Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Народне господарство

22. Дерменжи Афанасий А. Проспект над Днепром : строительство мостового перехода через Днепр у города Херсона (1977-1985) / А. А. Дерменжи ; [гл. ред. О. В. Алеферко ; фот.: А. А. Дерменжи, В. Крижановский]. – Херсон : Наддніпряночка, 2017. – 132 с. : фот.
Книга розповідає про спорудження унікального об'єкта на території Херсонської області – мостового переходу через річку Дніпро біля міста Херсона. Історія масштабного за своїм розмахом будівництва не залишить байдужими ані тих, хто був причетний до цієї події, ані сучасних жителів, котрі щодня або час від часу пересуваються цим мостовим переходом з одного берега Дніпра на інший.

23. Обробка технологічних рідин та стічних вод : навч. посіб. / С. С. Рижков [та ін.] ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адм. Макарова, Херсон. філ. – Херсон : Грінь Д. С., 2017. – 315 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 306-307. – Електрон. ресурси: с. 308.
У навчальному посібнику представлені відомі на сьогоднішній день методи обробки рідин – теорія, розрахункові формули, обладнання для проведення процесів, технологічні схеми. Особлива увага приділяється підготовці води для котелень та очищенню стічних вод підприємств теплоенергетики, побутових стоків та інших виробництв.

Економіка та управління

24. Актуальні питання економічних наук : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 черв. 2017 р.), м. Запоріжжя. – Запоріжжя : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 179 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються загальні питання світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

25. Актуальні питання менеджменту та маркетингу : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 берез. 2017 р.), [м. Одеса]. – Одеса ; Херсон : Гельветика, 2017. – 119 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
Авторами матеріалів досліджуються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, інноваційної та інвестиційної діяльності, демографії, соціальної економіки і політики.

26. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (3‑4 лют. 2017 р.), [м. Львів]. – Львів : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 115 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику матеріалів конференції розглядаються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, інноваційної та інвестиційної діяльності, демографії, економіки праці, соціальної економіки та інші.

27. Бояринова К. О. Функціонування інноваційно орієнтованих підприємств: методологія забезпечення розвитку : монографія / К. О. Бояринова ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – Київ ; Херсон : Вишемирський В. С., 2017. – 435 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 350-435.
Монографію присвячено теоретико-методологічним, методичним та практичним аспектам функціонування інноваційно орієнтованих підприємств як основи забезпечення їх розвитку. Розглянуто еволюцію факторів виробництва та теоретичні засади розвитку інноваційно орієнтованих підприємств. Основна частина дослідження проведена на основі статистичних та аналітичних даних підприємств машинобудування.

28. Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку : III Міжнар. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р., м. Миколаїв / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" (Україна), Гуманіт.-техн. ун-т м. Бельсько-Бяла (Польща) ; редкол.: В. Д. Будак [та ін.]. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського ; [Херсон] : Головко О. А., 2017. – 130 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.

29. Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку : IV Міжнар. наук.-практ. конф., 15 груд. 2017 р., м. Миколаїв : [у 2 ч.]. Ч. 2. / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" (Україна) [та ін.] ; редкол.: В. Д. Будак [та ін.]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського ; [Херсон] : Головко О. А., 2017. – 131 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірниках розглядаються питання розвитку національних економічних систем в умовах глобалізації, глобальних детермінантів розвитку міжнародної економіки, стратегічних засад управління бізнес‑організаціями в умовах посилення глобалізаційних процесів та інші.

30. Гусаріна Наталія Вікторівна. Концепція економічного розвитку та інноваційної активності підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища : монографія / Н. В. Гусаріна. – Херсон : Вишемирський В. С., 2017. – 177 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.165-177.
У монографії вивчено досвід і практику управління підприємствами в контексті їх інноваційного розвитку. Представлено методологію використання інформаційних технологій при управлінні інноваційним розвитком в умовах динамічних змін зовнішнього середовища.

31. Економіка і менеджмент: сучасні тенденції та виклики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців, 21 квіт. 2017 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : МГУ ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 135 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
До збірника увійшли тези доповідей, що стали предметом обговорення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Економіка і менеджмент: сучасні тенденції та виклики".

32. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 верес. 2017 р.), [м. Хмельницький]. – Хмельницький : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 103 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються різноманітні питання, присвячені економічному розвитку нашої держави, регіонів і підприємств.

33. Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств і підприємництва: проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 6 трав. 2017 р., [м. Запоріжжя] / Запоріз. облрада [та ін.]. – Запоріжжя : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 187 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції адресовані науковим працівникам, викладачам, студентам вищих навчальних закладів і всім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку підприємництва і фінансово-економічного потенціалу регіону.

34. Економічний розвиток держави, регіонів та підприємництва: оцінка та прогнози : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 8 груд. 2017 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Ун-т ім. Вітаутаса Великого (Литва). – Запоріжжя : КПУ ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 175 с. : рис. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються проблеми економічної теорії та історії економічної думки, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством та інші питання.

35. Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 берез. 2017 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова ; [Херсон] : Головко О. А., 2017. – 247 с. : табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні викладено тези доповідей учасників Міжнародної науково‑практичної конференції "Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи", яка відбулася в м. Одесі.

36. Закономірності і перспективи розвитку малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України : монографія / С. Ф. Смерічевський [та ін.] ; за заг. ред. С. Ф. Смерічевського ; Нац. авіац. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2017. – 223 с. : табл. – Бібліогр.: с. 200-222.
Авторами монографії розглядаються теоретичні підходи до розуміння сутності національної інноваційної системи та ролі малого підприємництва у її структурному розвитку. Обгрунтовуються принципи забезпечення інституціональних передумов розвитку малого підприємництва як елемента національної інноваційної системи.

37. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 7 груд. 2017 р., м. Київ :  у 2 ч. Ч. 1. / Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін.-т економіки та менедж. – Київ : НАУ ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 131 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції можуть бути корисними для наукових працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, для всіх зацікавлених проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України.

38. Коваленко О. В. Починаємо власну справу : посіб. для інкубантів / О. В. Коваленко, В. В. Голомб ; Запоріз. держ. інж. акад., Центр розв. підприємництва "Бізнес-інкубатор". – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 55 с.
Посібник призначений мотивувати, надихнути і дати поради тим, хто хоче займатися власною справою. Видання допоможе перетворити ідею на бізнес-план та відповість на ключові питання, що стосуються ведення підприємницької діяльності.

39. Міжнародний досвід інвестиційної діяльності та його адаптація в Україні : Всеукр. наук.-практ. конф., 19 трав. 2017 р., [м. Київ] / Нац. ун-т харч. технологій, ННЦ "Інститут аграрної економіки". – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 111 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Видання адресоване науковим працівникам, викладачам, студентам вищих навчальних закладів та всім, хто цікавиться стратегіями економічного розвитку в інвестиційному вимірі.

40. Моделювання та прогнозування соціально-економічного міжнародного співробітництва : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 верес. 2017 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, ННІ упр., економіки та природокористування. – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 131 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася на базі Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

41. Модернізація економіки: проблеми, шляхи розвитку та перспективи : зб. наук. пр. з актуал. питань екон. наук / Наук. орг. "Перспектива". – Дніпро : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 147 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць зібрані статті, в яких розглядаються актуальні питання економіки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством та інші.

42. Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2017 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Ун-т ім. Вітаутаса Великого (Литва). – Запоріжжя : КПУ ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 111 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах конференції розглядаються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством та інші.

Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 верес. 2017 р., [м. Дніпро] : у 2 ч. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури [та ін.]. – Дніпро : ПДАБА ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст.

43. Ч. 1. – 135 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ., пол.

44. Ч. 2. – 135 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

Видання може становити інтерес для наукових працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку економічної науки.

45. Напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 8 верес. 2017 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Ун-т ім. Вітаутаса Великого (Литва). – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 119 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються проблеми економічної теорії та історії економічної думки, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством та інші питання.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Н. І. Шашкова (голов. ред. (в. о.)) [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2013 – . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. присвяч. : 100 років Херсон. держ. ун‑ту.

46. 2017, вип. 22, ч. 1. – 2017. – 143 с. : рис., табл.

47. 2017, вип. 22, ч. 2. – 2017. – 159 с. : рис., табл.

48. 2017, вип. 23, ч. 1. – 2017. – 171 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

49. 2017, вип. 23, ч. 2. – 2017. – 161 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

50. 2017, вип. 23, ч. 3. – 2017. – 117 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

51. 2017, вип. 24, ч. 1. – 2017. – 173 с.

52. 2017, вип. 24, ч. 2. – 2017. – 167 с. : рис., табл.

53. 2017, вип. 25, ч. 1. – 2017. – 199 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

54. 2017, вип. 25, ч. 2. – 2017. – 199 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

55. 2017, вип. 26, ч. 1. – 2017. – 185 с. : рис., табл., фот. – Текст укр., рос.

56. 2017, вип. 26, ч. 2. – 2017. – 167 с. : рис., табл., фот. – Текст укр., рос., англ.

57. 2017, вип. 27, ч. 1. – 2017. – 151 с. : рис.

58. 2017, вип. 27, ч. 2. – 2017. – 151 с. : рис.

59. 2017, вип. 27, ч. 3. – 2017. – 145 с. : рис. – Текст укр., англ.

60. Наукові дослідження розвитку світової економіки: теорії та пропозиції : зб. наук. пр. з актуал. питань екон. наук / Наук. орг. "Перспектива". – Дніпро : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 103 с. – Текст укр., англ.
Збірник наукових праць адресовано науковцям, викладачам, аспірантам та студентам економічних спеціальностей.

61. Наукові підходи до модернізації національної економіки: вектор розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28‑29 квіт. 2017 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, ННІ упр., економіки та природокористування. – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 111 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Наукові підходи до модернізації національної економіки: вектор розвитку".

Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 берез. 2017 р., м. Дніпро : [у 2 ч.] / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро : ПДАБА ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – Бібліогр. в підрядк. прим.

62. Ч. 1. – 135 с. : рис. – Текст укр., рос.

63. Ч. 2. – 135 с. : мал., табл.

Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку економічної науки.

Новий погляд на розвиток економіки країни : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 листоп. 2017 р.), [м. Харків]. – Харків : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.

64. Ч. 1. – 127 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

65. Ч. 2. – 127 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

У двох частинах збірника висвітлюються загальні питання світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємствами, розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, інноваційної та інвестиційної діяльності, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, маркетингу та інші.

66. Основні засади впровадження моделі "зеленої" економіки в Україні : навч. посіб. / Т. П. Галушкіна [и др.] ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ : Ін-т екол. упр. та збаланс. природокористування ; Херсон : Гельветика, 2017. – 153 с. : рис., табл. – (Бібліотека екологічних знань). – Бібліогр. наприкінці розд.
Посібник підготовлено з метою підвищення рівня екологічних знань та інформування держслужбовців і фахівців, що займаються проблемами охорони довкілля.

67. Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 листоп. 2017 р., м. Ужгород : у 2 ч. Ч. 2. /  Ужгород. нац. ун‑т ; заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 163 с. : табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

68. Проблеми та перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 21 квіт. 2017 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Ун-т ім. Вітаутаса Великого (Литва). – Запоріжжя ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 139 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством.

69. Проблеми та перспективи розвитку економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р., м. Київ / Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т економіки та менедж. – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 135 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться інноваційно-інвестиційними проблемами розвитку економіки України.

70. Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності : IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 13-14 жовт. 2017 р., м. Миколаїв / Миколаїв. міжрегіон. ін-т розв. людини ВНЗ "Університет «Україна»". – Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ "Університет «Україна»" ; Херсон : Головко О. А., 2017. – 119 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Авторами збірника розглядаються проблеми та розвиток обліку, економіки та фінансів національних підприємств; організаційні та економічні аспекти ефективного управління національними підприємствами; моделі, методи та інформаційні технології в управлінні національною економікою в умовах глобалізації; питання конкурентоспроможності банківської системи; сталого розвитку концепції інвестування в умовах посилення нестабільності національної економіки.

71. Реалізація політики модернізації економіки в умовах державно-приватного партнерства : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 3 листоп. 2017 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Ун-т ім. Вітаутаса Великого (Литва). – Запоріжжя : КПУ ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 163 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
На сторінках видання розглядаються проблеми економічної теорії та історії економічної думки, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством та інші питання.

Реформування соціально-економічної системи суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 груд. 2017 р.), [м. Івано-Франківськ] : [у 2 ч.]. – Івано-Франківськ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.

72. Ч. 1. – 139 с. : рис. – Текст укр., англ.

73. Ч. 2. – 135 с. : рис., табл.

Видання адресовані науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться економічною наукою.

"Розвиток економіки України: трансформації та інновації" : колект. моногр. : у 2 т. / Класич. приват. ун-т ; за заг. ред. О. Л. Гальцової. – Запоріжжя : КПУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

74. Т. 1. – 323 с. : рис., табл.

75. Т. 2. – 327 с. : рис., табл.

Монографія присвячена дослідженню методологічних і прикладних питань глобальних трансформаційних процесів та їх впливу на національний та регіональний рівень. Видання адресовано науковим працівникам, викладачам, аспірантам, студентам і всім, хто цікавиться теоретичними розробками в царині економіки і управління та реальними економічними процесами, що розвиваються в Україні та світі.

76. Слободянюк Н. О. Механізми стратегічного розвитку національної економіки: інвестиційний аспект : монографія / Н. О. Слободянюк ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 499 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 451‑498.
Наукове дослідження присвячено вивченню теоретико‑методологічних засад інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку національної економіки, його бюджетним механізмам, державно-приватному партнерству, конкретизації інвестиційних стратегій розвитку національної економіки на рівні галузей.

77. Слободянюк О. В. Інституціональна модель страхового ринку України та фінансові механізми її розвитку : монографія / О. В. Слободянюк ; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Херсон : Гельветика, 2017. – 391 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 362-391.
У моногрaфії досліджено теоретико-методологічні засади інституціональної моделі страхового ринку України та фінансові механізми її розвитку, страхове посередництво та оцінку інституціонального середовища страхового ринку.

78. Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні : колект. моногр. / Класич. приват. ун-т ; [за заг. ред. О. Л. Гальцової]. – Запоріжжя : КПУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 347 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Монографія присвячена дослідженню методологічних і прикладних питань економічного розвитку.

79. Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 31 берез. 2017 р., м. Миколаїв / Миколаїв. міжрегіон. ін-т розв. людини ВНЗ "Університет «Україна»". – Миколаїв : [Б. в.] ; [Херсон] : Головко О. А., 2017. – 155 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику викладено матеріали доповідей учасників конференції, в яких розглядаються проблеми та розвиток обліку, економіки та фінансів національних підприємств, організаційні та економічні аспекти ефективного управління національними підприємствами, моделі, методи та інформаційні технології в управлінні національною економікою в умовах глобалізації. Розкриваються питання конкурентоспроможності банківської системи, сталого розвитку концепції інвестування в умовах посилення нестабільності національної економіки.

80. Стратегічні орієнтири розвитку економіки України : Міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 жовт. 2017 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова ; [Херсон] : Головко О. А., 2017. – 187 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні представлено тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася в м. Одесі.

81. Сучасна глобальна регіоналістика і суб'єкти економіки: напрями впливу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16 трав. 2017 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т [та ін.]. – Одеса : МГУ ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 147 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику матеріалів конференції розглядаються актуальні питання сучасної та класичної економічної теорії та політекономії, глобального економічного врядування і світового господарства, прогнозування та управління розвитком національного господарства.

82. Сучасна економіка: стан та перспективи подальшого співробітництва з країнами ЄС : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 3 лют. 2017 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Резекнен. технол. акад. (Латвія). – Запоріжжя : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 119 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

83. Сучасна національна економіка країни: проблеми, дослідження, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20 жовт. 2017 р., м. Київ / Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т економіки та менедж. – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 103 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
До збірника увійшли тези доповідей, що стали предметом обговорення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна національна економіка країни: проблеми, дослідження, перспективи".

Сучасний фундамент розвитку національної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 черв. 2017 р., м. Київ : [у 2 ч.] / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, ННІ упр., економіки та природокористування. – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст.

84. Ч. 1. – 155 с. : табл. – Текст укр., англ.

85. Ч. 2. – 155 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

У першій частині матеріалів конференції розглядаються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, публічного управління та адміністрування. Друга частина висвітлює питання розвитку продуктивних сил та регіональної економіки; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; економіки природокористування та охорони навколишнього середовища; економіки та управління підприємствами та інші.

86. Сучасні можливості забезпечення соціальноекономічного розвитку країн : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 16 верес. 2017 р., м. Ужгород / Ужгород. нац. ун-т, Akademia Polonijna w Częstochowie ; [за заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski]. – Ужгород : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 187 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику викладено матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, у яких розглядаються проблеми економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством.

87. Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 трав. 2017 р. [м. Одеса] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова ; [Херсон] : Головко О. А., 2017. – 171 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні представлено тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України".

88. Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 трав. 2017 р., м. Ужгород / Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород : УНУ ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 159 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Авторами доповідей розглядаються проблеми економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством та інші питання.

89. Сучасні тенденції трансформації економіки та управління : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 жовт.  2017 р., [м. Київ] / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, ННІ упр., економіки та природокористування. – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 175 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
На сторінках збірника представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася на базі Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського.

Таврійські економічні наукові читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 лют. 2017 р., [м. Київ] : [у 2 ч.] / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Ін-т упр., економіки та природокористування. – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

90. Ч. 1. – 123 с. : рис., табл.

91. Ч. 2. – 123 с.

У двох частинах видання розлядаються загальні питання економіки та управління підприємствами, розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, економіки природокористування та охорони навколишнього середовища тощо.

92. Тенденції розвитку економіки у 2017 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 груд. 2017 р., [м. Одеса] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова ; [Херсон] : Головко О. А., 2017. – 159 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні викладено тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції розвитку економіки у 2017 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти".

Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 лют. 2017 р., м. Ужгород : у 2 ч. / Ужгород. нац. ун-т ; за заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

93. Ч. 1. – 119 с. : рис., табл.

94. Ч. 2. – 119 с. : рис., табл.

У двох частинах збірника розглядаються проблеми економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством та інші питання.

Див. також № 3, 4, 117, 152, 210, 228, 424, 425, 427-430, 443, 462.

Окремі галузі

Промисловість

95. Букетов Андрій Вікторович. Епоксидні композити трибологічного призначення : монографія / А. В. Букетов, М. В. Браїло, В. Л. Алексенко ; Херсон. держ. мор. акад. – Херсон : ХДМА, 2017. – 199 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 188-197.
У монографії наведено способи поліпшення властивостей епоксидних композитів і покриттів на їх основі шляхом розроблення матриці, яка затверджується у комплексі двома твердниками різної природи. Показано доцільність використання відходів виробництва у вигляді наповнювачів для поліпшення властивостей епоксидних композитів.

96. Букетов Андрей Викторович. Полимеркомпозитные защитные огнеупорные покрытия : монография / А. В. Букетов, А. В. Акимов, А. А. Сапронов ; Херсон. гос. мор. акад. – Херсон : ХГМА, 2017. – 171 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 157-170.
Монографію адресовано науковцям, аспірантам, інженерно-технічним працівникам, які займаються формуванням, дослідженням та використанням епоксикомпозитних матеріалів.

97. Жизнь – высшей пробы / [ред.-сост. Л. В. Марченко ; худож. Р. Ю. Петров]. – 4-е испр. и доп. изд. – Херсон : Айлант, 2017. – 103 с. : фот.
Книга присвячена 100-річному ювілею В.Ф. Заботіна, колишнього генерального директора Херсонського суднобудівного заводу, з ім'ям якого пов'язане становлення та розквіт даного підприємства.

98. Кулак Евгений Александрович. Адмирал судостроения : док. изд. о Всеволоде Федоровиче Заботине / Е. А. Кулак, Л. В. Марченко ; [ред. Л. В. Владимиров ; идея В. Г. Марцынюка]. – Херсон : Стар, 2017. – 143 с. : фот., ил.
Про різносторонню та багатогранну діяльність В.Ф. Заботіна, колишнього генерального директора Херсонського суднобудівного заводу.

Див. також № 27, 478

Інформаційні технології

99. Комп'ютерно-інтегровані технології у сьогоденні : зб. наук. пр. молодих вчен. (студ., магістрів і аспірантів) / Херсон. нац. техн. ун-т ; [ред. Г. В. Рудакова]. – Херсон : Вишемирський В. С., 2017. – 62 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Імен. покажч.: с. 62.
Збірка наукових праць молодих вчених містить результати наукових досліджень за напрямками: інформаційні системи та технології, математичне моделювання фізичних, технологічних процесів і технічних систем; автоматизоване управління технологічними процесами; комп'ютерне моделювання ймовірнісних процесів і систем; мережні і телекомунікаційні технології; системи захисту інформації та ін.

Див. також № 423, 459

Транспорт

Див. № 465, 473         

Сільське господарство

100. Вдовиченко Юрій Васильович. Буркун білий в  Південному Степу України: сучасний стан, поширення, кормові властивості та технологія вирощування : [монографія] / Юрій Васильович Вдовиченко, Володимир Григорович Кононенко. – Нова Каховка : ПІЕЛ, 2017. – 191 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 173-191.
У монографії узагальнено теоретичні й технологічні аспекти агротехнічного комплексу вирощування буркуну білого в незрошуваних умовах, що дозволить господарствам ефективніше вирощувати ріллю та вести рослинництво зі збільшенням кількості біологічного азоту в грунті.

101. Вівчарство та козівництво : фах. темат. наук. зб. Вип. 2. / НААН України, Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" – Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. – Нова Каховка : ПІЕЛ, 2017. – 261 с. : рис., табл. – Вступ. ст. парал. укр., англ., рос. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику висвітлено проблеми вівчарства, зокрема селекційно‑племінної роботи з вівцями різних порід, технології виробництва і переробки продукції вівчарства, використання генетичних, біотехнологічних прийомів селекції, кормовиробництва, годівлі та економіки галузі.

102. Довідник з вівчарства / [Ю. В. Вдовиченко та ін.] ; НААН України, Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" – Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Нова Каховка : ПІЕЛ, 2017. – 159 с. : рис., табл.
У довіднику представлено характеристику основних порід овець, особливостей племінної роботи, годівлі, утримання та відтворення овець. Висвітлено основні технологічні процеси виробництва вовни, м'яса, каракулю, овчини та профілактики основних захворювань. Видання адресовано зоотехнікам, працівникам вівчарських господарств, фермерам та спеціалістам, яких цікавить дана галузь.

103. Екологія землекористування : навч. посіб. / А. М. Третяк [та ін.] ; [заг. ред. А. М. Третяк] ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ : Ін-т екол. упр. та збаланс. природокористування ; [Херсон] : Головко О. А., 2017. – 177 с. – (Бібліотека екологічних знань).
У навчальному посібнику викладено сутність поняття екології землекористування в умовах нових земельних відносин. Розкрито концептуальні засади екологізації землекористування в Україні на сучасному етапі його розвитку та законодавчо-нормативні проблеми екологічних відносин прав власності та прав користування землею.

104. Костін П. М. Визначник розповсюджених хвороб і шкідників баштанних культур / П. М. Костін. – Херсон : ЛТ‑Офіс, 2017. – 32 с.
Мета видання – надання методичної допомоги баштанникам Херсонщини у визначенні найбільш розповсюджених хвороб і шкідників у польових умовах. Велика увага приділяється профілактиці та попереджувальним заходам, спрямованим на усунення умов для розвитку і поширення шкідників і хвороб.

105. Костін П. М. Компенсаційний спосіб обрізки винограду / П. М. Костін. – Херсон : ЛТ-Офіс, 2017. – 36 с. : іл. – Текст укр., рос.
У виданні обгрунтовується розроблений автором спосіб обрізки виноградних кущів для застосування в кліматичних умовах півдня України.

106. Костін П. М. Особливості пасічникування на півдні України / П. М. Костін. – Вид. 2-ге, допов. – Херсон : ЛТ-Офіс, 2017. – 200 с. : табл. – Бібліогр.: с. 200.
Автором видання узагальнюється досвід та спостереження трьох поколінь пасічників півдня України. Значна увага приділяється специфічним питанням ведення бджільництва на аматорських пасіках південного регіону.

107. Науковий вісник "Асканія-Нова" : міжнар. наук. вид. : наук.-теорет. фах. журн. Вип. 10 / Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" – Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства; [редкол.: Ю. В. Вдовиченко (голов. ред.) та ін.]. – Нова Каховка : ПІЕЛ, 2017. – 294 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі сільськогосподарських тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва. Видання адресоване науковим працівникам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів та виробникам, які працюють над вирішенням важливих питань агропромислового комплексу.

108. Халатур Світлана Миколаївна. Стратегія економічного розвитку сільського господарства України: теорія, методологія, практика : монографія / С. М. Халатур ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 423 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 352-394. – Дод.: с. 395-423.
У монографії проаналізовано економічну еволюцію розвитку сільського господарства. Обгрунтовано методологію управління фінансово-економічним розвитком сільського господарства України, що сприяло побудові сучасних управлінських моделей на засадах стратегії економічного розвитку сільського господарства.

Див. також № 5, 6, 21, 266, 267, 433

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031