Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Допоміжні покажчики

​Покажчик авторів, укладачів, редакторів, оформлювачів та інших осіб, які брали участь у створенні книги

Аверчев О.В.   115-121 (редкол.)

Адамович В.Б.   417 (худож.)

Акімова М.О.   4

Аксьонова В.І.   434

Александров В.   474 (голов. ред.), 483 (голов. ред.)

Александровська Н.І.   95

Аленін Ю.П.   204 (наук. ред.), 551

Алєферко О.В.   621 (ред.)

Алмаші І.М.   183

Алмаші М.М.   236 (редкол.), 249 (редкол.)

Андреєв В.   412 (ред.)

Андрєєв В.М.   140 (ред.)

Андрєєва В.А.   478 (голов. ред.)

Андрусяк І.М.   475 (ред.)

Andruszkiewisz F.   627

Андрющенко О.   479 (фот.)

Антонюк О.В.   158

Артюх О.В.   26

Афанасьєва М.В.   186 (розроб., уклад.), 223 (редкол.), 224 (редкол.)

Афоніна О.Г.   478

 

Бабатіна С.І.   435

Бабишена М.І.   101

Бабіна О.В.   469

Бабіч М.І.   490

Бабічева О.І.   53 (ред.)

Баганов Є.О.   92

Бакаянова Н.М.   148 (редкол.)

Балакірєва О.   629

Бараненко Д.В.   201

Бардачов Ю.М.   340 (редкол.)

Батан Ю.Д.   163 (уклад.), 167 (уклад.),  168 (уклад.), 265 (уклад.)

Безердян Л.В.   139 (авт.-упоряд.), 353 (авт.-упоряд.)

Безлуцька О.П.   491

Берг Б.   474

Береза Ю.М.   159

Берзіна С.В.   493, 565, 626

Бєлєхова Л.І.   371-376 (голов. ред.)

Бєлоусов А.М.   492 (ред.)

Бєлоусова С.   492

Бисага Ю.М.   235 (ред.)

Бібік Г.В.   322 (голов. ред., авт. вступ. сл.), 339 (голов. ред.)

Білик А.А.   354

Білик Б.   160

Білявська Н.П.   457 (уклад.)

Блинова О.Є.   440, 442-449 (голов. ред.)

Богатирьов І.Г.   646 (наук. ред.)

Бойко В.І.   104

Бойко В.П.   161

Бондар О.І.   3, 27, 30

Бондарева Л.В.   494

Бондаренко К.   397, 398

Боне А.   419 (авт. передм.)

Борейко В.Є.   493

Боріскіна О.В.   496-499 (уклад.), 607- 612 (уклад.)

Бочкарьов Д.О.   470

Брагар М.С.   486 (голов. ред.)

Брусік Л.   619 (упоряд.)

Бугаєнко Л.І.   128

Будак В.Д.   87 (редкол.)

Бузан Г.С.   493

Букетов А.В.   99, 495, 630

Бутенко В.Г.   335 (голов. ред.), 336 (голов. ред.)

Бухтіярова І.Г.   162

 

Вакараш В.М.   30

Вальд В.   475, 476

Василенко В.Й.   399

Васильченко О.П.   169 (редкол.)

Верлатий Д.Б.   4

Вермієнко Т.Г.   342

Вечерова Є.М.   165

Вигоднер Н.   362 (ред.)

Висоцький А.Л.   400

Водотика Т.C.   501

Вожегова Р.А.   106 (редкол.), 107 (редкол.), 112 (наук. ред.)

Войтович П.П.   402, 502

Войцицький А.П.   93

Войцицький М.А.   93

Волколупов А.   433

Волошин В.   160 (ред.-консультант)

Врищ Н.С.   617

 

Гавриш Н.С.   245

Гайдамака В.   360 (авт. сл.)

Галунько В.В.   206-216 (голов. ред.), 567-570 (голов. ред.)

Галунько В.М.   251 (редкол.)

Галушкіна Т.П.   27

Ганзін В.В.   504

Гаркуша В.І.   603 (уклад.), 604 (уклад.), 622 (уклад.)

Гацан В.В.   471

Глуханчук О.В.   166

Глущик С.   629 (літ.ред.)

Голов С.Ф.   31

Головня О.М.   506

Голубєва Н.Ю.   274

Гоменюк С.І.   5

Гончар М.В.   138 (упоряд.)

Гончар О.Т.   (395)

Гончаренко В.   399 (худож.), 420 (худож.)

Гончарук Є.   124 (ред.-уклад.)

Горб А.Л.   489 (ред.), 507, 620 (ред.)

Горбатенко М.   160

Горін М.П.   508

Горник В.Г.   42 (ред.), 71, 84 (редкол.), 85 (редкол.)

Горовий Д.А.   88

Грибовський В.В.   548 (голов. ред.)

Григор'єва Х.А.   267 (відп. ред.)

Гриненко Т.   160 (редрада)

Гриценко І.С.   248 (редкол.)

Гриценко О.О.   459 (уклад., авт.      передм.)

Гришко О.М.   188

Гроза І.М.   377

Громовенко К.В.   275

Губанова Т.О.   316

Гурепко М.М.   105

Гуцалюк О.М.   32

 

Давидко І.   625 (ред.)

Дайнеко П.М.   4

Дашвар Люко   477

Демеєва С.   404

Демченко Т.П.   132 (упоряд.)

Денисюк Н.В.   341

Деркач В.Є.   461-465 (уклад.)

Джерелюк Ю.О.   33

Джуган В.В.   182 (уклад.), 183 (уклад.)

Дзюба Н.А.   125

Дикий О.В.   265 (уклад.)

Діброва Н.   405-408

Діденко Г.О.   452

Добровольська В.А.   491

Добровольська Г.П.   409

Довженко Г.О.   (356)-(358)

Додулев О.М.   638 (редкол.)

Дрозд В.Г.   238

Дрозд О.Ю.  166 (ред.), 206-212 (наук. ред.), 567-570 (наук. ред.)

Дубовалова Є.К.   509, 510, 617 (відп. за вип.)

Дубовалова Н.   (509)

Дудка Т.М.   436

Дудченко С.Г.   141 (ред.)

Думинська С.В.   431 (кер. проекту)

Дурнов Є.С. 199 (ред.), 256 (ред.)

Дяченко В.В. 347 (уклад.), 350 (уклад.)

 

Єванков А.П.   352 (фот.), 357 (фот.)

Євстаф'єва І.А.   429 (голов. ред., авт. анот.)

Євтушенко В.В.   48

Єгоров Б.В.   411, (457)

Єрохіна П.   433 (розробка завдань)

Єрьоміна Л.П.   457 (уклад.)

Єфремов С.О.   132

 

Житченко Г.О.   472

Жорова І.Я.   303 (редкол.)

 

Забарна Е.М.   44

Завальнюк В.В.   154 (редкол.), 155 (редкол.)

Завальнюк І.П.   100

Завальнюк О.П.   100

Загороднюк В.С.   412, 426 (ред.), 431 (упоряд.)

Зарицька В.В.   437

Зарудна Н.С.   352 (уклад.), 357

Зелена Л.І.   466 (відп. ред.)

Зінченко І.І.   457 (уклад., ред.)

Зозуля Є.В.   174

Зубріс Г.І.   123

Зубріс Н.В.   123 (уклад., відп. ред.)

 

Іваненко С.В.   268 (упоряд.)

Іваницька С.Г.   132 (упоряд.)

Іванов І.В.   174

Іващенко Т.Г.   3

Ільїнська Н.І.   379-384 (голов. ред.)

Ісаєва Н.Т.   315 (упоряд.)

 

Калатур М.В.   177

Калинюк С.С.   185

Калитеївська О.   124 (вступ. сл.)

Каляка М.М.   410 (ред.-упоряд.)

Камінська М.О.   108

Кандиба О.С.   501 (голов. ред.)

Капінус О.Л.   377

Каракаш І.І.   170 (ред.), 245 (ред.)

Кашкано М.А.   125

Кирилов Ю.Є.   82 (редкол.)

Кисельов О.О.   175 (редкол.)

Кичинський А.І.   479

Ківалов С.В.   163 (передм.), 176 (передм.), 191, 192 (передм.), 193,  263 (передм.), 515 (ред.)

Клименко В.Л.   638 (авт. проекту)

Клименюк М.М.   42

Коваленко В.М.   337

Коваленко В.Ф.   114

Коваленко І.А.   178

Коваленко О.М.   41

Коваль М.М.   179

Ковшова І.О.   43

Кожевніков В.П.   480, 546, 547

Козакова О.М.   44

Козачок В.І.   100 (ред.)

Козодаєв С.П.   172

Козуб О.О.   411 (іл.)

Козяр М.М.   96

Колич О.І.   180

Колмаков В.П.   (263)

Колоколова О.А.   508 (ред.)

Коломоєць Т.О.   149 (ред), 151 (ред.), 181, 202 (ред.), 268 (упоряд.), 269

Кольцов В.М.   439

Кольцова Н.   350 (уклад.)

Колюбакина А.О.   476 (ред.)

Комаровський В.Г.   136, 413

Комісарчук Р.В.   549, 550

Кондакова Т.   123 (передм.), 621

Копилова С.В.   342 (уклад.)

Кордзая Н.Р.   46

Корєнкова А.   505 (іл.)

Корнєєв В.В.   71 (ред.)

Коробов В.К.   9 (уклад.)

Костолович М.І.   341

Костюченко В.М.   31

Кохановська О.В.   321, 334 (ред.)

Коцкулич В.В.   172 (уклад.), 182 (уклад.), 183 (уклад.), 185 (уклад.)

Кравченко С.М.   47

Криволапчук В.О.   188

Krynski A.   38 (ред.), 80 (ред.)

Крупник І.Р.   440

Крюков Г.В.   414, 415

Крючковська Т.М.   414 (худож.)

Кудрявцев О.В.   194

Кузіна Р.В.   31

Кузнєцов В.А.   24

Кузнєцов Е.А.   24 (ред.)

Кузьменки   (552)

Кузьменко В.В.   98, 307, 327-330 (голов. ред.), 552

Кузьменко М.В.   552

Кузьменко Ю.В.   315 (упоряд.)

Кузьмін Е.Е.   195

Кузьміна Т.О.   17, 48

Кулик В.П.   416

Кулі-Іванченко К.К.   196

Курило М.П.   152 (редкол.), 153 (редкол.)

Курило Т.С.   197

Кутуєв П.   553

Кушко А.П.   417

Кущій Н.   418

 

Ладанюк Є.Г.   508 (фот.)

Ларбі Амід   419

Ларіна Я.С.   53, 344

Лебідь О.М.   108

Левкулич В.В.   441

Левченко В.   412 (худож.)

Левченко С.В.   425 (літ. ред.)

Легеза Ю.О.   198

Леонтьєв О.Ю.   554

Лисенко С.С.   199

Литвин Н.А.   200

Лиховид О.М.   137, 555-557

Лозова Т.Г.   429 (ред.)

Ломжець Ю.В.   201

Луценко О.А.   416 (ред.)

Лютіков П.С.   187 (уклад.)

Лянсберг О.В.   349 (відп. ред.), 466 (авт.-уклад.)

Ляшкевич А.І.   101, 323

 

Магда Є.   501

Мазур О.В.   301

Майстренко Ю.   558 (уклад.)

Макаренко Л.М.   429 (ред.)

Макаров А.   492 (передм.)

Македон В.В.   94

Малигін Б.В.   8

Малиновська Т.І.   2 (вид.)

Мальчикова Д.С.   14 (відп. ред.)

Мандич Т.   401 (голов. ред., упоряд.)

Манн Джон Девід   474

Мардус Н.Ю.   49

Мартюк В.І.   560

Масленніков Є.І.   41 (ред.)

Маханько В.В.   639 (ред.)

Мелещенко В.М.   337 (худож. ред.),  403 (худож. ред.)

Меліхова Т.О.   51

Мельник Р.С.   266 (ред.)

Метмати Смайл   419 (каліграфія)

Мєшков О.Ю.   11

Мєшкова-Кравченко Н.В.   91

Мироненко М.П.   323 (ред.), 333 (ред.)

Миронова Н.А.   489 (ред.)

Мітал О.Г.   85 (упоряд.)

Могилевський Б.Ю.   563

Моїсеєв С.О.   302

Мокрицька Г.П.   458 (уклад.)

Моховиков О.М.   124

Мринський І.М.   108-111, 484, 485

Мурзановська А.В.   204

 

Нагрибельна І.А.   338 (ред.)

Назаренко В.С.   98

Назаренко К.Ю.   205

Наумич В.І.   420

Неділько А.Г.   18

Нежлукченко Т.І.   114

Некіт К.Г.   271

Немченко І.В.   394 (голов. ред.), 395 (ред.)

Несін Ю.М.   421

Нестеров М.Є.   1

Нижеголенко В.М.   596

Ничипоренко О.   422

Новіков В.О.   11

Новіков О.О.   11

Новікова А. 154 (ред.), 155 (ред.), 223 (ред.), 224 (ред.)

Новосельська Л.П.   3

 

Ойцюсь Л.В.   341

Олейник Н.О.   450, 451

Олексенко В.П.   366-370 (голов. ред.), 571-593 (голов. ред.)

Олексюк Оксана Володимирівна   467 (уклад., голов. ред.)

Олексюк Олег Васильович   337 (ред.), 399 (вступ. ст., голов. ред.), 403 (голов. ред., упоряд.), 409 (голов.      ред., упоряд.), 420 (голов. ред.), (467)

Олькіна О.В.   186 (ред.)

Олюха В.Г.   602 (уклад.)

Омельченко В.   430 (ред.)

Орловський Б.М.   227

Осауленко С.В.   228

 

Пайда Ю.Ю.   230

Палінчак М.М.   38 (ред.), 80 (ред.)

Пантелеєв В.П.   (468)

Панченко В.Г.   548 (упоряд.)

Параскевич П.К.   395

Парсяк В.Н.   66

Парфенюк О.В.   96

Педченко В.Г.   614

Перунова І.В.   460-465 (уклад.)

Петрецька Н.І.   235

Петрик А.   140

Петровська І.О.   84 (упоряд.)

Пилинська А.М.   645 (літ. ред.)

Пилипенко І.О.   12 (голов. ред.), 13 (голов. ред.)

Пилипенко Ю.В.   (7)

Підгородецька Т.С.   137 (ред.), 555-557 (ред.)

Пізінцалі Л.В.   95

Плотнікова Ю.І.   231

Повєрєннова А.Г.   124

Подвойська О.В.   301

Подольський Є.Є.   (349)

Познанська І.В.   102

Полозова Т.В.   618

Пономаренко Д.В.   234

Попкова О.   412 (худож.оформ.)

Попова Н.Ф.   596 (ред.)

Popova O.   385

Попович І.С.   438 (голов. ед.)

Предместніков О.Г.   280-282 (редкол.)

Приймаченко Д.В.   261 (ред.)

Принько М.С.   473

Припутень Д.С.   244

Прихненко О.В.   481, 482, 505 (фот.)

Приходько В.П.   38 (ред.), 80 (ред.)

Приходько І.В.   246

Пшенична С.В.   621 (уклад.)

 

Рабоча Т.В.   95

Радецька С.В.   301

Райко Г.О.   97 (редкол.)

Редько О.І.   630

Ремига Л.Т.   621

Рибак К.О.   252

Рогожникова І.   397 (іл.), 398 (іл.)

Рожков С.О.   92

Русалкіна Л.   433 (літ. ред.)

Рязанов М.Ю.   255

 

Савельєва М.   360

Савченко К.М.   425

Саінчин О.С.   171 (редкол.), 213-222 (редкол.), 257

Салига К.С.   94 (наук.ред.)

Самойлович Д.С.   (622)

Санченко А.   623-625

Сапожникова К.   350 (пер.)

Сафронов А.І.   2 (засн.)

Сержанов В.В.   76

Сидоренко Р.Ю.   352 (уклад.)

Ситник Ю.   424, 433 (дизайн, іл.)

Сінкевич І.Ю.   134 (упоряд.)

Січкарук В.   625 (худож.)

Січко І.О.   332

Складенко І.Ф.   (105)

Слабко В.М.   324 (наук. ред.), 627

Сливка С.С.   180 (авт. передм.)

Смагіна М.   474 (пер.), 483

Смолко Д.   396 (уклад., ред.)

Сокол І.В.   628

Соколенко О.   362 (худож. оформ.)

Соколовська О.С.   332

Сокур І.В.   599-601 (голов. ред.)

Соловей Д.Ю.   256

Соляник М.Б.   114

Сотула О.С.   257

Спиця О.Г.   5

Співаковський О.В.   317-320 (голов. ред.), 518-544 (голов. ред.)

Старенький О.   557 (авт. післямови)

Степаненко Л.В.   426

Степаненко О.   426 (іл.)

Стратій І.   105 (худож. оформ.)

Стратонов В.М.   594 (голов. ред.), 595(голов. ред.), 632 (редкол.)

Стрельцов Є.Л.   178 (наук. ред.), 195 (передм.)

Стрельцова Є.Д.   258, 259

Стухляк П.Д.   495, 630

Султанова Н.В.   333

Сурін А.   427

Сусоров В.Д.   141

Сухенко К.   143 (фот.)

Сухомлинський В.О.   (307), (325),(326)

Сухоруков О.   505 (авт.-упоряд.), 647 (ред.-уклад.)

 

Тарасюк А.В.   91

Тартиця В.   136 (уклад.)

Тележенко Л.М.   125

Терентьєва М.А.   136 (авт. передм., ред.), 413 (ред.)

Терзі В.   398 (пер.)

Тимков О.А.   428

Тихонов І.О.   429

Тищенко О.А.   639 (авт. проекту)

Тіщенко В.В.   191 (ред.), 549 (відп. ред.), 550 (відп. ред.), 551 (ред.)

Товстокорий О.М.   103

Томільцева А.І.   511

Томчишин Л.   629 (худож.)

Топчієв О.Г.   10

Трошина Т.І.   468 (упоряд.)

Трубчанінов В.О.   477 (худож. ред.)

Туренко О.С.   174

Турик В.   557 (авт. післямови)

Туркот Т.І.   334

 

Ульянова Г.О.   163 (відп. ред.), 167 (відп. ред.), 168 (відп. ред.), 193 (редкол.), 242 (відп. ред.), 243 (відп. ред.), 265 (відп. ред.)

Унгурян П.Я. 27

Усенко І.Б. 203 (редкол.), 613 (редкол.)

 

Фаловська І.М.   184

Фальц-Фейни   (136)

Федкевич Н.В.   351, 432 (вступ. ст.),  459 (ред.), 634

Федоров В.А.   255

Федяєва В.Л.   285-295 (голов. ред.)

Федяєва М.С.   89

Фещук Ю.В.   96

Філончук З.В.   478 (уклад.)

Фокіна-Мезенцева К.В.   90

Фролова Л.   505 (упоряд.), 647 (ред.- уклад.)      

Халін О.В.   270

Харитонов Є.О.   271, 272

Харитонова О.І.   271, 272

Харитонова Т.Є.   170 (ред.), 245 (ред.), 267 (відп. ред.)

Хаффінгтон А.   474 (передм.)

Хмель В.А.   349 (худож.)

Хмельницька О.В.   458 (відп. ред.), 460-465 (відп. ред.)

Хом'як Т.В.   269 (упоряд.)

Хрідочкін А.В.   273

 

Царенко О.В.   71 (ред.)

Цибель Н.А.   139 (відп. ред.), 353 (відп. ред.)

Цуркану С.І.   275

 

Чаплинський К.О.   158, 159

Черемісін О.В.   145

Черемнова А.І.   170 (ред.)

Чернишенко Н.І.   430

Чернявський М.Ф.   431

Черняков Д.   643 (фот.)

Чечевицький В.М.   122

Чижмарь К.І.   197 (ред.)

Чихіра І.В.   495

Чумак Л.В.   645

Чуніхін В.В.   146

Чурай С.О.   432

 

Шаваріна О.Л.   (425)

Шапошникова І.В.   545 (редкол.)

Шарко М.В.   91

Шашкова Н.І.   55-64 (редкол.)

Швець О.   396 (уклад., ред.)

Швець Ю.Ю.   276

Шевелюк О.К.   363

Шевчук О.   277

Шинкаренко О.М.   393

Шкута О.О.   646

Шляшенко І.І.   497-499 (уклад.), 607- 612 (уклад.)

Шпак В.   647 (іл.)

Шум Т.В.   497-499 (уклад.), 605-607 (уклад.)

 

Юлінецька Ю.В.   377 (ред.), 515 (ред.)

Юровська В.В.   283

Юшкова С.В.   601 (уклад.)

 

Яковлєв І.О.   493 (ред.)

Яковлєв О.   557 (авт. післямови)

Яковлєва Н.В.   459 (уклад., авт. передм.)

Яценко А.Д.   428 (худож. ред., авт. вступ. ст.)

Абетковий покажчик назв видань

Абетка для маляток   412

Автопортрет на тлі Содому й Гоморри   405, 406

Автопортрет на тлі Содому й Гоморри, або Шляхами скурвленої долі (фрагменти)   407

Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє   148

Адміністративне право України   149

Адміністративно-правове забезпечення діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні   194

Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів   161

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі   199

Адміністративно-правовий статус органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів   188

Адміністративно-правові засади захисту дитинства та материнства в Україні   162

Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні        197

Актуальні аспекти діагностики та лікування глаукоми, катаракти, ретинопатії   486

Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни   19

Актуальні питання діагностики і лікування злоякісних новоутворень   487

Актуальні питання діагностики і лікування онкологічних захворювань   488

Актуальні питання економічних наук   20

Актуальні питання менеджменту та маркетингу   21

Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства   150

Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні   151

Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри   152, 153

Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії   22, 23

Актуальні проблеми держави і права   154, 155

Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика   24

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту   156

Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства   157

Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії   364

Актуальні проблеми функціонування господарської системи України   25

Амадока   127

Ан Т-Р-Акт. Простір крізь час   396

Аналіз голосових сигналів людини та аутентифікація особистості за голосом   11

Аналітичний та чисельний підходи до розв'язання задач теорії пружності для багатошарових середовищ   5

Анатомия милосердия   621

Англо-український словник-посібник для агрономічних спеціальностей   108

Антикризова стійкість підприємств в конкурентному середовищі: теорія, методологія та практика   33

Архітектурні родзинки Нової Каховки   352

Асистентська практика   341

Aspekty teoretyczno-metodologiczne ksztaltowania projektowo-technologicznej kulturu przyszlego nauczyciela   627

Аутизм та розлади аутистичного спектру у дітей : питання та відповіді   489

 

Бабусина скринька   353

Базові принципи маневрування судна   103

Баркароли   623

Барон з Гаврилівки   136

Богдан Єгоров   457

 

В телеге жизни   123

Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди   307

Введение в основы прикладного магнетизма: теория, практика, перспективы   8

Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи   28, 29

Верховенство права очима правників-початківців   163

Верховенство права та правова держава   164

Весілля з Європою   624

Ви в серці моїм   400

Вибране   431

Видатні лікарі Херсонщини   496-499

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломній освіті   98

Виставковий проект: "Шедеври музеїв України в Херсонському художньому музеї ім. О. О. Шовкуненка"   347

Вишиванка   401

"Vivat, musica!"   500

Від вихователя до керівника дошкільного закладу   315

Віддавати, щоб отримувати : маленька історія про велику бізнес-ідею   474

Відновлення засобів транспорту фулереновмісними епоксикомпозитами   99

Вікова психологія (з практикумом)   450, 451

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори)   394

Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності   273

Властивості модифікованих ультразвуком епоксипластів   495

Володимир Павлович Пантелеєв. Біобібліографія   468

Вона літає на своїх крилах   422

Восьмі науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г. І. Горбачевського   503

Вплив релігії на формування принципу верховенства права: історія, філософія, сучасність = Influence of Religion on the Formation of the Principle of Rule of Law: History, Philosophy, Modernity   230

Вулиці рідного селища   129

 

Генічеськ це Україна!   481

"Генічеська Бессарабія": історична козацько-рибальська територія міста   130

Герої третього тисячоліття   505

Гімн Херсону   360

Гірнича та екологічна ренти у сфері надрокористування   30

Голопристанська Litterra   403

Городские истории   146

Грані права: XXI століття   167, 168

Громадський екологічний контроль   493

Гуманістичні обрії європейського простору. Український контекст   434

Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених   284

 

Державна політика соціального розвитку України в контексті забезпечення стабілізації економіки: (теорія, методологія, перспективи)   506

Державне регулювання економіки: теорія і практика   89

Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід   169

Джарилгацькі легенди   555

Дипломанти III Обласного фестивалю-конкурсу юних талантів "Зіркова веселка"   355

Диференційовані методи хірургічного лікування хребетно-спинномозкової травми тораколюмбального       відділу   554

ДокаZ : відверто про державні органи України   277

Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів 177

Дорога к себе   492

II Таврійські історичні наукові читання   131

Другое измерение   404

Душа   411

 

Еволюція законодавста про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919-1959 рр.)   256

Екологічне право України   170

Екологічний паспорт Херсонської області   6

Екологічні основи управління водними ресурсами   511

Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку = Ecological problems of the environment and rational nature management in the context of sustainable development = Экологические проблемы окружающей среды и рационального природопользования в контексте устойчивого развития"   7

Екологія та природознавство з методикою навчання   332

Економіка моря   66

Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність   51

Економічне зростання та конкурентоспроможність національного господарства   34

Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації   35

Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств   36

Електричні машини   92

Електроніка і мікросхемотехніка   93

Елінг   410

Епоксидно-діанові композити : технологія формування, фізико-механічні і теплофізичні властивості 630

Етнополітичний та культурно-релігійний розвиток суспільства в умовах тоталітаризму: до 85 роковин Голодомору 1932-1933 років   512

 

Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи   37

 

Жива і скошена тече в мені трава   479

 

Забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні: механізми державного регулювання   494

Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи   38

Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання   255

Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку   171

Залучення соціально відповідальних інвестицій: проблеми і перспективи   39

Запах жизни   508

Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень   172

Західні і східні традиції та впливи в історії права, держави і юридичної думки   173

Збірник наукових праць. Педагогічні науки   285-295

Звіт про роботу КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара" Херсонської обласної ради за 2017 р.   348

Здорове харчування: практичні рекомендації   125

"Зелена" економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку   27

Зіркова веселка   513, 514

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2018 рік   458

Зрошуване землеробство   106, 107

 

І сниться степу далечінь   104

Ігри відображень : якою бачить Україну світ : у пошуках власного образу   501

English-Ukrainian International Case Law Dictionary = Англійсько-український словник термінології міжнародного права   515

Ініціація   477

Інноваційна економіка   40

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти   41

Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття   296-298

Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук   299

Інноваційні підходи реструктуризації промислових підприємств: теорія, методологія, практика   94

Інноваційні підходи та моделі в управлінні економікою   42

Інсайт   438

Інститут податкової амністії та його місце в податковому праві   246

Інсульт як глобальна медико-соціальна проблема – шляхи її вирішення   516

Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової системи   175

Інтегроване звітування: концепція, методологія та організація   31

Інтегровані проекти. Екологічна безпека та сталий розвиток   478

Інтенсивна терапія як напрямок розвитку сучасного багатопрофільного стаціонару у контексті реформування галузі охорони здоров'я   517

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів   176

Інформаційні права людини: міжнародно-правовий захист   502

Інформаційні технології в освіті   317-320, 518-544

Исповедь рабиолога   563

Історична наука на початку XXI століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи   545

Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень   133

Історія в документах   134

Історія вчень про державу і право   174

Історія Каланчацької бібліотеки на сторінках періодичних видань   459

Історія, концепції та проблеми права   258

Історія мореплавства   491

Історія Херсонського національного університету (ХНТУ)   340

Ich möchte zu Mutter   425

 

Как снеговик нашел друга и не только...   397

Каланчак... Перлина таврійського краю! : нарис в подіях та фактах проміжком більше 70 років   634

Каланчацька бібліотека – мудрість книг і щедрість серця : іст. розвідка, 1912-2017 рр.   351

Камертон душі   409

"Кам'яні вишиванки" на мапі Нової Каховки   356

Кам'яні вишиванки Нової Каховки   357

Каталог робіт місцевого художника Володимира Ганзіна "Випробування пам'ятю", присвячений 75-м роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні   504

Кімната   483

Книга Херсонщини' 2016   460

Козацтво Півдня України 1782-1811 рр. у сповідальних розписах Херсонської духовної консисторії 135

Козацька спадщина   548

Комп'ютерна графіка: SolidWorks   96

Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації світової економіки   45

Конституційне право України   182, 183

Конституційний принцип рівності: правозастосовчі аспекти   184

Конституційно-правовий статус адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу   185

Конституціоналізм та конституційна аксіологія   186

Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі   365

Концептуальні шляхи розвитку: педагогічні науки   300

Кормоготувальні агрегати серії АКГСМ "Мрія" нового покоління. Технологія відгодівлі тварин ферментованим висококалорійним, противірусним кормом   114

Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права   187

Кризис и травма в клинической гештальт-терапии   124

Криміналістика   549, 551

Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика = Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice = Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika   189, 190

Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів   191

Кримінальне право в умовах глобалізації   192

Кримінальне право зарубіжних країн   195

Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування   193

Кримінально-правова характеристика та основи розслідування умисних вбивств   257

Кримінально-правовий захист фізичної особи   227

Кримінально-процесуальна відповідальність за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року   204

Культура м'язових відчуттів і вільної гри на віолончелі   363

 

Левантійські канікули   625

Лінгводидактична підготовка та професійний розвиток сучасного вчителя початкової школи   338

Література про Херсонську область за 2017 рік   461-464

Література про Херсонську область за 2018 рік   465

Літопис Інгулецької ЗОШ I-III ступенів Білозерської районної ради Херсонської області   337

"ЛітTERRA"   558

Ліцейська освіта   322

Ліцейський педагогічний вісник   339

Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності   147

 

Макроекономіка   44

Малоінвазивні технології – "золотий" стандарт сучасної клініки   559

Маркетинг міжнародного туризму   344

Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика   43

Маркетингові орієнтири інноваційного розвитку економіки і міжнародний досвід   50

Медична галузь Херсонщини: стан та перспективи   561

"Мельпомена Таврії"   359

Менеджмент підприємницької діяльності   52

Методи адміністративного права: питання теорії та практика   283

Методика розслідування злочинів, пов'язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом   205

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни "Історична географія"   9

Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з курсу "Соціальна психологія (з практикумом)"   440

Методологічні основи географії: ландшафтна оболонка Землі. Довкілля   10

Методологічні та теоретичні проблеми сучасної психології   435

Методологія забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів за умов відкритості національної економіки   49

Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка   138

Миттєвості   419

Міждисциплінарні аспекти сучасної медичної практики   562

Міжнародна система стандартизації та сертифікації   17

Міжнародне комерційне право   275

Міжнародний маркетинг   53

Міжнародні стандарти державного управління   202

Мій Дніпровий краю   509

Місто з будинками у "вишиванках"   358

Містобудівна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання   252

Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії права, держави і юридичної думки   203

Міське самоврядування Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785-1870 рр.   145

Модерн(и): історії, теорії та практики. Соціологічна інтерпретація   553

Модернізація змісту професійної підготовки магістрів соціальної роботи   342

Модернізація та суспільний розвиток економіки держави та регіонів   54

Моє село – моя частина долі...   128

Мой край – родное Приазовье : в словах и названиях   393

Молодь у світі сучасних технологій   97

Морське право   259

Морфологія, біологія багатоїдних шкідників та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування   109

Морфологія, біологія шкідників бобових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях  вирощування   110

Морфологія, біологія шкідників зернових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування   111

Мотиваційні основи корпоративної культури в системі менеджменту якості підприємства: теорія, методологія, практика   90

Моя Білозерщина   510

Мультидисциплінарний підхід до діагностики і лікування пухлин малого тазу   564

Multilingual education in Ukraine: theoretical and practical aspects = Полілінгвістична освіта в Україні: теоретичні та практичні аспекти   385

 

На перехресті доріг   430

На часі...   426

На шляху зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва   565

Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки студентів з дисциплін "Вступ до фаху", "Загальна екологія (та неоекологія)" спеціальності 101 Екологія рівня вищої освіти "бакалавр"   4

Надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини – один з пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров'я на регіональному рівні   566

Надруковано в Херсоні, 1842-1991   466

Науковий вісник публічного та приватного права   206-212, 567-570

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки   12, 13

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки   55-64

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика   366-370, 571-593

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація   371-376

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки   442-449

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки   213-222, 594, 595

Науковий пошук молодих   303

Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства   14

Наукові основи адаптації систем землеробства до зміни клімату в Південному Степу України   112

Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"   223, 224

Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки   65

Наш добрый директор   349

Неперервна освіта в соціокультурних вимірах   324

Нова українська школа – діалог з В. О. Сухомлинським   325, 326

Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті   225

Нормативність кримінального права: теоретико-прикладне дослідження   165

 

Обмеження щодо одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за законодавством України   181

Одеські юридичні читання   226

Олег Олексюк: "Від арії струмка до симфонії ріки..."   467

Олесь Гончар і Херсонщина   395

Онкологічна допомога: можливості і переваги мультидисциплінарного підходу   597

Оптимізація лікування хворих на туберкульозний плеврит з використанням відеоторакоскопічних методик   490

Оптимізація якості медичної допомоги при невідкладних станах   598

Основи академічного письма англійською мовою   377

Основи біологічної та генетичної безпеки (екологічна складова)   3

Основи інтернет-маркетингу   46

Основні напрями розвитку педагогічної науки   304

Основні показники діяльності онкологічної служби Херсонської області за 2010-2011 роки   599

Основні показники діяльності онкологічної служби Херсонської області за 2011-2012 роки   600

Основні показники діяльності онкологічної служби Херсонської області за 2013-2014 роки   601

Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, господарського та міжнародного права   602

Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу   229

Особливості організації та проведення тренінгів у рамках діяльності соціально-психологічної служби   452

Особливості розслідування катувань, вчинених співробітниками, що здійснюють правоохоронні функції   179

Останній бій Урус-шайтана   475

Охорона здоров'я Херсонської області   603-612

Очима очевидців. Дитинство опалене війною   139

 

Пам'ятки права як відображення історичних процесів і культури суспільства: до 500-річчя Реформації   613

Парламентское право   201

Педагогіка в системі гуманітарного знання   305

Педагогічний альманах   327-330

Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель   646

Перегляд рішень адміністративних судів як конституційна гарантія судового захисту   166

Перспективи модернізації економіки та фінансової системи України   67

Перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги у контексті програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"   615

Перспективи розвитку філологічних наук   378

Перша Таврійська школа з питань онкології   616

Південний архів. Філологічні науки = Pivdenniy Arkhiv   379-384

Підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів туристичних підприємств   470

Підготовка фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації на сучасному етапі: проблеми теорії та практики   345

Пісня рідного краю   617

План перспективного розвитку Херсонської області на 2019-2021 роки   68

Поговорим...   402

Поговорим о...   1

Податковий аудит у системі фінансового контролю   26

Поле життя 70-річного ювіляра   105

Полемічна література: філософсько-правова концепція України   180

Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах глобалізації   232

Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні   233

Получение воска на приусадебной пасеке   122

Порівняльний аналіз формування і функціонування політичної опозиції в країнах Вишеградської групи   439

Потенціал і розвиток підприємства   91

Поштовий скандал в місті Нова Каховка у 1999-2003 рр.   18

Права людини в національному та європейському контекстах   235

Право власності   271

Право на свободу об'єднання у політичні партії в Україні: конституційно-правовий аналіз   228

Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні   236

Правове життя сучасної України   237

Правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального провадження   238

Правове регулювання плати за землю в Україні   231

Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави   239

Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку   240

Правові засади суверенного розвитку України в умовах гібридної війни   241

Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції   242, 243

Прекрасне існує вічно...   619

Природничо-математична освіта дівчат в Україні XIX – початку XX століття   321

Природноресурсове право України   245

Пріоритети сучасної філології: теорія і практика   386

Пріоритетні напрями розвитку економіки: нові реалії та можливості в умовах євроінтеграції   69

Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у XXI столітті   453

Проблеми та перспективи розвитку освіти   331

Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності   70

Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва   113

Продуктова інноваційна політика харчових підприємств   471

Проклятие палача   476

Протидія транснаціональній злочинності   247

Психологія девіантної поведінки   436

Психология эмоционального интеллекта   437

Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917-1920)   132

Публічне адміністрування у сфері організації та функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний стан та тенденції розвитку   316

Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання   248

Публічне управління у сфері використання природних ресурсів: адміністративно-правові засади 198

Пульсирующие тени   427

55 років дитячій неврологічній службі Херсонщини. Етапи та напрямки розвитку КЗ "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" Херсонської обласної ради   507

 

Раритетна неврологія у сучасній клінічній психоневрологічній практиці   620

Реалізація інформаційної політики органами державної фіскальної служби України: адміністративно-правовий аспект   200

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Херсонській області у 2017 році   15

Регулятивні правовідносини: приватно-правовий та публічно-правовий виміри   272

Реформації соціально-економічного розвитку України   71

Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії 249

Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети   250

Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів   251

Римованим словом прославимо край наш Таврійський!   423

Різдвяні казки Херсонщини   424

Родовід Кузьменків   552

Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи   253

Розвиток економіки та управління на світовому, державному та регіональному рівнях   72

Розвиток культури Херсонщини (1917-1941 рр.)   141

Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів   254

Розвиток наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки: теорії та пропозиції   73

Розвиток педагогічної майстерності вчителя фізичної культури у вимірах фахових конкурсів   302

Розвиток професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 645

Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах   74

Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: теорія, методологія, практика   454

Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники   75

Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом   270

 

Самойлович Данило Самійлович в історії Херсонщини   622

"Світло та тіні" Першої республіки: Литовська держава у 1918-1940 роках   140

Седой Днепр   399

Система екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти   626

Системи управління якістю   48

Скадовськ – 1917   137

Скадовський кордон   556

Сльоза України   420

Смійтесь по-херсонськи   417

Соціальне виховання дітей в інтернатних закладах освіти України (друга половина XX – початок XXI століття)   333

Соціальне замовлення органів місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правове дослідження   196

Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки   455

Соціальні комунікації: фундаментальні парадигми розвитку   456

Справедливість як соціокультурний феномен   441

Стан епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу і заходів протидії в місті Херсоні   629

Становлення і розвиток морської освіти на Херсонщині   323

Становлення і розвиток педагогіки   306

Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності   77

Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища   78

Стратегія розвитку морської транспортної галузі України: теорія, методологія та практика реалізації 102

Сувора розмова про "язик" і мову   546

Судові експертизи при розслідуванні злочинів у сфері економіки   550

Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів   260

Сучасна філологія: теорія і практика   387

Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні   261

Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку   262

Сучасні інновації у сфері педагогіки та психології   308

Сучасні можливості, проблеми і перспективи онкологічної допомоги   631

Сучасні напрями, засоби та методи протидії злочинності   263

Сучасні напрями розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів   79

Сучасні тенденції в юридичній науці України   264

Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин та економіко-політичного процесу   80

Сучасні тенденції розвитку науки   309, 310

Сучасні філологічні дослідження: комунікативно-культурний аспект   388

Сучасні чинники розвитку міжнародних відносин та зовнішньої політики держави: економічні та інституціональні аспекти   81

 

Таврійське розмаїття   361

Таврійський науковий вісник. Економічні науки.   82

Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки   115-121

Таврійські філологічні наукові читання   389

Так ніхто не кохав   596

Тактичні питання захисту в кримінальному провадженні   234

Театральная критика Одессы   354

Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти   83

Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві   265

Тенденції та пріоритети реформування законодавства України   632

Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні   84, 85

Теоретичні засади методики розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами   159

Теоретичні засади методики розслідування хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленного для нанесення тілесних ушкоджень   158

Теоретичні та методичні засади розвитку професійної компетентності вчителів та працівників психологічної служби в системі післядипломної освіти   334

Теорія автоматичного управління для суднового офіцера-електротехніка   100

Теорія і методика виховання   335, 336

Теорія і практика актуальних наукових досліджень   311-313

Теорія і практика сучасної науки   314

Теорія примусу у службовому праві   244

Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС   266

Теорія та практика прогнозування розвитку наукоємних виробництв в Україні   47

Титоталлер   421

Тлумачний словник морської термінології   101

Топоніми Скадовського району   557

Травматизм – проблема громадського здоров'я. Особливості та шляхи удосконалення медичної допомоги травмованим на регіональному рівні : Повертаємо якість життя   633

Травматичний епіфізеоліз дистального відділу променевої кістки "без зміщення епіфіза" (рання діагностика та принципи лікування)   560

Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії   86, 87

Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України   267

Троянди серця   428

Трояндове вино   416

 

У вічність ідуть кращі   160

Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність   142

Україна і Росія: сусіди, друзі, брати, вороги?   547

Українське мистецтво в колекції Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка = Ukrainian art in the collection of the Kherson Art Museum named after. O. O. Shovkunenko   350

Українсько-німецький / німецько-український словник юридичних термінів = Ukrainisch-Deutsches / Deutsches-Ukrainisch Wörterbuch von Rechtsbegriffen   268

Українсько-польський / польсько-український словник юридичних термінів = Ukrainsko-polski / polsko-ukrainski slownik terminov prawniczych   269

Українці, скоро вибори. Просинайтеся...   480

Управління інтеграційним розвитком корпоративних підприємств: теорія, методологія, практика   32

Управління інтелектуальним капіталом переробного підприємства   472

Управління маркетингом підприємств реального сектору економіки на засадах взаємодії з неприбутковими організаціями   473

Управлінський облік. Збірник задач   88

Усе про все, або Зарубка для забудька   414

 

Фальсифікація та обіг фальсифікованих лікарських засобів: кримінально-правове дослідження   178

Фантастичний Генічеськ   482

Фестивалі та конкурси : 2015-2016 навчальний рік   635

Фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація: проблеми і перспективи розвитку 346

Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві   390

Філологія початку XXI сторіччя: традиції та новаторство   391

Формалізація лікувально-діагностичного процесу як обов'язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта   636

Формування державної інвестиційної політики розвитку національного господарства   76

Формування інноваційно-інвестиційного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства   618

Формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін   628

Формування системи управління змінами на підприємстві в контексті результуючого лідерства   469

 

Херсон   2

Херсон 50 – 60-х годов XX века, 2018   143

Херсон 70-х годов XX века, 2019   144

Херсон, Скадовськ і я, 1927-1937   429

Херсонська державна морська академія. "Естафета морських поколінь" (1834-2017) = Kherson State Maritime Academy "The Relay Race of Seafarers' Generations" (1834-2017)   343

Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня : минуле, сьогодення, майбутнє : 1951-2011 рр.   637

Херсонська обласна клінічна лікарня, 1819-2014 : професіоналізм і гуманність на службі у людей   638

Херсонський базовий медичний коледж : 135 років, 1872-2007   639

Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни : 70 років, 1946-2016   640

Херсонський обласний онкологічний диспансер : вчора, сьогодні, завтра : 1947-2011   641

Херсонський обласний онкологічний диспансер : 70 років разом   642

Херсонський обласний центр народної творчості, 1944-2019   362

 

Цивільне процесуальне право України   274

 

Черноморский биосферный заповедник = Black Sea Biosphere Reserve   643

Четверті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г. І. Горбачевського   644

IV Таврійські філологічні читання   392

Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета   16

Чому люди не лебеді?   614

Что на душу легло   415

 

Шкідники овочевих культур   484

Шкідники ягідних культур   485

Шляхи реалізації конституційного права особи на охорону здоров'я: порівняльно-правове дослідження 276

Шляхи удосконалення онкологічної та паліативної допомоги   126

Шорсткість поверхні   95

Шукаю крила для душі   418

 

Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень   278

Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи   279

Юридичний бюлетень   280-282

 

Я вірю...   413

Я не вернусь...   432

Я не можу, аби не співати   408

Я хочу бачити красу   647

Як європейці Херсонщину будували   433

Як написати наукову роботу: від реферату до дисертації   301

Як сніговик знайшов друга і дещо більше...   398

Якість та безпека в сучасній клініці: медичні, соціальні, юридичні аспекти   648

Покажчик видавництв, видавничих організаційта поліграфічних підприємств

   Херсон

Айлант   1, 134, 136, 141, 395, 400, 413, 421, 425, 428, 430, 509, 510, 596, 644

Астарта   639

Відьми несплячого граду   396

Гельветика   4, 5, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 42, 45, 47, 49, 51-67, 69, 71-73, 75, 76, 79-81, 84, 85, 88-90, 94, 102, 116-121, 124, 131-133, 142, 147-149, 151-156, 158, 159, 161-172, 175-202, 204-249, 251-263, 265-295, 299, 308, 316, 322, 324, 332, 339, 341, 344-346, 354, 364, 365, 369-377, 379-385, 389, 391, 392, 397, 398, 402, 416, 417, 422, 434-456, 468, 493, 502, 506, 512, 515, 549-551, 553, 567-570, 594, 595, 602, 618, 632, 646

Гілея   138, 140, 431

Графіка   363, 414, 415

Державна морська академія   92, 99-101, 103, 491

Державний архів Херсонської області   135

Державний університет   317-320, 366-368, 518-544, 571-593, 617

Elf   466

Золоті сторінки   2

ІТ   128, 559, 562, 648

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»   98, 302, 303, 307, 315, 321, 323, 325-330, 333, 334, 645

ЛТ-офіс   564

Міська друкарня   104, 105, 122, 146, 404, 643

Молодий вчений   20, 21, 36, 40, 74, 150, 157, 250, 264, 296-298, 300, 304-306, 309-314, 331, 378, 386-388, 390, 511, 565

МУБіП   50, 492

Наддніпряночка   123, 349, 350, 353, 357, 426, 563, 619, 621

Національний технічний університет   340

Обласна наукова медична бібліотека   496-499, 603-612

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара   348, 458, 460-465

Олді-плюс   3, 7, 8, 17, 24, 27, 30, 41, 44, 46, 48, 82, 93, 95, 96, 106-115, 125, 145, 160, 173, 174, 203, 301, 335, 336, 405-408, 411, 418, 419, 457

ОНМЦКіМ   355, 361, 513, 514, 635

Орел   143, 144

ОЦНТ   362

ПП Вишемирський В.С.   9, 11, 14, 33, 43, 91, 97, 338, 342, 545

ПП Головко О.А.   35, 37, 70, 77, 78, 83, 86, 87, 626

ПП Грінь Д.С.   487, 597, 613, 627, 631

ПП Кальченко О.М.   126

ПП Савченко А.В.   638

Просвіта   337, 394, 399, 401, 403, 409, 410, 420, 467, 614

Стар   629

ТПП   16

 

Без видавництва   6, 15, 68, 127, 343, 347, 359, 360, 412, 424, 427, 429, 433, 484, 486, 488, 489, 503, 507, 508, 516, 517, 552, 558, 561, 566, 598-601, 615, 616, 620, 622, 633, 636, 637, 640-642

Інші видавництва Херсонської області   18, 129, 130, 137, 139, 351, 352, 356, 358, 393, 423, 432, 459, 500, 504, 555-557, 634

Видавництва за межами області

Дніпро

Пороги   548

Київ

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА   479

Інтерконтиненталь   485

КМ-БУКС   474, 483

Панмедія   546, 547

Темпора   625

Факт   623, 624

Юстон   480

 

Мелітополь

Вид. будинок ММД   481, 482, 505, 647

 

Тернопіль

КММ   495

Крок   630

 

Харків

Vivat   501

Клуб Сімейного Дозвілля   475-477

Основа   478

 

Список скорочень слів (абревіатур), що не передбачені спеціальним державним стандартом

АКГСМ «Мрія» Агрегат кормоприготування гідромлин змішувач (смеситель) «Мрія»
ВІЛ Вірус імунодефіциту людини
ВНЗ  Вищий навчальний заклад
ГО  Громадська організація
ДВНЗ Державний вищий навчальний заклад
ДЗ Державний заклад
ДЗ «ПНП Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. ім. К.Д. Ушинського»
ДМШ Дитяча музична школа
ДУ  Державна установа
ДФС України Державна фіскальна служба України
ЄС Європейський Союз
ЗДІА Запорізька державна інженерна академія
ЗНУ Запорізький національний університет
ЗОШ Загальноосвітня школа
ICC Ukraine International Chamber of Commerce Ukraine (Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати)
КВНЗ Комунальний вищий навчальний заклад
КЗ Комунальний заклад
КНУ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
КП Комунальне підприємство
КПУ Класичний приватний університет
КУ Комунальна установа
МГТ Мелитопольская городская типография
МГУ Міжнародний гуманітарний університет
ММД   Мелітопольська міська друкарня
ММІРЛ ВНЗ Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу “Університет «Україна»”
МНУ Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
МУБіП Міжнародний університет бізнесу і права
НААН України Національна академія аграрних наук України
НАМН України Національна академія медичних наук України
НАН України Національна академія наук України
НАПрН України Національна академія правових наук України
НДІ публ. права Науково-дослідний інститут публічного права
НДІПП Науково-дослідний інститут публічного права
НКМД Новокаховська міська друкарня
ННІ Навчально-науковий інститут
НПУ Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
НТУ «ХПІ» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
НУ «ОЮА» Національний університет «Одеська юридична академія»
НУХТ Національний університет харчових технологій
ОВУД Осередок вивчення української діаспори
ОДУВС Одеський державний університет внутрішніх справ
ОКР Освітньо-кваліфікаційний рівень
ОНАХТ  Одеська національна академія харчових технологій
ОНМЦКіМ Обласний науково-методичний центр культури і мистецтв
ОНУ ім. І.І. Мечникова Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
ОУНБ ім. Олеся Гончара Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара
ПДАБА Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
ПНДІЕІ  Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
РДА Районна державна адміністрація
СНІД Синдром набутого імунодефіциту
СРСР Союз Радянських Соціалістичних Республік
ТНУ Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю
УРСР Українська Радянська Соціалістична Республіка
УСРР Українська Соціалістична Радянська Республіка
ХГТ  Херсонская городская типография
ХДМА Херсонська державна морська академія
ХДУ  Херсонський державний університет
ХМД Херсонська міська друкарня
ХНТУ Херсонський національний технічний університет
ХНУВС  Харківський національний університет внутрішніх справ
ХОНМБ Херсонська обласна наукова медична бібліотека
ХОР Херсонська обласна рада
ХОЦНТ Херсонський обласний центр народної творчості
ХТПП Херсонська торгово-промислова палата
ЦБС Централізована бібліотечна система
USAID United States Agency for International Development (Агентство США з міжнародного розвитку)

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031