Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Virtual Reference Service

Part`s menu

Vertual information service

Send request

Year Month

Teacher training education

ID: 2909, 03.04.2021 12:31
Добрий день! Потрібні джерела по освіті м. Рівне та Рівненського району періоду 1861-1921 рр.

Шановний користувачу, ви звернулися до сайту Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара. В наших фондах зберігається література з освіти Херсонщини, книги загального плану з історії освіти України. З вашої теми можемо порекомендувати таку літературу:
1. Прищепа О. Дівочий пансіон Маріанни Бондіні в освітньо-культурному середовищі Рівного (30-50-ті рр. XIX ст.) / О. Прищепа // Краєзнавство. - 2015. - № 3/4. - С. 167-173 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
2. Сірополко С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко ; ред.: Ю. Вільчинский, Л. Т. Масенко ; передм. С. Ільницького. - К. : Наук. думка, 2001. - 911с.

Вам потрібно звернутися до сайту Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки та Рівненської обласної бібліотеки для молоді.

ID: 2880, 23.05.2020 21:57
Вітаю! Скажіть, будь ласка, чи є в вашій бібліотеці матеріали про післядипломну освіту педагогічних працівників дитячих садків в період 1950 - 1991 рр.?

Шановний користувачу! Запит потребує детального дослідження з Вашою безпосередньою участю, тому пропонуємо дочекатися відкриття бібліотеки і скористатися нашими фондами і каталогами у пошуку потрібної інформації. Можемо порекомендувати наступні видання:

 1. Любар О. О. Історія української школи і педагогики : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; за ред. О. О. Любара. - К. : Знання, 2003. - 449 с.
 2. Опольська А. В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні у вітчизняних наукових дослідженнях (кінець XIX- 50-ті рр. XX ст.) / А. В. Опольська // Педагогіка і психологія. - 2016. - N 3. - С. 71-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Примакова В. В. Становлення та розвиток вітчизняної післядипломної освіти вчителів початкових класів (серед. XIX - поч. XXI ст.) : навч. посіб. / В. В. Примакова. - Херсон : Вид-во КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2014. - 203 с.
 4. Якухно І. І. Історико-педагогічні аспекти становлення та інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні / І. І. Якухно // Таврійський вісник освіти : наук.-метод. журн. - 2011. - N 1. - С. 5-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
ID: 2847, 08.12.2017 08:43
Доброго дня. Чи є у фондах бібліотеки ресурси щодо програм з фізики, математики, хімії, астрономії для технікумів та училищ періоду 1944-1991 рр.? Заздалегідь дякую.

Шановний користувачу! Радимо переглянути джерела з фонду нашої бібліотеки:

 1. Елисеев А. Ф. Межпредметные связи между общеобразовательными и специальными предметами. – К. : Вища шк., 1978.- 96 с.
 2. Зуева М. В. Методика преподавания химии в средних специальных учебных заведениях / М. В. Зуева, Л. С. Зазнобина, В. А. Штулифкер. - М. : Высш. шк., 1981. - 191 c.
 3. Методика викладання математики : респ. наук.-метод. збірник. - К. : Рад. шк. - Вип. 5. - 1969. - 203 c.
 4. Методика преподавания физики в средних специальных учебных заведениях : учеб.-метод. пособие для средн. спец. учеб. заведений / ред. А. А. Пинский, П. И. Самойленко. - М. : Высш. шк., 1986. - 199 c.

Рекомендуємо також видання з Вашої теми, яких, на жаль, немає у бібліотеці:

 1. Бурмистров Г. Н. Литература для профессионально-технического образования : аннот. указ. – М., 1962. – 111 с.
 2. Профессионально-техническое образование в СССР : указ. ведомств. материалов / сост.  В. В. Афанасьева, Н. Ф. Григолович, Т. А. Минина, К. К. Троицкая. – Л., 1971-1978.
 3. Указатель отечественной и зарубежной литературы по профессионально-техническому образованию. – Л., 1968-1971.
 4. Хает В. Д. Библиографический справочник литературы по профессионально-техническому образованию (1946-1970 гг.) / В.Д. Хает. – М. : Высш. шк., 1973. – 95 с.

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/record_full.php?record_ID=73020&rid=47&IDs=73020,

Радимо також звернутися до Херсонського обласного будинку вчителя та Херсонської академії безперервної освіти.

ID: 2820, 03.02.2017 09:22
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, підібрати матеріали по темі дипломної роботи "Ситуація успіху на уроках(англійської мови)"

Шановний користувачу, пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

 1. Белкин А. С. Ситуация успеха. Как ее создать : кн. для учителя / А. С. Белкин ; ред. М. Д. Соловьева. - М. : Просвещение, 1991. - 176 с.
 2. Бельмас Н. В. Використання педагогічної технології "створення ситуації успіху" у виховній роботі. (драматургія англійською мовою) / Н. В. Бельмас, О. Г. Васильєва // Англійська мова та література : наук.-метод. журн. - 2011. - № 12. - P2-15.
 3. Єфімова І. Педагогічна технологія "Створення ситуації успіху" та інтерактивні методи перевірки знань / І. Єфімова // Зарубіжна література. Шкільний світ. - 2009. - № 20(трав.). - С. 6-13. - Бібліогр. у кінці ст.
 4. Коваленко Т. Формування ситуації успіху : шляхи та прийоми цієї роботи / Т. Коваленко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : щоміс. наук.-метод. журн. - 2011. - № 5. - С. 12-16 : табл.
 5. Косенко О. І. Упровадження стратегій критичного мислення для розвитку навичок аудіювання та створення ситуації успіху на уроках англійської мови : методический материал / О. І. Косенко // Англійська мова та література. - 2009. - № 5. - P2-10.
 6. Мураховська О. М. Створення ситуації успіху - допомога творчому учневі / О. М. Мураховська // Педагогічна майстерня : наук.-метод. журн. - 2015. - № 7. - С. 12-17.
 7. Назарук В. Дайте ребенку почувствовать радость успеха! / В. Назарук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : освіт. наук.-метод. журн. - 2014. - № 1. - С. 50-52.
ID: 2730, 17.04.2014 06:43
Шановні працівники! Шукаю літературу до реферату-роздуму на тему "Що таке вихованість?". У яких статтях можна знайти цю тему?

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

1. Болсун С.А. Ідеальний образ вихованого педагога / С. А. Болсун // Шлях освіти. - 2013. - № 2. - С. 36-37. - Библиогр. в конце ст.
2. Громадянська вихованість школяра: [добірка матеріалів] // Позакласний час. - 2004. - Ст. 1-2. - С. 12-23
3. Данилевська О. Що означає бути вихованим / О. Данилевська, О. Пометун // Історія в школах України. - 2005. - N3. - С. 8-11. - Конспект уроку-роздуму. Етика. 5 клас.
4. Николаева Л. Зеркало воспитанности : о формировании культуры поведения // Физкультура в школе. – 2004. - № 4. – С. 40-44.
5. Попцова Е. Диагностика уровня воспитанности студентов / Е. Попцова // Профессиональное образование . - 2003. - Ст. 8. - С. 10.
6. Страшний В. Методика та вивчення рівня вихованості на родинних традиціях українського / В. Страшний // Початкова школа. - 2004. - Ст. 4. - С. 39-41
7. Федоренко В. Плекання мовної вихованості школярів / В. Федоренко // Дивослово. - 2006. - N6. - С. 18-23.
8. Шилова М. И. Изучение воспитанности школьников / М. И. Шилова. - М. : Педагогика, 1982. - 104 с.
9. Шилова М. И. Учителю о воспитанности школьников / М. И. Шилова. - М. : Педагогика, 1990. - 142 с.
 

ID: 2659, 10.01.2013 07:13
Допоможіть, будьте ласкаві, знайти матеріал на такі питання:
1. Психологічні засади використання комп’ютерних технологій на уроках математики в основній школі.
2. Роль і значення комп’ютерних технологій як педагогічних технологій .
3. Дидактичні принципи, властивості і особливості використання комп’ютерних технологій у педагогічному процесі.
4. Методи навчання з використанням програми Advanced Grapher.
5. Прийоми та форми роботи на уроках математики у 9 класі із використанням програми Advanced Grapher.
6. Ефективність використання програми Advanced Grapher.

Дуже дякую!:)))

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та пропонуємо скористатися самостійним пошуком потрібної Вам літератури в електронному каталозі нашої бібліотеки:

 1. Жалдак М. I. Комп'ютер на уроках математики : посiбник для вчителiв / М. I. Жалдак. - К. : Техніка, 1997. - 303 c.
 2. Кінах С. Використання ІКТ на уроках математики / С. Кінах // Початкова освіта. Сер., Шкільний світ. - 2012.  - № 41. - С. 5-7.
 3. Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики : посібник для вчителя // Інформатика. Шкільний світ. - 2006. - N3/4.
 4. Лісовець І. Інформаційні технології у викладанні математики англійською мовою / І. Лісовець, Т. Сумська // Інформатика. Сер. Шкільний світ. - 2012.  - № 1. - С. 31-34.
 5. Проценко Т. Г. Особливості використання комп'ютерних засобів у школі / Т. Г. Проценко // Безпека життєдіяльності. - 2006. - № 7. - С. 42-46.
 6. Скафа О. Презентація як елемент комп’ютерно орієнтованого уроку математики / О. Скафа, О. Павліна // Математика в сучасній школі. - 2012.  - № 5. - С. 35-39.
ID: 2622, 16.09.2012 13:35
Здравствуйте! Ищу Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» № 5, 2010. Помогите пожалуйста. если есть то перешлите на e-mail mms212@ya.ru. Спасибо

Здравстуйте! Данный журнал и номер есть в фондах нашей библиотеки. Если Вас интересует какая-то статья из данного номера, обращайтесь в МБА ( межбиблиотечный абонемент). Вам отсканируют и вышлют материал.
Удачи.

ID: 2621, 15.09.2012 08:23
Де можна скачати: Програма спецкурсу. Автори Н.М. Нікішина, Т.В. Вочканова (35 годин).

Шановний користувачу! Програма спецкурсу Нікішиної Н.М., Вочканової Т.В. надрукована в журналі "Іноземні мови в навчальних закладах", №5, 2010.
Бажаємо успіхів.

ID: 2619, 01.09.2012 10:22
Добрый день!Подскажите,где найти календарное планирование по уч. Несвит англ.язык,1 клас.
ID: 2580, 19.02.2012 17:27
Добрий вечір!
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на такі питання:
1. Вивчення теорем і правил теми "Початкові відомості зі стереометрії" (9 клас).
2. Характеристика системи вправ теми "Початкові відомості зі стереометрії" (9 клас).
3. Логіко-математичний аналіз теми "Початкові відомості зі стереометрії" (9 клас).
4. Характеристика теми "Початкові відомості зі стереометрії" (9 клас) з позиції формування і розвитку в учнів пам'яті, мислення, уваги, мотивації.
Дякую за увагу!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:

 1. Бескин Л. Н. Стереометрия: пособие для учителей сред. шк. / Л. Н. Бескин. – изд. 2-е доп. - М. : Просвещение, 1971. - 415 c.
 2. Прус А. Прикладна спрямованість стереометрії : 10-11 кл. / А. Прус, В. О. Швець ; редкол.: І. Соколовська та ін. - К. : Шк. світ, 2007. - 128 с.
 3. Філон Л. Г. Елементи стереометрії в курсі математики основної школи : навч. посіб. для студ. математ. спец. вищ. навч. закл. / Л. Г. Філон, В. О. Швець ; редкол.: І. Соколовська та ін. - К. : Шк. світ : Вид. Л. Галіцина, 2006. - 128 с.
 4. Шарыгин И. Ф. Задачи по геометрии. Стереометрия  / И. Ф. Шарыгин. - М. : Наука, 1984. - 159 c.
 5. http://www.bestreferat.ru/referat-107340.html - Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу
ID: 2546, 05.11.2011 09:06
Добрий день. Допоможіть з пошуком джерел до написання дипломної роботи з педагогіки на тему:
"Використання інформаційних технологій в математиці". Дякую.

Шановний користувач! Пропонуємо опрацювати наступні джерела:

1. http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Pedagogica/46781.doc.htm - Стаття Ковалевської А. П. "Використання інформаційних технологій при викладанні математики"
2. http://osvita.ua/school/lessons_summary/math/8410 - Стаття Пурденко Т. С "Використання інформаційних технологій на уроках математики"
3. http://sergeyk.kiev.ua/conspect/comp-tech/ - Стаття Крушневич С.П. "Застосування сучасних комп’ютерних технологій у викладанні математики"
4. http://www.refine.org.ua/pageid-5537-1.html - Реферат на тему "Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики"
5. http://kzsh12.hiblogger.net/1090303.html - Стаття Бобошко О.І. "Комп'ютер на уроках математики"
6. http://www.bestreferat.ru/referat-120300.html - Дипломная работа на тему "Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій"
7. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=62089 - Реферат на тему "Ефективне застосування засобів нових інформаційних технологій на уроках
алгебри та початків аналізу"

Також радимо скористатися послугами пошукових систем Google та Yandex.

ID: 2539, 27.10.2011 13:26
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для написання роботи "Методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі"

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Білоус І. Планування та оргагнізація методичної роботи / І. Білоус // Завуч (Шкільний світ). - 2009. - №1. - С. 33-38.
2. Волканова В. Форми методичної роботи з педагогічними кадрами / В. Волканова // Управління школою. - 2008. - №25. - С. 2-15.
3. Дуль Р. Модель науково-методичної роботи / Р. Дуль // Завуч (Шкільний світ). - 2008. - №28. - С. 6-9.
4. Методична робота в школі: [збірник]/ упоряд. М.К. Голубенко - К.: Шк. світ, 2007. - 128 с.
5. Палійчук Н. Нові підходи до організації методичної роботи в школі / Н. Палійчук
// Управління школою. - 2008. - №1. - С. 15-22.
6. Сучасні підходи щодо організації методичної роботи в початковій школі // Розкажіть онуку. - 2008. - №9. - С. 2-11.
7. Тарасевич Н. Організація науково- методичної роботи / Н. Тарасевич // Директор школи. (Шкільний світ). - 2009. - №5. - С. 22-26.

ID: 2538, 26.10.2011 11:15
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію по темі "Психолого-педагогічні аспекти індивідуалізації навчання молодших школярів" .

Шановний користувач! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Баранов Г. Психокорекція пізнавальних процесів у молодших школярів: авторська програма // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – N 15/16. – С. 34-41. – Бібліогр. у кінці ст.
Казачінер О. Діагностика як один із засобів подолання неуспішності молодших школярів // Початкова школа. – 2011. – N 1. – С. 51-53. – Бібліогр. у кінці ст.
Психолого-педагогічні особливості прояву стресу у молодших школярів // Соціальна психологія. – 2008. – N 6. – С. 122-130. – Бібліогр. у кінці ст.
Воронюк І.В. Теоретичний аспект психолого-педагогічної технології організації творчої діяльності молодших школярів // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 2-6.
Чилікіна І. Самопідготовка як засіб створення оптимальних психолого-педагогічних умов для індивідуального розвитку молодших школярів // Початкова школа. – 2005. – N 10. – С. 8-10.
Булигіна О.Д. Ігрові технології: шляхи забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального розвитку молодших школярів // Початкове навчання та виховання. – 2009. – N 19/20/21. – С. 2-21.
Фархутдінова Ю. Індивідуальний стиль вчителя як детермінанта успішного навчання школярів // Соціальна психологія. – 2010. – N 1. – С. 178-185. – Бібліогр. у кінці ст.
Гребенюк О. Підвищення компетентності вчителя в роботі з гіперактивними дітьми: заняття з учителями молодших класів // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2010. – N 17. –  С. 3-5. – Бібліогр. у кінці ст.

ID: 2534, 16.10.2011 12:12
Доброго дня. Допоможiть будь-ласка знайти iнформацiю по темi: Формування комунiкативної компетенцiї молодших школярiв на уроках англiйської мови. Дуже дякую!

Шановний користувач! Пропонуємо Вам оглянути джерела, а також запрошуємо до книгозбірні для більш детального пошуку інформації по цьому питанню:

Бондаренко, О. Є. Нетрадиційні форми роботи як засіб формування комунікативної компетентності учнів початкової школи // Початкове навчання та виховання. - 2009. - N16/17/18(черв. - С. 39-48.
Кравчук Л. Щоб сангвінік зрозумів холерика і пояснив усе флегматику, не заважаючи меланхоліку // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2010. - N4. - С. 105-108.
Спода Л. Формування комунікативної компетентності школярів // Початкова освіта. Сер. Шкільний світ. - 2010. - N46(груд.). - С. 2-3. - Бібліогр. у кінці ст.
Володарський О. П.  Формування лексико-граматичних навичок // Англійська мова та література. - 2011. - N 7. - P2-12 : табл.
Сікачова М. А.  Учнівське мовне портфоліо як засіб індивідуального руху учнів у формуванні комунікативних компетенцій // Англійська мова та література. - 2011. - N 13. - P2-4 : табл.
Холод, О. В. Інтерактивні технології як засіб формування комунікативної компетенції // Англійська мова та література. - 2011. - N 13. -вкладка 1-8 : табл.

ID: 2516, 21.08.2011 12:31
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти календарно-тематическое планирование для 5 класса по учебнику Сірик Т.Л. и для 6 и 7 классов по учебникам Биркун Л.В. Спасибо

Шановний користувач! На жаль у фондах нашої бібліотеки ці видання відсутні.

ID: 2510, 02.07.2011 18:39
Доброго вечора!
Надія, м. Миколаїв
Допоможіть підібрати літературу на тему "Методика контролю філологічної компетентності студентів"

Буду дуже вдячна!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Семеног О. Мовнокомунікативна особистість студента-філолога у сучасній освітній парадигмі // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - №10. - С. 43-45. - Бібліографія : С.45 : 10 назв
2. Петелюк М. Професійна підготовка студентів-філологів  // Дивослово. - 2005. - №11. - С. 21-24.
3. Нищета В. Технологія життєтворчих проектів у шкільній філологічній освіті // Українська мова і література в школі. - 2010. - №1. - С. 17-20. - Бібліографія посторінкова
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vznu/ped/2010_2/194-197.pdf
http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1966.html

ID: 2501, 16.05.2011 15:33
оброго вечора! Допоможіть будь - ласка знайти статті в електронному вигляді за темою "Технологія модульного навчання на уроках української мови". Дякую за допомогу!

Шановний користувач, рекомендуємо такі сайти та скористайтеся пошуком в www.google.com.ua :

http://studentam.net.ua/content/view/7550/97/

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/N149/N149p020-024.pdf

www.zippo.net.ua/index.php?page_id=251

http://referat.parta.ua/view/4637/

ID: 2439, 29.01.2011 06:52
корректность в педагогических исследованиях

Шановний користувач! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Скаткин, М.Н. Методология и методика педагогических исследований. – М.: Педагогіка, 1986. - 150 c
Скалкова, Ярмила. Методология и методы педагогического исследования : пер. с чеш. / Я. Скалкова и коллектив. – М.: Педагогіка,1989. - 219 с.
Коржуев А.В. Содержательная и логическая корректность педагогических исследований // Педагогика. -  1999.  -  № 2. – С. 8-12
Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований (дидактический аспект). - М.: “Педагогика”, 1982. – 192 с.
Введение в научное исследование по педагогике / ред. В.И. Журавлев. - М.: Просвщение, 1988. – 237 с.

ID: 2419, 05.01.2011 07:40
Будь - ласка допоможіть! Де можна знайти статтю М.І. Пентелюк "Особливості технології уроку" в електронному вигляді. Я знаю, що вона була надруккована в журналі "Дивослово". - 1998. -№4 - с. 16 - 18. Проте доступу до цього журналу не маю. Надіюсь на вашу допомогу.

Шановний користувач!
На жаль, ця стаття в електроному варіанті не існує. Але Ви можете ознайомитися з друкованим її варіантом в нашій бібліотеці або скористатися послугою міжбібліотечного абонементу (МБА). Детальна інформація за телефоном (0552) 26-18-57 (Шишкіна Любов Петрівна) або за електроною адресою mba_luba@rambler.ru.

ID: 2400, 02.12.2010 10:04
Добрий день!Допоможіть будь-ласка знайти матеріал для підготовки курсової роботи з природознавства на тему:"Методика організації повторення та перевірки знань на уроках природознавства".Спасибі за підтримку!

Шановний користувач! Пропонуємо скористатися такими джерелами:
Блеч Г. Педагогічне забезпечення якості знань розумово відсталих учнів на уроках природознавства у допоміжній школі // Дефектологія. - 2007. - N2. - С. 48-52
Гулько Ю.А. Формування розумових тенденцій пошуку аналогів і комбінування на уроках природознавства // Обдарована дитина. - 2008. - N2. - С. 23-28
Ефективний урок природознавства // Початкова освіта. Шкільний світ. - 2010. - N8(лют.). - С. Спецвипуск
Волощук В.М. Завдання з природознавства для перевірки знань учнів // Початкова школа. – 1998. - №5. – С.33-36.
Байбара Т. Методика перевірки знань та умінь на уроках природознавства // Початкова школа. – 1997. - №8. – С. 31-34.
Кравець Н. Формування системних знань про живу природу в учнів основної школи // Біологія і хімія в школі. – 2006. - №5. – С. 45-47.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031