Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

    Рік     Місяць

Психологія


ID: 2726, 05.04.2014 18:02
psychology, Україна,
Допоможіть,будь ласка,знайти літературу на тему "Психологічні особливості невербальної комунікації у екстравертів та інтровертів"Або ж,можливо,інформацію про психологічні особливості екстравертів та інтровертів.
Дякую!

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

  1. Аугустинавичюте А. Характеристика интуитивно-этического интроверта / А. Аугустинавичюте // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2012. - № 2. - С. 43-53.
  2. Громова Е. Значення невербальної комунікації для взаємодії / Е. Громова, М. Курносенко // Сучасна школа України. Сер. Шкільний світ. - 2012. - № 1. - С. 51-60.
  3. Использование невербальных упражнений в работе психолога / Т. С. Яценко [и др.]. - К. : Марич В. Н. : Сімейне коло, 2010. - 99 с.
  4. Крикун Л. Розвиток емоційної сфери засобами невербальної комунікації / Л. Крикун // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2012. - № 20. - С. 47-49.
  5. Меньшова Т. И. На развалинах часовни, или как отличить добро от зла (интуитивно-логический экстраверт) / Т. И. Меньшова // Психология и соционика межличностных отношений. - 2006. - № 10. - С. 15-21.
  6. Москаленко В. В. Психологія соціального впливу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Москаленко ; в авт. ред. - К. : Центр учб. л-ри, 2007. - 448 с.
  7. Шнайдер А. О четвертой функции логико-сенсорного интроверта / А. Шнайдер // Психология и соционика межличностных отношений. - 2012. - № 10. - С. 31-38.
ID: 2713, 14.12.2013 13:10
innylya,
Допоможіть будь ласка з матеріалами(байдуже: інтернет джерела, книги)
"Нерозвиненість батьківських почуттів, як предмет дослідження практичного психолога"

Шановний користувач! Пропонуємо вашій увазі такі джерела:

Кляпець, О. Роль батьківства в особистісному самоздійсненні чоловіка [Текст] / О. Кляпець // Соціальна психологія. - 2008. - N2. - С. 132-140. - Бібліогр. у кінці ст.
Ладивір, С. Секрети батьківської педагогіки [Текст] : родина має дати дитині любов і захист / С. Ладивір // Дошкільне виховання. - 2008. - N6. - С. 3-6.
Крастокутська, Л. М. Батьківський такт [Текст] / Л. М. Крастокутська // Виховна робота в школі. - 2009. - N2(лют.). - С. 31-32.
Кравченко, Н. Ставлення батьків до проблеми виховання дітей [Текст] / Н. Кравченко, І. Раєвська // Початкова освіта. Шкільний світ. - 2009. - N12. - С. 3-5. - Бібліогр. у кінці ст.
Доброєр, О. Відповідальне батьківство: роль і значення чоловіка для виховання дитини [Текст] / О. Доброєр // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - N36(верес.). - С. 22-24.
Бєляєва, О. Поговоримо про необхідність батьківських обіймів [Текст] / О. Бєляєва // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - N41(листоп.). - С. 30-32.
Джуряк, Г. Чотири стилі батьківського виховання [Текст] / Г. Джуряк // Психолог. Сер., Шкільний світ. - 2011. - N 20(трав.). - С. 26-33 : табл.
Тюптя, О. В. Батьківство як фактор розвитку особистості чоловіка [Текст] / О. В. Тюптя // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - N 7. - С. 15-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
Завгородня, Т. Епістолярний жанр як важливий засіб батьківського виховання [Текст] / Т. Завгородня // Рідна школа. - 2013. - N 8/9. - С. 20-24. - Бібліогр. наприкінці ст. -
Шкуратенюк, Г. Вплив батька на розвиток особистості дитини [Текст] / Г. Шкуратенюк, Г. Циганенко // Психолог. Сер., Шкільний світ. - 2013. - N 21(листоп.). - С. 7-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
Федяєва, В. Л. Сімейна педагогіка : хрестоматія / Валентина Федяєва ; голов. ред. О. Ю. Бєляєва ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вид-во ХДУ , 2007 - Т. 1. - 2007. - 452 с. : портр. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Т. 2. - 2007. - 580 с. : портр.

ID: 2620, 12.09.2012 13:44
Dianka21212,
Добрый день!Пожалуйста подскажите какой литературой можно воспользоваться при изучении женской конфликтности на разных возрастных этапах,а также при изучении гендерных отличий в проявлении конфликтности.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
Великий В. М. Конфліктологія : навч. посіб. / В. М. Великий. - Херсон : Чуєв С. М., 2006. - 340 с.
Долинська Л. В. Психологія конфлікту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - К. : Каравела, 2010. - 303 с.
Конфліктологія : пiдруч. для студ. вищ.навч.закл. юрид.спец. / За ред., Ред. Герасiна Л.М., Панов М.I. ; Авт.пiдруч.: Васильев Г.Ю., Герасiна Л.М., Осiпов. - Х. : Право, 2002. - 253 c.
Ткалич М. Г. Гендерна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Г. Ткалич ; ред. Н. Л. Ленська. - К. : Академвидав, 2011. - 245 с.
Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. В. Жаворонкова [та ін.] ; ред. Л. Г. Василенко. - К. : Кондор, 2011. - 170 с.

ID: 2477, 30.03.2011 16:34
Dashka176, Украина, Херсон
Здравствуйте. У меня тема диплома "Сучасні комунікаційні і комунікативні технології у період виборчих кампаній". Подскажите, какой литературой можно воспользоваться для написания работы. Заранее благодарна.

Шановний користувач! Пропонуємо опрацювати таку літературу:

Дузь О. Інформаційно-комунікаційні технології як складова парламентських виборів // Політичний менеджмент. - 2009. - N3. - С. 153-163.
Кальниш Ю.Г. Електоральні технології: математичний аналіз проблеми маніпулювання // Стратегічні пріоритети. - 2009. - N3. - С. 67-73.
Колесников О. Перспективи застосування технологій електоральної комунікації в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - N2/3. - С. 83-88.
Черкашин К. Використання геоінформаційних систем у виборчих кампаніях // Політичний менеджмент. - 2009. - N2. - С. 99-111.
Юрченко Є. Особливості використання Інтернету у виборчій кампанії // Віче. - 2008. - N2. - С. 22-24.

ID: 2146, 06.05.2010 11:09
alekssandr, Украина, Голая Пристань
Помогите найти информацию для презентации по теме "Продуктивність методів саморегуляції в акмеологічній практиці". Желательно из интернета.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/N164/N164p009-015.pdf - Акмеологічні аспекти становлення професіоналізму соціальних працівників.

2. http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=72&c=1683 - Акмеологія як наука в інтерпретації російських дослідників.

3. http://bigreferat.com/ukr/bigreferat8689.html - Акмеологічні служба: статус, функції, організація діяльності.

4. http://www.guds.gov.ua/ - Акмеологічні підходи до підвищення професійного рівня.

ID: 2140, 04.05.2010 21:45
Olechka7, Украiна, Херсон
допоможiть знайти iнформацiю для написанння реферату з психологii на тему: психолого-акмеологiчнi особливостi цiннiсних орiентацiй особистостi на етапi професiйного самовизначення.

Шановний користувач, рекомендуємо опрацювати таку літературу:

Профорієнтаційна робота психолога / упоряд. Т. Гончаренко, ред. рада.: Т. Шаповал та ін. - К. : Шк. світ, 2007. - 128 с.
Кузьменко, Василь Васильович.
Формування професійних здібностей особистості учня [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Кузьменко, І. Я. Жорова. - Херсон : Вид-во РІПО, 2008. - 136 с.
Психологічний супровід закладів професійної орієнтації // Психолог. Шкільний світ. - 2006. - N30(серп.). - С. спецвипуск
Лазаренко Л. Професійна орієнтація як система коригувального впливу на професійне самовизначення молоді // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2008. - N4. - С. 41-42
Гуцан Л. Сучасні проблеми профорієнтаційної роботи зі старшокласниками // Трудове навчання. Шкільний світ. - 2009. - N11(листоп.). - С. 6-8
Трухан О. Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - N12. - С. 52-58
Квітко В. Використання сучасних профорієнтаційних технологій: психологічний супровід старшокласників // Психолог. Шкільний світ. - 2010. - N3(січ.). - С. 14-20
 

ID: 2115, 26.04.2010 17:21
electro, Україна, Ізмаїл
Допоможіть знайти тести чи анкету на виявлення моральності у підлітків.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:

1.http://www.serve.com/~harvardpcnl/MST/Russian/test_message.html - Теста Морального Чувства

2. http://www.5ka.ru/68/16247/2.html - Психологическая характеристика личности подростка

3. http://www.stories.pageforyou.ru/story.php?id=86&id_auth=55 - Определение нравственности.

ID: 2112, 25.04.2010 18:07
PNG, Україна, Кривий Ріг
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, підібрати матеріал до теми "Значення гри для подолання тривожності у дітей"

Шановний користувач! Радимо опрацювати такі джерела:

Мартинюк І. Особова тривожність дитини: Корекційна програма "Це я" [Текст] / І. Мартинюк // Відкритий урок. - 2008. - N4. - С. 33-35
Тривожність та страхи дітей [Текст] // Психолог. Шкільний світ. - 2008. - N21(черв.). - С. спецвип.
Гордєєва, Жанна. Тривожність молодших школярів у процесі адаптації до школи: шляхи та методи психокорекції [Текст] / Ж. Гордєєва // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - N14(квіт.). - С. вкладка
Гелюх, Олексій. Робота психолого із тривожними і гуперактивними дітьми [Текст] / О. Гелюх, Н. Смілянська // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - N24(черв.). - С. спецвипуск
Ружинська О.В. Подолання шкільної тривожності учнів молодшого підліткового віку [Текст] : корекційно-розвивальна програма для учнів 5-х класів / О. В. Ружинська // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - N9. - С. 27-33
Вовк, Галина. Робота з тривожними дітьми [Текст] / Г. Вовк // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - N44(листоп.). - С. 13-16
 

ID: 2096, 20.04.2010 16:37
murkoslava, Украина, Кировоград
здравствуйте! подскажите пожалуйста, где я могу найти "Практикум по психологии состояний: Учебное пособие" под ред. Прохорова О.А. в електронном виде. за ранее огромное спасибо!!!!

Шановний користувач! Повний текст видання: Габдреева Г.Ш.,Прохоров А.О. Практикум по психологии состояний: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. А. О. Прохорова. - СПб: Речь, 2004. - 480 с. в мережі Інтернет не знайдено. Пропонується лише придбати паперовий варіант книги.
В фондах нашої бібліотеки це видання також відсутнє.

ID: 2060, 08.04.2010 09:03
Gerlok, Україна, Вінниця
Підскажіть, будь-ласка, де можна скачати книги по персонології.Дякую

Шановний користувач! Основні книги з персонології в безкоштовному доступі відсутні. Перегляньте джерела, які вдалось знайти:

1. http://lit-url.blogspot.com/2007/12/blog-post.html - Литература по курсу "Персонология" для студентов- психологов в бесплатных библиотеках интернета. (велика добірка різноманітної літератури, завантажується у архівах).

2. http://bookaudi.ru/pes_107091.html - Хьелл Л., Зиглер Д. - Теории личности (завантажується у архіві).

3. http://books.tr200.ru/v.php?id=52918 - Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персоналом /Под ред.. Бодалева А. А., Деркача А. А., Лаптева Л. Г. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. - 640 с.

4. http://www.pcdv.perm.ru/knigi.html - Книги и статьи доктора Вагина.


Календар подій

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день