Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Мовознавство. Фольклор

364. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23‑24 берез. 2018 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 251 с. : портр., рис. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також: Присвяч. 80-річчю д-ра філол. наук, проф. В. Г. Таранця.

365. Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 верес. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, ННІ філології та журналістики. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 107 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. – На обкл. та тит. арк. також: ТНУ ім. В. І. Вернадського – 100, 1918-2018.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі", яка відбулася на базі Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика : [зб. наук. праць] / Херсон. держ. ун-т; [редкол.: В. Олексенко (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Вид-во ХДУ, [200-] –     . – Бібліогр. наприкінці ст.

366. 2018, вип. 31. – 2018. – 255 с. – Текст укр., рос., англ., нім. – Зміст парал. укр., рос., англ.

367. 2018, вип. 32. – 2018. – 243 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ., нім. – Зміст парал. укр., рос., англ.

368. 2018, вип. 33. – 2018. – 107 с. : іл. – Зміст парал. укр., англ.

369. 2018, вип. 34, т. 1. – Херсон : Гельветика, 2018. – 131 с. – Текст укр., рос. – Зміст парал. укр., англ.

370. 2018, вип. 34, т. 2. – Херсон : Гельветика, 2018. – 273 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ., нім. – Зміст парал. укр., англ.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація : [зб. наук. пр.] / Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Л. І. Бєлєхова (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Гельветика, [201-] –     . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

371. 2018, вип. 1, т. 1. – 2018. – 159 с. : табл. – Текст укр., рос., англ.

372. 2018, вип. 1, т. 2. – 2018. – 171 с. : табл. – Текст укр., англ.

373. 2018, вип. 2. – 2018. – 215 с. : табл., діагр. – Текст укр., рос.

374. 2018, вип. 3. – 2018. – 167 с. : рис. – Текст укр., рос.

375. 2018, вип. 4. – 2018. – 114 с. : рис., табл.

376. 2018, вип. 5. – 2018. – 106 с. – Текст укр., англ.

377. Основи академічного письма англійською мовою : навч. посіб. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; [О. Л. Капінус, І. М. Гроза та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Юлінецької. – Одеса : НУ ОЮА ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 211 с. : іл. – Текст англ.
У посібнику запропоновано рекомендації щодо написання наукової статті англійською мовою. Інформацію побудовано в логіці поетапного написання статті. Автори використовують методичний матеріал, до якого включені автентичні наукові статті з іноземних журналів.

378. Перспективи розвитку філологічних наук : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 листоп. 2018 р.), м. Харків. – Харків : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 159 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., англ.
Збірник адресовано науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться філологічними науками.

Південний архів. Філологічні науки = Pivdenniy Arkhiv : зб. наук. праць / [голов. ред. Н. І. Ільїнська] ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Айлант, 1999 –     . – Тит. арк. парал. укр., англ. – Зміст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

379. Вип. 72, т. 1. – Херсон : Гельветика, 2018. – 157 с. – Текст укр., рос.

380. Вип. 72, т. 2. – Херсон : Гельветика, 2018. – 141 с. – Текст укр., рос., англ.

381. Вип. 73. – Херсон : Гельветика, 2018. – 237 с. – Текст укр., рос., англ.

382. Вип. 74. – Херсон : Гельветика, 2018. – 221 с. – Текст укр., рос., англ.

383. Вип. 75. – Херсон : Гельветика, 2018. – 145 с. – Текст укр., рос., англ.

384. Вип. 76. – Херсон : Гельветика, 2018. – 99 с. : рис., діагр. – Текст укр., рос., англ., пол. – На обкл. та тит. арк. також присвяч.: Зб. наук. праць "Південний архів (філол. науки)" – 20 років, 1998-2018.

385. Popova Oleksandra. Multilingual education in Ukraine: theoretical and practical aspects = Полілінгвістична освіта в Україні: теоретичні та практичні аспекти : (на матеріалі кит., англ., укр. та рос. мов) / O. Popova ; State institution "South Ukrainian National Pedagogical University nаmed after K. D. Ushynsky". – Odesa ; [Херсон] : Гельветика, 2018. – 151 с. – Парал. тит. арк. укр. – Текст укр., рос., англ., кит. – Бібліогр.: с. 147-151.
Навчальний посібник побудований на професійно-орієнтованому матеріалі та охоплює актуальні питання в галузі професійної підготовки майбутніх перекладачів-лінгвістів.

386. Пріоритети сучасної філології: теорія і практика : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 верес. 2018 р.), м. Київ. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 115 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання української мови і літератури, літератури зарубіжних країн, романських, германських та інших мов, теорії та практики перекладу, порівняльно-історичного мовознавства та фольклористики.

387. Сучасна філологія: теорія і практика : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 трав. 2018 р.), м. Одеса. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 103 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Учасники Міжнародної науково-практичної конференції розглядають питання розвитку філологічної науки.

388. Сучасні філологічні дослідження: комунікативно-культурний аспект : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (15‑16 черв. 2018 р.), м. Ужгород. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 99 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

389. Таврійські філологічні наукові читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 січ. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 203 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також: Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. 100, 1918-2018.
У збірнику представлені матеріали з питань мовознавства, перекладознавства, міжкультурної комунікації, журналістики та інші.

390. Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 берез. 2018 р.), м. Хмельницький. – Хмельницький : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 107 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам та всім, хто цікавиться філологічними науками.

391. Філологія початку XXI сторіччя: традиції та новаторство : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 черв. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, ННІ філології та журналістики. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 107 с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також: ТНУ ім. В. І. Вернадського – 100, 1918-2018.

392. IV Таврійські філологічні читання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28-29 верес. 2018 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2018. – 99 с. – Текст укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні вміщено статті з питань засобів масової комунікації, порівняльно-історичного та типологічного мовознавства, літературного джерелознавства та текстології, теорії та практики перекладу тощо.

393. Шинкаренко Ольга Николаевна. Мой край родное Приазовье : в словах и названиях / авт.-сост. Ольга Шинкаренко. – Геническ : [Б. и] ; Мелитополь : МГТ, 2018. – 87 с. : ил. – Слов. терминов: с. 82. – Библиогр.: с. 83.
За допомогою назв міст, сіл, рік, островів автор намагається осягнути характер місцевості, як географічного об'єкта, логічно довести правильність кожної назви.

Див. також № 101, 108, 268, 269, 515, 557, 571-593

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031