Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

    Рік     Місяць

Політика, міжнародні відносини


1..10 11..20 21..30
ID: 2428, 20.01.2011 13:50
Avrora, Харків
Добрый день! Помогите, пожалуйста, в поиске материалов по теме: "Человек и власть в информационном обществе". Спасибо :)

Уважаемый пользователь! Предлагаем Вам список источников:

1. Гриценко В. Суспільство в інформаційну епоху: реалії і перспективи розвитку // Вісник Національної Академії Наук України. - 2005. - N6. - С. 28-32
2. Україна.Закони. 67.9(4Укр)300 Дер-970141 Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09.01.2007 // Офіційний Вісник України. - 2007. - N8(12 лют.). - С. 9-19
3. Проскуріна, Олена. Інформаційна стратегія України в сучасному геополітичному просторі // Політичний менеджмент. - 2009. - N3. - С. 137-144
4. Михайловська О.В. Місце України у світовому процесі розбудови інформаційного суспільства // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - N12. - С. 36-44
5. Соснін, Олександр. Державний компас на інформаційних шляхах [Текст] : сучасні аспекти інформаційного суспільства в Україні // Науковий світ. - 2010. - N1. - С. 2-5
6. Соснін, Олександр. Про поточні питання розбудови інформаційного суспільства в Україні // Віче. - 2010. - N4. - С. 24-28
7. Гриценок О.В. Державна політика розвитку інформаційного суспільства як об'єкт наукових досліджень // Стратегічні пріоритети. - 2009. - N4. - С. 77-82
8. Меджибовська Н.С. Формування Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні // Статистика України . - 2010. - N2. - С. 9-14
9. Соснін, Олександр. Інформаційний ресурс України - використати самим чи віддати іншим? // Зовнішні справи. - 2010. - N5/6. - С. 52-55
10. Жовтянська, Валерія. Уявлення українського населення про соціальну ситуацію // Соціальна психологія. - 2008. - N4. - С. 38-48. - Бібліогр. у кінці ст.
11. Носенко, Е. Л. Психологічні ознаки культури українців на сучасному етапі розвитку суспільства і напрями змін цих ознак у пострадянський період / Е. Л. Носенко, Н. А. Маєвська // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - N7. - С. 69-77
12. Пономаренко, Л. М. Порядність, інтелігентність як прояви духовності // Історія та правознавство . - 2010. - N28. - С. 14-15. - Бібліогр. у кінці ст.

ID: 2156, 11.05.2010 16:18
julianna2010, Україна, Ірпінь
Глобалізація та процеси глобалізації в Україні

Шановний користувач! Радимо Вам переглянути такі джерела:

1. http://www.dt.ua/1000/1600/54652/ - О.Згуровський. Війни глобалізації.

2. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2007-4/Moshenskiy_407.htm - Мошенський С.З. Фінансова глобалізація: загрози і переваги для інвестиційної безпеки України.

3. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=58372 - Активізація процесів глобалізації та інтеграції в Україні (реферат).

4. http://www.dere.com.ua/library/bank_znan'/globalizaciya.shtml - Б.П. Будзан. Глобалізація: новий виклик менеджменту України.

5. http://ebk.net.ua/Book/economics/soloninko_me/part18/1803.htm - К. С. Солонінко. Міжнародна економіка. Навчальний посібник. - Київ: Кондор, 2008. (повний текст). Форми розвитку глобалізації.

6. http://www.ref.by/refs/98/23947/1.html - Місце України в глобалізаційних процесах.

7. http://dialogs.org.ua/project_ua_full.php?m_id=4821 - Юрій Таран. Глобалізація в сприйнятті українців.

8. http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3045 - Савчин М. Діяльність Конституційного Суду України у контексті процесів глобалізації.

9. http://library.if.ua/book/130/8598.html - Бєляєв О.О. Економічна політика (2004). (повний текст). 2. Зовнішньоекономічна діяльність держави в умовах глобалізації.

10. http://sophia.nau.edu.ua/science/visnik/visn_1/lovk.htm - О.Г. Льовкіна. Проблема відчуження в контексті сучасної глобалізації.

11.  http://intkonf.org/zhuvagina-tb-... -  Жувагіна Т.Б., Кулікова М.С. Активізація процесів глобалізації та інтеграції в Україні.

ID: 2132, 02.05.2010 00:29
cite2010, украина, запорожье
подскажите пожалуйста где взять ответ на вопрос: "Сучасна політична думка в Україні?"

Шановний користувач! Пропонуємо Вам такі джерела:

Політологія: підручник/ М. М. Вегеш та ін.; за ред. М. М. Вегеша. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 384 с. : рис., табл. + 1 эл. опт. диск (680 МБ).
Горлач М.І. Політологія: наука про політику: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ М. І. Горлач, В. Г. Кремень. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 837 с. : рис.
Горбатенко, І. А. Політологія як основа демократизації і соціокультурного розвитку українського суспільства [Текст] / І. А. Горбатенко // Віче. - 2007. - N16(серп.). - С. 4-6. - Библиогр. в конце ст.

 

ID: 2000, 21.03.2010 18:14
Crazy007, Україна, Херсон
Шановні, ви не підкажете чи є у вас відповідь на таке питання «Особливості формування політичної культури молоді в сучасних умовах?»

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Вольфовська Т.О. Соціальне уявлення молоді про способи й моделі взаємодій у суспільстві // Педагогіка і психологія. - 2005. - N3. - С. 98-106.
2. Хилько, Максим. Політична культура населення України: аналіз розвитку громадянських якостей // Політичний менеджмент. - 2007. - N1. - С. 115-126.
3. Карнаух А. Проблеми становлення суасної політичної культури в Україні // Персонал. - 2007. - N9. - С. 26-31.
4. Пробийголова Н. Політична освіта як складова політичної соціалізації молоді // Політичний менеджмент. - 2008. - N1. - С. 128-137.
5. Андронова, Ірина. Особливості вітчизняної історіографії гендерного аспекту політичної культури // Вісник Книжкової палати . - 2006. - N7. - С. 47-49.
6. Щегельська, Юлія. Основні характеристики політичної культури українського суспільства у контексті просторово-часових змін // Київська старовина. - 2009. - N1/2. - С. 3-26.

http://ua.textreferat.com/referat-9919.html

http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=28&c=426
 

ID: 1965, 10.03.2010 18:33
volerum, Україна, Київ
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка знайти літературу для написання курсової на тему: "Політичний режим та його види". Дякую!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Бебик В. M. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: Монографія. – К., 2000.
2. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. – К.,1997.
3. Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології. Навч. посібник. – К., 1999.
4. Юрій М.Ф. Політологія: підручник для вузів. - К. : Дакор, 2004. - 415 с.
5. Стародубский Б.А. Политические режимы европейских буржуазных стран. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. - 180 с.

http://ua.textreferat.com/referat-11626-1.html

http://readbookz.com/book/186/6671.html
 

http://works.tarefer.ru/66/100217/index.html

ID: 1956, 07.03.2010 10:00
edikdynamovets, Україна, Херсон
Допоможіть знайти інформацію щодо президентської форми правління державою.Висловлювання політиків щодо того,чи потрібна Україні саме ця форма правління.Наперед дякую!!!

Шановний користувач! Рекомендуємо такі джерела і сайти:
Галай Ю. Історичні передумови переходу до парламентсько-президентської республіки в Україні // Персонал. - 2006. - №6. - С. 35-38
Мартинюк Р. Умови розвитку змішаної парламентсько-президентської форми правління в Україні // Юридична Україна. - 2008. - № 5. - С. 32-36.
Петришин О. Конституційна форма державного правління до пошуку оптимальної моделі в Україні // Вісник академії правових наук України. - 2008. - № 3. - С. 52-64.
Пігенко В. Президентська, парламентска та змішана форма правління: досвід демократій Центрально-Східної Європи у контексті становлення системи державного управління в Україні.- К.: Б. в., 2003. - 38 с.

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=51398

http://t-pravda.net/ru/ukraine-official/news/14487-yuliya-timoshenko-formu-pravlinnya-u-derzhavi-mayut-viznachati-gromadyani-ukrajini.html

http://www.zp-pravda.info/index.php?option=com_content&view=article&id=778:2009-11-12-11-41-22&catid=34:2009-04-14-10-24-35&Itemid=63

 

ID: 1871, 03.02.2010 20:44
sinigami69,
Добрий день, будь ласка, підскажіть інформацію про групи товарів, що квотуються в Україні та країн ЄС, Росії, США, Японії.

Шановний користувач!
Будь ласка, уточніть Ваш запит. 

ID: 1855, 27.01.2010 17:41
hrustuk,
Добрий день! Напишіть, будь ласка, де можна знайти реферат на тему "Зовнішньоекономічна політика держави"

Шановний користувач! Інформації з Вашої теми в мережі Інтернет дуже багато. Радимо самостійно скористатися будь-якою пошуковою системою, а також, для прикладу, переглянути наступні джерела:

1. http://enbv.narod.ru/text/Econom/polit/str/r037.html - "Основи економічної теорії" (повнотекстовий підручник). Розділ 37. Політика державного регулювання економіки. § 7. Зовнішньоекономічна політика держави.

2. http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7837&Itemid=265 - Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг (повнотекстовий підручник). 134. Зовнішньоекономічна політика держави.

3. http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=32836 - Міністерство економіки України: Зовнішньоекономічна політика.

4. http://www.refine.org.ua/pageid-4728-1.html - Основні засади зовнішньоекономічної політики України (реферат).

5. http://economics.at.ua/load/2-1-0-72 - Зовнішньоекономічна політика держави (реферат).

ID: 1816, 10.01.2010 23:14
ValeriaOst, Украина, Харьков
Добрый день, буду благодарна за помощь в поиске книг по ВЭД украинских изданий, с 2005года

Шановний користувач, радимо скористатися пошуком в електронному каталозі нашої бібліотеки, а також завітати на сайт Харківської бібліотеки ім. В. Г. Короленка http://korolenko.kharkov.com

 

ID: 1722, 20.11.2009 14:52
vishenka, Украина, Херсон
Не могли бы вы мне посоветовать подходящую литературу к такой теме:
Образ Марии Терези (или Терезии, этот вопрос я точно не помню..) в международных организациях (таких как Красный Крест...и тому подобное).
Заранее огромное спасибо...)

 

Уважаемая Люба! Рекомендую Вам ознакомиться с книгой:
 
Жан-Мишель ди Фалько. Мать Тереза. Вера творит чудеса.- М, 2005. -190с.- (Праведники).
Биография одной из самых замечательных женщин ХХ столетия - матери Терезы, которая канонизирована католической церковью 19 октября 2003 г. и почитаема людьми всего мира. Удостоенная в 1979 г. Нобелевской премии мира, она олицетворяла святость всей своей жизнью. В 1946 г., услышав "призыв с Небес помогать бедным из бедных", она начала свое служение и отправилась в Калькутту, где основала Орден Миссионеров и выступала в защиту оскорбленных и униженных во всем мире. Книга Ж.М. ди Фалько, наполненная легендами и реальными историями, представляет собой рассказ не столько о жизни, сколько об исканиях духа, которым мать Тереза посвятила свою жизнь. Эта книга впервые публикуется на русском языке, она написана викарным епископом Парижа и известным писателем Жаном-Мишелем ди Фалько (р.1941), который хорошо знал мать Терезу.
 
В Интернете очень много материалов о деятельности матери Терезы. К примеру, очень хорошая статья на сайте Грани.Ру:
 
http://www.grani.ru/society/Religion/m.47583.html

1..10 11..20 21..30

Календар подій

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день