Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Virtual Reference Service

Part`s menu

Vertual information service

Send request

Year Month

Ecology

ID: 2789, 10.02.2016 14:06
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему курсової роботи: Визначення токсичної дії розливної нефасованої води м. Херсона за допомогою культури ряска мала?

Шановний користувачу! Для розкриття Вашої теми радимо опрацювати наступні джерела:

 1.Антипчук А.Ф.  Водна мікробіологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ф. Антипчук, І. Ю. Кірєєва ; ред. В. М. Вдовиченко. - К. : Кондор, 2005. - 256 с. : рис., табл., схеми.

 2.Капранов, С. В. Оцінка якості води джерел нецентралізованого питного водопостачання промислового міста/ С. В. Капранов // Екологічний Вісник : наук.-попул. екол. журн. - 2013. - N 3. - С. 29-30.

 3.Куцоконь Н.  Рослинні тест-системи для визначення генотоксичності / Н. Куцоконь// Вісн. НАН України, 2010. - № 4. –  С. 48-52.

 4.Біотестування як метод оцінки якості питних вод // Вісник Національної Академії Наук України. - 2006. - N10. - С. 54-57.

 5.Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета : 5-й Міжнар. екол. форум, 21-22 лист. 2013, Херсон : [зб. матеріалів] / Херсон. Торг.-пром. палата [та ін.]. - Херсон : ХТПП, 2013. - 687 с. : рис., табл. 

 

ID: 2787, 03.02.2016 12:07
Доброго дня! Які матеріали ви маєте з теми: "Особливості впливу токсичних речовин на організм людини". Цікавлять також нові статті в періодичних виданнях.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Белущенко О. Визначення токсичних елементів у продуктах та іграшках. Методи та обладнання / О. Белущенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2008. - № 1. - С. 57-63.
 2. Білик Т. І. Сучасні технології зменшення токсичності урбанізованого середовища / Т. І. Білик, О. С. Штика // Екологічний Вісник. - 2011. - № 1. - С. 20-21.
 3. Можливість утилізації промислових токсичних відходів у пластах з аномально низькими пластовими тисками в Україні / О. О. Орлов [и др.] // Доповіді Національної академії наук України. - 2011. - № 2. - С. 116-120.
 4. Промислова екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А. С. Апостолюк [та ін.]. - К. : Знання, 2005. - 474 с.
 5. Сопронюк М. Т. Людина у світі побутової хімії і полімерних препаратів / М. Т. Сопронюк // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 1. - С. 10-11.
 6. Стариченко В. И. Индивидуальная изменчивость метаболизма остеотропных токсичных веществ / В. И. Стариченко, Н. М. Любашевский, Б. В. Поп. - Екатеринбург : УИФ "Наука", 1993. - 164 c.
 7. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Дубініна, Л. П. Малюк, Г. А. Селютiна та ін. ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Професіонал, 2007. - 375 с.
ID: 2724, 30.03.2014 08:46
Особливості формування і розвитку гідрологічного режиму боліт херсонської області

Шановний користувачу! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
1 .Абрамчук В. Водно-болотні угіддя Херсонщини - під охороною /В.Абрамчук // Зелений світ. - 1997. - №7. - С.3.
2. Бойко П.М. Характеристика водно-болотних угідь Херсонщини як складової Дніпровського екологічного коридору /П.М. Бойко // Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета: 4-й Міжнар.еколог.форум, 13-14 верес.2012, Херсон: [зб.матеріалів]. - Херсон, 2012. - С.436-439.
3. Костецький А.М. Водно-болотні угіддя Азово-Чорноморського узбережжя України / А.М.Костецький // Слава праці. - 2009. - 11 верес.(№36). - С.6.
4. Лямичева В.М. Озера, лимани, болота, штучні водойми Херсонщини /В.М.Лямичева // Географія. - 2006. - листоп. (№22). - С.40-44.
5. Руді М.Д. Деякі особливості вивчення водно-фізичних та фізико-механічних властивостей дуже засолених мулів півдня України /М.Д.Руді, М.А.Парцевський // Геологічний журнал. - 1977. - Т.37.Вип.4. - С.109-115.

ID: 2721, 20.03.2014 08:45
Доброго дня. Пишу реферат на тему «Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення на Херсонщини». Чи є навчальний посібник Бойко, М.Ф. Екологія Херсонщини в електронному вигляді?

Шановний користувачу!

Пропонуємо Вашій увазі такі джерела:
1.Пономарьова, А. Сучасні природні техногенні явища на території Херсонської області / А. Пономарьова, Д. Мальчикова // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. – Херсон, 2005. – Вип.1. – С.48-55.
2.Природа Херсонської області: фізико-геогр. нарис. - К.:Фітосоціоцентр, 1998. - 119 с.
3. Романенко, Г.М. Проблеми і завдання щодо формування засад нової прогнозованої та екологічно безпечної водогосподарської політики в Херсонській області та Причорноморському регіоні / Г.М. Романенко // Український географічний журнал. – 2010. – № 4. – С. 52-54.
4. Чорний, С.Г. Опустельовання та можливі сценарії його розвитку на Херсонщині / С.Г. Чорний // Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні: стан та перспективи : зб. наук. праць. – Херсон, 2003. – С. 174-183.
5. Шарко, В. Вплив нафтохімічного забруднення на екологічну безпеку півдня України / В. Шарко // Студентські наукові студії : зб. наук. праць студентів. – Херсон, 2007. – С. 28-30.

Книгу "Екологія Херсонщини" в електронному вигляді Ви можете знайти за адресою http://www.library.kherson.ua/young/taur_eco.htm

ID: 2716, 28.01.2014 20:11
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка знайти матеріал для курсової роботи на тему "Природні екологічні катастрофи Херсонської області"

Шановний користувач!

Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

 1. Андреев, А. Взорвется или не взорвется Черное море? / А. Андреев // Гривна. – 2002. – 10-17 янв. (№2) – С.14.
 2. Вишневський, В. Підтоплення: причини і наслідки / В. Вишневський // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 104. – С.10.
 3. Пономарьова, А. Сучасні природні техногенні явища на території Херсонської області / А. Пономарьова, Д. Мальчикова // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. – Херсон, 2005. – Вип.1. – С.48-55.
 4. Романенко, Г.М. Проблеми і завдання щодо формування засад нової прогнозованої та екологічно безпечної водогосподарської політики в Херсонській області та Причорноморському регіоні / Г.М. Романенко // Український географічний журнал. – 2010. – № 4. – С. 52-54.
 5. Чорний, С.Г. Опустельовання та  можливі сценарії його розвитку на Херсонщині / С.Г. Чорний // Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні: стан та перспективи : зб. наук. праць. – Херсон, 2003. – С. 174-183.
 6. Шарко, В. Вплив нафтохімічного забруднення на екологічну безпеку півдня України / В. Шарко // Студентські наукові студії : зб. наук. праць студентів. – Херсон, 2007. – С. 28-30.
ID: 2706, 30.09.2013 14:42
Доброго дня. Чи наявна у Вас інформація: про річку Вірьовчина (екологія, екологічний стан, фізико-географічні характеристики, можливо історія її досліджень, інформація про патенти її очищення), фізико-географічна карта річки? Дякую.

Шановний користувач!

Для отримання інформації про річку Вірьовчину пропонуємо опрацювати наступні друковані джерела, які знаходяться у краєзнавчому відділі бібліотеки:

1. Бойко М.Ф. Чорний С. Екологія Херсонщини: навч. посіб. - Херсон, 2001. - 155 с.
      Про р. Вірьовчину, с.88, 91,95,96.
2. Екологічні дослідження малої річки Вірьовчиної // Соціально-екологічний атлас Херсона. - Херсон, 2008. - С.62-69.
3. Природа Херсонської області: фізико-геогр. нарис. - К.:Фітосоціоцентр, 1998. - 119 с.
      Про р. Вірьовчину, с.47.
4. Чорнозуб О. Малі ріки - капіляри водних систем // Екологічний бюлетень. - 2009. - №1. - С.101-102.

За інформацією про патенти очищення річки радимо звернутися до Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації.(http://ecology.ks.ua)

ID: 2331, 18.10.2010 11:53
Допоможіть, будь ласка знайти матеріал для курсової роботи на тему
Культура українського народу як засіб екологічного виховання.ДУЖЕ ДЯКУЮ ВАМ!!!!!!!!!!!

Шановний користувач!

Наша бібліотека може запропонувати вам наступні джерела: 1. Колесник, Марина. Етнопедагогічні підходи в екологічному вихованні й освіті [Текст] / М. Колесник // Біологія. Шкільний світ. - 2009. - N24(серп.). - С. 3-8; 2. Бабій, Інна. Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління (історичний аспект) [Текст] / І. Бабій // Рідна школа. - 2008. - N11. - С. 74-76; 3. Котляр Л.М. Виховний потенціал народної педагогіки [Текст] / Л. М. Котляр // Початкове навчання та виховання. - 2007. - N29(жовт.). - С. 32-36; 4. Крижко В. Народні педагогічні традиції зимового календарно-обрядового циклу в етногенезі українців / В. Крижко, А. Малихін, В. Ткач // Рідна школа. - 2007. - N1. - С. 34-37; 5. Крижко В. Народно-педагогічні традиції літнього календарного циклу в етногенезі українців / В. Крижко, А. Малахін, В. Ткач // Рідна школа. - 2006. - N7. - С. 58-62; 6. Потапчук Т.В. Виховні можливості народної педагогіки [Текст] / Т. В. Потапчук // Педагогіка і психологія. - 2007. - N3. - С. 73-80; 7. Савіна, Маріанна. Виховання дитини в українській народній традиції [Текст] / М. Савіна // Соціальна психологія. - 2009. - N3. - С. 174-182; 8. Малько А. Виховуємо на традиціях рідного народу [Текст] / А. Малько // Відкритий урок : розробки, технології, досвід : освітянський науково-методичний журнал. - 2006. - N23/24(груд.) - С. 45-48; 9. Денисенко Н. Рідна етнопедагогіка - виховання здорової нації [Текст] / Н. Денисенко // Науковий світ : наук.-попул. журн.-ревю / Вища атестаційна комісія України. - 2010. - N8. - С. 16-17; 10. Українська етнопедагогіка : Конспект лекцiй / Сост. Iщенко Б.П., 1998. - 24 c; 11. Ржепецький, Леонід Андрійович. Нариси з етнопедагогіки українського народу: ідеї, цінності, перспективи [Текст] : Посіб. для педф-тів, учнів старш. кл., студ., учителів, кл. кер., педагогів-організаторів, лекторів, батьків / Л. А. Ржепецький, 2000. - 113 с.

Рекомендуємо Вашій увазі також дипломні роботи з досить великим списком використаних джерел, що можуть бути Вам корисними: 1. дипломна робота «Народні звичаї і традиції як засіб екологічного виховання молодших школярів» http://revolution.allbest.ru/pedagogics/d00111904.html   2. дипломна робота «Екологічне виховання засобами народознавства»  http://revolution.allbest.ru/pedagogics/d00102961.html

ID: 2199, 31.05.2010 16:54
Подскажите какую литературу можна использовать для написания курсовой работы на тему " Осадконакопление в Березанском лимане "

Шановний користувач, пропонуємо Вашій увазі наступні джерела з фондів нашої бібліотеки:

1. Дафф, П. Цикличность осадконакопления. – М.: Мир, 1971. – 284 с.
2. Сторчак, О. В. Эколого-геологическое состояние донных осадков мористой части украинского побережья Черного моря // Причорноморський екологічний бюлетень. – Одеса : Одеський інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ», 2007. - №4. – С. 185-190.
3. Вопросы гидробиологии нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья : сб. науч. трудов. / АН СССР, Ин-т гидробиологии.; Ред. Зимбалевская Л. Н. – К. : Наук. думка, 1987. – 120 с.
4. Лиманы Северного Причерноморья / Полищук В. С., Замбриборщ Ф. С., Тимченко В. М., АН УССР, Ин-т гидробиологии. – К.: Наук. думка, 1990. – 201 с.

А оскільки Березанський лиман знаходиться в Березанському районі Миколаївської області, ймовірно, Ви знайдете більш докладну інформацію в фондах Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова (web:http://www.reglibrary.mk.ua/main.phtml , віртуальна довідка http://www.reglibrary.mk.ua/ins/dovidka/gb.php)

ID: 2127, 30.04.2010 09:13
Доброго дня! Допоможіть сформувати правильну і змістовну відповідь на запитання із мого екзаменаційного білету: Механізм системи екологічного управління.

Шановний користувач, для написання відповіді екзаменаційний білет рекомендуємо такі джерела та сайти: 

1. http://ua.textreferat.com/referat-5578-1.html - Удосконалення структури екологічного управління.

2. http://www.dist-cons.ru/modules/cem.htm - Руководство по разработке и внедрению систем экологического менеджмента.
 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_14000 - международный стандарт по созданию системы экологического менеджмента.

4. http://ebk.net.ua/Book/law/getman_ekopu/zmist.htm - http://ebk.net.ua/Book/law/getman_ekopu/zmist.htm

5. http://www.pib.odessa.ua/?p=824 - Економічний механізм екологічного управління.

ID: 2062, 08.04.2010 15:13
Допоможіть підібрати літературу для написання роботи на тему "Місце запроектованого ботанічного заказника "Кардашинські болота" в регіональній екомережі". Дякую.

Шановний користувач! Рекомендуємо перенаправити Ваш запит на сайт Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області (www.ecology.ks.ua). Також ознайомтеся з інформацією, яку нам вдалося знайти:

1. http://bellef.narod.ru/004.html - Згадуються джерела: Яремченко О.А., Ардамацька Т.Б. Урочище "Кардашинські болота" - унікальний природний комплекс пониззя Дніпра // ІВА бюлетень - Київ: Вид. УТОП, 2002. - Листопад. - С.6-7;
Яремченко О.А. ІВА 440 "Кардашинські болота"// Націон. доповідь про стан ІВА територій України. - Київ: Вид.УТОП, 2002. - С.23.

Радимо використати у роботі також матеріали з краєзнавчих фондів нашої бібліотеки:

1. Бородачов В. Кардашинський торф / В.Бородачов // Наддніпрян.Правда. - 1954. - 18 серп.

2. Володимиров К. Перемога торфовиків / К.Володимиров // Наддніпрян.Правда. - 1946. - 3 січня. 

3. Піддубняк В. Херсонська "Шатурка" починає "дихати" / Василь Піддубняк // Херсон.вісн. - 1998. - 14 берез.

4. Шейнвальд М. Кардашинские торфопромыслы / М.Шейнвальд // Херсон.коммунар. - 1924. - 6 авг.

5. Петражицкий А. Кардашинские торфянники / А.Петражицкий // Рабочий. - 1926. - 10 авг.

6. Природа Херсонської області. Фізико-географічний нарис / відп.ред. М.Ф.Бойко. - К.: Фітосоціоцентр, 1998.- 120 с. (Про Кардашинські болота див. С. 66.)

ID: 2045, 31.03.2010 20:31
Здрастуйте! Допоможіть знайти відповідь.Вплив експозиції та крутизни схилів на прихід сонячної радіації. Дякую

Шановний користувач! Для підготовки відповіді на Ваше запитання рекомендуємо використати наступні джрерла:

1. Рибченко Л.С. Зміна радіаційного режиму в умовах сучасної посухи в Україні // Укр.географ.журнал. - 2007. - №1. - С.14-19.

2. Личак М. Тенденції змін рівня сонячної активності // Наукові Вісті Національного Технічного університету України. - 2006. - №6. - С.119-125.

3. Рибченко Л.С. Особливості впливу урбанізації на зміну теператури повітря і сонячної радіації // Укр.географ.журнал. - 2006. - №1. - С.17-22.

4. Сонячна система: зб.задач з астрофізики: навч.посібник для студентів фіз.-мат. спец. вищих навчальних закладів. - Х.: вид-во ХДУ, 2004. - 215 с.

5. http://e-lib.gasu.ru/eposobia/altai/maima2/R_1_8.html - Климат. Солнечная радиация.

6. http://prostoflora.ru/ekologiy/17.html - Экология. Влияние рельефа и экспозиции на распределение температур.

7. http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/2009-164/pdf/knp164_168-171.pdf - Смирнов В.О. Влияние условий затенения на перераспределение прямой солнечной радиации (на примере территории заповедника «Мыс Мартьян»).

8. http://www.referats.5-ka.ru/17/50889/1.html - Факторы почвообразования. Почвообразующие породы.

9. http://www.bankrabot.com/work/work_70084.html?similar=1 - Действие почвозащитных технологий обработки почвы на показатели плодородия и урожайность полевых культур на склоновых землях. Введение.

10. http://www.onixtour.com.ua/books/climat/part01.htm - Что влияет на климат. Солнечная радиация.

ID: 2037, 30.03.2010 12:30
Доброго дня, порібна інформація про геологію, структуру, екологію грунтів Львівщини

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

1. http://geoknigi.com/book_view.php?id=30 - Шаблій О.І., Муха Б.П. та інші. Географія: Львівська область. Грунтовий покрив Львівської області. (можливо скачати повну версію книги (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом).

2. http://ukr-tur.narod.ru/istoukrgeo/allpubl/natur/istaspdosl.htm - Гаськевич В. Історичні аспекти дослідження грунтів Малого Полісся // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. - Випуск 1 (13). - С.82-88.

3. http://www.lib.ua-ru.net/inode/1576.html - Форми знаходження важких металів у грунтах міста Львова та його околиць. Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 /М.В. Пелипець; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин. - Л., 2000. - 20с. - укp.

4. http://vgolos.com.ua/politic/news/35973.html?page=1 - У 2009 році на Львівщині збільшилась кількість зсувів грунтів.

5. http://i-kar-100.narod.ru/referatu/001/002/57.html - Фізичні властивості ясно-сірих опідзолених ґрунтів Львівського Опілля та їхня зміна у процесі антропогенезу.

6. http://www.ekology.lviv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=118 - Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області. Стан довкілля. 2.3. Земельні ресурси та грунти

За більш детальною інформацією пропонуємо звернутися до Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника (http://www.library.lviv.ua/).

ID: 1996, 20.03.2010 00:08
Доброго дня, я шукаю информацію для реферату на тему: "Акумулятивні форми берегової зони" Буду вдячна, якщо ви допоможете.

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

1. http://www.refine.org.ua/print.php?rid=757&page=2 - Геологічна діяльність океанів і морів.

2. http://natcol.lviv.ua/ua/info/met/met/zag_geologia.pdf - Смішко Р.М. Геологія з основамі геоморфології.
Навч. посібн. - Львів: видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. Розділ 3. Геологічна діяльність поверхневих біжучих вод. Ерозійно-акумулятивний рельєф. (повний текст)

3. http://conference.mdpu.org.ua/viewtopic.... - Мовчан Н.М. Геолого-геоморфологічні особливості формування берегових ландшафтів Арабатської стрілки.

4. http://www.eco-mir.net/show/525/ - Н.М. Баранова, О.В. Чепіжко. Ступінь техногенного навантаження на узбережно-морські геосистеми Одеського регіону.

5. http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?R0pAqqzr;yzwg.o9 - Аккумулятивные берега.

6. http://www.chersi.ru/geom/part1_33.html - Тема 3. Геоморфология морских побережий.

7. http://geo.1september.ru/2001/27/3.htm - Формы рельефа берегов (!)

8. http://www.okeanavt.ru/content/view/1032/27/ - Берега Мирового океана. Основные закономерности динамики береговой зоны.

9. http://bse.sci-lib.com/article110524.html - Берег морской (береговая зона). Деятельность факторов, образующих морские Берега.

10. http://www.bestreferat.ru/referat-90913.html - Природные и техногенные факторы современного развития берегов восточной части Азовского моря.

ID: 1961, 07.03.2010 21:12
Вітрова ерозія грунтів

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://www.soil-science.ru/list-c-erosia03.html - Ветровая эрозия.

2. http://psychologu.pp.net.ua/_ld/0/2_GjJ.doc - Ерозія грунтів: типи, причини і наслідки.

3. http://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geologiya/EROZIYA.html - Науки о Земле: Геология: Ветровая эрозия.

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Grunt/2008_1-2/Zubets.pdf - Эрозия грунтов - угроза их плодородию.

5. http://referatu.net.ua/referats/951/35481 - Вітрова ерозія. Поняття про ерозію ґрунту та її види (реферат).

6. http://po4emutak.ru/library/zemlja/seli-ovragi-vetrovaja-erozija.html - Сели, овраги, ветровая эрозия.

ID: 1588, 08.10.2009 19:51
где найти сведенья о экологических методах изследований Херсонской области

Шановний користувач! Ваше запитання потребує уточнення: Вас цікавлять методи екологічних досліджень чи екологічні медоти дослідження чогось? З огляду на це, радимо Вам ознайомитись з такими джерелами:

 

1. http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=677 - Досить непогана інформація про дослідження підтоплення на території Херсонської області засобами ДЗЗ- і ГІС-технологій.

2. http://www.university.kherson.ua/About/Institutes.aspx?12=156 - Інститут природознавства Херсонського державного університету, в структуру якого входить Наукова лабораторія біорізноманіття та екологічного моніторингу. Контактний телефон Інституту природознавства: 8(0552) 32-67-54 e-mail: zavernyaeva@ksu.kherson.ua .

3. http://www.ecology.ks.ua/index.php?module=page&id=11 або http://www.ecology.ks.ua/files/nd_2008.pdf - Обов’язково прочитайте доповідь про стан навколишнього природного середовища на сайті Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області (в форматі pdf).

4. В Центрі екологічної інформації ХОУНБ ім.О.Гончара є підручник «Екологія Херсонщини» Бойко М.Ф., Чорний С.Г., в якому вас може зацікавити стаття "Біоіндикація забруднення атмосфери", а більш докладно про методи екологічного моніторингу взагалі ви можете прочитати в підручнику «Экологический мониторинг» (за ред. Ашихміной Т.Я.).

ID: 1505, 08.09.2009 17:47
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где я могу найти информацию про наиболие значимые экологические катастрофы 20-21 ст.?
Спасибо!

Уважаемый пользователь! Советуем Вам ознакомиться с такими ресурсами:

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Экологическая_катастрофа - Электронная энциклопедия: Примеры крупных экологических катастроф.

2. http://oykumena.org/category/ekologicheskie-katastrofi/ - сайт Ойкумена: Архив категории 'Экологические катастрофы'.

3. http://5ka.su/ref/ecology/0_object44313.html - Экологические катастрофы (курсовая): Некоторые экологические катастрофы второй половины XX века.

В нашей библиотеке недавно появилась книга Зербино Д.Д., Гжегоцкого М. «Екологічні катастрофи у світі та в Україні», 2005 г. издания, в которой рассматриваются техногенные экологические катастрофы, анализируются теории катастроф, перечислены виды экологических катастроф, их характеристики, даны примеры. Эту книгу вы сможете найти в Центре экологической информации (3 этаж).

ID: 1463, 07.08.2009 11:19
Доброго дня! Велике прохання повідомити де можливо знайти інформацію про екологічне виховання (освіту) Австралії (бажано на українській чи російській мові)? Щиро вдячний.
Віталій

Шановний користувач! Радимо переглянути такі джерела:

Плохій З. Сучасний зміст екологічного виховання [Текст] / З. Плохій // Дошкільне виховання. - 2008. - N3. - С. 3-6
Писарчук Е.А. Екологічне виховання учнiв. - К.,1990.

А також скористатися такими сайтами:

http://www.greenoffice.ukma.kiev.ua/node/140
http://www.osvita.org.ua/abroad/edusystem/aus/
http://osvita.ua/vnz/abroad/448
 

ID: 1104, 22.01.2009 11:10
особенности миграции радионуклидов в подземных водах

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Гольдберг В.М., Скворцов Н.П., Лукьянчикова Л.Г. Подземные захоронения промышленных сточных вод. 1994.
2. Гидрогеологические исследования для обоснования подземного захоронения жидких промышленных отходов (под. ред. В.А.Грабовникова) 1993.
3. Грабовников В.А., Татарчук Ю.С., Шипулин Ю.К. Условия обеспечения экологической безопасности подземного захоронения токсичных отходов. //Разведка и охрана недр, N4, 1999.
4. Лехов А.В., Шваров Ю.В. О скорости миграции радионуклидов в подземных водах. //Водные ресурсы, том 29, N3, 2002.
5. Козлов В. Ф. Справочник по радиационной безопасности. – Москва: Энергоатомиздат, 1987.

 

ID: 860, 09.09.2008 13:38
тема "Антропогенні або природні катастрофи на Україні кінець 20 початок 21 століття" посоветуйте летературу или сайт в интернете...зарание спасибо

Рекомендуємо таку літературу:

Злобін Ю. А. Основи екології: Пiдручник: Наук.ред., Ред. Серебряков В.В. - К. : Лібра, 1998. - 248 c.

Білявський, Г. О. Основи екології: Теорія та практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Георгій Олексійович Білявський, Людмила Іванівна Бутченко; Наук. ред. В.Я. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Лібра, 2004. - 368 с.

Запольський, А. К. Основи екології: Підруч. для студ. техніко-технолог. спец. вищ. навч. закл./ А. К. Запольський, А. І. Салюк; За ред. К. М. Ситника. - К. : Вища шк., 2003. - 358 с. : рис., табл.

ID: 826, 23.07.2008 09:21
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти літенратуру про природні ресурси.
Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Чорноус О. Проблеми права власності на природні ресурси виключної (морської) економічної зони України // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - N7. - С. 94-97
2. Черкашинв М. Правова природа спільності юридичних гарантій при користуванні природними ресурсами // Юридичний вісник. - 2005. - N4(1012-16122005). - С. 141-145
3. Андронати С.А. Проблемы и перспективы сохранения природных ресурсов дельты Днестра // Причорноморський екологічний бюлетень. - 2007. - N1(берез.). - С. 7-9
4. Максаковский В.П. География мировых природных ресурсов // Краєзнавство, географія, туризм. Шкільний світ. - 2007. - N25/26/27/28. - С. 16-29
5. Пейчев К. Поняття обігу природних ресурсів // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - N7. - С. 51-52
6. Борейко В. "Охорона природи" та "збереження природних ресурсів" // Науковий світ. - 2007. - N12. - С. 18-19

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031