Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Допоміжні покажчики

​Покажчик авторів, укладачів, редакторів, оформлювачів та інших осіб, які брали участь у створенні книги

 

Агачева Ю.А.   128

Акімов О.В.   96

Аксенко В.Д.   160

Алексенко В.Л.   95

Алєферко О.В.   22 (голов. ред.), 307 (голов. ред.),348 (голов. ред.)

Алмаші М.М.   147 (редкол.), 214 (редкол.), 219 (редкол.)

Андреєв А.А.   459

Андрєєва В.М.   444 (голов. ред.)

Андріяко Т.Ю.   297

Андрусяк І.М.   432 (ред.)

Андрющенко О. 467 (фотохудож.)

Афанасьєв М.  366 (іл.)

Афанасьєва М.В.  199 (редкол.), 200 (редкол.)

Афанасьєва О.   366 (куратор)

Афанасьєва О.О.   448

 

Бакаянова Н.М.   130 (відп. ред.)

Баланчук І.М.   442 (ред.)

Батан Ю.Д.   146 (уклад.)

Бахтіарова Л.   12 (авт. тексту)

Бевольська М.В.   8

Безпальченко В.М.   172

Белявська Н.П.   112

Бережко-Камінська Ю.М.   431

Бережна К.В.   138

Березовська С.В.   139

Берназюк І.М.   140

Бєлєхова Л.   317 (редкол.)

Бєлогубова О.О.   141

Бєлоус О.   482 (фот.)

Бібік Г.В.   288 (голов. ред.)

Білецький О.   493 (авт. тексту)

Білоус О.   483 (фот.)

Білоусов О.М.   299

Блинова О.Є.   389-401 (голов. ред.)

Болокан І.В.   142

Борисюк І.   493 (фот.)

Борт О.П.   143

Бояринова К.О.   27

Браїло М.В.   95

Бритік В.Г.   340

Будак В.Д.   28 (редкол.), 29 (редкол.)

Будніченко А.   499 (ред.)

Букетов А.В.   95, 96

Булкін В.І.   423

Бурлюк Д.   348, 366

Бурлюк Н.   (348)

Бутенко В.Г.   489-492 (голов. ред.)

 

Вавіліна С.Г.   458

Вакуленко О.Ф.   218

Вальд В.   432

Василенко В.Й.   349

Василенко М.О.   350, 351, 369 (літ. ред.)

Ващук О.П.   144, 145

Вдовиченко Ю.В.   100, 102, 107 (голов. ред.), 433

Вейнштейн Г.Е.   (112)

Венгер О.О.   9

Веселов А.О.   439

Вигоднер Н.   305 (ред.), 306 (ред.)

Висоцький А.Л.   352

Височанська Л.   302

Височина І.Л.   109 (ред.)

Вишемирський В.С.   111 (ред.)

Владимиров Л.В.   98 (ред.)

Власенко Д.О.   148

Вовк С.О.   123

Вознюк В.А.   4 (ред.)

Войтович П.П.   149, 353, 354

Волков В.С.   374 (ред.)

Воскова І.В.   403 (уклад.)

 

Гавриленко В.С.   8 (голов. ред.), 17, 442 (фот.)

Гаврилюк Г.М.   129

Гаєк Фрідріх фон   124

Галунько В.В.   124 (пер., упоряд., авт.  передм.), 178-183 (голов. ред.)

Галушкіна Т.П.   66

Гальцова О.Л.   74 (ред.), 75 (ред.), 78 (ред.)

Гараджаєв Д.   150

Голобородько Є.П.   286, 355 (літ. ред.)

Голобородько Ю.К.   355

Голомб В.В.   38

Голубєва Н.Ю.   223, 245 (уклад., ред.)

Гончар М.В.   21 (ред.), 117 (упоряд.)

Гончаренко В.   349 (худож.)

Горлач С.   (343)

Гошкевич В.І.   (114)

Грабович Т.А.   151

Громовенко К.В.   3 (відп. ред.)

Губанова Т.О.   152

Гудецька О.А.   340 (ред.)

Гунько О.П.   434

Гурський В.Є.   386

Гусаріна Н.В.   30

Гуткевич С.О.   296

 

Давидов О.В.   448

Данилова О.І.   286

Деменчук М.О.   130 (уклад.)

Демецька В.В.   318-321 (голов. ред.)

Деркач В.Є.   416-419 (уклад.)

Дерменжи А.А.   22

Дзюблюк С.   431 (іл.)

Діордіца І.В.   154

Дмитрук І.М.   155

Дмовський Р.   (113)

Добрайс К.   (309)

Дорофеєва Л.М.   156

Доценко А.В.   447 (авт. вступ. сл.)

Дрозд О.Ю.   178-183 (наук. ред.)

Дудченко С.Г.   344 (ред.)

Дяченко В.В.   309 (уклад.), 447 (упоряд.)

Дяченко С.   307 (авт. тексту, упоряд.),  348 (авт. вступ. ст., упоряд.), 366 (комент.)

 

Ємельянова С.Ф.   303

Єрьоміна Л.П.   112

Єфименко А.   302 (іл.)

 

Жалівцев В.   121 (редкол.)

Жогалєва О.М.   301 (уклад.)

Жорова І.Я.   298 (упоряд.)

Жужа М.С.   357

Журавльов А.В.   165

 

Заботін В.Ф.   (97), (98)

Завальнюк В.В.   134 (голов. ред.), 135 (голов. ред)

Загороднюк В.С.   356 (упоряд.), 364 (ред.)

Заєць С.С.   469

Зарічна Н.   305 (худож. оформ.)

Заярний О.А.   159

Зелена Л.І.   301 (відп. ред.), 308 (відп. ред.), 416 (ред.)

Зелінський М.В.   113

Зінченко І.І.   112

Зозуля І.В.   217 (ред.)

 

Іваненко С.В.   237 (упоряд.), 239 (упоряд.)

Ідаятов В.   348 (авт. вступ. ст.,  упоряд.), 366 (авт. передм.), 434 (ред.)

Ільїнська Н.І.   324-329 (голов. ред.)

Ільницький Є.Г.   465 (авт.-уклад.)

Іовенко В.М.   433 (ред.)

Іутін О.   454 (наук. ред.)

 

Казєєва Н.О.   359

Каменєва Є.О.   112 (ред.)

Кацемір Я.В.   424

Кичинський А.І.   350 (ред.)

Ківалов С.В.   3 (ред. рада), 162, 204  

Коваленко Н.В.   163-166

Коваленко О.В.   38

Коваль С.Д.   422 (ред.)

Кожевніков В.   436, 437, 455-457

Козир Л.А.   465 (ред.)

Коломоєць Т.О.   137 (ред.), 167, 224 (ред.), 237-239 (упоряд.), 458

Колпаков В.К.   167, 224 (ред.)

Коник Ю.О.   449 (упоряд.)

Кононенко В.Г.   100

Корецька Л.О.   293

Корчевська Л.О.   425

Костенко А.   114, 115, 368 (авт.  передм., упоряд.)

Костін П.М.   104-106

Крижановський В.   22 (фот.)

Krynski A.   67 (ред.), 86 (ред.), 88 (ред.), 93 (ред.), 94 (ред.)

Крутевич О.   449 (упоряд.)

Крюков Г.В.   360

Крюков С.А.   360 (худож. оформ.)

Крючковська Т.М.   364 (худож.), 369 (худож.)

Кудрявцева Н.   365 (худож.)

Кузьменко В.В.   128 (упоряд.), 129  (упоряд.), 274-276 (голов. ред.), 286  (ред.), 290 (редкол.), 298 (упоряд.), (480), 502

Кузьменко Ю.В.   461

Кузьміч Т.О.   287

Кулак Є.О.   98

Кулик В.П.   361, 362, 476 (авт. вступ.  сл., ред.)

Куликова Л.Б.   310, 311

Куницька О.   378 (ред.)

Курило В.І.   202 (ред.)

Кутуєв П.В.   126 (уклад.)

Кучма К.С.   169

Кушнір С.М.   170

 

Лебедєв О.П.   110

Лебідь В.О.   118 (уклад., кер. проекту),  449 (редкол.)

Левченко П.С.   116

Левченко С.В.   375 (літ. ред.)

Левчук К.В.   426

Легеза Є.О.   148

Легеза Ю.О.   163, 164, 169

Ленгер Я.І.   171

Лень Т.В.   427

Леоненко Л.В.   404 (худож. оформ.)

Леонтьєв В.   12 (фот.)

Лефтеров В.О.   386

Лісін П.В.   363

Лобзова В.Л.   422 (кер. проекту)

Ломакіна А.А.   203

Ломоносов А.В.   462, 463

Лопушинська І.В.   118 (наук. ред., упоряд), 300 (уклад.)

Лупій О.   381 (авт. передм.)

Лютіков П.С.   137 (уклад.)

Ляшко О.Б.   163

 

Маковська О.М.   164

Максименко С.   454 (упоряд.)

Малєєв В.О.   172

Малиновська Т.І.   7 (вид.)

Мальчикова Д.С.   11

Мануїлова К.В.   173

Манукян Ю.   307 (авт. тексту, упоряд.)

Марцинюк В.Г.   98 (ідея)

Марченко Л.В.   97 (уклад.), 98, (342), 343, 358 (ред.), 359 (ред.), 364, 365

Мезінов О.С.   17 (фот.)

Мелещенко В.М.   367

Мельниченко А.А.   126 (уклад.)

Мещерякова С.Г.   438

Микитенко Д.О.   111

Михайленко Д.Г.   175

Михайлова А.С.   422 (уклад.)

Мішуков О.В.   464 (голов. ред.)

Міщенко О.В.   9, 172

Мокрицька Г.П.   413 (уклад.)

Моругін В.М.   439

Москаленко Ю.   20 (авт. тексту, фот.)

Москвичова О.А.   344

Москов М.В.   469, 497

Москова Є.М.   469 (ред.), 497 (ред.)

Москова Т.М.   469

Мошинський В.   367 (фотохудож.)

Мринський І.М.   421 (уклад.)

 

Наливайко Д.С.   479 (редкол.)

Нападовська Г.Ю.   11

Нашинець-Наумова А.Ю.   201, 202

Негодченко О.В.   177 (редкол.), 203, 210 (ред.)

Немлій Л.С.   340

Немченко І.В.   341 (голов. ред.), 343 (ред.), 356 (ред.), 369

Несін Ю.М.   370

Нестеренко А.С.   139 (ред.)

Нестеренко О.   115

Нестерова Л.О.   9

Ніколаєва В.М.   303 (фот.)

Ніточко М.   20 (авт. тексту, фот.)

Новіков А.І.   473

Новікова А.   135 (ред.-коректор)

 

Оборотов Ю.М.   232 (уклад.)

Оборський Г.О.   435 (голов. ред.)

Олексюк О.В.   349 (голов. ред.), 367 (голов. ред.), 372 (голов. ред.)

Онуфрієнко О.О.   126 (уклад.)

Очкуренко С.В.   208

 

Павленко В.Я.   474

Палінчак М.М.   67 (ред.), 86 (ред.), 88 (ред.), 93 (ред.), 94 (ред.)

Панченко П.С.   303 (наук. ред.)

Параскевич П.К.   345

Паришкура В.В.   209

Пастухов Є.П.   371

Педченко В.В.   372

Перунова І.В.   415-419 (уклад.)

Петлюченко Н.В.   204 (наук. ред.), 316,  322 (ред.)

Петраш Л.   121 (редкол.)

Петров Р.Ю.   97 (худож.), 358

Петров Ю.   358

Пєтков В.П.   210

Пилипенко І.О.   13 (голов. ред.), 14 (голов. ред.), 19 (редкол.)

Піддубняк В.Г.   376 (голов. ред.)

Підлипняк П.Ф.   476

Плющ В.   12 (фот.)

Поперечний І.А.   313

Попова Н.О.   422 (уклад.)

Попович І.С.   404

Постриган Л.І.   289 (упоряд.), 470 (ред.-упоряд.)

Предместніков О.Г.   217

Прихненко О.В.   440, 445 (авт.-уклад.)

Приходько В.П.   67 (ред.), 86 (ред.), 88  (ред.), 93 (ред.), 94 (ред.)

Просяннікова Я.М.   332

Пугачова К.М.   296

Пуляєва О.   373

 

Раєвська І.М.   294

Рашковський О.С.   478

Редінов К.О.   303 (наук. ред.)

Ржевська Ю.О.   303 (наук. ред.)

Рижков С.С.   23

Рідкоус О.В.   480

Романова Н.В.   333

Рудакова Г.В.   99 (ред.)

Руденко Л.Г.   481

 

Савченко К.М.   375

Саінчин О.С.   195-197 (голов. ред.), 225

Сак О.Г.   308 (авт.-уклад.)

Сапронов О.О.   96

Сватула Т.Л.   301 (уклад.)

Селюніна З.В.   20 (авт. тексту, фот.)

Сінкевич Є.Г.   (420)

Сінкевич І.Ю.   414 (уклад.), 420 (уклад.), 449 (упоряд.), 450 (уклад.),  452 (упоряд.), 453 (упоряд.)

Сітнікова Т.К.   441

Скадовські, родина   (447), (500)

Скиданова І.   439 (ідея, ред., худож.  оформ.)

Скібіна Т.І.   428

Скоков К.   21 (іл., фот.)

Славутич Я.   (343)

Slipich Y.   484

Сліпіч Ю.В.   480 (ред.)

Слободянюк Н.О.   76

Слободянюк О.В.   77

Слюсаренко Н.В.   128 (упоряд.), 129 (упоряд.), 286 (ред.), (298), 461 (ред.), 480 (ред.)

Смаголь В.О.   442

Смерічевський С.Ф.   36

Соколенко О.   306 (худож. оформ.)

Соколецька К.М.   225

Стекленьов Є.П.   8

Стратонов В.М.   132 (редкол.), 158 (редкол.), 184-197 (голов. ред.), 207 (редкол.), 211 (редкол.), 222 (редкол.), 471 (голов. ред.), 472 (голов. ред.)

Ступник Я.В.   227

Суворова Т.М.   344

Султанова Н.В.   292

Сусоров В.Д.   1119

 

Тангел Н.   483 (фот.)

Ташкінова О.М.   121

Телешун Я.С.   411 (ред.)

Тіщенко В.В.   233

Толстих В.   482 (фот.)

Торяник В.М.   210

Третяк А.М.   103

Трухачова К.В.   429

 

Ульянова Г.О.   146 (відп. ред.), 234 (відп. ред.), 235 (відп. ред.)

Уманець О.   20 (авт. тексту, фот.)

 

Федоров В.А.   232 (уклад.)

Федоровська Л.К.   446 (ред.)

Федорчук М.І.   (421)

Федяєва В.Л.   249-265 (голов. ред.)

Філончук З.В.   15 (ред.), 443 (авт.-  упоряд.), 444 (авт.-упоряд.)

Фірмам В.   483 (фот.)

 

Халатур С.М.   108

Хижняк Є.С.   130 (відп. ред.)

Хмельницька О.В.   413 (відп. ред.), 415-419 (відп. ред.)

Ходаковський В.Ф.   473, 494-496

Ходанович А.   377

Хрідочкін А.В.   203

Хшановський З.   454 (авт. вступ. ст.)

 

Цепкало Т.О.   339

Цибуленко Л.О.   122

 

Чебикін О.   248 (уклад.)

Чекмарьова Л.Ю.   130 (уклад.)

Червоний Ю.С.   (245)

Чернишенко Н.І.   378, 499

Чорненький В.І.   240

Чорноіваненко І.В.   500

Чуб-Нитченко Д.   (343)

Чумак Л.В.   295

Чухрієнко Н.Д.   109 (ред.)

 

Шаінідзе Ю.В.   501

Шаповалова Н.В.   465 (ред.)

Шапошникова І.В.   405 (редкол.), 451 (редкол.)

Шашкова Н.І.   46-59 (голов. ред.)

Швець О.О.   430

Швіц Я.   454 (авт. вступ. ст.)

Шевченко А.   114

Шевченко В.М.   379

Шелдагаєва (Петренко) А.О.   446

Ширенко В.Б.   380

Шпак В.А.   445 (авт.-уклад.)

Штанько О.Д.   498

 

Щерба Т.М.   347, 381

Щербина Т.І.   502

 

Яблонська А.М.   21

Яковлев Д.В.   127 (ред.), 411 (ред.)

Якуба В.   121 (редкол.)

Ян В.   382

Ярова М.П.   (340)

Яровий В.   21 (ред.)

Ясиненко Є.   302 (іл.)

Яцук І.М.   365 (ред.)

 

​Абетковий покажчик назв видань

 

А колись було...   121

Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє   130

Адміністративно-правове регулювання в сфері містобудування   163

Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері екології та природних ресурсів: процедурний аспект   169

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні   164

Адмирал судостроения   98

Актуальні питання економічних наук   24

Актуальні питання менеджменту та маркетингу   25

Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства                131

Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства   132

Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні   133

Актуальні питання сучасної науки   246, 247

Актуальні питання сучасної психології   383

Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук   1

Актуальні проблеми держави і права   134, 135

Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності   136

Актуальні проблеми реалізації положень Закону України "Про запобігання корупції"   137

Актуальні проблеми сучасної психології   384

Актуальні проблеми управління закладами освіти   286

Актуальні проблеми філології   314

Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії   315

Актуальні проблеми функціонування господарської системи України   26

Актуальні філософські, політологічні та культурологічні проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому світі   385

Алгоритми виконання практичних навичок лікарями загальної практики на обладнанні амбулаторій   109

Архівна справа на Херсонщині, 1921-2017   300

 

Безпека життєдіяльності   172

Бібліотеки Херсонщини через призму паспортизації   301

Благодарю   353

Буркун білий в  Південному Степу України: сучасний стан, поширення, кормові властивості та технологія вирощування   100

 

Welcome to the World of Art   484

Верховенство права очима правників-початківців   146

Верховенство права та правова держава   147

Вибрані праці   233

Визначник розповсюджених хвороб і шкідників баштанних культур   104

Викладання зарубіжної літератури в школі   295

Вівчарство та козівництво   101

Вівчарство України   433

Відлуння неспокою   350

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори)   341

Внесок родини Скадовських у розвиток української та світової культури, науки, духовності 447

Воспоминания комсомольца Отечественной войны (1941-1945 гг.)   116

Вулиці Революції   373

Вчений-агроном   421

 

Где пахнет черемша   359

Геническому медицинскому училищу 50 лет   438

Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку   28, 29

Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі   248

Гошкевич и его мир: семья, окружение, древности   114

Григорий Вейнштейн. Личность. Город. Время   112

Громадянські війни: ґенеза, сутність, наслідки   123

Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених   2

 

Дари Карліса Добрайса та латвійське мистецтво кінця XIX – XX століття   309

25. Антологія творів херсонських авторів   356

Державний архів Херсонської області. Фонди періоду після 1917 року   449

Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні: адміністративно-правове дослідження     170

Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної і муніципальної реформи   153

Дітям України правдиву національну освіту   436

Діяльність інтернатних закладів освіти в Україні (друга половина XX століття)   292

Дневные тени   357

Добрий доктор В. В. – 65 років   480

Довідник з вівчарства   102

Дороги в грозах. Preludium   355

 

Екологічний паспорт Херсонської області   10

Екологія землекористування   103

Економіка і менеджмент: сучасні тенденції та виклики   31

Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств   32

Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств і підприємництва: проблеми та перспективи   33

Економічний розвиток держави, регіонів та підприємництва: оцінка та прогнози   34

Епоксидні композити трибологічного призначення   95

 

Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи   35

Есть. Что есть, то есть   354

 

Жизнь – высшей пробы   97

 

З історії бібліотек Скадовщини   302

З поклоном – до України   476

Забезпечення збалансованої результативності господарської діяльності підприємства   429

Загальне землезнавство   448

Законність і правопорядок у сучасному суспільстві   157

Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку   158

Закономірності і перспективи розвитку малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України   36

Запорозьке козацтво на території Херсонщини  474

Захист навколишнього середовища у збройних конфліктах  149

Збірка "Мій рідний край". Авторські пісні = Сборник "Мой родной край". Авторские песни   313

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні   160

Збірник наукових праць. Педагогічні науки   249-265

Звіт про роботу КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара" Херсонської облради за 2016 р.   304

Земне тяжіння   361

Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни   161

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2017 рік   413, 450

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2018 рік   414

Значимість психології в сучасному суспільстві   387

 

И в шутку, и всерьез   371

Ідея і дія: погляд Ф./П./П./С./   125

Из поколенья в поколенье пишем мы стихотворенья   358

Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття   266-268

Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України   37

Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості (англійська)   458

Інститут договірного статуту у міжнародному приватному праві   143

Інституціональна модель страхового ринку України та фінансові механізми її розвитку   77

Інформаційна безпека: питання правового регулювання   201

Інформаційна безпека суб'єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування   202

Інформаційна логістика в забезпеченні корисності туристичного продукту   426

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві = Information Technologies in Education, Science and Production   435

Інформаційні технології ідентифікації знань в інтелектуальних системах на основі асоціативно-логічних перетворень   423

Історична наука на початку XXI століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи   451

Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень 388

Історія в документах   452, 453

 

Как на духу   360

Как стать Нобелевским лауреатом по литературе   365

Капіталізм, популізм та модерн   126

Каталог орнітологічної колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею   303

Квітковий дивосвіт   381

Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення   154

Книга пам'яті   351

Книга Херсонщини' 2015   415

Книгосвіт Леоніда Марченка   342

Колоїдна хімія  9

Компенсаційний спосіб обрізки винограду  105

Комп'ютерні  технології у теплотехнічних розрахунках   459

Комп'ютерно-інтегровані технології у сьогоденні   99

Конституційно-правовий статус осіб з інвалідністю в Україні   240

Конституционный Суд Азербайджанской Республики: перспективы использования опыта Суда Европейского Союза   150

Концептуальні шляхи розвитку: педагогічні науки   269

Концепты и контрасты   316

Концепція економічного розвитку та інноваційної активності підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища   30

Концепція розвитку правової держави в Україні   168

Криміналістична невербалістика   144

Кримінальне право України   227

Кримінологічне дослідження злочинів проти інтелектуальної власності   203

Крізь ніжність до зірок!..   377

кРок у майбутнє   460

Культура – це ми!   305, 306

 

Література про Херсонську область за 2016 рік, вип. 1 (119)   416

Література про Херсонську область за 2016 рік, вип. 2 (120)   417

Література про Херсонську область за 2016 рік, вип. 3 (121)   418

Література про Херсонську область за 2016 рік, вип. 4 (122)   419

Ліцейська освіта   288

Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності   127

 

Магістерська робота: методика написання та захисту   296

Магістерські студії   464

Малі підприємства: економічні аспекти діяльності   462

Мандрівка до Любовландії-2   289

Maritime English-Russian Pictorial-Information Dictionary = Морской англо-русский иллюстративно-информационный словарь   465

Маркетингові стратегії управління персоналом підприємства   427

Маяк Джарилгач: "Морська повість"   366

Международная Морская Организация и Классификационные общества в обеспечении безопасности мореплавания   473

"Мельпомена Таврії"   312, 466-468

Менеджмент туристичної галузі   299

Менеджмент у державному управлінні   210

Мені вві сні бриніло слово...   368

Метаморфоза й образотворення: когнітивно-семіотичні нариси   344

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри історії та теорії права і держави   174

Методологія і методи суспільно-географічних досліджень   11

Методологія розвитку соціальної компетентності старшокласників засобами слов'янської культури: теорія і практика   287

Механізми стратегічного розвитку національної економіки: інвестиційний аспект   76

Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка   117

Міжнародна уніфікація норм про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки   173

Міжнародне право: de lege praeterita, instante, futura   176

Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення   177

Міжнародний досвід інвестиційної діяльності та його адаптація в Україні   39

Мій Львів   454

Мировая культура в шедеврах живописи. Эпоха античности   310, 311

Місце фінансового права в системі права України: проблеми теорії і практики   208

Міф у художній свідомості та культурі XX ст.   317

Моделювання та прогнозування соціально-економічного міжнародного співробітництва   40

Модернізація економіки: проблеми, шляхи розвитку та перспективи   41

Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи     42-44

Мої і радості, й печалі...   379

Морская повесть   348

Моя теорема   501

Музеї районів Херсонської області: енциклопедія освітніх можливостей   307

Музейна експозиція еколого-освітнього центру Чорноморського біосферного заповідника НАН України   12

Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект   171

 

"...На користь розумового процвітання..."   308

На шкільному вітрильнику – океаном Знань...   470

Напрями модернізації соціально-педагогічної системи підготовки фахівців в університеті   297

Напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти 45

Нариси морської доктрини України   162

Народжена жити   340

Науковий вісник "Асканія-Нова"   107

Науковий вісник публічного та приватного права   178-183

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки   13, 14

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки   46-59

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація   318-321

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки   389-401

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки   184-197, 471, 472

Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки   198

Наукові дослідження розвитку світової економіки: теорії та пропозиції   60

Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету   3

Наукові підходи до модернізації національної економіки: вектор розвитку   61

Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"   199, 200

Науково-методологічні та соціальні аспекти психології   402

Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки   62, 63

Національно-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах   293

Наш край у картографічних дослідженнях XVI-XX ст.   15

Незаконна міграція в Європі та правові аспекти її протидії в Україні   225

Немного о здоровье для взрослых украинцев   110

Нескорений   375

Німецько-український словник юридичних термінів   204

Новий погляд на розвиток економіки країни   64, 65

Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті   205

 

Обов'язкові постанови Херсонського окружного виконавчого комітету, 1923-1930   118

Обробка технологічних рідин та стічних вод   23

Ода гідності   403

Одеські юридичні читання   206

Ой, Дніпро, Дніпро...   21

Органи юстиції України: адміністративно-правові засади діяльності   217

Основи біобезпеки (екологічний складник)   16

Основні засади впровадження моделі "зеленої" економіки в Україні   66

Основні напрями розвитку педагогічної науки   270

Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу   207

Особливості пасічникування на півдні України   106

Останній бій Урус-шайтана   432

Охорона, дослідження та пропаганда збереження біорізноманіття в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"   17

Оцінювання ефективності управління підприємствами із надання комплексу комунальних послуг   428

 

Пам'ятки козацтва на Херсонщині   475

Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація   322

Педагогіка: традиції та інновації   271, 272

Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи   273

Педагогічний альманах   274-276, 290

Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями   67

Перспективи розвитку сучасної науки   277

Перспективи розвитку філологічних наук   323

Південний архів. Філологічні науки   324-329

Підготовка соціалістичними партіями України національно-визвольних сил у міжреволюційний період (червень 1907 – лютий 1917 рр.)   119

Податкове право   139

Поетичні погляди давніх германців на світ та емоції: семантико-етимологічне дослідження      333

Полимеркомпозитные защитные огнеупорные покрытия   96

Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні   211

Политические парадоксы и эксперименты. Суперхамелеоны. Стихи   363

Полуночные мечтатели   382

Потреба неба   372

Починаємо власну справу   38

Права дітей в дії   477

Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ   212

Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст.   213

Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні   214

Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні   215

Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні   152

Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект   159

Правове регулювання праці моряків у міжнародному приватному праві   141

Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави        216

Правове регулювання юридичної відповідальності судді в Україні та державах – членах Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти   209

Правовые основы политики энергетической безопасности ЕС   151

Принципи організації та функціонування інститутів влади в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правовий аналіз   138

Пріоритети сучасної філології: теорія і практика   330, 331

Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у XXI столітті   405

Проблеми та перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів   68

Проблеми та перспективи розвитку економіки України   69

Проблеми та перспективи розвитку освіти   291

Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності   70

Програма та навчально-методичні рекомендації до проведення літературно-фольклорної практики   339

Проектування, технологія і організація побудови композитних плавучих доків   478

Проспект над Днепром   22

Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи   175

Професійно-психологічний розвиток працівників спецпідрозділів поліції імітаційними засобами   386

Процесуальні особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування   218

Психологічні виміри соціальних очікувань особистості   404

Психологія в Україні та за кордоном   406

Психофізіологічна діагностика особистості   145

П'ятсот усмішок   352

 

Размножение бескилевых птиц: Птенцы. Их рост. Выживаемость. Выращивание   8

Реалізація актів стратегічної (програмної) правотворчості парламенту, глави держави та уряду як гарантія прямої демократії   140

Реалізація політики модернізації економіки в умовах державно-приватного партнерства   71

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Херсонській області у 2016 році   18

Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення   19

Ренесансні студії   479

Реорганізація національної медико-генетичної служби в умовах соціально-економічних трансформацій   111

Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії   219

Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції   156

Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети   220, 221

Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів   222

Реформування соціально-економічної системи суспільства   72, 73

Рід Скадовських у соціокультурному житті Південної України   500

Розвиток дослідницьких умінь учителів початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти: теорія і практика   294

"Розвиток економіки України: трансформації та інновації"   74, 75

Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах   223

Роль брендингу в забезпеченні успішного функціонування підприємства   430

 

С любовью к людям = З любов'ю до людей   374

Сад (зриме і незриме)   431

Sapienti sat : (умному достаточно)   370

Саторианцы   439

Світло в тунелі   362

SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у   галузі екології та природних ресурсів і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо   481

Седой Днепр   349

Семіотична природа художнього порівняння   332

7 секретов личного счастья   499

Синергетичне управління економічною безпекою підприємства   425

Синичка з Вишнедвір'я   369

Сінкевич Євген Григорович   420

Скадовськ   483

Скадовськ : енергія сонця та моря!   482

Скарби Чорноморського біосферного заповідника   20

Слово про батька   128

Слово про маму   129

Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку   224

Службове право України: словник термінів   167

Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості   407

Сповідь   380

Сталкери по крові   434

Статистичний щорiчник Херсонської області за 2016 рік   4

Статті, тези, есе, інтерв'ю...   345

Степ   376

Стихия любви   440

Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні   78

Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності   79

Стратегії розвитку та пріоритетні завдання юридичної науки   226

Стратегічні орієнтири розвитку економіки України   80

Стратегія економічного розвитку сільського господарства України: теорія, методологія, практика   108

Сувора розмова про "язик" і мову   455

Судові прецеденти в адміністративному процесі України   165

Суспільні науки та сучасність: актуальні питання   408

Сучасна глобальна регіоналістика і суб'єкти економіки: напрями впливу   81

Сучасна економіка: стан та перспективи подальшого співробітництва з країнами ЄС   82

Сучасна національна економіка країни: проблеми, дослідження, перспективи   83

Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика   278

Сучасна психологія: теорія і практика   409

Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів   228

Сучасна філологія: теорія і практика   334

Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни   229

Сучасний фундамент розвитку національної економіки   84, 85

Сучасні дослідження філологічних наук: проблеми та рішення   335

Сучасні можливості забезпечення соціально-економічного розвитку країн   86

Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України   87

Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання   88

Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки   410

Сучасні тенденції в юридичній науці України   230, 231

Сучасні тенденції розвитку науки   279, 280

Сучасні тенденції трансформації економіки та управління   89

Сучасні філологічні дослідження: комунікативно-культурний аспект   336

VII Національний конвент   411

 

Таврійські економічні наукові читання   90, 91

Таврійські історичні наукові читання   120

Таврійські філологічні наукові читання   337

Тайна убывающей луны   378

Театральна газета   485-487

Театральная   488

Тенденції розвитку економіки у 2017 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти 92

Теорія адміністративно-правових режимів   166

Теорія і методика виховання   489-492

Теорія і практика актуальних наукових досліджень   5, 6

Теорія і практика сучасної науки   281-284

Теорія оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг   148

Теорія реалізації норм адміністративного права   142

Технологія права: вступ до спеціальності   232

Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє   234, 235

III Таврійські філологічні читання   338

Трудове право України   155

 

У света и теней – нелегкая игра...   446

Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум   236

Україна і Росія: сусіди, друзі, брати, вороги?   437

Українське питання в політичній і публіцистичній діяльності Романа Дмовського (1888-1939) 113

Українські національні цінності й українська інтелігенція   456

Українсько-англійський / англійсько-український словник юридичних термінів = Ukrainian-English / English-Ukrainian Dictionary of Legal Terms   237

Українсько-російський / російсько-український словник юридичних термінів = Украинско-русский / русско-украинский словарь юридических терминов   238

Українсько-французький / французько-український словник юридичних термінів = Dictionnaire ukrainien-français / français-ukrainien des termes juridiques   239

Управління оплатою праці у вищій освіті   463

Управління підприємствами сфери послуг в контексті підвищення споживчої привабливості туристичного продукту   424

Учитель, учений, порадник, друг (до ювілею Н. В. Слюсаренко)   298

Учнівські дослідження в курсі "Україна і світове господарство"   443

 

Філософія українського державотворення   496

Формування естетично-ціннісного ставлення до світу в курсі географії 7 класу   444

Формування культури праці учнів у трудовій підготовці   461

Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України   93, 94

Функціонування інноваційно орієнтованих підприємств: методологія забезпечення розвитку 27

 

Херсон   7

Херсон – Австралія – Канада   343

Херсон : подорож на південь   493

Херсонська державна морська академія   494, 495

Херсонській міській благодійній організації "Таврійська фундація "Осередок вивчення української діаспори" 15 років   346

Херсонці підкорюють світ   422

Херсонщина: від найдавніших часів до сьогодення   122

Художники Геническа   445

 

Царство солоних вітрів   441

Целебные свойства комнатных растений   469

Целебные свойства тропических и субтропических плодовых растений   497

 

Частотні, операційні та дискретні перетворення   498

Чорнобаївка: вчора, сьогодні, завтра   115

Чорноморські наукові студії   285

 

Шкільний курс біології людини   502

Шлях до рабства   124

Шлях на весну   367

Шляхом пілігримів   347

Штучне вирощування молодняку сайгака за вольєрного та напіввільного утримання в зоопарку "Асканія-Нова"   442

 

Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень   241

Юридичні науки: проблеми та перспективи   242-244

Юрій Семенович Червоний: книга пам'яті   245

"UChoice: 4P" Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, Psychology   412

 

Як дають ім'я?   364

Яка Національна Ідея Українців? : що таке український націоналізм, хто такі українські націоналісти   457

Покажчик видавництв, видавничих організацій та поліграфічних підприємств

 

Херсон

Айлант   97, 118, 119, 217, 300, 303, 332, 333, 343, 344, 347, 350-352, 355, 356, 359, 363-365, 369, 370, 374, 375, 378, 381, 420, 421, 449, 452, 453, 462, 501

Волох   447

Гельветика   1-3, 5, 6, 13, 14, 16, 19, 24-26, 31-34, 36-69, 71-78, 81-86, 88-91, 93, 94, 108, 109,    120, 123, 125-127, 130-171, 173-216, 218-273, 277-285, 288, 291, 296, 299, 314-331, 334-338, 353, 354, 383-402, 405-412, 458, 471, 472, 479

Гілея   21, 117, 366, 376

Графіка   360, 382, 476

Державна морська академія   95, 96, 310, 311, 494, 495

Державний університет   339, 345, 451, 464

Золоті сторінки   7

ІТ   289, 373, 470

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»   15, 128, 129, 274-276, 286, 287, 290, 292-295, 298, 403, 461, 480, 502

ЛТ-Офіс   104-106

Міська друкарня   313, 357, 377, 379, 380, 404, 499

Наддніпряночка   22, 307, 348, 368, 460, 483, 484

Національний технічний університет   423-430, 498

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара   301, 304, 308, 413, 415-419

Олді-плюс   465, 496

ПП Вишемирський В.С.   9, 11, 27, 30, 99, 111, 122, 172, 297, 474

ПП Головко О.А.   29, 35, 70, 79, 80, 87, 92, 103

ПП Грінь Д.С.   23, 112, 113, 124, 362, 371, 459, 481, 489-492

Просвіта   341, 349, 367, 372

Стар   98, 110, 358, 361, 469, 497

Тімекс   454

 

Без видавництва   4, 10, 12, 17, 18, 20, 114, 115, 302, 305, 306, 309, 312, 342, 346, 414, 422, 448, 450, 466-468, 475, 477, 482, 485-488, 493

 

Інші видавництва Херсонської області   100-102, 107, 116, 121, 340

 

Видавництва за межами області

 

Дніпро

Домінант Принт   8

ПП Середняк Т.К.   439

 

Запоріжжя

Національний університет   500

 

Київ

Аграрна наука   433, 442

АДЕФ-Україна   445

Ex-print   446

Панмедія   455-457

Самміт-Книга   431

Український пріоритет   434

ЮСТОН   436, 437

 

Мелітополь

Издат. дом МГТ   438, 440, 441

 

Миколаїв

Іліон   463

РАЛ-поліграфія   478

 

Одеса

Міжнародний гуманітарний університет   2, 3

Наука і техніка   435

 

Севастополь

Український морський інститут   473

 

Харків

Клуб Сімейного Дозвілля   432

Основа   443, 444

​Список скорочень слів (абревіатур), що не передбачені спеціальним державним стандартом

 

АПН України                    Академія педагогічних наук України

ВНЗ                                  Вищий навчальний заклад

ВНПЗ                                Вищий навчальний приватний заклад

ДВНЗ                                Державний вищий навчальний заклад

ДГУ                                   Дніпропетровський гуманітарний університет

ДЗ                                    Державний заклад

ДНДІ МВС України         Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

ДУ                                    Державна установа

ЄС                                    Європейський Союз

ЗНУ                                  Запорізький національний університет

КВНЗ                                Комунальний вищий навчальний заклад

КЗ                                      Комунальний заклад

КПУ                                   Класичний приватний університет

МГУ                                  Міжнародний гуманітарний університет

ММІРЛ ВНЗ                     “Університет «Україна»” Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу “Університет «Україна»”

МНТУ ім. Ю. Бугая         Міжнародний науково-технічний університет ім. Ю. Бугая

МНУ ім. В.О. Сухомлинського  Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

МОЗ                                Міністерство охорони здоров’я

НААН України                 Національна академія аграрних наук України

НАН України                    Національна академія наук України

НАПрН України               Національна академія правових наук України

НАУ                                  Національний авіаційний університет

НДІ публ. права               Науково-дослідний інститут публічного права

НДІПП                              Науково-дослідний інститут публічного права

ННІ                                   Навчально-науковий інститут

ННЦ                                  Національний науковий центр

НСП України                    Національна спілка письменників України

НУ ОЮА                      Національний університет “Одеська юридична академія”

НУХТ                                Національний університет харчових технологій

ОНУ ім. І.І. Мечникова    Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ОУНБ ім. Олеся Гончара   Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара

ПДАБА                             Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

РІПО                                 Регіональний інститут післядипломної освіти

УМИ                                 Украинский морской институт

УНУ                                  Ужгородський національний університет

ХАНО                               Херсонська академія неперервної освіти

ХГМА                               Херсонская государственная морская академия

ХГТ                                   Херсонская городская типография

ХДМА                               Херсонська державна морська академія

ХДУ                                   Херсонський державний університет

ХМД                                  Херсонська міська друкарня

ХНТУ                                Херсонський національний технічний університет

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031