювати з даним виданням.

ID: 2615, 20.08.2012 09:50
Здравствуйте! Меня интересует книга:

Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении/ Губернский статистический комитет - О. : Півд. РЦ СФД, 2007. - Микрорепрод. изд.: Херсон: Тип. губерн. правления, 1896. - Микрофильм хранится в кор. с №173-176. - 1 рулон мкф.

Могу я получить ее электронную версию? Или сканирование части книги, конкретно Ананьевский уезд? Если часть книги, то какое количество листов по Ананьевскому уезду?
Спасибо.

Уважаемый пользователь!

Сведения об Ананьевском уезде в книге "Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении/ (Херсон, 1896) содержатся на 59 страницах. Получить электронную копию  данных страниц Вы можете, воспользовавшись платной сервисной услугой, которую предоставляет наша библиотека  - электронная доставка документов. Ознакомиться  с правилами оформления данной услуги вы можете на странице http://www.lib.kherson.ua/ru-edd.htm.

ID: 2532, 13.10.2011 08:23
Доброго дня!
Допоможіть будь ласка знайти літературу для наукової роботи з теми: Проблема відповідальності у філософії Ж-П. Сарта. Дякую за увагу!

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

Парамонов, Б. Наедине с великаншей: Сартр в русском контексте // Иностранная литература. - 2009. - N1. - С. 230-246.
Шморгун, О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українки та Ж.-П. Сартра // Слово і час. - 2010. - N2. - С. 41-53. - Бібліогр. у кінці ст.
Шморгун О. Драма людського буття: від відчаю до свободи. Леся Українка і Жан-Поль Сартр // Філософська думка. - 2010. - N4. - С. 86-102. - Бібліогр. у кінці ст.
Лях В. Чому світ не побачив нової етики Сартра? // Філософська думка. - 2011. - N 2. - С. 114-116.
Максименко Е. По дороге свободы… : Жан Поль Сартр – французский философ // Управление компанией. – 2006. - №3. – С. 94-98.
Рыкунов В.М. Свет и тень философии Ж.-П. Сартра // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. – 1990. - №6. – С. 45-54.
Философская антропология Жан-Поля Сартра / Отв.ред., ред. Б. Т. Григорьян ; АН СССР. Ин-т философии. - М. : Наука, 1977. - 185 c
Киссель М.А. Философская эволюция Ж.-П. Сартра. - Л. : Лениздат, 1976. - 239 c
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто : опыт феноменологической онтологии. / Пер. В. И. Колядко (фр.). - М. : Республика, 2000. - 639 c.

ID: 2447, 09.02.2011 20:00
Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти книжки з такими матеріалами (Давні знаки та символи у релігіях світу та відомості про оккультні науки)чи є книги з такими матеріалами?:)

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні:
1. Усачев М.В. Оккультные тайны Востока. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 254 c.
2. Кураев А. (диакон). Оккультизм в православии. - М. : Фонд "Благовест", 1998. - 381 c.
3. Степанов А.М. Толковый словарь по эзотерике, оккультизму и парапсихологии. - М. : Истоки, 1997. - 336 c.
4. Рассоха І.М. Язичницькі релігії та міфи народів світу / пер. з рос. М. С. Коротаєвої, під ред. авт. - Х. : Ранок : Веста, 2002. - 144 с.
5. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Сост. Андреева В., Куклев В., Ровнер А. - М. : Локид;Миф, 2000. - 576 c.
6. Ресиддер Дж. Словарь символов. - М. : Изд.-торг.дом "Гранд":ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 448 c.
7. Дворкин А. Об оккультизме в православии // Москва. - 2005. - N11. - С. 232-234.

ID: 2350, 30.10.2010 09:30
Добрий день, допоможіть знайти відповідь на запитання:За яких ситуацій суспільство і особистість потребують застосування філософії?

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

1. gazeta.univ.kiev.ua/index.php - Для чого потрібна філософія сучасній людині? (стаття)

2. www.lib.ua-ru.net/inode/9110.html - Автореферат диссертации Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності

3. myrefs.org.ua/index.php - Філософія інформаційного суспільства - постіндустріальне суспільство (реферат)

4. www.vuzlib.net/filosofy/07.htm - Буття суспільства (соціальна філософія)

5. www.info-library.com.ua/books-text-2676.html - Нова філософія життя

ID: 2280, 06.09.2010 20:32
Підкажіть, де можна знайти такі книги:Петрушенко В.Л./ Філософія курс лекцій/ К:2002р.;Нестеренко В. Г./Вступ до філософії.Онтологія людини/

Шановний користувач! Перегляньте відповідь на подібне питання № 2090 нашої віртуальної довідки. А також радимо скористатися посиланням: http://thales2002.narod.ru/zmneph.html - Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів //В.Г.Нестеренко. - К.: Абрис, 1995. - 336 с. (повний текст). 

ID: 2267, 19.08.2010 19:39
Добрий вечір. Потрібна інформація для написання соціологічного дослідження на тему "Соціальні норми як обмеження у сфері праці". Наперед вдячна.

Шановний користувач, пропонуємо звернути увагу на літературу:
Багіров В. С. Ціннісна свідомість та активізація людського фактора. — Х., 1998.
Галкина Т. П. Социология управления: от группы к команде. — М., 2001.
Дворецька Г. В. Соціологія праці. — К., 2001.
Захарченко М. В., Бурлачук В. Ф., Молчанов М. О. та ін. Соціологічна думка України. — К., 1996.
Кравченко А. И. Социология. — М., 2001.
Кравченко А. И. Социология труда. — М., 1991.
Лукашевич Н. П. Основы социологии труда. — К., 1994.
Пилипенко В. Є. Організація. Праця. Ефективність. — К., 1991.
Сероштан Н. А. и др. Социология труда. — Харьков, 1990.
http://ubooks.com.ua/books/000229/inx50.php
 

ID: 2169, 16.05.2010 21:40
Допоможіть знайти на соціологію- Феномени соціалізації

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://www.info-library.com.ua/books-text-4929.html - Загальна психологія: 35.2. Особливості, умови й механізми соціалізації (повнотекстовий посібник).

2. http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=57&c=1208 - В.Москаленко. Економічна соціалізація особистості: концептуальна модель.

3. http://revolution.allbest.ru/psychology/00025814_0.html - Соціальне середовище та соціалізація особистості (також зверніть увагу на перелік подібних робіт).

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppp/2008_8/32%20-%20Cherednik.htm - Г. Ю. Чередник. Проблеми соціалізації молодого покоління в умовах соціальної реальності сучасної України.

5. http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7068&Itemid=52 - 12. Соціалізація особистості.

6. http://www.iwep.ru:88/journal/12/pages%20242-245.pdf - Феномен социализации: обзор философских
и социально-психологических подходов.

7. http://elibrary.ru/item.asp?id=11664320 - Феномен социализации личности с позиций теории самоорганизации (статья в pdf, для скачивания необходимо зарегистрироваться).

ID: 2166, 14.05.2010 10:21
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, литературу по вопросу "Природні, соціальні та духовні виміри людського буття". Буду благодарна, если укажете лаконичные источики.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Максимов С.І. Особистість і суспільство. – Харків, 1993.
2. Проблема людини в українській філософії XVI – XVIII ст. – К., 1998.
3. Пролєєв С.В. Духовність і буття людини. – К., 1992.

http://www.vuzlib.net/filosofy/04.htm

http://ua.textreferat.com/referat-8702-1.html

http://readbookz.com/book/177/6057.html
 

ID: 2099, 21.04.2010 21:12
Підскажіть будь-ласка де можна скачати Бичко "Філософія.Курс лекцій"
Дуже треба !Допоможіть!

 Шановний користувач! Радимо Вам переглянути наступні джерела:

1. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/buchko/Philosophy.html - Філософія. Курс лекцій. Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та інші. - К., 1993. (окремі лекції: C.16-29, 315-329, 369-401, 445-477, 503-514, 528-542.)

2. http://ellib.org.ua/index.php - Електронна бібліотека Ellib: Розділ Філософія: 7 повнотекстових посібників, у тому числі й автора Бичко І.В.

3. http://readbookz.com/books/181.html - Електронна бібліотека: Бичко І.В. Філософія, 2002.

4. http://thales2002.narod.ru/litphil.html, http://monsimulacres.at.ua/load/12 -  Інші повнотекстові видання з філософії.

А також радимо Вам переглянути відповіді на подібні запитання № 1491 та 1341 нашої віртуальної довідки, де вказані посібники з філософії, що є в Інтернеті.

ID: 2090, 15.04.2010 23:33
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти книгу Чекаль, Черній Філософський практикум К.: 1998
Спасибо

Шановний користувач! На жаль, повного тексту видання: Чекаль Л.А., Черній A.M. Філософський практикум: Навч.-метод. Посіб. для студ. і асп. — К., 1998. в мережі Інтернет не знайдено. Радимо Вам скористатися іншими джерелами:

1. http://law.biz.ua/pages/category10.html - представлено 3 повнотекстових підручника з філософії: 1) Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. - 3-тє видання, перероб. і доповн. - Львів: "Магнолія плюс", 2005. - 506 с. 2) Смольков О. А. Філософія: Навчальний посібник. Львів: "Магнолія Плюс", 2005.- 460 с. 3) Філософія: Навч. посіб. — 3-тє вид., стер. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. — К.: Вікар, 2003. — 457 с. — (Вища освіта XXI століття).

2. http://ebk.net.ua/Book/philosophy/prichepiy_filosofia/zmist.htm - Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія. Підручник.- Київ: Академвидав, 2007. (повний текст)

ID: 2047, 01.04.2010 00:02
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію про: історія поширення іудаїзму в Україні. В електронному вигляді. Дякую.

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://ebk.net.ua/Book/religia/12.htm - А. М. Черній. Релігієзнавство. Посібник. - Київ: Академвидав, 2003 (повний текст). Розділ Іудаїзм.

2. http://pidruchniki.com.ua/13111022/religiyeznavstvo/v_religiyi_natsionalnih_menshin_ukrayini - Лубський В. І.
Релігієзнавство: Підручник — К.: Вілбор, 1997. — 480 с. (повний текст). Розділ V. Релігії національних меншин в Україні. 1. Іудаїзм в Україні. Хасидизм - продукт Української дійсності. 

3. http://kolodnyj2009.wordpress.com/2009/03/16/religijeznavstvo_kurs_lekcij/ - А.М. Колодний. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. – К., 2006. (повний текст).

4. http://www.xepcoh.info/referats/view/370 - Іудаїзм в Україні. Антирелігійна компанія М. Хрущова. Наступ на іудейські релігійні громади (реферат).

5. http://revolution.allbest.ru/religion/00021136_0.html - Іудаїзм в Україні (реферат). Також зверніть увагу на перелік схожих робіт.

6. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=63687 - Історія і сучасний стан релігійних вірувань та конфесій в Україні.

7. http://www.osvita.org.ua/referat/religion/2248/ - Релігієзнавство. Іудаїзм.

ID: 2046, 31.03.2010 21:22
Допоможіть знайти інформацію на соціологію"Самоменеджмент або керування собою, своїм власним часом"

Шановний користувач! Радимо Вам переглянути наступні джерела:

1. http://ekniga.at.ua/load/11 - Електронна бібліотека: добірка повнотекстових матеріалів по тайм-менеджменту та самоменеджменту.

2. http://www.koob.ru/kinan_kate/samomenedjment_kinan - Кинан Кейт. Самоменеджмент. (книга доступна для завантаження).

3. http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/samomenedzment_shtepa.pdf - Штепа О.С. Самоменеджмент навчальної діяльності студента.

4. http://ref.a.ua/?id=268837&r=20770 - Самоменеджмент как способ повышения эффективности работы руководителя.

5. http://www.discipline.org.ua/rus/articles/index.htm - Все о тайм-менеджменте и самоменеджменте.

6. http://revolution.allbest.ru/management/00062428.html - Самоменеджмент и его роль в достижении целей человека.

7. http://chitalka.info/mn4_4/mn4_4index.htm - Лукшевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр. - К.: МАУП, 2002. - 360 с.: ил. (повний текст).

8. http://revolution.allbest.ru/management/00134694.html - Самоменеджмент.

9. http://sociolog.org.ua/index.php?productID=4219 - Соціологія управління : Лекція 19. Самоменеджмент.

10. http://www.studzona.com/referats/view/13265 - Задачи и функции самоменеджмента.

А також самостійно провести пошук в мережі Інтернет за допомогою будь-якої пошукової системи, адже інформації з Вашого питання дуже багато.

ID: 2035, 29.03.2010 22:12
Допоможіть знайти курсову на тему "Філософія науки в історії позитивізму". Дякую

Шановний користувач! Радимо Вам переглянути відповідь на схоже запитання № 1323 нашої віртуальної довідки, а також опрацювати наступні джерела:

1. http://uk.wikipedia.org/wiki/Філософія_науки - Філософія науки (зверніть увагу на Інтернет-ресурси та пререлік літератури).

2. http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00003065_0.html - Фiлософія позитивізму (реферат).

3. http://politics.ellib.org.ua/pages-718.html - Історія політичних і правових вчень - Андрусяк Т. Позитивізм як напрям в історії політичних та правових вчень.

4. http://www.referatcentral.org.ua/philosophy_load.php?id=70 - Сучасна оцінка вихідних ідей філософії позитивізму.

5. http://philosophy.mipt.ru/textbooks/frolovintro/chapter4_4.html - Фролов И. Т. "Введение в философию". Глава IV Части четвертой. "Философия науки: от логического позитивизма к эпистемологическому анархизму".

6. http://istina.rin.ru/cgi-bin/print.pl?id=1424&sait=3 - История позитивизма.

7. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/lavr/08.php - Лавриненко В. Философия. Раздел второй. Основные этапы и направления развития флософии. Глава VII. Позитивизм.

8. http://www.sgu.ru/files/nodes/13579/Martynov.doc - С.Ф. Мартынович. Становление философии науки: контексты иссследования и образования.

9. http://www.i-u.ru/biblio/archive/nikiforov_filnauki/ - Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология, 1998. (полный текст).

10. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/st097.shtml - Цифровая библиотека по философии. История философии: Запад-Россия-Восток (книга четвёртая. Философия XXв.) (Сборник). Логический позитивизм ("Третий позитивизм").

ID: 1869, 03.02.2010 12:41
Допоможіть, будь-ласка знайти інформацію в елект.варіанті для курсової роботи, тема "Партнерство в соціальній роботі".Дякую

Шановний користувач!
Пропонуємо Вам преглянути такі електронні джерела:
1. http://chernivtsy.eu/portal/?p=2306 - Соціальне партнерство та соціальний діалог продовжуються і набувають нового розвитку.
2. http://www.niklib.com/social/byuliten.pdf - Міський центр соціальної активності та партнерства.
3. http://www.basw-ngo-by.net/page.php?issue_id=2922 - Журнал «Социальная работа».
4. http://www.rhr.ru/index/rule/social_work_and_PR/5271,0.html - Профсоюзы и социальное партнерство.
5. http://www.aiha.com/ru/WhatWeDo/SocialWork.asp - Социальная работа. 

ID: 1782, 14.12.2009 20:11
Допоможіть знайти підручник "Практикум з філософії" навчальний посібник за заг. ред. В.Л.Петрушенка для студентів виших закладів освіти 1-4 рівня акредитації в електронному вигляді

Шановний користувач! На жаль, електронну версію видання Практикум з філософії: Навч. посібник / В.Л. Петрушенко, Ю.Е. Берій та ін.; За заг. ред. В.Л. Петрушенко. - Львів : "Новий Світ- 2000" : Магнолія плюс, 2003. - 256 с. в мережі Інтернет не знайдено.
Радимо Вам переглянути відповіді на подібні запитання № 1491 та 1341 нашої віртуальної довідки, де вказані посібники з філософії, що є в Інтернеті.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031