Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

    Рік     Місяць

Філософія, соціологія, релігія


ID: 2729, 15.04.2014 12:52
seni, Укарїна, Херсон
Шановні бібліотекарі! Шукаю літературу для написання курсової роботи на тему: "Засоби поліпшення соціального становища жінок в сфері зайнятості України". Напишіть, будь-ласка, виданя, які є у Вашому фонді.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

1. Ворона М.В. Гендерні стереотипи: сутність, функції, наслідки / М. В. Ворона // Статистика України. - 2010.  – N 4. -     С. 71-74.
2. Піжук, Ольга. Гендерні аспекти зайнятості в сучасних умовах господарювання в Україні / О.  Піжук // Економіст. - 2008.  – N 12. - С. 53-55.
3. Сомов, Микола. Гендерні проблеми українських берегинь / М. Сомов, Х. Талалай // Соціальний захист. - 2013.  - N 9. - С. 14-15.
4. Черниш Т. Жінки на ринку праці України (окремі сучасні соціально-економічні проблеми) / Т. Черниш, О. Власенко  // Україна: аспекти праці. - 2012.  - N 8. - С. 21-27.

ID: 2680, 08.04.2013 13:16
klevik, Україна, Херсон
Насчет коитов.
Я ссылаюсь на информацию из двух источников.
1. У вас в краеведческом отделе есть книга: Наукові записки. Книга Херсонського обласного Краєзначого музею за 2004 рік. Стаття Мартинової Г.Г. сторінки 83-86.
Там написано - Коїти.
2. Фонд Херсонського обласного Краєзначого музею.
Там написано - коиты/высшая религиозная каста.

Шановний користувачу! Нами було переглянуто усі енциклопедичні видання з питань релігієзнавства – слово «коїти» знайдено не було. Автором статті Г. Г. Мартиновою ця інформація була записана зі слів сина письменника. Ми пропонуємо Вам звернутися до автора статті, яка працює в літературному відділенні Херсонського краєзнавчого музею.

ID: 2617, 29.08.2012 06:38
nihilovvv, Україна, запоріжжя
Добрий день. Чи є у вашій бібліотеці книга "Сборник статистических сведений по Таврической губернии. Статистические таблицы о хозяйственном положении селений Мелитопольского уезда», ·вып.1, Симферополь, 1885 г. Дякую!

Доброго дня, шановний користувач! У фондах нашої книгозбірні є книга, яка Вас цікавить. Запрошуємо Вас до відділу краєзнавчих документів та бібліографії нашої бібліотеки, де Ви зможете попрацювати з даним виданням.

ID: 2615, 20.08.2012 09:50
svetlanakr, Россия, Санкт-Петербург
Здравствуйте! Меня интересует книга:

Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении/ Губернский статистический комитет - О. : Півд. РЦ СФД, 2007. - Микрорепрод. изд.: Херсон: Тип. губерн. правления, 1896. - Микрофильм хранится в кор. с №173-176. - 1 рулон мкф.

Могу я получить ее электронную версию? Или сканирование части книги, конкретно Ананьевский уезд? Если часть книги, то какое количество листов по Ананьевскому уезду?
Спасибо.

Уважаемый пользователь!

Сведения об Ананьевском уезде в книге "Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении/ (Херсон, 1896) содержатся на 59 страницах. Получить электронную копию  данных страниц Вы можете, воспользовавшись платной сервисной услугой, которую предоставляет наша библиотека  - электронная доставка документов. Ознакомиться  с правилами оформления данной услуги вы можете на странице http://www.lib.kherson.ua/ru-edd.htm.

ID: 2532, 13.10.2011 08:23
berena, Укриїна, Херсон
Доброго дня!
Допоможіть будь ласка знайти літературу для наукової роботи з теми: Проблема відповідальності у філософії Ж-П. Сарта. Дякую за увагу!

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

Парамонов, Б. Наедине с великаншей: Сартр в русском контексте // Иностранная литература. - 2009. - N1. - С. 230-246.
Шморгун, О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українки та Ж.-П. Сартра // Слово і час. - 2010. - N2. - С. 41-53. - Бібліогр. у кінці ст.
Шморгун О. Драма людського буття: від відчаю до свободи. Леся Українка і Жан-Поль Сартр // Філософська думка. - 2010. - N4. - С. 86-102. - Бібліогр. у кінці ст.
Лях В. Чому світ не побачив нової етики Сартра? // Філософська думка. - 2011. - N 2. - С. 114-116.
Максименко Е. По дороге свободы… : Жан Поль Сартр – французский философ // Управление компанией. – 2006. - №3. – С. 94-98.
Рыкунов В.М. Свет и тень философии Ж.-П. Сартра // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. – 1990. - №6. – С. 45-54.
Философская антропология Жан-Поля Сартра / Отв.ред., ред. Б. Т. Григорьян ; АН СССР. Ин-т философии. - М. : Наука, 1977. - 185 c
Киссель М.А. Философская эволюция Ж.-П. Сартра. - Л. : Лениздат, 1976. - 239 c
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто : опыт феноменологической онтологии. / Пер. В. И. Колядко (фр.). - М. : Республика, 2000. - 639 c.

ID: 2447, 09.02.2011 20:00
nikita, Украины, Херсон
Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти книжки з такими матеріалами (Давні знаки та символи у релігіях світу та відомості про оккультні науки)чи є книги з такими матеріалами?:)

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні:
1. Усачев М.В. Оккультные тайны Востока. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 254 c.
2. Кураев А. (диакон). Оккультизм в православии. - М. : Фонд "Благовест", 1998. - 381 c.
3. Степанов А.М. Толковый словарь по эзотерике, оккультизму и парапсихологии. - М. : Истоки, 1997. - 336 c.
4. Рассоха І.М. Язичницькі релігії та міфи народів світу / пер. з рос. М. С. Коротаєвої, під ред. авт. - Х. : Ранок : Веста, 2002. - 144 с.
5. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Сост. Андреева В., Куклев В., Ровнер А. - М. : Локид;Миф, 2000. - 576 c.
6. Ресиддер Дж. Словарь символов. - М. : Изд.-торг.дом "Гранд":ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 448 c.
7. Дворкин А. Об оккультизме в православии // Москва. - 2005. - N11. - С. 232-234.

ID: 2350, 30.10.2010 09:30
reskattor, Україна, Коростень
Добрий день, допоможіть знайти відповідь на запитання:За яких ситуацій суспільство і особистість потребують застосування філософії?

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

1. gazeta.univ.kiev.ua/index.php - Для чого потрібна філософія сучасній людині? (стаття)

2. www.lib.ua-ru.net/inode/9110.html - Автореферат диссертации Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності

3. myrefs.org.ua/index.php - Філософія інформаційного суспільства - постіндустріальне суспільство (реферат)

4. www.vuzlib.net/filosofy/07.htm - Буття суспільства (соціальна філософія)

5. www.info-library.com.ua/books-text-2676.html - Нова філософія життя

ID: 2280, 06.09.2010 20:32
sol, украiiна, Ровно
Підкажіть, де можна знайти такі книги:Петрушенко В.Л./ Філософія курс лекцій/ К:2002р.;Нестеренко В. Г./Вступ до філософії.Онтологія людини/

Шановний користувач! Перегляньте відповідь на подібне питання № 2090 нашої віртуальної довідки. А також радимо скористатися посиланням: http://thales2002.narod.ru/zmneph.html - Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів //В.Г.Нестеренко. - К.: Абрис, 1995. - 336 с. (повний текст). 

ID: 2267, 19.08.2010 19:39
Natalya, Украина, Хмельницкий
Добрий вечір. Потрібна інформація для написання соціологічного дослідження на тему "Соціальні норми як обмеження у сфері праці". Наперед вдячна.

Шановний користувач, пропонуємо звернути увагу на літературу:
Багіров В. С. Ціннісна свідомість та активізація людського фактора. — Х., 1998.
Галкина Т. П. Социология управления: от группы к команде. — М., 2001.
Дворецька Г. В. Соціологія праці. — К., 2001.
Захарченко М. В., Бурлачук В. Ф., Молчанов М. О. та ін. Соціологічна думка України. — К., 1996.
Кравченко А. И. Социология. — М., 2001.
Кравченко А. И. Социология труда. — М., 1991.
Лукашевич Н. П. Основы социологии труда. — К., 1994.
Пилипенко В. Є. Організація. Праця. Ефективність. — К., 1991.
Сероштан Н. А. и др. Социология труда. — Харьков, 1990.
http://ubooks.com.ua/books/000229/inx50.php
 

ID: 2169, 16.05.2010 21:40
electro, Україна, Ізмаїл
Допоможіть знайти на соціологію- Феномени соціалізації

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://www.info-library.com.ua/books-text-4929.html - Загальна психологія: 35.2. Особливості, умови й механізми соціалізації (повнотекстовий посібник).

2. http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=57&c=1208 - В.Москаленко. Економічна соціалізація особистості: концептуальна модель.

3. http://revolution.allbest.ru/psychology/00025814_0.html - Соціальне середовище та соціалізація особистості (також зверніть увагу на перелік подібних робіт).

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppp/2008_8/32%20-%20Cherednik.htm - Г. Ю. Чередник. Проблеми соціалізації молодого покоління в умовах соціальної реальності сучасної України.

5. http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7068&Itemid=52 - 12. Соціалізація особистості.

6. http://www.iwep.ru:88/journal/12/pages%20242-245.pdf - Феномен социализации: обзор философских
и социально-психологических подходов.

7. http://elibrary.ru/item.asp?id=11664320 - Феномен социализации личности с позиций теории самоорганизации (статья в pdf, для скачивания необходимо зарегистрироваться).


Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день