Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Virtual Reference Service

Part`s menu

Vertual information service

Send request

Year Month

ID: 2931, 21.01.2022 12:03
Доброго дня! Я хочу скласти біобібліографічний покажчик до ювілею колеги. Розкажіть, будь ласка, як правильно подати в бібліографічному описі у зоні приміток інформацію про наявність бібліографії у виданні чи публікації. У яких випадках доцільно вказати наявність бібліографії в аналітичному описі статті? Чи має значення кількість позицій у пристатейному списку? Чи є якийсь мінімум цих позицій, що вже передбачає наявність у зоні приміток інформації про бібліографію? В якому форматі подається така інформація? Я зустрічала такі: «Бібліогр.: с. 21-22 (14 назв)» та «Бібліогр. наприкінці ст.». Який варіант кращий? Чим вони відрізняються? Також порадьте, будь ласка, навчальну чи методичну літературу, яка допоможе вивчити це питання детальніше. Дякую!

Шановний користувачу!
На Ваш запит рекомендуємо звернутися до методичного посібника: Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали / Мін-во культури України, НПБУ. – Київ, 2015. – 79 с.
Це видання є в електронному вигляді: https://nlu.org.ua/resourses/nashi_vydannya/Skladannya.pdf

У бібліографічному описі відомості про наявність бібліографії у книзі чи статті відображаються в області приміток.
Якщо Ви складаєте покажчик наукових праць певної персоналії, то при описі його творчої спадщини (книг, статей) краще буде застосувати розширений бібліографічний опис, який включає обов'язкові та деякі факультативні елементи (у тому числі і про наявність бібліографії).
У розділі «Література про нього (неї)» під час опису книжок і статей «бібліографію» можна «опустити», тобто дати більш короткий бібліографічний опис.
Гадаємо, що наявність наприкінці статті списку літератури дає підстави для включення в опис інформації про бібліографію. Кількість описів не відіграє ролі.
Відомості про наявність бібліографії можуть бути подані в різних випадках. На с. 54-60 вищезгаданого методичного посібника наводиться «Список літератур з методики бібліографування». У ньому можна переглянути різні варіанти представлення бібліографії в бібліографічному описі.
Приклади:
Бібліогр.: с. 116-122
Бібліогр.: с. 116-122 і в підрядк. прим.
Бібліогр.: с. 116-122 (16 назв.)
Бібліогр. в кінці розд.
Бібліогр.: 8 назв.
Бібліогр.: с. 68–69 та в тексті.
Бажаємо Вам успіхів у підготовці  бібліографічного покажчика.

ID: 2903, 04.01.2021 21:45
Доброго дня. Для контрольної роботи потрібно виконати завдання "Аналіз та характеристика регіонального бібліографічного посібника". Чи відносяться до РЕГІОНАЛЬНИХ - посібники "Література про Херсонську область за ... рік." та "Нації і народності Херсонщини: минуле і сьогодення."? Якщо я помиляюсь підкажіть будь ласка які є регіональними?

Шановний користувачу! Ви не помиляєтесь, посібники "Література про Херсонську область за ... рік." та "Нації і народності Херсонщини: минуле і сьогодення" є регіональними.

ID: 2851, 26.12.2017 08:16
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для написання дипломної роботи на тему: "Конференція директорів національних бібліотек: історія та сучасний стан". Дякую!

Шановний користувач!
На жаль, джерела з названої теми у фонді бібліотеки відсутні.

ID: 2836, 11.09.2017 13:46
Доброго дня! Я студент-магістр Київського Університету ім.Б.Грінченка. Пишу магістерську роботу на тему "Професіограма шкільного бібліотекаря. Сучасні реалі."Допожить, будь ласка, підібрати літературу.
З повагою, Буднік Оксана Володимирівна

Шановна пані Оксано!
На жаль, у нашій бібліотеці відсутні видання з названого питання. Радимо звернутися до віртуальної довідки Національної бібліотеки України для дітей (http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/newquest/index.php).

ID: 2804, 03.06.2016 17:49
Чи не могли б ви підібрати літературу з теми "Теорія та історія бібліографії літератури для дітей та юнацтва"?

Шановний користувачу! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

  1. Арзамасцева, Ирина Николаевна. Детская литература [Текст] : учеб. для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. - М. : Academia : Высш. шк., 2000. - 472 c.
  2. Баркова, И. В. Рекомендательная библиография для детей: новые горизонты [Текст] / И. В. Баркова // Библиография и книговедение. - 2015. - N 1. - С. 85-90. - Библиогр. в подстроч. примеч.
  3. Володина, Г. А. Информационное обслуживание: детский сектор [Текст] / Г. А. Володина // Мир библиографии . - 2010. - N2. - С. 20-23 : фото.
  4. Елисеева, Т. Р. Библиотрансформер по-алтайски [Текст] / Т. Р. Елисеева // Библиография. - 2012. - N 5. - С. 89-93.
  5. Киселева, Т. В. "Чудо-дерево", или Как мы привлекаем детей к чтению [Текст] / Т. В. Киселева, Е. В. Савиновская // Мир библиографии. - 2009. - N4. - С. 21-23 : фото.
  6. Корнаухова, Л. Ф. Рекомендательная библиография для детей: традиции и инновации [Текст] / Л. Ф. Корнаухова // Библиография. - 2010. - N6. - С. 64-69 : ил.
  7. Новікова, Наталія. Дитячі бібліотеки України та культурно-просвітня діяльність / Н. Новікова. - С. 390-397. - Бібліогр. наприкінці ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. - К. : НБУВ, 1998 - Вип. 5. - 2000. - 447 c.
  8. "Українські видання перекладної дитячої літератури від 1900 до 2011 рр." [Текст] : бібліогр. покажч. / Херсон. нац. техн. ун-т ; уклад. А. Є. Здражко. - Херсон : Вишемирський В. С., 2012. - 131 с.
ID: 2744, 02.10.2014 20:23
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою та електронними ресурсами по темі курсової "Популяризація сучасної української художньої літератури та публіцистики засобами бібліотечної роботи". Якщо матеріалів за цією темою мало або нема, порадьте будь ласка куди слід звернутись. Дякую заздалегідь

Шановний користувачу!

Національна парламентська бібліотека України підготування видання "Сучасна українська література" в серії "Примірна тематика семінарів працівників районнних і міських бібліотек". Радимо ознайомитися з цим виданням.

ID: 2715, 10.01.2014 09:45
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для опрацювання при роботі над курсовою "Термінологія в дисциплінах книгознавчого циклу: книгознавстві, бібліології, бібліографії, бібліотекознавстві, книжковій справі".

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

1. Леонов В. П. Технобиблиография - новый этап развития библиографии / В. П. Леонов // Библиография. - 2011.  - N 3. - С. 14-18.
2. Солоіденко, Галина. Розвиток бібліотекознавчої термінології в Україні (20-30-ті роки XX ст.) / Г.  Солоіденко // Бібліотечний вісник. - 2003.  – N 4. - С. 23-32.
3. Солоіденко, Галина. Стан та перспективи розвитку бібліотечної термінології / Г.  Солоіденко // Бібліотечний вісник. - 2002.  – N 4. - С. 31-36.
4. Солоіденко, Галина. Українська бібліотечна термінологія: традиції, пошуки та здобутки / Г.  Солоіденко // Бібліотечний вісник. - 2004.  – N 5. - С. 21-28.
5. Стрішенець, Надія. Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології / Н.  Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2007.  – N 2. - С. 20-25.
6. Стрішенець, Надія. Синонімія у бібліотечно-інформаційній термінології / Н.  Стрішенець // Вісник Книжкової палати . - 2007.  – N 5. - С. 19-21.
7. Васильченко, Микола. Термінологія, термінологія... / М.  Васильченко // Бібліотечний вісник. - 2007.  – N 5. - С. 54-55.
8. Солоіденко, Галина. Термінологічна діяльність у контексті бібліотекознавчих досліджень другої половини XX століття // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К. : НБУВ. - Вип. 19. - 2007. - С. 669-679. - Бібліогр. у кінці ст.
9. Стрішенець, Надія. Розвиток професійної термінології як засобу взаєморозуміння між бібліотекарями різних країн // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К. : НБУВ. - Вип. 11. - 2003. - С. 51-58. - Бібліогр. у кінці ст.

ID: 2631, 11.10.2012 13:41
Уточнення до питання 2630.

УДК та ББК потрібні для видання (публікації) наукової праці із вказаною назвою.
Заздалегідь дякую!

Шановний користувач! Для отримання індексів УДК та ББК Вам необхідно підійти з тезами наукової праці у відділ каталогізації нашої бібліотеки, якщо Ви мешкаєте в Херсоні, або в аналогічний відділ обласної бібліотеки Вашого міста. Тому що систематизація наукового видання здійснюється при наявності документу, щоб уникнути помилки.

ID: 2630, 09.10.2012 12:25
Доброго дня!
Будь ласка, підкажіть УДК для наукового видання "Ефективне управління землями лісогосподарського призначення", а також як дізнатися ББК та шифр зберігання видання.
Щиро дякую!

Шановний читач, уточніть Ваш запит: Ви збираєтесь видати це наукове видання, чи бажаєте його знайти в фондах бібліотеки? З якою метою Вам потрібні УДК та ББК для цього видання?

ID: 2585, 13.03.2012 17:10
Добрий вечір! Допоможіть дізнатися рік видання журналу "Знание-сила" стаття А Тархова "всего пять строф"

Шановний користувач, потрібна Вам стаття була надрукована в журналі "Знание-сила" (1976 р.):
Тархов А. Всего пять строф. Памяти Михаила Соковнина // Знание–сила. – 1976. – № 2. – С. 34-36.

ID: 2521, 15.09.2011 13:56
Шановні колеги! Були б вам дуже вдячні, якщо б ви нам допомогли знайти в електронній формі всі види актів, що використовуються у бібліотечній практиці на сучасному етапі.

Шановний користувач!

Просимо уточнити,  які саме види актів Ви маєте на увазі. 

З офіційними документами  з питань діяльності бібліотек на сучасному етапі  рекомендуємо ознайомитися на сайті в розділі “ Ресурси бібліотеки. Наші видання”. Видання “ Ділове досьє директора ЦБС”. Випуски 1-5. (див. http://www.lib.kherson.ua/publish.htm).

ID: 2500, 13.05.2011 09:14
Доброго дня! я пишу дипломну роботу по зведеному краєзнавчому каталогу та зведеному каталогу періодичних виданьв електронному варіанті вашої бібліотеки. а в літературі та на сайті мало є даних про ці ресури. надайте мені, будь-ласка, інформацію про їх (електронних)рік засвоєння, обсяг тощо. дуже дякую!

Шановний користувач!

У нашій бібліотеці окремого зведеного електронного краєзнавчого каталогу немає. Електронний каталог бібліотеки має у своїй структурі дві бази: BOOKS .База даних книг та MGZNS. База даних періодики, куди включаються також матеріали краєзнавчого змісту. До початку 2011 року існувала окрема БД "Краєзнавство", формування якої було розпочато з 1993 р. Більш детальну інформацію про електронний каталог  Ви можете отримати, завітавши до відділу краєзнавчих документів та бібліографії бібліотеки.

ID: 2357, 03.11.2010 08:51
Будь ласка, може допоможете знайти матеріл по темі "Жінки-бібліотекарі, Герої Радянського Союзу"?

Шановний користувач! На жаль, дана інформація в фондах нашої бібліотеки відсутня. Радимо звернутися до Об'єднаної довідкової служби бібліотек України (http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/index.php) і переглянути відповідь на подыбне запитання № 21980.

ID: 2292, 16.09.2010 10:26
Доброго Дня! Розкажіть будь-ласка, як провести майстер-клас на тему 2Інфокейс в бібліотеці"? Дякую.

Шановний користувач! На жаль, у бібліотеці відсутні видання з даного питання. Радимо Вам звернутися за допомогою до Національної дитячої бібліотеки: http://www.chl.kiev.ua/

ID: 2219, 15.06.2010 03:20
Добрый день. Я готовлюсь к государственному экзамену. Помогите, пожалуйста, с информацией на такой вопрос - "Організація ДБА з художньої літератури та літературознавства". Заранее спасибо за помощь.

Шановний користувач, рекомендуємо таку літературу та запрошуємо до нашої книгозбірні:
1. Давыдова М.И. Литературная библиография: учеб.-практ. пособие. - М. : Либерея-Бибинформ, 2005. - 96 с.
2. Моргенштерн И.Г. Общее библиографоведение: учеб. пособие для вузов. - СПб. : Профессия, 2005. - 208 с.
3. Справочник библиографа/ Е. Н. Буринская, Н. И. Веденяпина, Н. И. Гендина и др. - СПб. : Профессия, 2005. - 592 с.
4. Информационно-библиографическое обслуживание: Сб. ст. - СПб. : РНБ, 2003 -
Вып. 1: История и современное состояние: сборник/ Науч. ред. Е. Д. Жабко, Сост. Е. Д. Жабко, С. Д. Мангутова. - 2003. - 192 с.
 

ID: 2214, 09.06.2010 14:27
Добрий день! Підкажіть будь-ласка на яких сайтах можна знайти інформацію для написання імідж-проекту бібліотеки

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

1. http://vmo.rgub.ru/lib_activity/practice/volgograd_1.php - Идеи, практика, проекты Волгоградская областная юношеская библиотека: Программа «Чтение – тоже имидж».

2. http://www.library.ru/1/education/creation/ - Библиотекам: Профессия – библиотекарь: Творчество молодых библиотекарей.

3. http://www.lib.cap.ru/actions_11_okt_07.asp - Имидж библиотеки – через рекламу.

4. http://belinka-lib.ru/proekty-i-programmy/ - Проекты и программы.

5. http://dlib.eastview.com/browse/doc/11537471 - С.Капранова. Имидж ничто?!

6. http://library.karelia.ru/in_dmaterials/material802.html - О реализации приоритетных задач Национальной библиотеки РК.

7. http://www.rba.ru/conference/ulyanovsk/bibl.html - Конференция. Ульяновск - библиотечная столица России 2008 года.

8. http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2003/trud/tom2/222/Doc75.HTML - Проектно-программная деятельность детской
библиотеки — залог успешного развития.

ID: 2158, 11.05.2010 22:08
Допоможіть, будь ласка, скласти орієнтовний перелік бібліографічного опису на тему "Геометрія трикутника".

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні:
1. Кушнір I.А. Трикутник і тетраедер у задачах: кн. для вчителя. - К.: Рад.школа, 1991. - 200 c.
2. Голодюк Л.С. Властивості трикутників: навчально-метод. посіб. - Х. : Основа, 2003. - 78 с.
3. Кушнір I.А. Трикутник у задачах: Навч. посіб./ І. А. Кушнір; Голов. ред. Л. В. Маришева. - К. : Либідь, 1994. - 104 с.
4. Кушнір I.А. Побудова трикутника: енцикл. розв'язування задач: Навч. посіб.- К. : Либідь, 1994. - 80 с.
5. Бевз Г. Цікава властивість трикутника //Математика в школі. - 2008. - № 3. - C. 27-28.
6. Лахно О. Трикутники в геометрії Лобачевського //Математика в школах України. - 2007. - № 2. - C. 36-39; № 3. - C. 30-35.
7. Конет І. Прямі (n, m, k) у геометрії трикутника //Математика в школі. - 2006. - № 4. - C. 43-47.
 

ID: 2087, 15.04.2010 18:49
де можна знайти інформацію на курсову Альбом як вид ізографічного видання...буду дуже вдячна.

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://cde.osu.ru/demoversion/course123/0.html - "Документознавство" (електронний посібник).

2. http://www.rus-lib.ru/book/38/men/18/093-118.html - Глава 4. Классификация документов.

3. http://motoptica.com/job/0000011_01.doc - Основы документоведения (повнотекстовий підручник).

4. http://revolution.allbest.ru/miscellaneous/00000569_0.html - Типы и виды документов: Общие сведения об изографическом документе. Плакат. Художественная репродукция. Эстамп. Художественная открытка. Альбом. Прикладная графика. Оформление текстов в различные формы. Документализация. Пять основных объектов информационного пространства.

5. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. - К.: "Знание", 2003. - С.320-323.

6. Типология изданий. - М.: "Книжная палата", 1990. - С.157-160. 

ID: 2075, 13.04.2010 17:50
Методичні рекомендації до проведення свята до Дня Перемоги

Шановний користувач! Ваш запит потребує уточнення: свято для якої аудиторії, у якому закладі тощо. 

ID: 2074, 13.04.2010 11:50
будь ласка допоможіть знайти літературу на теми:" Бібліотечно-бібліографічна діяльність загального характера" і " Усні форми обслуговування читачів" дякую.

Шановний користувач! Перевірте правильність формулювання Ваших запитів! Що мається на увазі під "усними формами обслуговування читачів" - "усні форми популяризації"?

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031