Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Фізична культура і спорт. Туризм

344. Маркетинг міжнародного туризму : навч. посіб. / [Я. С. Ларіна та ін. ; за ред. Я. С. Ларіної] ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 411 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму. Висвітлюються основні завдання туристичних компаній, що вийшли за межі національних ринків, використовуючи маркетинг як філософію бізнесу.

345. Підготовка фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації на сучасному етапі: проблеми теорії та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 трав. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Загальновуз. каф. фіз. виховання, спорту та здоров'я людини. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 99 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також присвяч.: ТНУ ім. В. І. Вернадського – 100, 1918-2018.
У виданні досліджено питання теорії та методики спорту і фізичного виховання, фізичної культури, фізичного виховання різних груп населення, професійного та олімпійського спорту, лікувальної і оздоровчої фізичної культури тощо.

346. Фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація: проблеми і перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 листоп. 2018 р., м.Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Загальновуз. каф. фіз. виховання, спорту та здоров'я людини. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 103 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. та тит. арк. також: ТНУ ім. В. І. Вернадського – 100, 1918-2018.
Учасники конференції розглядають питання теорії та методики спорту і фізичного виховання, професійного та олімпійського спорту, валеології, фізичної реабілітації, лікувальної та оздоровчої фізичної культури тощо.

Див. також № 138, 296-298, 302, 311-313, 470

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031