Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Наука. Педагогіка

284. Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених : матеріали Четвертої Всеукр. наук.-практ. конф., 26 жовт., 2018 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. – 191 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл.: IV Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених.
До збірника матеріалів конференції увійшли тези доповідей, які стали предметом обговорення учасників Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбулася в м. Одесі.

Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т; редкол.: В. Л. Федяєва (голов ред.) [та ін.]. – Херсон : Гельветика, [2013?] –     . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

285. Вип. 81, т. 1. – 2018. – 252 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

286. Вип. 81, т. 2. – 2018. – 244 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

287. Вип. 81, т. 3. – 2018. – 254 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

288. Вип. 82, т. 1. – 2018. – 235 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

289. Вип. 82, т. 2. – 2018. – 231 с. : рис., табл.

290. Вип. 82, т. 3. – 2018. – 233 с. : рис. – Текст укр., рос., англ.

291. Вип. 83, т. 1. – 2018. – 237 с. : рис., схеми, табл. – На обкл. також: Зб. наук. праць "Пед. науки" 20 років.

292. Вип. 83, т. 2. – 2018. – 225 с. : рис., схеми, табл. – Текст укр., рос. – На обкл. також: Зб. наук. праць "Пед. науки" 20 років.

293. Вип. 84, т. 1. – 2018. – 187 с. – Текст укр., англ. – На обкл. також: Зб. наук. праць "Пед. науки" 20 років.

294. Вип. 84, т. 2. – 2018. – 200 с. – На обкл. також: Зб. наук. праць "Пед. науки" 20 років.

295. Вип. 85. – 2018. – 197 с. – Текст укр., англ. – На обкл. також: Зб. наук. праць "Пед. науки" 20 років.

296. Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 трав. 2018 р.), м. Чернівці. – Чернівці : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 199 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 жовт. 2018 р.), м. Хмельницький. – Хмельницький : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.

297. Ч. 1. – 119 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

298. Ч. 2. – 111 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
У виданнях висвітлюються загальні питання архітектури та мистецтвознавства, державного управління, культурології, біологічних, географічних, історичних наук, соціальних комунікацій, фізичного виховання та спорту тощо.

299. Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 трав. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 219 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також присвяч.: ТНУ ім. В. І. Вернадського – 100, 1918-2018.

300. Концептуальні шляхи розвитку: педагогічні науки : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 трав. 2018 р., м. Львів. – Львів : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 111 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
Учасники конференції розглядають загальні питання педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання тощо.

301. Мазур Олена Вікторівна. Як написати наукову роботу: від реферату до дисертації : навч. посіб. для студ. філол. спец. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 175 с. : мал., табл. – Дод.: с. 111-138. – Бібліогр.: с. 169-172.
Посібник надає відомості про планування, організацію та проведення наукового дослідження, зокрема про основні методи лінгвістичних досліджень, особливості стилю наукової прози, методики проведення, оформлення та презентації наукового дослідження. Крім того, у виданні докладно розглядаються процеси реферування та анотування як способи подання наукової інформації.

302. Моїсеєв Сергій Олександрович. Розвиток педагогічної майстерності вчителя фізичної культури у вимірах фахових конкурсів : навч.-метод. посіб. / Сергій Олександрович Моїсеєв. – Херсон : Вид-во КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2018. – 193 с. – Бібліогр.: с. 188-193.
У навчально-методичному посібнику дається характеристика системі післядипломної освіти як основи професійного розвитку вчителя Нової української школи, аналізується розвиток педагогічної майстерності вчителя у поглядах Я. А. Коменського та В. О. Сухомлинського, уточнюється ідеал педагогічної майстерності вчителя фізичної культури. Висвітлюються конкурсні уроки як ефективний спосіб розвитку педагогічної майстерності вчителя фізичної культури. Розкриваються історії успіху вчителів фізичної культури Херсонщини у Всеукраїнському фаховому конкурсі.

303. Науковий пошук молодих : зб. ст. аспірантів та магістрантів. Вип. 2 / КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради; [редкол.: І. Я. Жорова (голова) та ін.]. – Херсон, 2018. – 221 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено результати науково-дослідної роботи аспірантів та магістрантів Херсонської академії неперервної освіти за актуальними напрямками психолого-педагогічної науки, менеджменту освіти.

304. Основні напрями розвитку педагогічної науки : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 груд. 2018 р.) [м. Рівне]. – Рівне : [Б. в] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 187 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Авторами матеріалів конференції розглядаються загальні питання педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, теорії та методики професійної освіти тощо.

305. Педагогіка в системі гуманітарного знання : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 жовт. 2018 р.). – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 111 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У доповідях Міжнародної науково-практичної конференції висвітлюються питання розвитку педагогічної науки.

306. Становлення і розвиток педагогіки : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 лют. 2018 р.), м. Харків. – Харків : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 187 с. : табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлені матеріали з історії педагогіки, про теорію та методику навчання, теорію та методику професійної освіти, соціальну педагогіку, теорію та методику управління освітою, дошкільну педагогіку та інші.

307. Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди : [до 100-річчя видат. педагога В. О. Сухомлинського (1918-1970)] / В. В. Кузьменко [та ін.] ; КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти". – 3-є вид., перероб. і допов. – Херсон, 2018. – 151 с. : фот., іл.
У виданні охарактеризовано життєвий шлях та педагогічні погляди видатної особистості другої половини XX століття. Описано систему навчально-виховної роботи Павлиської середньої школи.

308. Сучасні інновації у сфері педагогіки та психології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 30 листоп. – 1груд. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т. – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. – 135 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. та тит. арк. також: ТНУ ім. В. І. Вернадського – 100, 1918-2018.
У збірнику розглядаються питання сучасного розвитку педагогіки та психології.

309. Сучасні тенденції розвитку науки : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 лют. 2018 р.), [м. Ужгород] : [у 2 ч.]. Ч. 1. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 161 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ.

310. Сучасні тенденції розвитку науки : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 лип. 2018 р.), м. Львів. – Львів : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 107 с. : рис. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції призначені для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами науки.

311. Теорія і практика актуальних наукових досліджень : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квіт. 2018 р.), м. Одеса. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 183 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

Теорія і практика актуальних наукових досліджень : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 верес. 2018 р.), м. Запоріжжя. – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.

312. Ч. 1. – 139 с. – Текст укр., рос.

313. Ч. 2. – 143 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.
Автори статей, вміщених до збірника, розглядають загальні питання архітектури та мистецтвознавства, державного управління, культурології, біологічних, географічних, історичних наук, фізичного виховання та спорту, фізико-математичних, філософських, хімічних наук тощо.

314. Теорія і практика сучасної науки : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 черв. 2018 р.), м. Київ. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Молодий вчений, 2018. – 143 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

Див. також № 457, 468, 552

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031