Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Історія. Археологія

127. Амадока : [буклет] : Пізньоскіфський археологічний комплекс "Червоний Маяк" / Херсон. обл. держ. адмiн., Департамент культури, туризму та курортів, Херсон. обл. інспек. по охороні пам'яток історії та культури. – [Херсон] : [Б. в.], [2018?]. – [1] арк. (склад. у 5 с.) : кольор. іл.
У буклеті вміщено інформацію про археологічну пам’ятку, яка знаходиться в селі Бериславського району.

128. Бугаєнко Людмила Іванівна. Моє село моя частина долі... : худож.-публіцист. пошуки з наук.-іст. аспектом. Кн. 1 / Людмила Бугаєнко. – Херсон : ІТ, 2018. – 64 с. : табл., фот. – Бібліогр.: с. 57-64.
Даний посібник – це невеличкий екскурс в минуле с. Гаврилівки Другої Каланчацького р-ну, розповіді про уродженців і тих, хто є чи був причетний до перетворень, які відбулися протягом багатьох десятиліть, і своїм життям, навчанням або ж працею залишив пам'ятний слід в історії дивовижного куточка Херсонщини.

129. Вулиці рідного селища : бібліогр. подорож. Вип. 1 / Каланч. центр. б-ка. – Каланчак : [Б. в.], 2018. – 36 с. : фот. – Бібліогр. наприкінці ст.
Бібліографічна подорож розповідає про вулиці селища Каланчака, які були названі або перейменовані під час декомунізації на честь відомих людей України. Це письменники, політики, громадські діячі, герої сьогодення. Деякі вулиці отримали свою історичну назву. Видання адресується бібліотекарям, краєзнавцям, учням, вчителям та всім, хто бажає більше знати про тих, чиї імена носять вулиці селища Каланчака.

130. "Генічеська Бессарабія": історична козацько-рибальська територія міста : проект: козацьке минуле України, до якого причетне м. Генічеськ / [Від. культури Геніч. РДА]. – [Генічеськ] : [Б. в.], 2018. – 1 буклет (склад. в 6 с.) : кольор. фот.
У буклеті вміщено коротку інформацію з історії трьох вулиць м. Генічеська, на яких у кінці XVIII століття поселилися козаки колишнього війська Запорозького Низового. Метою проекту є створення історичного комплексу у складі панно та скульптурної композиції "Козак Мамай".

131. II Таврійські історичні наукові читання : матеріали Міжнар. наук. конф., 13-14 квіт. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 83 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник матеріалів конференції містить дослідження, присвячені питанням історії України, всесвітньої історії, історіографії та антропології.

132. Єфремов Сергій Олександрович. Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917-1920) : до 100-річчя Укр. революції / Сергій Єфремов ; [упоряд., текстологія, вступ. ст., прим., імен. покажч.: С. Г. Іваницька, Т. П. Демченко]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 303 с. : фотодок. – Бібліогр. в підрядк. прим. та на с. 249-252. – Імен. покажч.: с. 290-300.
Кожна, навіть найменша, рецензія С. Єфремова вводить нас у світ думок і почуттів її автора, показує його як неперевершеного знавця і поціновувача української книжки, її захисника й пропагандиста, борця за національну культуру та політичну незалежність України.

133. Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 верес. 2018 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2018. – 103 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Автори матеріалів конференції розглядають актуальні проблеми історії, соціології та політології.

134. Історія в документах : IV арх. читання, 24 квіт. 2018 р., м. Херсон / Херсон. обл. держ. адмiн., Держ. арх. Херсон. обл. ; [упоряд. І. Ю. Сінкевич]. – Херсон : Айлант, 2018. – 71 с. – Джерела та бібліогр. наприкінці ст. – До 100-річчя Укр. революції 1917-1923 рр.
Матеріали збірника охоплюють питання, пов'язані із новітніми дослідженнями в галузі джерелознавства, історії, архівної справи, регіональної історії.

135. Козацтво Півдня України 1782-1811 рр. у сповідальних розписах Херсонської духовної консисторії : зб. док. : [довідник]. – Херсон : Держ. архів Херсон. обл., 2018. – 199 с. – (Бібліотечка архіву : започатк. у 2000 р. ; вип. 22). – Бібліогр. в підрядк. прим. до передмови.
До уваги читачів пропонується збірник документів із фондів Державного архіву Херсонської області. Опубліковано сповідальні розписи Херсонської духовної консисторії – реєстри парафіян міст та слобід Херсонського, Кизикерменського та Новопавлівського повітів Катеринославського намісництва та Херсонської губернії. Документи 1782-1811 років висвітлюють історію українських козацьких формувань останньої чверті XVIII – початку XIX століть.

136. Комаровський Венедикт Григорович. Барон з Гаврилівки / Венедикт Комаровський ; [авт. передм., ред. М. А. Терентьєва ; уклад. В. Тартиця]. – Херсон : Айлант, 2018. – 59 с. : іл., кольор. фот., портр. – (Історія далека і близька).
У виданні розповідається про родину Фальц-Фейнів. Це династія баронів, російських німців, засновників Державного біосферного заповідника "Асканія-Нова".

137. Лиховид Олег. Скадовськ 1917 : [хроніка подій у Скадовську часів Першої світової війни, Укр. революції та громадян. війни 1917-1921 рр. : інформ. посіб.] / Олег Лиховид ; [ред. Т. С. Підгородецька]. – Скадовськ : КП "Скадов. міськ. друк. : вид. "АС", 2018. – 59 с. : іл., фот.
Нова книга краєзнавця знайомить з найменш відомим періодом (1914‑1921 рр.) не лише в історії Скадовська, а й в історії всієї країни. Дуже цінною є інформація про скадовчан – учасників Першої світової та громадянської воєн, що раніше ніде не публікувалася. Автор абсолютно по-новому розкриває діяльність родини засновника міста Скадовська. Детальним є дослідження життя родин Достоєвських і Рау в Скадовську в період згаданих років.

138. Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. краєзнав. конф. 14-15 верес. 2018 р., [м. Каховка] / Виконком. Кахов. міськ. ради [та ін.] ; [упоряд. М. В. Гончар]. – Каховка ; Херсон : Гілея, 2018. – 193 с. : табл., фот. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику вміщено матеріали, що розкривають різні аспекти історії, краєзнавства, туризму, культури, географії, економіки нашого краю та інших регіонів України у минулому й сьогоденні.

139. Очима очевидців. Дитинство опалене війною : [спогади мешканців Скадовська часів Другої світової війни : інформ. посіб. : до 75-річчя визволення Скадовщини] / [авт.-упоряд. Л. В. Безердян та ін. ; відп. ред. Н. А. Цибель]. – Скадовськ : Скадов. міськ. друк., 2018. – 47 с. : фот.
Книга рекомендована як інформаційний посібник для керівників та учнів краєзнавчих гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Скадовського району.

140. Петрик Артем. "Світло та тіні" Першої республіки: Литовська держава у 1918-1940 роках : до сторіччя відновлення литов. державності : наук.-попул. вид. / Артем Петрик ; [ред. В. М. Андрєєв]. – Херсон : Гілея, 2018. – 271 с. : фот., іл. – Бібліогр.: с. 247-257.
У виданні показано основні етапи становлення Першої Литовської республіки, її злети і падіння. Докладно висвітлено найяскравіші сторінки війни за незалежність і збройної боротьби за соборність литовських земель (1918-1923). Робота дає змогу познайомитись з усією палітрою надзвичайно насиченого і яскравого політичного життя Литовської держави міжвоєнної епохи.

141. Сусоров Віктор Дмитрович. Розвиток культури Херсонщини (1917-1941 рр.) : [монографія] / В. Д. Сусоров ; ред. С. Г. Дудченко. – Херсон : Айлант, 2018. – 391 с. : табл. – Бібліогр.: с. 343-390.
Монографія є першим комплексним дослідженням культурного розвитку Херсонщини. Автором досліджуються питання розвитку ліквідації неграмотності, безпритульності, аналізується становлення і розвиток народної школи, середньої спеціальної та вищої освіти, установ охорони здоров'я, фізкультури і спорту.

142. Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 30 листоп. - 1 груд. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 103 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. та тит. арк. також: ТНУ ім. В. І. Вернадського – 100, 1918-2018.
У збірнику матеріалів конференції розглядаються питання з історії України, всесвітньої історії та історіографії.

143. Херсон 50 60-х годов XX века, 2018 : [календарь] / [фот. К. Сухенко]. – Херсон : Орел, [2018]. – [12] с. : фот.
Видання знайомить зі світлинами вулиць та будівель м. Херсона 50‑60-х рр. XX ст.

144. Херсон 70-х годов XX века, 2019 : [календарь]. – Херсон : Орел, [2018]. – [12] с. : ил.
Календар містить фото вулиць та будівель обласного центру 70-х рр. XX ст.

145. Черемісін Олександр Вікторович. Міське самоврядування Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785-1870 рр. : монографія / О. В. Черемісін. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 178 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Автором монографії розглядається формування органів самоврядування, їхня діяльність, характеризується законодавча база функціонування муніципалітетів, бюджетна політика, господарство, участь у соціальному житті міського населення та роль в інженерно-технічному забезпеченні інтересів місцевих громад.

146. Чунихин Вячеслав. Городские истории : [ист. очерки о Николаеве]. Ч. 1 / Вячеслав Чунихин. – Херсон : ХГТ, 2018. – 108 с. : портр., фот.
Видання містить історичні нариси про м. Миколаїв, які були опубліковані в різні періоди творчості автора в газетах "Вечерний Николаев" и "Николаевские новости". У міських історіях оживають події російсько-турецьких війн, відомі імена генералів та полководців, які служили в Миколаєві, міські династії та їх долі, будівництво кораблів, жахливі роки репресій та голодомору, містичні історії та інше.

Див. також № 9, 37, 104, 256, 296-298, 311-313, 321, 333, 337, 340, 343, 351, 354, 357, 362, 425, 429, 453, 459, 491, 504, 512, 545, 548, 555, 556, 613, 622, 634, 637-642

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031