Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Virtual Reference Service

Part`s menu

Vertual information service

Send request

Year Month

Literature

ID: 2947, 29.02.2024 17:48
Добрий день! Чи є якісь електронні джерела для курсової роботи на тему «Синтез мистецтв в кіноповістях О. Довженка, зокрема в «Зачарованій Десні»? Дякую за приділений час)

Шановний користувачу! Рекомендуємо опрацювати такі джерела:

 1. Яка специфіка кіноповісті як жанру? [Електронний ресурс] : відповідь на контрольне запитання / УкрЛіб. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/answers/printit.php?tid=11138. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 02.03.2024.
 2. Заєць Д. Олександр Довженко “Зачарована Десна”: аналіз твору, цитатна характеристика персонажів, виклад змісту за мікротемами [Електронний ресурс] / Д. Заєць. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://navsi200.com/zacharovana-desna/. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 02.03.2024.
 3. О. Довженко в контексті української культури ХХ століття [Електронний ресурс] : реферат. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/work/o-dovzhenko-v-konteksti-ukrainskoi-ku/. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 02.03.2024.
 4. Степанова Т. О. Дивосвіт О. Довженка: кіноповість «Зачарована Десна» [Електронний ресурс] / Т. О. Степанова.  – Електрон. дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/tema-divosvit-o-dovzenka-kinopovist-zacarovana-desna-24797.html. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 02.03.2024.
 5. Архетипний образ води у поезії Б.-І. Антонича та кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна». Українська література, шкільна програма [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://zubrila.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%97-%D0%B1-%D1%96-%D0%B0%D0%BD%D1%82/. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 02.03.2024.
ID: 2928, 10.01.2022 13:13
Добрий день! Потрібна література на тему "Лірика Генріха Гейне у перекладі Лесі Українки".

Шановний користувачу, з вашої теми можемо порекомендувати таку літературу: 

 1. Гончарук Р. А. Експресивний синтаксис художнього мовлення Г. Гейне (на матеріалі поезій "Ratcliff" та "Gotterdammerung") / Р. А. Гончарук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія : наук. зб. - 2018. - № 37 т. 4. - С. 27-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Гончарук Р. Експресивні синтаксичні конструкції в поетичних творах (на матеріалі поезії Г. Гейне "Enfant perdü" та її перекладах Лесею Українкою) / Р. Гончарук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузів. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. - 2021. - № 35 т. 7. - С. 52-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Дейч А. И. Поэтический мир Генриха Гейне / А. И. Дейч. - М. : Худож. лит., 1963. - 445 c.
 4. Карамян К. Г. Особливості використання емотивної лексики в поезії Г. Гейне / К. Г. Карамян, О. В. Подвойська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія : наук. зб. - 2018. - № 37 т. 4. - С. 46-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Матузова Н. М. Генріх Гейне : життя і творчість / Н. М. Матузова. - К. : Дніпро, 1984. - 175 c.
 6. Українка Л. Твори : [в 12 т.] / за заг. ред. Б. Якубського. - Нью-Йорк : [Тищенко & Білоус], 1953 - Т. 2 : Лірика / [передм. Б. Якубського]. - 1953. - XXXIII, 160, XXVII, [4], IX с.
ID: 2915, 01.07.2021 12:14
Добрий день! Потрібна література по творчості Вільяма Голдінга, і особливо, по роману Шпиль: книги, статті, крім інтернет-ресурсів. Дякую.

Шановний користувачу! Радимо опрацювати такі джерела:

 1. Анджапаридзе Г. А. «Шпиль» («The Spire») - роман Уильяма Голдинга / Г. А. Анджапаридзе, В. А. Скороденко // Энциклопедия мировой литературы. – СПб : Невская книга, 2000. – С. 558.
 2. Аникин Г. В. Английский роман 60-х годов XX век / Г. В. Аникин. - М. : Высш. шк., 1974. - 104 c.
 3. Байлс Дж. Беседы Уильяма Голдинга / Дж. Байлс // Иностранная литература. - 1973. - № 10. - С. 204-219.
 4. Гринько О. С. Вербализованный концепт-архетип earth (на материале прозы У. Голдинга) / О. С. Гринько // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія : наук. зб. - 2015. - № 18, Т. 2. - С. 38-40.
 5. Елистратова А. Уильям Голдинг и его роман «Шпиль» / А. Елистратова // Иностранная література. – 1968. - № 10. – С. 21-218.
 6. Івашова В. Уїльям Голдінг та екзистенціалістський роман // Всесвіт. – 1967. - № 4.
 7. Косенко К. В. Голдінг: універсальний песиміст, але космічний оптиміст : нобелівка 1983 року / К. Косенко // Дніпро. - 2012. - № 2. - С. 138-141.
 8. Нямцу А. Міфопоетика Вільяма Голдінга : монографія / Анатолій Нямцу, Оксана Литвинюк ; Чернiвец. нац. ун-т iмені Юрія Федьковича, Наук.-дослід. центр "Біблія і культура". - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. - 231 с.
 9. Рзалы Г. Ш. Особенности системы символов в романе Уильяма Голдинга «Шпиль»  // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31, № 4, Ч. 4  – С. 139-145.
ID: 2906, 03.03.2021 15:38
Доброго дня! Мені потрібно знайти вірш радянського поета Л.Ошаніна. Це балада, але точну назву не знаю, можливо "Болгарская баллада" чи "Калиакра". Перші рядки вірша такі:" Как вестник болгарской истории, как выстрел, как быстрая мысль..."

Шановний користувачу! Згаданий вами вірш дійсно називається "Болгарская баллада". Його надруковано у збірці, яка є у фондах нашої бібліотеки - Ошанин Л. И. Избранные произведения : в 2-х т. / Л. И. Ошанин. - М. : Худож. лит., 1971 - Т. 2 : Стихи. Баллады. Песни / Л. И. Ошанин. - 320 c.

Запрошуємо до книгозбірні!

ID: 2901, 12.12.2020 11:46
Доброго дня!Чи можна замовити у вас літературу до курсової роботи(можливо є статті,книги)на тему Е.М.Ремарк"На західному фронті без змін"а саме:
1)жанрово стилістичні особливості твору.
2)літературознавча критика твору.
3)переклади українською.
Заздалегідь дякую!

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

 1. Залесский В. Время жить, время бороться : [заметки о творчестве Ремарка] / В. Залесский // Октябрь. - 1957. - № 6. - С. 203-210.
 2. Ліхнякевич І. О. Функціонування репрезентуючого компонента діалогу в романах Е.-М. Ремарка // Iноземна фiлологiя : респ. мiжвiд. наук. зб. / Львiвський Держ.ун-т. - Львiв : Свiт, 1991. - Вип.102. - С. 80-85.
 3. Мартон, Рут. Э. М. Ремарк: "Береги себя, мой ангел" [Текст] : (интим. портр. писателя) / Р. Мартон ; пер. А. Анваер. - М. : Арт-Флекс, 2001. - 192 с.
 4. Перькова А. Эрих Мария Ремарк: одинокий странник / А. Перькова // Личности. - 2008. - № 6. - С. 76-95.
 5. Скоріна Л. "На західному фронті без змін" Е. М. Ремарка та "Ацельдама" І. Дніпровського: спроба компаративного дослідження / Л. Скоріна // Слово i час. - 2000. - № 6. - С. 47-54.
 6. Слободська А. М. "Ми тікаємо від самих себе..." : до вивчення романів Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" та Ернеста Хемінгуея "Прощавай, зброє!" / А. М. Слободська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2006. - № 12. - С. 32-37.
 7. Хом'як Т. В. Світові війни очима Е.М.Ремарка [Текст] / Т.В. Хом'як // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005. - № 6. - С. 29-31.

Написання курсової роботи передбачає самостійне та досконале вивчення літератури з даної теми. Запрошуємо вас до книгозбірні і ще пропонуємо скористатися електронним каталогом у пошуку потрібної інформації.

ID: 2862, 17.09.2018 17:20
Доброго дня! Чи є у вас інформація про таку письменницю, як Люко Дашвар.

Шановний користувачу! Радимо опрацювати наступні джерела:

1. Белімова Т.. На балу чудовиськ, або стрімкий і несподіваний перехід від мелодрами до горору / Т. Белімова // Дивослово : Укр. мова і л-ра в навч. закладах: наук.-метод. журн. - 2016. - N 6. - С. 60-62. - Бібліогр. наприкінці ст. 
2. Головченко Н.. Роман Люко Дашвар "БИТІ Є" (2012) як український варіант масової літератури / Н. Головченко // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журн. - 2013. - N 7/8. - С. 56-60. - Бібліогр. наприкінці ст. 
3. Кокотюха А. Масова література в Україні як інтелектуальний продукт для обраних/ А. Кокотюха // Українська культура : культ.-освіт. та літ.-мистец. іл. журн. - 2013. - N 11. - С. 38-39 : фотогр. 
4. Кривопишина А.. Жанр сучасної мелодрами: генеза, ознаки, типологія / А. Кривопишина // Дивослово : Укр. мова і л-ра в навч. закладах: наук.-метод. журн. - 2012. - N 8. - С. 52-55 : ил. - Бібліогр. наприкінці ст. 
5. Розінкевич Н.. Морфологічний аналіз пейоративної лексики у романі Люко Дашвар "На запах м'яса"  / Н. Розінкевич, Т. Ловейко, Є. Сіменик // Українське слово і сучасність : наук.-метод. журн. - 2017. - N 6. - С. 3-10. - Бібліогр. наприкінці ст. 
6. Романенко О. Архетип села у високій та масовій літературі (на матеріалі творів Г. Пагутяк, В. Медвідя, Люко Дашвар) / О. Романенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер., Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика : наук. вид. . - 2011. - N 22. - С. 15-19. - Бібліогр. наприкінці ст. 
7. Трофименко Т. Прощай, село, здрастуй, "Рай.центр"! / Тетяна Трофименко // Сучасність. - 2009. - N9. - С. 211-213. 
8. Хабаров А. Люко Дашвар: "Мати всіх" / Андрій Хабаров // Зеркало недели : междунар. обществ.-полит. еженедельник. - 2010. - N 49(30 дек.). - С. 20 : фотогр.

ID: 2822, 08.02.2017 14:31
Доброго дня, шановні бібліотекарі! Я починаючий "книгоман". Цікавлюся сучасною українською прозою. Що Ви мені порадите прочитати в першу чергу? І чи є ці видання в Вашому фонді? Наперед вдячна. Марія.

Шановний користувачу! Перш за все, хочемо запросити Вас завітати до нашої книгозбірні. У відділі наукової інформації та бібліографії кожної середи о 16.00 проходить засідання клубу української мови "Дивослово", де читачі діляться своїми враження від прочитаних книжок сучасної української літератури та вдосконалюють українську мову. У відділі абонементу діє книжкова виставка, на якій представлено книги-переможці української літературної премії "Коронація слова".Також на сайті нашої бібліотеки є розділ "Нові надходження до Відділу абонементу", де кожен бажаючий може ознайомитися з новинками сучасної української літератури, та прочитати анотації до цих книг. Пропонуємо переглянути їх, перейшовши за цим посиланням http://lib.kherson.ua/newabon.htm. Сподіваємося, що стане в пригоді і ще один розділ на саті "Читай по-українськи".

ID: 2737, 22.05.2014 09:47
Добрий день! Мені потрібні рецензії творів Оксани Забужко: публіцистика і проза. Підкажіть, будь-ласка, де їх шукати.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам переглянути такі джерела:

Бетко, І. Містерія відчуження душі від тіла в українській постмодерній прозі / І. Бетко // Слово і час. - 2013. - N 2. - С. 44-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
Бібєрова, Г. Месниця? Зрадниця? Феміністка? Міф про Клітемнестру в поезії Оксани Забужко / Г. Бібєрова // Слово і час. - 2006. - N6. - С. 53-64.
Болюк, О. Покращити наш світ: урок-психологічне дослідження за повістю Оксани Забужко "Казка про калинову сопілку" в 11 класі / О. Болюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : наук.-метод. журн. - 2010. - N4. - С. 46-50.
Голобородько, Я. Ю.  Ментальні "фішки" доби в текстах Оксани Забужко / Я.Ю. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - N7. - С. 19-22.
Крупка, Мирослава. Художні версії любовних драм у сучасному прозорому дискурсі (романи О. Забужко, І. Карпи, С. Пиркало) / М. Крупка // Слово і час. - 2007. - N7. - С. 73-79. - Библиогр. в подстроч. примеч.
Пастух, Богдан. Секрети гідності від Оксани Забужко / Б. Пастух // Дзвін. - 2010. - N9. - С. 140-141. - Рец. на кн.: Забужко, Оксана. Музей покинутих секретів : роман / Оксана Забужко. - К., 2009. - 832 с.
Голобородько, Я. Ю. Елізіум. Інкорпорація стратогем / Ярослав Голобородько ; худож.-оформ. В. Т. Сандуляк, голов. ред. Н. Є. Фоміна. - Х. : Фоліо, 2009. - 188 с.
Пшеничний, Євген. Про Оксану Забужко, "шизофренічні послання" і моральні орієнтири / Є. Пшеничний // Літературна Україна. - 2012. - N 39(11 жовт.). - С. 6-7.
Карасьов, Михайло. Аристотель проти Забужко / М. Карасьов // Київ. - 2012. - N 7/8. - С. 181-184.
Таран, Л. Жіночий простір: витворення цілісності : "Инопланетянка" Оксани Забужко / Л. Таран // Березіль. - 2005. - N12. - С. 165-176.
Цимбалюк, М. Ткаля національної пам'яті / М. Цимбалюк // Слово Просвіти. - 2013. - N 8(21-27 лют.). - С. 13 : портр. - Аннотация: Йдеться про презентацію нової книги Оксани Забужко "З мапи книг і людей".
Шутяк, Л. Культурна "мапа" ХХ століття по-українському / Л. Шутяк ; фотогр. О. Ткач // Українська культура. - 2013. - N 3. - С. 50-52 : кольор. фотогр. 
Щур, О.  Жінки перемагають, або Пророцтво Вірджинії Вулф / О. Щур // Українська культура. - 2013. - N 11. - С. 54-57 : кольор. ілюстр.
Більш детально опрацювати це питання допоможе звернення до електронного каталогу нашої книгозбірні http://lib.kherson.ua/catalog.htm, або запрошуємо Вас відвідати нашу бібліотеку.

ID: 2736, 20.05.2014 13:10
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам с просьбой подобрать список литературы для дипломной работы на тему "Власть и литература в эпоху Екатерины II".

Уважаемый пользователь, рекомендуем следующие источники:

1. История русской литературы X-XVIII веков : учеб. пособие для студ. пед . ин-тов / Л. А. Дмитриев [и др.] ; под ред. Д. С. Лихачева ; М-во просвещения СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) АН СССР. - М. : Просвещение, 1980. - 458 с.
2. История русской литературы, XI-XX век : крат. очерк / АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; отв. ред. А. С. Курилов. - М. : Наука, 1983. - 478 c.
3. Щеблыкин, И. П. История русской литературы XI-XIX вв. : учеб. для пед. ин-тов по нефилол .спец. / И. П. Щеблыкин. - М. : Высш. шк., 1985. - 511 с.
4. Степанов, В. П. История русской литературы XVIII века : библиогр. указ. / сост.: В. П. Степанов, Ю. В. Стенник ; под ред., с доп. и предисл. П. Н. Беркова ; АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. - 500 с.
5. Орлов, П. А. История русской литературы XVIII века : учеб. для студ. вузов / П. А. Орлов. - М. : Высш. шк., 1991. - 320 с.

http://lib.rus.ec/b/361977

ID: 2735, 19.05.2014 18:48
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста подобрать литературу для написания дипломной работы на тему "Прекрасное и безобразное в древнерусской литературе"

Уважаемый пользователь, рекомендуем следующие источники и электронные сайты:

1. Анисимова О. М. Лихо в «Поучении Владимира Мономаха» и в летописании // Русская речь. – 1988. - № 2. – С. 83-86.
2. Горловский А. На холме Маковец: об идейн.-эстет. ценности древнерус. лит. // Наука и религия. – 1986. - № 5. – С. 36-40 ; № 7. – С. 36-39.
3. Древнерусская литература в исследованиях : хрестоматия : учеб.пособие для филол. спец. вузов / сост. В. В. Кусков. - М. : Высш. шк., 1986. - 336 c.
4. Дробленкова, Н. Ф. Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР, 1958-1967 гг. : в 2-х ч. / Н. Ф. Дробленкова. -  Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1978.
5. Еремин, Игорь Петрович. Лекции и статьи по истории древней русской литературе / И. П. Еремин. - 2-е изд., доп. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1987. - 327 с.
6. История русской литературы X-XVIII веков : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Л. А. Дмитриев [и др.] ; под ред. Д. С. Лихачева ; М-во просвещения СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) АН СССР. - М. : Просвещение, 1980. - 458 с.
7. Кайдаш С. «Ярославна рано плачет»: героиня «Слово о полку Игореве» в кругу современниц // Наука и религия. – 1986. - № 3. – С. 22-27.
8. Крутоус В. Н. Эстетика «Слова о полку Игореве»: феномен и рефлексии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. – 1988. - № 6. – С. 40-46.
9. Лихачев, Д. С. Исследования по древнерусской литературе : [сб. ст.] / Д. С. Лихачев ; отв. ред. и авт. предисл. О. В. Творогов ; АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). - М. : Наука, 1986. - 405 с.
10.  Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы / Д. С. Лихачев ; худож. оформ. В. Шульги. - Изд. 2-е, доп. - Л. : Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1971. - 416 с. : ил.
11. Назаревский, А. А. Библиография древнерусской повести / А. А. Назаревский. - М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1955. - 192 c.
12.  Сазонова Л. И. Духовный свет древнерусской литературы // Педагогика. – 1995. - № 3. – С. 98-103.

http://www.drevne.ru/study/semin8.htm

http://vkjournal.ru/doc/2293991

ID: 2718, 22.02.2014 14:16
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової на тему "Метафорія у творчості Ліни Котенко". Особливо мене цікавить типологія метафор, види, класифікація.
Буду вдячна за допомогу.

Шановний користувачу! Прпоруємо Вам опрацювати такі джерела:

1. Брюховецький В. Ліна Костенко: нарис творчості. / В. Брюховецький. – К. : Дніпро, 1990. – 262с.
2. Ковалевський О. В. Ліна Костенко : нарис творчо-світоглядної біографії / О. В. Ковалевський ; післяслово І. С. Маслова. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. . - Х. : Прапор, 2004. - 192 с.
3. Козлова О. Структурно-семантичний аналіз метафор у поезії Л. Костенко / О. Козлова // Українська мова і література в школі. - 2008. - N6. - С. 34-40.
4. Кравець Л. В. Динаміка метафори в українській поезії XX ст.: монографія / Л. Кравець ; ред. Г. А. Теремко. - К. : Академія, 2012. – 409 с.
5. Краснова Л. Грані поетичної майстерності Ліни Костенко / Л. Краснова // Слово і час. – 1995. – № 7. – С.43-62
6. Метафора в языке и тексте. / Отв. ред., ред. В. Н. Телия ; В. Г. Гак, В. Н. Телия, Е. М. Вольф. - М. : Наука, 1988. - 174 c.
7. Чекан О. „За дивним зойком слова...” : роздуми над поезією Ліни Костенко /  О. Чекан, Ю. Чекан. // Київ. – 1993. – № 1. – С. 128-142.

ID: 2640, 31.10.2012 17:15
Доброго дня! Допоможіть дібрати літературу до теми "Жанр водевіля в творчості І. Котляревського та Г. Квітки-Основ"яненка".

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам завітати до нашої книгозбірні та ознайомитися з такими джерелами:

 1. Історія української літератури : (перша половина XIX століття): підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Дігтяр [и др.]. - К. : Вища шк., 1980. - 327 c.
 2. Кирилюк Є. П. Живі традиції : І. Котляревський та укр. література / Є. П. Кирилюк. - К. : Дніпро, 1969. - 350 c.
 3. Новиков А. Григорій Квітка-Основ'яненко й український театр / А. Новиков // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 1. - С. 54-59. - Бібліогр. у кінці ст.
 4. Творчість Івана Котляревського в контексті сучасної філології : зб. наук. пр. / редкол.: А. А. Бурячок (відп. ред.) та ін. - К. : Наук. думка, 1990. - 208 с.
 5. Український водевіль / передм. П. П. Перепелиця. - К. : Мистецтво, 1965. - 169 с.
 6. Чопик Р. Квітка-і-Основ'яненко / Р. Чопик // Слово і час : наук. журн. - 2010. - № 4. - С. 46-56. - Бібліогр. у кінці ст.
  Хочемо нагадати, що пошук літератури можна здійснювати на сайті нашої бібліотеки через Електронний каталог http://lib.kherson.ua/catalog.htm.

   

ID: 2605, 13.06.2012 13:54
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати критичні матеріали про романи у віршах Леоніда Горлача.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:

 1. Козак С. Леонід Горлач - "Література - стан душі" / С.  Козак // Літературна Україна. - 2010. - № 28. -  С. 1, 6.
 2. Осадчук П. Поєднання лірики й епіки / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2011. - № 14. -  С. 7.
 3. Слабошпицький М. "Цей час не мій ..." / М. Слабошпицький // Літературна Україна. - 2011. - № 13. -  С. 10.
  http://www.obucn.org.ua/download_files/vidavnicha_diyalnist_biblioteki/Leonid.Horlach.pdf
  http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/ne-tuzhiti-pragnuti-zhiti/p/
ID: 2599, 14.05.2012 11:57
Шановні експерти,

Прошу надати інформацію про українського перекладача початку ХХ століття М. Бейєра.
Заздалегідь вдячна.

Аліна

Шановний користувач! На жаль, у фондах нашої бібліотеки інформації про перекладача М. Бейєра немає.

ID: 2598, 14.05.2012 11:17
Добрий день,
Шановні, де можна знайти інформацію про перекладача О.Никитка, який перекладав для київського видавництва "Криниця" у 1918 році? Яке його повне ім'я?
З повагою,
Ольга

Шановний користувач! На жаль, у фондах нашої бібліотеки інформації про перекладача О. Никитку немає.

ID: 2574, 20.01.2012 10:45
Доброго дня шановна бібліотеко! Допоможіть, будь ласка знайти матеріали за темою "Парадигма поглядів на літературу в "Щоденниках" Гончара"

Шановний користувач! Пропонуємо вам такі видання:

Возна М. Захист історичних пам'яток України, як одна зі складових духовного захисту нації у щоденниках та публіцистиці Олеся Гончара // Пам'ять століть Україна. - 2007. - № 1. - С. 97-106.
Гончар О. Т. Щоденники : у 3 т. / упорядкув., пiдготов. текстiв, iлюстр. матерiалу та передм. В. Гончар; худож. оформл. М. С. Пшінки . - К. : Веселка, 2002
Слово про Олеся Гончара: нарис, статті, дослідження / сост. Коваль В. К., ред. Мушкетик Ю. М. та ін.. - К., 1988. - 630 c.
Всеукраїнська науково-теоретична конференція, присвячена 75-річчю від народження О. Т. Гончара : тези доповідей і повідомлень / відп., ред. Гумений М. Х.. - Херсон : Б.и., 1993. - 102 c.
Про Олеся Гончара. - К., 1978. - 428 c.
Більш детальнішу інформацію ви зможете отримати, звернувшись безпосередньо до бібліотеки.

ID: 2568, 29.12.2011 10:50
Доброго дня!
Щирі вітання до Нового Року та Різдва Христового!
Відповідь ID 2522 стосується дитячої літератури, опублікованої після 1934 року. Мене цікавить інший період: з 1900 по 1917.
Заздалегідь вдячна.
З повагою,
Аліна

Шановний користувач! Рекомендуємо Вам звернутися до сайтів Національної бібліотеки України для дітей та Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського:

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5820

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5498

http://www.library.edu-ua.net/electronic_resources/elec_res/

ID: 2567, 27.12.2011 11:28
Доброго дня!
Шановні, прошу надати інформацію щодо творів дитячої літературі перекладених та опублікованих з 1900 по 1917 рік в Україні. Заздалегідь вдячна.
З повагою,
Аліна

Шановний користувач, рекомендуємо переглянути відповідь на питання: ID: 2522 

ID: 2533, 15.10.2011 22:25
Скажіть, будь ласка, якою літературою можна скористатися для написання дипломної роботи на тему "Драматургія Ф. Гарсіа Лорки: проблематика та жанрова специфіка"? Дякую за увагу!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:

 1. Єременко О. Михайло Драй-Хмара і Федерико Гарсіа Лорка: життєтворчі перегуки мотиву смерті / О. Єременко // Дивослово. - 2011. - №1. - С. 52-55.
 2. Жердинівська М. Життя та смерть Федеріко Гарсіа Лорки / М. Жердинівська // Всесвіт. - 2006. - №7/8. - С. 178-181.
 3. Кухар Л. А. Співець свободи : до 110-річчя від дня народження Федеріко Гарсія Лорки (1898-1936) / Л. А. Кухар // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2008. - N2. - С. 102-110.
 4. Новикова М.  Федеріко Гарсіа Лорка: Бенкет катастроф / М. Новикова // Зарубіжна література. - 2002. - №46. - С. 2-9.
 5. Халімончик Т. Федеріко Гарсіа Лорка / Т. Халімончик // Зарубіжна література. - 2003. - №46. - С. 11.
 6. Франк Б. Сервантес / Б. Франк. Гарсиа Лорка / Л. С. Осповат; предисл. - М. : Книга, 1982. - 367 c.
 7. Осповат Л. С. Гарсиа Лорка / Л. С. Осповат. - М. : Молодая гвардия, 1965. - 430 c.
 8. Силюнас В. Ю. Федерико Гарсия Лорка. Драма поэта / В. Ю. Силюнас; отв. ред. А. В.  Бартошевич. - М. : Наука, 1989. – 330 с.
ID: 2504, 29.05.2011 11:28
Извините. В предыдущем запросе допустила ошибку. Необходима литература по теме "поэтика и проблематика драматургии Салтыкова-Щедрина". Спасибо.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Бушмин А.С. Художественный мир Салтыкова-Щедрина : избр. тр. / ред. Д. С.  Лихачев, ред. В. Н. Баскаков. – Л.: Наука, 1987. - 365 c.
2. Горячкина М.С. Сатира Щедрина и русская демократическая литература 60-80-х годов XIX века. – М.: Наука, 1977. - 176 c.
3. Кирпотин В.Я. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин : жизнь и творчество. – М.: Сов. писатель, 1955. - 722 c.
4. Золотницкий Д.И. Щедрин-драматург. – Л.; М.: Искусство, 1961. - 212 c.
5. Николаев Д.П. М. Е. Салтыков-Щедрин : жизнь и творчество : очерк. – М.: Дет. лит., 1985. - 222 с.
6. Прозоров В.В. Салтыков-Щедрин. – М.: Просвещение, 1988. - 173 c.
7. Салтыков-Щедрин, 1826-1976 : статьи, материалы, библиография / АН СССР, Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом), Ин-т мировой литературы / ред. А. С. Бушмин. –Л.: Наука, 1976. - 439 c.
8. Тюнькин К.И. Салтыков-Щедрин. – М.: Молодая гвардия, 1989. - 622 c.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031